Един обикновен ден на Съдийската колегия: цензура, крясъци и скандални решения

Очаквано кадровиците назначиха магистрат от аферата “Приморско” за временен ръководител на Административния съд в Бургас
11-04-2017; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;

Снимка: Дневник

Снимка: Дневник


Скандално поведение на част от членовете на Съдийската колегия и няколко меко казано спорни решения белязaха близо 11-часовото заседание на колегията днес. Още на самия му старт мнозинството се опита без никакво правно основание да изключи от дневния ред точка, предложена от Калин Калпакчиев. Ставаше дума за внесеното от Калпакчиев предложение отново да се дебатира поводът за “другарския съд” срещу него, разиграл се на миналото заседание на Пленума на съвета – публикувани в близки до Делян Пеевски издания снимки, на които са заснети Калпакчиев. Христо Иванов и съдия Мирослава Тодорова.

Конкретното решение, предложено от Калпакчиев, гласеше колегията да приеме за “недопустима и неприемлива водената срещу членове на ВСС, съдии, отделни съдилища и съсловни организации негативна кампания, с която се уронва авторитетът на правосъдието”.

За отпадане от точката, без да се посочват конкретни правни аргументи, настояваха Галя Георгиева, председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Колев и Милка Итова. Колев настояваше точката да се гласува отделно от дневния ред. Намеси се и Галя Георгиева, която обвини председателят на ВКС Лозан Панов в монопол върху дневния ред за заседанията. “Колегията може да гласува всичко и да изключва точките, които сметне за нужно. Да не се позоваваме на правилник и правила и да разсъждаваме логично и всичко, което се предлага тук, да се подлага на гласуване”, заяви Георгиева. Допълни я Георги Колев, според когото колегията решава какво да влезе в дневния ред. След това допълни, че дискусията била безсмислена и имало много по-важни точки, които трябва да се обсъдят.

Намеси се Галина Карагьозова, която припомни правилата на колегите си: “Да се твърди, че формирането на дневния ред ставало единствено по желание на председателстващия е лишено от всякакво основание. За дневния ред основно заявки дават комисиите. Но според ЗСВ и правилата, всеки член на ВСС може да внесе въпрос, който заслужава санкцията на колегията. Редът е регламентиран в чл. 33 от ЗСВ, в Раздел Трети в Правилника на ВСС и в Правилата за работа на Съдийската колегия. В актовете е казано – допълнение в предварително обявения дневен ред могат да се правят в деня на заседания със санкция на пленума или колегията”.

Милка Итова обаче настояваше за своето – според нея колегията може да включва и изключва точки, както анмери за добре. Репликира й Карагьозова, която поиска да знае на какво правно основание се иска изключването на точката.

Последва нов въпрос, този път от Георги Колев, който се поинтересува къде пише, че колегията не може да изключва точки от дневния ред. “ЗСВ се тълкува, когато е неясен или непълен. В случая законът е толкова ясен, че не се налага тълкуване. Да твърдите, че по волята на колективния орган могат да се изключват точки, означава, че не разбирате какво е това Висш съдебен съвет”, обясни Калин Калпакчиев. След това припомни на колегите сиРешение №10 от 2011 г. на Конституционния съд, според което членовете на ВСС имат индивидуален мандат. ”Всеки член има индивидуален мандат, той участва в работата на колективния орган. Ако го лишите от правото да внася предложения, това ще бъде в грубо нарушение на закона и Конституцията. Това е толкова абсурдно, че не подлежи на коментар”, категоричен бе той.

Юлия Ковачева го подкрепи и каза, че очевидно често се случва точки да не се харесват от мнозинството, когато са предложени от определени членове на ВСС. “Аз, Галина Карагьозова, Калин Калпакчиев, Соня Найденова, Лозан Панов не сме правили възражения срещу точки, внесени от други членове на съвета, дори и да не ни харесват. Само защото някой определя някое предложение за безсмислено, не означава, че не трябва то да се гледа. Кажете кои предложения са смислени и кои не, за да ни е ясно и на нас. Предложенията, които вие (Георги Колев – б.а.) внасяте, са смислени, а нашите – безсмислени, така ли? Кажете кои са смислени и кои не, така ще се знае”, заяви още Ковачева.

