Още двама съдии от Софийския градски съд с дисциплинарни производства

Светла Петкова обяви, че в конкурса за председател на Районния съд в Монтана участват "двама посредствени магистрати"
03-06-2015; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;
Снимка: Дневник

Снимка: Дневник

Съдиите Елка Пенчева от Софийския градски съд (СГС) и Петър Петров (доскоро командирован в градския съд) ще сa обект на дисциплинарно преследване от Висшия съдебен съвет (ВСС). Предложението за образуване на дисциплинарни дела срещу двамата бе внесено в съвета от председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов.

По информация на „Съдебни репортажи“ предложението стъпва на част от констатациите в доклада от проверката на СГС, които касаят работата на съдия Румяна Ченалова.

Както „Съдебни репортажи“ писа, в доклада се описваше случай, в който след отстраняването на Ченалова от длъжност, тя е подписала съдебно решение, подсъдно на друг съд – Софийския окръжен съд. Актът по частното гражданско дело, което касае контрол върху определения на съдията по вписванията в Районния съд в Сливница, е антидатиран. „След като Ченалова е предала съдебния акт – написан във време, когато е отстранена от длъжност, той е бил поднесен за подпис на останалите двама съдии от състава и без произнасяне е подписано от съдиите Елка Пенчева и Петър Петров”, установяват проверяващите.

По искане на комисията председателят на Софийския окръжен съд прави проверка, която сочи, че преди спорът да бъде отнесен до СГС, вече е имало произнасяне на Софийския окръжен съд по това дело, с което определението на съдията по вписванията е потвърдено. „Изключително обезпокояващ е фактът, че по конкретното дело – ч.гр.д. № 12025/2014 година, комисията се натъкна на една изключителна упоритост, както от страна на Румяна Ченалова, така и от страна на служители на СГС, които са показали заинтересованост този съдебен акт да изпълни крайната цел, за която е бил предназначен, а именно отмяна на ипотека, наложена върху земи в района на Районен съд гр.Сливница, чиято стойност е приблизително 1 700 000 лева”, сочи докладът, като се уточнява, че случаят отива в прокуратурата. Съдия Пенчева има и забавени дела.

Името на съдия Петров, който бе командирован от Районен съд Димитровград в Търговското отделение на СГС, нашумя покрай проверката на дейността на синдика Панайот Велков по казуса „Белведере“. Оказа се, че той е един от съдиите, които е назначавал Велков за синдик по делата за несъстоятелност на ТВ7 и Нюз7.

С определение от 10 юли миналата година съдията Петър Петров заменя назначения вече от него синдик по делото за несъстоятелността на „Балкан българска телевизия” (сега Нюз7) с нов – Панайт Велков. Като основание за замяната е посочено, че синдикът Даниела Куцева е в отпуск. Любопитното е, че новото произнасяне на съдия Петров е по молба на едно от дружествата кредитори в делото „Интерактив медиа сървисиз”, компания, близка до Пеевски, според „Капитал“, в която изрично е посочено името на Панайот Велков.

Три месеца по-късно по частна жалба на дружеството ответник САС отменя определението на СГС. Тричленният състав сочи, че „СГС е допуснал обезпечение на нередовна молба за откриване на производство по несъстоятелност”, защото „Ню фрейм медия” се е позовала на задължение по рамков договор, в който не е уточнено до коя дата е дължима сумата по него. В договора било записано, че той представлява „намерение за съвместни дейности”, но към молбата за откриване на производство по несъстоятелност не са представени последващи договори, които да удостоверят, че намеренията са се реализирали. Според определението на САС на 30 юни съдия Петров е констатирал нередовности в молбата и е дал указания за отстраняването им, но дружеството молител така и не изпълнило указанията на съда. Въпреки това СГС е удовлетворил искането за назначаване на временен синдик.

Според Апелативния съд (с председател и докладчик Людмила Цолова), освен че по делото липсват доказателства за възникнало вземане от страна на ищеца, липсват и предпоставките за налагане точно на тази обезпечителна мярка – назначаване на временен синдик. „Няма никакви конкретни твърдения, нито някакви данни, че е налице опасност от разпиляване на имуществото на ответното дружество, възникнала в резултат на действия на управителните му органи…”, пише САС. И уточнява, че такива доказателства са задължителни, защото иначе назначаването на временен синдик „само би обременило ответното дружество”. Именно затова съдът отменя определението на СГС, с което Велков е назначен за синдик.

В акта на съда обаче има още една съществена констатация. САС е категоричен, че „е недопустимо съдът да назначава персонално посочено от молителя лице за синдик, тъй като това нарушава принципа за равнопоставеност на страните в процеса, създава предпоставки за възникване на съмнения за пристрастност на това лице поради връзка с молителя и застрашава интересите както на молителя, така и на останалите евентуални кредитори”. Това е изрично отбелязано, защото Панайот Велков „е предприел последващи действия в превишение на правомощията му”, определени от закона – да осъществява контрол върху имуществото, но не и да сключва договори от името на дружеството и да запечатва офиси. Впоследствие със заповед на правосъдния министър Христо Иванов Панайот Велков бе изключен от списъка на синдиците заради множество груби нарушения в работата.

