Съдът в Страсбург осъди възможността членове на ВСС едновременно да обвиняват и да съдят магистрати по дисциплинарни дела

Поредното осъдително решение на ЕСПЧ предопределя краха на дисциплинарните дела срещу съдия Ченалова
11-06-2015; категория: Дела, Новини; автор: Галина Гиргинова;

espch

В мандата на този състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) членовете на кадровия орган са имали поне два повода да преосмислят механизма на дисциплинарните производства срещу провинили се съдии, прокурори и следователи. В началото на годината Върховният административен съд (ВАС) отмени уволнението на съдийката от Софийския градски съд (СГС) Мими Петрова, няколко месеца преди това – на нейната колежка Мария Георгиева.

Пороците в дисциплинарната дейност на ВСС са забелязани и от ВАС, който в последните си решения по жалби на наказани магистрати се позовава на практиката на ЕСПЧ за нарушения на правото на справедлив процес по дела срещу съдии, прокурори и следователи.

Наскоро обявените от Министерството на правосъдието промени в Закона за съдебната власт предвиждат коренна промяна в начина, по който се провеждат дисциплинарните производства във ВСС. От правосъдното ведомство предложиха дисциплинарните въпроси да се разглеждат от комисия, съставена от командировани магистрати, а решението да се взима от съответната колегия в кадровия орган. Така ще се избегнат случаите, в които „обвинителят“ участва в крайното решение на ВСС срещу дисциплинарно преследвания магистрат. Срещу идеята светкавично се обяви главният прокурор Сотир Цацаров, който в Брюксел заяви пред журналисти, че становището му за създаването на постоянно действащи комисии от магистрати във ВСС, които да поемат тежестта по най-наболелите въпроси – конкурсите, атестирането и дисциплинарната дейност, е „крайно отрицателно“.

Ново решение на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) от април обаче отрича изцяло процеса по преследване на етичните нарушения на магистрати. Съдът в Страсбург завишава и критериите за безпристрастност на процеса при дисциплинарни дела срещу магистрати. Решението на ЕСПЧ е по жалба на Йордан Митриновски, съдия в Апелативния съд в Скопие, който е уволнен дисциплинарно от Висшия съдебен съвет в Македония през 2011 г.

През декември 2010 г. съдия Митриновски е член на тричленен съдебен състав, който изменя мярка за неотклонение „задържане под стража” на обвиняем в „домашен арест”. Няколко дни по-късно Върховният съд на Македония постановява, че долната инстанция е нарушила НПК, тъй като не е имала право да разгледа жалбата на обвиняемия. Комисия във Върховния съд, в която участва и председателят на съда, установява, че двама съдии от Апелативния съд са извършили професионално нарушение.

В резултат председателят на Върховния съд сезира ВСС, че съдия Митриновски е извършил дисциплинарно нарушение. Дисциплинарен състав на ВСС проучва случая, изслушва страните и докладва случая на Пленарния състав на съвета, в който член по право е председателят на Върховния съд и участва в гласуването. Кадровият орган уволнява съдията, а жалбата на магистрата срещу решението на съвета е отхвърлена.

Съдия Митровски сезира ЕСПЧ с оплакване по чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи – нарушено право на справедлив процес. В жалбата на магистрата е посочено, че дисциплинарното му дело не е разгледано от безпристрастен съд, тъй като председателят на Върховния съд едновременно е направил предложението да бъде дисциплинарно наказан и е участвал в състава на решавашия орган. Съдът в Страсбург разглежда приоритетно делото и решава, че в случая има нарушение на чл. 6 от Конвенцията.

Според мотивите на ЕСПЧ съдия Митриновски е имал легитимни основания да се опасява, че председателят на Върховния съд е бил предубеден, че магистратът трябва да бъде наказан дисциплинарно още преди да сезира ВСС по случая. Съдът в Страсбург отбелязва, че председателят на Върховния съд е бил страна в процеса, имал е възможност да представя доказателства за нарушения на професионалната етика на съдията пред ВСС и по този начин е бил в ролята на прокурор. В същото време е участвал и в решаващия орган, а това нарушава правото на справедлив процес, тъй като поставя под въпрос безпристрастността на органа.

Решението по делото „Митриновски срещу Македония” следва безпротиворечивата практика на ЕСПЧ при установяване на нарушения на правото на справедлив процес на наказани съдии. Пример са делата „Волков срещу Украйна”, „Пиерсак срещу Белгия”, за които „Съдебни репортажи” писа.