Включи се и председателят на ВКС, който напомни, че въпросът смислено ли е едно предложение или не, се решава по същество. Тук Галина Карагьозова зачете правилата за дейността на Съдийската колегия, но бе прекъсната от Милка Итова, която попита колко пъти трябва да се четат те. “Колкото е необходимо, докато ги научите, г-жо Итова”, отвърна Карагьозова и цитира: “Допълнения и изменения в предварително обявения дневен ред, с обявяване на темата, мотиви и проект на решение, могат да се правят в началото на заседанието по решение на Съдийската колегия на ВСС, при възникнала необходимост и неотложност”.

В крайна сметка Лозан Панов подложи на отделно гласуване единствено извънредните точки за днешното заседание, а председателят на ВАС се закани да внесе изменение в правилата.

Няколко часа по-късно и след като колегията си затвори очите за фрапантните нарушения, посочени в доклада на СГС относно режима за разрешаване на СРС-та, отново се разрази скандал. Колегията трябваше да се произнесе по заявления на съдии, които искат повишение по вече приключили конкурси (по чл. 193, ал. 6 от ЗСВ). Оказа се, че Милка Итова не е съгласна с решения на Комисията по атестиране и конкурси, въпреки че е нейн член и е присъствала на заседанията, на които тези въпроси са обсъждани.

Скандалът се разрази, когато колегията стигна до обсъждане на повишението на съдиите в Гражданската и Наказателната колегия на Софийския апелативен съд. В Гражданската колегия трябваше да бъдат повишени съдиите Златина Рубиева и Елена Стойчева, а след тях – Светлин Михайлов. Оказа се обаче, че местата са само две. Възрази Георги Колев, който каза, че местата били три, Итова също бе на мнение, че има свободно място. Юлия Ковачева обаче бе категорична, че на този етап местата са две, а скоро ще се освободи и трето.

Тук Милка Итова изненадващо заяви, че явно яснота няма, затова предложи всички решения да се отложат. Част от кадровиците обаче не бяха съгласни да се отлагат всички решения, защото няма основания съдиите да не бъдат повишени. Галина Карагьозова обясни, че яснота има – сега местата са две, и припомни, че именно Итова е настоявала да се реши въпросът с натовареността на Апелативния съд.

Съвсем очаквано обаче мнозинството гласува предложението на Итова и така всички повишения бяха отложени без аргументи. Съвсем същата ситуация се разигра и при гласуването за Наказателната колегия на САС. За сметка на това решенията за Търговската колегия минаха безпроблемно – като колегията гласува да не уважи молбата на
Светлин Михайлов за повишаване, заради липса на места.

“Минахте всякакви граници. По безпринципно решение отдавна не сме взимали”, коментира след гласуването Галина Карагьозова. Юлия Ковачева също изрази възмущението си, като обясни, че всички решения са взети с пълен консенсус в КАК, а днешното гласуване в колегия е абсолютно противоположно. “След като отново заявленията ще влизат в КАК, ще предложа по всички важни кадрови решения на комисия да има поименно гласуване на членовете, да е ясно кой каква позиция заема и въз основа на какви факти, за да не изпадаме в днешната ситуация. Колегите не заслужават такова отношение. Това днес е правен волунтаризъм”, категорична бе Юлия Ковачева.

Калин Калпакчиев я подкрепи – каза, че Итова е член на КАК и прекрасно знае колко са свободните места. Заподозря, че колежката му е била водена от лично отношение към съдиите, които следва да бъдат повишени. “Утре да отиде и да обясни пред колегите, да каже защо отложихме произнасянето”, призова той.
Председателят на ВКС Лозан Панов също коментира: “Обясни каквото можа жената, направи каквото можа”.

