Предизвестено: Георги Чолаков е новият председател на Върховния административен съд (допълнена)

11-09-2017; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;

vas-izbor

Напълно очаквано соченият за фаворит за поста съдия Георги Чолаков бе избран за председател на Върховния административен съд (ВАС). За него гласуваха 20 от членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС), а петима подкрепиха другия кандидат съдия Соня Янкулова.

Особено показателна за процедурата бе проведената след изслушването на кандидатите дискусия. Всички петима членовете на кадровия орган (Калин Калпакчиев, Галина Карагьозова, Соня Найденова, Юлия Ковачева и председателя на ВКС Лозан Панов), които гласуваха за съдия Янкулова, взеха думата, за да аргументират избора си, докато в подкрепа на съдия Чолаков се изказаха едва двама – досегашният председател на ВАС Георги Колев и Юлияна Колева.

Процедурата изисква съдебният съвет да изпрати предложение до президента Румен Радев да подпише указ за назначаване на избрания в конкурса. Изненади обаче не се очакват. Краят на конкурса съвпадна със завършека на мандата на сегашния състав на ВСС, като по предложение на Георги Колев датата на изборът бе изместена, така че да гарантира, че за новия председател на ВАС ще гласува именно този ВСС. Това провокира председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов да заяви днес, че това е предпоставка да останат съмнения в ключовия избор, който се наблюдава отблизо от Европейската комисия.

Съдия Чолаков бе сочен за фаворит още през пролетта, когато председателят на ВАС Георги Колев публично го подкрепи, а след това Пленумът на съда издигна кандидатурата му. Съдии от ВАС обаче издигнаха и алтернативна кандидатура – тази на съдия Соня Янкулова. Въпреки това изборът на един от “тримата големи” не се различаваше по нищо от предишните – този за главен прокурор и председател на ВКС, осъществени от този състав на ВСС – името на Чолаков циркулираше месеци преди официалния старт на процедурата.

Изслушването на съдия Георги Чолаков

Днес пред Пленума на ВСС съдия Чолаков започна представянето си с благодарност към съдиите от ВАС, които са го подкрепили, тъй като, по думите му, това е израз на нововъведеното в закона съдийско самоуправление, като за първи път гласът на съдиите се чува. Личната цел на Чолаков е ВАС и административните съдилища да се развиват в посока качествено правосъдие и високо обществено доверие. Като основен приоритет той посочи решаване на въпроса с натовареността на съдиите във ВАС, която влияе както на сроковете за насрочване на делата, изписването и качеството на съдебните актове, така и на здравето на съдиите. Призна обаче, че е необходима експертна помощ и отвън, за да се създадат подходящи правила за натовареност. Чолаков призна, че в съда е постигнато не малко, но заяви, че разчита на бъдещите промени в законодателството, които ще облекчат постъплението на дела във ВАС. Освен очакваните изменения в АПК, които част от магистратурата и адвокатурата възприемат като меко казано противоречиви и ощетяващи правото на защита на гражданите, кандидатът ще разчита за решаване на проблема и на медиацията.

По отношение на тълкувателната дейност на съда той посочи, че следва да се преосмисли практиката по тълкувателните решения да има само един докладчик и да се засили активността на председателите на отделенията, които да сигнализират председателя за противоречива практика. Въвеждането на електронна система за гласуване, която да улеснява работата при приемане на тълкувателни решения също е една от целите му.
“Моята мисия е да защитавам независимостта на всички съдии, на всички магистрати, защото това е най-голямата ценност. Аз мисля, че следващия ВСС трябва да дава ясни послания за извършените действия, да създаде ясни правила за дисциплинарните производства, ясни правила при изборите за административни ръководители и при повишаванетео и атестирането на магистрати”, заяви Чолаков на въпроса каква трябва да е ролята на председателя на ВАС като член по право във ВСС.

Запитан какво е отношението му към корупцията, той каза, че тя е “грозно явление”, с което трябва да се водят непрекъснати битки на всяко ниво. “Няма да внеса нито едно предложение за зам.-председател на съда, ако първо не му бъде гласувано доверие от Пленума”, посочи Чолаков на въпрос за бъдещия му управленски екип. А заместниците му трябва да бъдат добри професионалисти, да имат добър контакт с хората в колегиите и да имат авторитет пред хората, които ръководят. Що се отнася до избора на председатели на отделенията в съда, според Чолаков те трябва да “излизат” от самите отделения.