На днешното заседание на ВСС съветът преизбра за втори мандат и.ф. председателя на Районен съд Монтана Красимир Семов. Конкурент за поста беше съдия Анелия Димитрова от районния съд в града. По време на изслушването стана ясно, че между двамата има сериозен личностен конфликт. Макар за съдия Семов да са постъпили три позитивни становища – на районните съдии и прокурори в Монтана и от Елена Атанасова – програмен директор на „Мониторинг на правата на децата“ в УНИЦЕФ България, съдия Димитрова отправя обвинения към него за авторитарно управление на съда, толериране на определени магистрати и съдебни служители в съда. Упреци в концепцията на кандидатката са отправени и по повод действията на Семов към редови съдия в съда, който има голям брой забавени дела.

Именно затова най-много въпроси към съдия Семов имаше по тази тема, а членовете на ВСС се разделиха в мненията си дали изобщо трябва има избран за поста кандидат. Румен Георгиев изрази притеснение, че яростните противоборства в съда могат да се прераснат „в един реален реваншизъм, който ще убие функционално системата“. Ясен Тодоров се колебаеше в оценката си – каза, че в началото на изслушването смятал да не подкрепи нито един кандидат, после видял становищата в подкрепа на съдия Семов и се разколебал, но пък отговорите на поставените въпроси не го удовлетворили. Тодоров заключи, че е по-склонен да подкрепи него, ако някой от членовете на ВСС го убеди със сериозни аргументи.

„За разлика от колегата Тодоров, аз съм наясно с мнението си за двамата кандидати“, посочи Каролина Неделчева и допълни, че в нито един от тях не вижда качеството на обединител. Галина Карагьозова заяви, че действително в съда има лоша атмосфера, но „не става въпрос за два лагера, а за двама конкретни души, които тровят тази атмосфера“. Карагьозова наблегна, че упреците към съдия Семов, че е авторитарен, не са се потвърдили в изслушването, в което по-скоро станало ясно, че кандидатът е „твърде мек и етичен“. Тя изрази подкрепа за него най-вече заради положителните становища на редовите магистрати в Монтана за него.

Камен Иванов определи междуличностния конфликт между двамата кандидати като „жива рана в такъв социален организъм какъвто е съдът“ и допълни, че от атестацията на съдия Семов се вижда, че има забележки към съдийската му работа, но позитивни оценки за действията му като административен ръководител.

Светла Петкова изрази крайно становище, че в конкурсът участвали „двама посредствени в своите качества магистрати“, затова трябвало да се изчака да се намерят „по-достойни хора“. „Мисля, че няма да сбъркаме, ако не изберем никого“, призова Петкова.

Председателят на ВКС пък поясни, че членовете на ВСС са объркали посоката на дискусията и са отделили повече внимание на личните отношения, вместо да съсредоточат вниманието си към свършеното в съда. „За мен е по-важно какво е направено в съда и какви данни има. Ако погледнем обективно, съдът няма чак толкова лоши показатели (тук се чу реплика на Каролина Неделчева: „Напротив!“)“, обоснова се Панов и заяви подкрепа за съдия Семов с уточнението, че ВСС трябва да бъде по-резервиран към позитивни становища от страна на прокурорите, които са друг участник в процеса. При гласуването съдия Семов получи 14 гласа „за“ и бе преизбран за председател на Районния съд в Монтана.

Новият председател на Районния съд в Тутракан е Владимир Легарски. Другият участник в конкурса бе редовият съдия Георги Георгиев, който след представянето си пред членовете на ВСС ги посъветва, ако имат колебания, да гласуват за колегата му Легарски. Това провокира възторжената реакция на Галя Георгиева, която посочи, че в съда работят трима мъже и обстановката била много честна и откровена. „Това е много отдалечен съд, има сложни дела. И двамата показаха сходни качества, съдия Легарски обаче иам по-дълът опит като магистрат. Колегата Георгиев има какво още да научи, има време да управлява този съд, а може би и някой по-голям съд“, каза Георгиева.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

vks

ВСС отне управлението на Съдебната палата от председателя на ВКС, въпреки предупрежденията за хаос и щети

Пленумът възложи грижата за сградата на председателя на Софийския апелативен съд
sud-delo

ВСС засекрети одита за случайното разпределение на делата заради конфиденциалност и следствена тайна

Атанаска Дишева: Няма нито една констатация, че системата е пробита
Снимка: Дневник

Съдът ще гледа дела срещу неоснователни действия на администрацията по време на извънредното положение, реши Съдийската колегия

Свидетелства за съдимост ще се издават и на гише
Снимка: Дневник

Съдийската колегия изработва механизъм за реакция при посегателства срещу съдии заради зачестилите атаки срещу магистрати

Кадровиците защитиха четирима съдии, обект на атаки от страни по дела и злонамерени медийни публикации
vss

Съдийската колегия ще разследва съдия Андон Миталов. Председателят на ВКС: Знак към останалите, че за произнасяния могат да бъдат уволнявани

VSS

Съдийската колегия иска доказателства от правосъдния министър по предложението за уволнение на съдия Андон Миталов

Снимка: Дневник

Съдийската колегия ще поиска от САЩ допълнителна информация за съдия Андон Миталов

Председателят на спецсъда: Колегата се ползва с много добро име
vss

Съюзът на съдиите до ВСС: Уронва ли главният прокурор престижa на съдебната власт чрез създаване на впечатление за превръщането на прокуратурата в политически властови център

Снимка: Дарик

“Независим” и подчинен на главния прокурор да разследва обвинител №1, предлага правителството

Syd

Венецианската комисия: Механизмът за разследване на главния прокурор не бива да обхваща и председателите на върховните съдилища

Съветът на Европа призова управляващите да се откажат от проекта “Кирилов”

Вашият коментар