Малко по-късно тонът на заседанието отново се повиши. Поводът – пак предложение на Калин Калпакчиев, който настояваше колегията да излезе със становище по въпроса за членствоти на съдиите в съсловни организации и конкретно за приемливостта на членството в Съюза на съдиите в България.  Докато Калпакчиев докладваше в залата се разменяха реплики, задаваха се въпроси защо не са довършени всички точки на КАК. А представляващият Димитър Узунов направо се разкрещя на Лозан Панов: “Ти председател на ВКС ли си? От него (Калин Калпакчиев – б.а.) ли те е страх? Ти глух ли си? Искам да направя процедурно предложение”.

“Защо викате?”, опита се да го усмири председателят на ВКС. А Димитър Узунов продължи с недопустимите реплики и искането да се пренареди дневния ред: “Защото мислех, че сте оглушал”. Георги Колев го подкрепи – имало по-важни точки на КАК.

“Колко са ви важни точките на КАК видяхме, като ги отложихте”, репликира Калин Калпакчиев. Мнозинството все пак надделя и остави предложенията на Калпакчиев за последно.

Така се стигна до предложението на председателя на ВАС Георги Колев за временно изпълняващ длъжността председател на Административния съд в Бургас да се назначи съдията от ВАС Панайот Генков. Както “Съдебни репортажи” писа, съдия Генков бе един от тримата ръководители на отделения във ВАС, чиито роднини получиха право на строеж в Приморско като крайно нуждаещи се, без действително да са такива. Мотивът на Колев да сложи начело на съда външен човек бе, че съдия Генков познавал региона, а в Административния съд в Бургас имало проблеми.

Точката бе докладвана от Юлия Ковачева, която информира, че КАК е поискала допълнителни мотиви от Колев по предложението. Освен това, напомни Ковачева, в Административния съд в Бургас няма свободен щат. Оказа се, че някакси и този проблем е решен. Съдия Таня Евтимова – досегашният и.д. председател пуснала до колегията няколко молби – първо да бъде назначена като редови съдия в съда, а после – да бъде преместена на длъжност в Окръжен съд Бургас. Така де факто се освобождава място за съдия Генков.

Колев пък припомни отказа на Евтимова да продължи да управлява съда, писмото заявление на зам.-председателя на съда, че не желае да е и.д., след което заключи: “Очевидно е, че тази мярка е необходима”.

Калин Калпакчиев обаче възрази, че предложението на Колев да бъде назначен Генков не съдържа отговор на въпроса защо се е спрял не на съдия от Административен съд Бургас, а от ВАС. Припомни, че аналогията, направена от Колев в предложението с назначаването на съдията от ВКС Владимир Йорданов за и.д. председател на СГС не е коректна, заради атмосферата в Градския съд и необходимостта от външен човек, който да ръководи съда до избиране на титуляр. “Тук случаят не е такъв. Има 16 съдии, всеки, от които може да бъде назначен на поста”, обясни Калпакчиев.

Колев пък направи корекция в предложението – да се запази заплащането на съдия Панайот Генков като върховен съдия. Но по същество не отговори на въпроса на Калпакчиев. “Да продължавам до изчерпване на старшинството,
не считам, че е необходимо”, посочи той.

“Вие току-що казахте, че нито един от съдиите няма качествата. Това е меко казано обидно”, отвърна му Калпакчиев.

“Да ми дължите на мен сметка какви предложния правя. Повече обяснения няма да давам”, тросна се Колев.
А председателят на ВКС обвини колегите си в двоен аршин, като припомни, че колегията се е възпротивила на предложението му външен човек да оглави Апелативния специализиран съд. “Обвинихте ме, че потъпквам съдийското самоуправление. В този контекст казвам, че стандартите са ви двойни, защото сега трябва да го искате и от г-н Колев. Когато аз правя предложение – се изисква да има проведено общо събрание на съдиите, а когато Колев прави – никой не счита за нужно да пита дали е провеждано общо събрание”, каза Панов.

Галина Карагьозова също обясни, че ситуацията няма нищо общо с тази в СГС. “Да си пропомним каква беше ситуацията. Изключителен публичен скандал, изключително разделение на колегите, пълна бъркотия в администратирането, повдигнато обвинение, оставки на зам.-председателите. Докато в случая няма никакви данни за проблеми с правораздавателната дейност. Няма място за аналогия. Аз считам, че съвсем спокойно от колектива на Административен съд Бургас биха могли да излъчат свой представител, който да е и.д. и да не е задължително кандидат в бъдещата надпревара”, настоя Карагьозова.