След това кандидатът показа абсолютно единодушие с главния прокурор Сотир Цацаров, който го попита за мнението му относно мястото на прокуратурата в или извън съдебната власт. “Не разбирам какво в момента налага да се води този дебат”, каза Чолаков и добави, че всички актове на прокуратурата, с изключение на тези за образуване на досъдебно производство, подлежат на съдебе контрол. “Ако прокуратурата се изведе от съдебната власт и и отиде в изпълнителната власт по-добре ли ще е прокурорите и следователите да са зависими от съответния министър, да извършват действия извън вътрешното си убеждение? Нима ще са по-мотивирани да работят … Прокуратурата трябва да е в органите на съдебната власт”, заключи той.

Чолаков обясни също, че един от основните въпроси за решаване в съда е неравномерното насрочване на делата в съда – в определени отделения страните чакат насрочване на първо съдебно заседание повече от година и половина, в други – по няколко месеца. По думите му сегашното ръководство на съда е направило опит за решаване на този проблем с преместване на материите по отделения (с еднолична заповед на Георги Колев – б.а.), но това е създало само стрес за съдиите. Според него е необходим пълен анализ, за да се вземат съответни мерки. Чолаков критикува и подхода на сегашния председател на съда да определя еднолично материята в отделенията. Това, по думите му, трябва да става с решение на Общото събрание на съдиите, за да не остава впечатление, че “се наказва един или друг съдия”. Очерта и проблеми със сградата на съда – “Вече се задъхваме от липса на въздух. Покривът тече, в един кабинет колежка буквално с кофа събира вода, климатиците сдадоха багажа”.

Димитър Узунов попита как ще се отчита. Чолаков обеща да се отчита на всеки шест месеца пред Пленума на съда за изпълненото от концепцията му, както и да инициира анкети към съдиите, с които да разбере мнението им кое им харесва и кое не, къде е сгрешил и къде не.

Едни от щекотливите въпроси, които будят полемики в мандата на Георги Колев, е формирането на съставите във ВАС и по-специално – петчленните състави, които решават окончателно споровете по делата. През годините неведнъж бяха изнасяни случаи, в които правилата за формиране на петчленните състави откровено са нарушавани (в касационните състави на случаен принцип се избира единствено докладчикът по делото, а останалите четирима съдии се избират по старшинство в съответните отделения на ВАС). Чолаков призна, че многократно е имало критики към правилата, тъй като “няма обективен критерий, по което това става” (формирането на съставите – б.а.). В крайна сметка стана ясно, че кандидатът няма конкретно решение за въвеждане на постоянни петчленки, но според него може да се обмисли въвеждането на практиката на Наказателната колегия на ВКС, където в началото на годината случайно се определят съставите, които правораздават до края на годината. Добави, че, ако бъде приет проектът на АПК, това може да стане “много по-безболезнено”, защото се предвижда заседанията по касационното производство да са закрити. “Това разбира се търпи критика, но тогава няма да има никакъв проблем. Проблемът е влизането в зала”, поясни Чолаков, според когото е “крайно време е да има някаква предвидимост във формиране на съставите”.

Чолаков критикува проекта на АПК, защото не е имало достатъчно широко обществено обсъждане. Видя проблеми в проекта с увеличаването на държавни такси без необходимата финансова обосновка “и то до такъв размер”. Заяви, че го смущава ограничаването на достъпа до правосъдие на гражданите и начинът на призоваване, предвиден в проекта и се обяви твърди против по отношение на предвижданата едноинстанционност на редица производства пред ВАС. Кандидатът обеща контрол над случайното разпределение на делата на всеки шест месеца, поиска по-голяма цедка при конкурсите за съдебни помощници и се обяви за привърженик на анализ на административното правосъдие от Европейската комисия.

Съмненията остават

Единствено Калин Калпакчиев засегна въпросът за публикация, излязла в четвъртък, в близката до Делян Пеевски агенция “ПИК”, в които се коментира информация от Имотния регистър за сделки на Чолаков със земи по морето чрез изкупуване на дългове. Няколко чака по-късно публикацията бе свалена от сайта. След това вестник “Сега” писа, че през 2011 г. Чолаков е придобил договорни ипотеки на два имота в село Стражица, на шест парцела в село Ляхово, както и на три в село Гурково – всичките в община Балчик. Ипотеките обаче не бяха посочени в имуществената му декларация, подадена за процедурата по избор във ВСС.