Изричното изискване предложителят за дисциплинарно председване да не бъде част от решаващия орган или с други думи – обвинителят да е различен от съдията, вече е застъпено и в няколко решения на ВАС по жалби на магистрати срещу дисциплинарни наказания, наложени от ВСС. Въпреки това кадровият орган продължава тенденцията да не се съобразява с международните стандарти. Именно такива са казусите със съдиите от Софийския градски съд Мими Петрова – дисциплинарно освободена заради системно забавяне на дела и Мария Георгиева – уволнена след поредица от съмнителни действия по дела, които приличат на корупционни практики. В поредицата незаконосъобразни решения вероятно ще се нареди и това с уволнения член на съвета Камен Ситнилски. Такъв изглежда ще бъде и случаят с дисциплинарното дело срещу съдия Ченалова.

Както „Съдебни репортажи” писа, в началото на годината кадровият орган обедини две от дисциплинарните дела срещу съдийката, като първото от тях бе образувано по предложение на петима членове на ВСС – Соня Найденова, Галя Георгиева, Димитър Узунов, Даниела Костова и Каролина Неделчева, а второто – по предложение на министъра на правосъдието Христо Иванов.

Дисциплинарният състав, който трябва да разгледа делото и да реши извършила ли е етични нарушения съдия Ченалова, се състои от трима членове на ВСС, избрани на случаен принцип, и това са Галя Георгиева, Даниела Костова и Магдалена Лазарова. Очевидното съвпадение на двама членове на ВСС, които са „повдигнали обвинението“ на съдия Ченалова и същевременно ще отсъдят дали тя е извършила дисциплинарно нарушение, отново не притеснява кадровиците, тъй като и Костова, и Георгиева отказват да се отведат по искания на съдия Ченалова, адвоката й и министъра на правосъдието. Това означава, че двама от членовете на ВСС ще са съдии по казуса със съдийката от СГС, след като вече са внесли обвинението срещу нея и съответно са се ангажирали с него.

Решението на ЕСПЧ по казуса „Митриновски“ е и предупреждение за крайния резултат по стартиралите дисциплинарни дела срещу съдии по предложение на председателя на ВКС Лозан Панов, ако той участва в крайното решение на съвета по тях.

Натрупването на незаконосъобразни решения на ВСС, установени по делата във ВАС срещу дисциплинарни наказания на магистрати, би следвало да е силен сигнал към членовете на съвета, които би трябвало не само да следят практиката на Върховния съд, както и тази на ЕСПЧ по отношение на международните стандарти за справедлив процес, но и да се съобразяват с нея. Отказът на ВСС да синхронизира дисциплинарните производства с тези стандарти вече не може да бъде оправдан с незнание. След като по собствено желание кадровият орган не желае да се подчини на върховенството на правото, установено чрез решенията на съда, очаквано тази съпротива прераства и в отхвърляне на предложените промени в ЗСВ. Още повече че главният прокурор вече се изказа “крайно отрицателно” за създаването на отделни комисии по дисциплинарна дейност, които да повдигат обвинението на съдиите, прокурорите и следователите. А както виждаме по фактите, ВСС може и да не се съобрази с ЕСПЧ, но със Сотир Цацаров – никога.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Syd

Поетапно въвеждат ЕИСС по региони и според натовареността на съдилищата

Снимка: Дневник

ВСС окончателно смачка скандала „ЦУМ-гейт“ и отказа да изслуша главния съдебен инспектор за злоупотреба с право

Лозан Панов: Точкова да постъпи отговорно и да си подаде оставката
sud-delo

Пълен хаос с ЕИСС, няма да заработи до края на годината, а след това – неяснотата остава

Снимка: Дневник

ССБ: Отказът на главния съдебен инспектор да изпълни решение на съда и да оповести резултата от проверката „ЦУМ-гейт“ дискредитира ИВСС

Снимка: Дарик

Венецианската комисия за пореден път напомня, че България трябва да осигури независимо разследване на главния прокурор

Снимка: Дневник

Външен одит на ЕИСС ще има, „ама друг път“

sud-delo

Съдийската колегия осъди атака на Валери Симеонов срещу съдии от ВКС

Снимка: Дневник

Членове на ВСС видяха внушения с политически привкус в искането на Съюза на съдиите за дебат и отстраняване на главния прокурор заради действия, които рушат правовата държава

Иван Гешев отказа да участва в дискусията
Снимка: ПРБ

Иван Гешев пред депутати: Главният прокурор няма как да извърши престъпление – почти невъзможно е

Обвинител №1 не отговори конкретно на нито един въпрос за обществено значими разследвания
vss

ВСС отказа да обсъди евентуално стартиране на процедура за отстраняване на главния прокурор

Дебатът по искането на Съюза на съдиите ще се проведе на 22 октомври

Вашият коментар