Председателят на ВАС пък отвърна, че изискване в закона за свикване на общо събрание при избор на и.д. председател няма.

Юлия Ковачева хвърли светлина върху хронологията по отношение на молбата на съдия Евтимова. ”Предишните й молби са за разкриване на щат в Административен съд Бургас. Факт е, че не е посочила в кое отделение в Окръжния съд иска да работи. Аз не мога да кажа дали от притеснение, че няма отговор е пуснала последната молба. Ако смятате, че има неяснота – да отложим решението”, поясни тя.

Галя Георгиева декларира, че ще подкрепи предложението на Колев, защото явно имало нужда от външен човек, а Соня Найденова поиска решението да се отложи, за да се изслушат съдиите от съда. “Аз искам външна оценка, очевидно има проблем. Имам и други данни, но разбира се, няма да ги споделя. Ако се отложи – ще предложа разкриване на нова щатна бройка в Бургас”, репликира Георги Колев.

А Милка Итова се обади, че току-що говорила по телефона със съдия Евримова, която изразила желание да се премести в Гражданската колегия на Окръжния съд в Бургас. “След като тя е успяла да се свърже с вас и да ви каже, че иска в Гражданска колегия, нещата придобиха друг оттенък”, коментира Юлия Ковачева. А гласуването бе в полза на предложението на председателя на ВАС.

Така се стигна и до разглеждането на предложението на Калин Калпакчиев по писмо на Съюза на съдиите по повод реплики на Димитър Узунов и Светла Петкова в избора за председател на Административен съд Русе. При провеждане избора на председател на Административния съд в Русе миналата седмица Петкова се поинтересува дали един от кандидати – Мария Димитрова, е член на ССБ, коментира, че състава на организацията като “една шепа хора”. Димитър Узунов заяви, че съсловната организация била скрила списъка с членовете си на сайта. ССБ реагираха остро с писмо, в което заявиха, че членовете на ВСС не следва да се интересуват от членството на съдиите в съсловни организации и призоваха съветът да каже дали е укоримо магистрати да са членове на ССБ.
Калин Калпакчиев припомни, че многократно членове на съвета са си позволявали да питат как се взимат решенията, къде е седалището, какъв е членският състав на ССБ. “Подобно дискриминационно отношение няма към другите съсловни организации”, каза той и предположи, че то се дължи на последователността на ССБ в отстояването на позицията, че ВСС не защитава съдебната власт.

Калпакчиев предложи колегията да обяви за недопустими и неприемливи изказвания на членове на съвета и медийни кампании, уронващи авторитета на ССБ, като най-старата съсловна организация.

“Не мога да разбера какво има предвид колегата Калпакчиев. Не правя разлика кой в каква организация членува”, отвърна Колев и го обвини в цензура, защото “никой друг не може да изразява лично мнение”.
Светла Петкова отрече обвиненията, каза, че никога не се била интересувала кой съдия къде членува. “Не съм проявила никакво дискриминационно отношение към членове на никоя организация. Съветвам Калин Калпакчиев за моя сметка да не си прави ПР. Той прави така, че да уронва престижа на членовете на ВСС и на членове на други съсловни организации”, заяви тя. В отговор Калпакчиев прочете части от протокола от миналото заседание и припомни, че и други членове на ВСС са възразили срещу отношението на Петкова.”Очевидно не е възможно толкова хора да са се заблудили. Общият дискриминационен контекст е възприет от доста хора”, поясни той.

А Димитър Узунов се хвърли да защитава Светла Петкова. “Това е пореден опит Калпакчиев да дискредитира нашата колежка, вместо да демонстрира уважение към нейната възраст, опит и професионализъм. Нито ви е на годините, нито на опита. Много добре си прочетохте, това, което ви е написано, мънкайки”, започна той. После разказа за форум на ССБ в Бургас, преди който от ССБ “ходили да тропат, да молят, да отидат на това мероприятие в Бургас”. “Били само 3 души. Не си мислете, че се къпете в любовта на народа. Вижте какво мислят за вас. Неслучайно в Благоевград напуснала цялата ви секция, останаха само любимите ви Екатерина Николова и Пензов. И сега искате да цензурирате въпроса на г-жа Петкова, която след няколко месеца се пенсионира”, възмути се Димитър Узунов.