Чолаков посочи, че не е декларирал имотите по морето, защото не са “парични вземания”. По отношение на сделките му с ипотекирани имоти край Балчик, Чолаков заяви, че тогава е бил нотариус в Балчик и в действията му няма нищо незаконно или уронващо престижа на съдебната власт. Той категорично отхвърли съмненията, че е упражнявал някаква форма на лихварски бизнес и определи публикуването на въпросните данни, като “груб опит за опетняване” на името му. “Става въпрос за прехвърляне на вземания по облигационен договор – предварителен договор за продажба на недвижим имот. Тези мои сделки, въпреки че не подлежаха на деклариране, (имотите не са мои и към настоящия момент) при встъпването си в длъжност като съдия, аз съм ги декларирал. Не съм ги декларирал като вземания, защото те не са парични вземания”, каза днес кандидатът.

Чолаков бе питан и за друга медийна публикация в сайта “Биволъ”, според която съдията не си е направил отвод по дело, заведено от бившия шеф на полицията в Сливен Чавдар Божурски срещу уволнението му от МВР. От публикацията става ясно, че братът на Чолаков е бил служител на МВР в Сливен. “Брат ми работи в РЗБОП, което е подчинено на ГДБОП, а не на директора на Областната дирекция на МВР в Сливен. Към момента, когато съм участвал в това производство, брат ми не работеше в РЗБОП, а беше инспектор в затвора. Затова считам, че не съм имал никакви основания да се отведа. Няма никаква зависимост между него (Чавдар Божурски – б. а.) и мои близки роднини”, уточни той.

Калпакчиев зададе и друг въпрос – какво е становището на съдия Чолаков по делото “КТБ” – дали решението на българския съд съответства на практиката на Европейския съд по правата на човека по делото “Капиталбанк”, по което страната ни бе осъдена. Припомняме, че Чолаков бе част от петчленния съдебен състав по делото, заведено от акционери на фалиралата Корпоративна Търговска банка против акта на Българската народна банка за отнемане на лиценза й. Решението бе в директно противоречие на практиката на Европейския съд по правата на човека и отвори широко вратата към ново осъждане на съда в Страсбург по казуса. На въпроса днес кандидатът отговори, че не е запознат с решението по делото “Капиталбанк”, излязло през 2005 г.

Изслушването на съдия Соня Янкулова

Пред Пленума на ВСС съдия Янкулова си постави ясна стратегическа цел – постигане на качествено и срочно правосъдие. Тя припомни, че административното правосъдие е гарант за правовата на държавата. А средството за постигане на целта, според нея, е постигането на среда, в която независимостта на съдиите и съда е гарантирана. Съдия Янкулова бе категорична, че опитите за нарушаване на институционалната независимост на съда е опит за нарушаване на правовата държава. Що се касае до индивидуалната независимост на съдията – “то тя е състояние на духа”. “За съжаление съдиите не сме успели да убедим обществото, че това е така”, заяви тя.

Като основно предизвикателство тя определи осигуряването на среда, в която независимостта на съдиите ще е гарантирана. “Средата не е постоянно състояние, тя трябва ежедневно да се отстоява и утвърждава”, каза тя и уточни, че това не означава късане на комуникацията с другите власти, а ненамеса в съдийската дейност. Вътрешните гаранции за тази независимост, според нея, могат да се създадат със спазване на случайното разпределение на делата и осигуряването на постоянно заседаващи състави в съда и спазване на старшинството касационното производство.

“Гаранция за вътрешната независимост на съдията е предвидимото му кариерното развитие”, категоричена бе съдия Янкулова. Тя наблегна на необходимостта за намаляване на натовареността на съдиите и даде пример – съобразявайки работното време на съдията от ВАС, той трябва да се запознае и реши едно дело за час и половина. Определи натовареността на съдиите като “управленски проблем, който не позволява да се постигне стратегическата цел” за съда. Но подчерта, че постоянното увеличаване на щата на съда няма да реши проблема, а напротив – ще създаде друг с уеднаквяването на съдебната практика. “Това ясно подсказва втори подход – по-балансирано разпределение на правосъдната функция по различните нива на съдебната система”, заяви тя.
По думите й натовареността пряко рефлектира върху качеството на правосъдието и създаването на противоречива практика. Друг приоритет, който очерта, бе уднаквяването на националната практика с тази на съда в Страсбург, а ролята на председателя на ВАС в това сериозно предизвикателство е да бъде трансмисия между познанията на съдиите и законодателната власт. Съдия Янкулова бе категорична, че председателят на ВАС трябва да мотивира съдиите да повишават професионалната си квалификация, което е един от гарантите за вътрешния им интегритет. “Считам, че председателят трябва да правораздава – само така може да получи разбиране към ежедневната работа и проблемите на съдиите и администрацията”, категорична бе съдийката.

На въпрос как ще повиши авторитета на съда Соня Янкулова заяви: “Аз не знам дали ще успея да повиша авторитета, но ще пробвам. Един от начините е качеството на правораздаването. Защото доверие има тогава, когато хората виждат качествена работа”. Тя също декларира, че ще избере екипа си като се довери на преценката на Пленума на съда, а какви трябва да са заместниците й – “много добри професионалисти, но освен това те трябва да умеят да поддържат добра атмосфера в отделението и колегията”.

Що се отнася до мястото на прокуратурата в или извън съдебната власт – въпрос, зададен от главния прокурор и на двамата кандидати, съдия Янкулова каза: “Ние говорим за мястото на прокуратурата, като че ли мястото е отчетността, качеството. Ако вземем една ябълка и я преместим, тя няма да стане круша. Колкото въпросът се отнася към прокуратурата, толкова се отнася и за съда. Затова за мен този въпрос не стои”.

Съдия Янкулова също бе критична към готвените промени в АПК. “Изключително сериозен проект на един акт, който по своята същност е значително модерен. Тази промяна не се случи след задълбочен и широк дебат сред правните среди обсъждане на предложението. Аз имам сериозни притеснения – той е продиктуван от две много добри намерения – намаление на натовареността и е-правосъдие, но считам, че начините за решаване на тези два проблема, биха могли да бъдат и подобрени”, каза тя и уточни, че има притеснения относно правото на защита на гражданите, призоваването, закритите производства. “Считам за изключително опасно дефинирането в правна норма на понятието “съществени процесуални нарушения”, подчерта Янкулова. Обяви се за специална селекция на съдебните помощници във ВАС по отношение на необходимостта от по-голям стаж. “Не е разумно аз да отделям от моето време тепърва да се обучаваме за това как се пишат дела. Трябва да обсъдим и опита на ВКС. В момента съдебният помощник не е това, което сме си представяли, че трябва да бъде”, каза тя. На въпрос на Калин Калпакчиев относно роднинските назначения на съдебни помощници в мандата на Георги Колев, кандидатката отговори, че не я интересува дали конкретен човек е дете на някого, а доколко е професионалист и дали отговаря на изискванията на закона.

Съдия Янкулова заяви, че я притеснява изземването на материя от едно отделение без видима причина и допълни, че това не бива да се случва, защото променя съдебната практика. Попитана как би реагирала при атаки от страна на изпълнителната власт по повод конкретни съдебни решения тя заяви: “Ние не можем да избегнем от това, нашите актове засягат тяхната дейност. Логично е да очакваме от страната по делото някакъв коментар. Това, което не приемам, е личностната нападка към съдията по повод на конректен съдебен акт. Трябва да се се научим да правим разлика между коментара към съдебен акт и личните нападки към съдията, които считам, че са недопустими. И тук вижда ролята на председателя и ВСС”.

Дискусия или с какво е по-добър спечелилият?

След изслушването последва дискусия, в която обаче мнозинството, избрало съдия Чолаков, почти не участва. За сметка на това петимата, подкрепили съдия Янкулова дадоха съвсем аргументирани становища защо застават зад нея.

Първа взе думата Юлия Ковачева, която изброи преимуществата на съдия Янкулова – познава ситуацията в съда, притежава качествата на лидер, който би съумял да изслушва мнението на колегите си, толерантна към съдиите. И още – лидер, за когото независимостта е поставена на първо място, с дълбоко разбиране на проблемите на съдийската общност. И способност да носи отговорност за решенията, взети от нея. “Решенията, които предлага са изпълними и практиките, които заяви, че ще прилага в управлението, ще допринесат за положителното развитие на съда, за подобряване на състоянието на административното правораздаване и издигане на авторитета на съда”, категорична бе Ковачева.

След това очаквано сегашният председател на ВАС подкрепи съдия Чолаков. Георги Колев изтъкна, че това, което Чолаков е показал до момента е задълбочено познаване на проблемите в административното право и това го прави най-добрият кандидат. “Няма как повече от половината от колегите да го подкрепят, ако имаха различна оценка. Това са върховни съдии, те много трудно биха били манипулирани. Те имат свое становище и го отстояват. При днешното изслушвне бяха поставени много въпроси, оценявам ги като насочени именно към нещата, които аз и председателите на отделенията не сме успели да свършим. Нали затова е въпросът за надграждането и продължението. Следващият председател трябва да доразвие или промени нещата, които не са били добри”, мотивира се Колев.