Юлия Ковачева обясни, че отношението към ССБ “се прокрадва не от избора на председател на Административния съд в Русе. “То невинаги е намирало пряка проява – в подмятания, дори и в днешните изказвания кога по-явно, кога не съвсем – личи. Доста лицемерно сега да твърдим, че такова отношение не съществува. Какъвто и дебат да проведем протоколите достатъчно красноречиво говорят за този факт, резултатите от редица избори също”, заяви тя.

Председателят на ВКС Лозан Панов заяви, че за него “този нездрав интерес” към членоството на ВСС от страна на кадровиците не е допустимо. “Колегите могат да си помислят, че ги поставят в неравнопоставено положение. При взимането на нашите решения, няма никакво значение дали един човек членува в съсловна организация или не, това не бива да влияе”, заяви Панов. И уточни, обръщайки се към Калпакчиев – нито негативно, нито позитивно.

“Еее, най-после”, възкликна Димитър Узунов.

Галина Карагьозова заяви, че в протоколите няма как да бъде изразена интонацията, контекстът, намекът, внушението”. “След като всички сме съгласни, че членството не може да бъде укоримо, нито да носи позитиви, нито негативи, няма пречка да гласуваме решението, предложено от Калпакчиев”, очерта ситуацията тя.

Последваха серия от изказвания на Георги Колев, Милка Итова, Галя Георгиева, че няма да подкрепят предложението, защото касаело конкретни реплики. “Прави впечатление настървение на Димитър Узунов, неговото озлобление е видно за всеки, който е непредубеден. Тонът и езикът му също не искам да коментирам. Както декларирането на членство в съсловна организация, така и въпросите за това не преследват легитимна цел. Защо го задавате? Този въпрос е недопустим, защото отговорът не следва да носи последици”, обясни отново Калпакчиев.

“Когато говорите за озлобление, хубаво е да се погледнете отстрани – цял ден червенеете като презрял домат”, отвърна му Узунов. А Галя Георгиева дори заяви: “Тези решения са едно внушение точно преди изборите на нов ВСС, колко зле сме работили ние. Това е популизъм, който не трябва да се допуска”.

Решение не беше взето, а последната точка – “другарски съд” срещу Калпакчиев бе отложена, защото минаваше 20 ч.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

galina_zaharova

Съдия Галина Захарова бе избрана за председател на Върховния касационен съд

Снимка: ПРБ

ВСС доказа, че главният прокурор е недосегаем

Искането на правосъдния министър за отстраняване на Иван Гешев беше отхвърлено като недопустимо
Syd

Поетапно въвеждат ЕИСС по региони и според натовареността на съдилищата

Снимка: Дневник

ВСС окончателно смачка скандала „ЦУМ-гейт“ и отказа да изслуша главния съдебен инспектор за злоупотреба с право

Лозан Панов: Точкова да постъпи отговорно и да си подаде оставката
sud-delo

Пълен хаос с ЕИСС, няма да заработи до края на годината, а след това – неяснотата остава

Снимка: Дневник

ССБ: Отказът на главния съдебен инспектор да изпълни решение на съда и да оповести резултата от проверката „ЦУМ-гейт“ дискредитира ИВСС

Снимка: Дарик

Венецианската комисия за пореден път напомня, че България трябва да осигури независимо разследване на главния прокурор

Снимка: Дневник

Външен одит на ЕИСС ще има, „ама друг път“

sud-delo

Съдийската колегия осъди атака на Валери Симеонов срещу съдии от ВКС

Снимка: Дневник

Членове на ВСС видяха внушения с политически привкус в искането на Съюза на съдиите за дебат и отстраняване на главния прокурор заради действия, които рушат правовата държава

Иван Гешев отказа да участва в дискусията

Вашият коментар