Според председателя на ВКС Лозан Панов, който декларира подкрепа към Соня Янкулова, тя е човек с административен опит, човек с опит в европейското право, участник в администрацията – видял от другата страна, съдия, който има интереси в областта на науката, който прави мост между теорията и практиката. “Най-важното – човекът с характер. Съдия Янкулова е магистратът, който може да защитава съдебната независимост”, категоричен бе съдия Панов.

“Ще гласувам за кандидата, който ни припомни на всички една сентенция: че съдебната независимост е състояние на духа. И не само ни припомни, но и със своето поведение на професионалист, със своето кариерно израстване, със своята концепция и своето представяне ни показа, че е способен да поддържа именно това състояние на духа“, подчерта председателят на ВАС.

А след това направи разбор на процедурата: „Да си отговорим на въпроса – дали успяхме широкото общество да убедим във важността на този избор. А няма съмнение, че е много важен. Председателят на ВАС е и главата на институцията, тя е призвана по конституция да брани правата, изконните интереси на гражданите, когато те са изправени срещу актове на властта. Нямаше кампания на ВСС, която да посочи колко е важен този избор. Нямаше кампания, която да даде възможност на кандидатите да представят своите концепции, да влязат, ако щете, в сблъсък един срещу друг. За да може изборът да се съсредоточи върху този, който е по-добрият професионалист. Но това е избор на тишината… Ние направихме избор на тишината. Ние избрахме момент на този избор, който не предполага тази възможност на колегите и участниците в процедурата – летните месеци, период, който не даде възможност на колегите от ВАС да участват активно и в провеждане на Пленума за изслушване на кандидатите. Знаете, една трета от тях не са участвали. Казвам го, защото най-важно е аргументът – правните качества, професионалните познания на кандидатите да бъдат от решаващо значение за избора им за председател на ВАС“, каза Панов.

И допълни: „А втората е свързана с това, когато се провежда този избор. В ден, който не е типичният заседателен ден на ВАС. Но не е само това, по-интересното е, че се провежда 22 дни преди края на мандата на ВСС. Когато всеки един от членовете на ВСС е съсредоточил своя поглед върху „изхода от ВСС“. И в този смисъл няма как да не останат съмнения, че самият избор може да бъде повлиян от договорки и някакви обещания“.

Калин Калпакчиев също изтъкна мотивите си да подкрепи съдия Янкулова – тя е безспорен авторитет в правната общност, притежава ерудиция, познава в дълбочина европейското право, нейни материали са настолно четиво за юристите, участва в семинари, състезания, лектор и редовен автор. По думите му административния съдия трябва да познава десетки, стотици актове, трябва да е добре образован, да притежава висока обща култура и познание за живота. Съдия Янкулова, изтъкна Калпакчиев, притежава значителен опит – била е единствено административен съдия, показва изключителна отдаденост и привързаност към административното правосъдие. Освен това – изразява на практика съдийската независимост с решенията си и особените си мнения. И даде пример – делото “КТБ”. “При този казус имаше натиск от изпълнителната власт, искаха бързо произнасяне и то точно по определен начин. Съдия Янкулова показа блестяща правна аргументация в състояние на натиск”, мотивира се той. Заяви, че идеите, развити в концепцията й, й дават предимство пред другия кандидат.

След него думата взе Юлияна Колева, която припомни, че с Чолаков са били колеги. “За разлика от Калпакчиев аз няма да разграничавам кандидатите на по-добър и не толкова добър, по-скоро ще ги разграничавам като различни видове мнения и качества”, заяви тя и допълни, че биографията на Чолаков е богата. По думите й независимостта като състояние на духа понякога означава и кураж да се напусне съдебната система. Според него много по-голяма тежест в случая има демонстрацията на принципа на съдийското самоуправление в избора на Пленума на ВАС. “За първи път имаме възможност да се съобразим с категоричния избор на Пленума на ВАС, поясни тя.

Соня Найденова заяви, че съдия Янкулова притежава диалогичност и балансираност, показала е устойчивост, независимо от обстоятелствата, при които е трябвало да взима решения.

Галина Карагьозова репликира Колева. “Казахте, че напускането на съдебната система е проява на кураж, някой път оставането в системата е проява на кураж”, подчерта тя. По думите й съдия Янкулова има над 20 години съдийски стаж, 11, от които във ВАС. “Само опитът й във ВАС е 11 години, малко повече от целия съдийски опит на Георги Чолаков. Колегата Колев изрази едно единствено предимство, сравнявайки кандидатите – Чолаков ще осигури по-добър микроклимат. Не зная на какво се базира този негов опит”, поясни тя.

Очаквано обаче мнозинството надделя, а гласуването показа, че процедурата по изслушването на кандидатите е само формалност.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

Вашият коментар