Мнозинството в Съдийската колегия не иска да знае нищо за фрапантните нарушения при разрешаването на СРС-та в Софийския градски съд

Галя Георгиева: Не може с нашата дискусия да всяваме паника в гражданите, дипломатическите представителства и обществото, че видите ли съдебната система има проблеми и тук
11-04-2017; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;

vss

Мнозинството в Съдийската колегия замете под килима доклада на ръководството на Софийския градски съд (СГС), в който са описани стотици нарушения при разрешаването на използване на специални разузнавателни средства и разкриването на данни по Закона за електронните съобщения. Анализът, който обхваща периода 2009 – 2016 г., бе оповестен миналата седмица, а председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов предложи днес Съдийската колегия да изиска от СГС допълнително данни за това, които са конкретните съдии, извършили нарушенията. Както “Съдебни репортажи” писа, председателят на СГС Калоян Топалов изпрати доклада на главния прокурор Сотир Цацаров заради наличието на “достатъчно на брой нарушения, които да бъдат проверени за наличие на извършени противоправни деяния, изпълващи състав на престъпление по Наказателния кодекс на Република България”.

Проверката в СГС е установила, че масово е разрешавано използване на СРС-та без мотиви, извън законоустановените срокове, при тотална липса на конкретика в исканията на заявители. Освен това СГС е издавал разрешения, въпреки че не е бил компетентният съд, а разрешенията е трябвало да бъдат подписани от друг окръжен съд в страната. Друго открито при проверката нарушение е, че в един и същи ден един заявител е депозирал две идентични искания за едно и също лице, които разликата е само в службата, която ще прилага СРС-та и други.

Докладът сочи, че през 2015 г. са установени над 50 дела, по които е искано подслушване и следене на дипломатически представители, което се е случило в нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения и Виенската конвенция за консулските отношения.

Припомняйки констатациите в документа, председателят на ВКС Лозан Панов заяви, че става дума за “един впечатляващ съдебен конфорт, предоставен на досъдебното производство в тези периди”. По думите му няма яснота какво се е случвало със СРС-та, колко от тях и колко от тях са послужили като основание за внасяне на обвинителни актове. А предвид факта, че това засяга погазването на конституционни права на множество граждани, Панов счита, че въпросът трябва да се обсъди от Съдийската колегия.

Първа Галя Георгиева се поинтересува дали председателят на ВКС разполага с повече информация кои дипломатически и консулски представителства са били обект на подслушване и следене и фигурират ли тези на Европейската комисия и НАТО. А след това обясни, че от доклада ставало ясно кои са конкретните съдии, допускали нарушения при режима на разрешаване на СРС-та, затова нямало необходимост да се иска допълнителна информация. Всъщност в доклада фигурират единствено имената на опълномощените през годините да разглеждат искания за СРС-та съдии, но не и информация кои от тях са допускали нарушения и по кои дела. Освен това данните са налични едва след юни 2015 г., когато е започнало записване на имената на съдиите, произнасящи се по конкретни дела, в регистъра в СГС.

Лозан Панов репликира, че не знае нищо повече от написаното в доклада, а Георгиева уточни, че “би било интересно” да се разбере кои са подслушваните дипломати.

Калин Калпакчиев подчерта, че в доклада се съдържат много притеснителни обстоятелства, като до февруари 2015 г. в съда липсва всякаква документация, която да позволява извършване на проверка за това как е функионирал съдебният контрол над СРС-та, има данни за антидатиране за заповеди на председателя на СГС, информация за фрапиращи нарушения в режима на разрешенията. “Няма да е пресилено да кажем, че практически съдебен контрол е липсвал”, заяви Калпакчиев и допълни, че се касае за изключителен скандал – “обществен, съдебен, а и дипломатически, както се оказа”. Предположи, че едва ли може да се установи кои са дипломатическите представителства, обект на СРС-та, заради липсата на надлежно водена в СГС документация.

Калпакчиев бе категоричен, че уврежданията на права са настъпили, както за неограничен кръг граждани, но и са увредени и интересите на правосъдието. “Ние не можем да знаем какъв е размерът на щетата, която е настъпила”, поясни той. Затова предложи колегията да гласува решение, с което да инициира среща с председателя на Бюрото за контрол над СРС-та Бойко Рашков (такава среща бе проведена след избухването на скандала “Червей” – б.а.). Според Калпакчиев колегията трябва да се поинтересува дали липсващата в СГС документация може да се компенсира от данните, съхранявани от Бюрото за контрол на СРС-та.

Освен това поиска колегията да събере информация как е организирана дейността по ЗСРС в Специализирания наказателен съд, доколкото там също се наблюдава увеличаване на броя на исканията и разрешенията.

На предложенията се възпротиви председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Колев, който заяви, че не вижда защо ВСС се занимава с този доклад. “Да, има проблеми, вярно е. Ако считате, че има нарушения, внесете конкретни предложения за дисциплинарни производства”, каза той. Заяви, че не разбирал какво значи, че е нямало регистър в СГС, такъв имало от поне 20 години. Колев изрази съмнение дали данните от доклад трябва да се дискутират в открито заседание, доколкото ставало дума за “националната сигурност” и не виждал до какво би довело това. “Превръщаме съвета в кръгла маса с дискусии, които не се знае каква им е целта. И защо сега?”, започна председателят на ВАС и направи връзка със следваща точка в дневния ред – назначаването на съдия Иво Дачев за зам.-председател на Софийския апелативен съд. Дачев бе един от съдиите, разписвал СРС-та в мандата на Владимира Янева.

Председателят на ВКС Лозан Панов отговори, че е внесъл за разглеждане доклада, защото “все пак някой трябва да носи отговорност”. И опроверга Георгиева – в документа не са посочени имената на съдиите по конкретните дела, в които са открити нарушения. Отвърна и на Колев – връзка с назначението на Дачев няма, а свързването на двете точки е “внушение”.

Галя Георгиева отново се включи, за да подкрепи председателя на ВАС. Обясни, че с промените в Закона за съдебната власт “този ВСС беше направен импотентен по отношение на дисциплинарните производства”, защото инициативата за образуването на такива вече не е в правомощията на членовете на съвета. “Така че ние каквото и да научим за извършителите, които и да са те, ние няма как да правим предложения”, обясни Георгиева и затова предложи докладът да се приеме единствено за сведение. Каза, че не била съгласна и с инициирането на среща с Бойко Рашков, защото той нямал какво повече да каже повече от написаното в доклада. “Не виждам защо трябва да се занимаваме повече с този проблем”, отсече тя.

Галина Карагьозова попита колегите си защо веднага се фокусират върху възможните дисциплинарни мерки и подчерта, че председателят на ВКС не е компетентен в случая да инициира дисциплинарни дела. “Съдийската колегия по закон трябва да решава въпроси по организацията на дейността на всички съдилища”, обясни тя и в този смисъл предложи от частния случай колегията да направи изводи и да вземе мерки – да анализира как се осъществява дейността по ЗСРС в другите окръжни и апелативни съдилища. “Така че точно в колегията е мястото за разглеждане на този доклад”, обобщи тя.

Галя Георгиева категорично се противопостави ВСС да прави проверка в другите съдилища, компетентни по ЗСРС. “Има си Бюро за контрол над СРС-та. Много ви моля, да не пренасяме проблемите на СГС върху другите съдилища, особено в Специализирания наказателен съд. Не може да се прави аналогия, че след като в градския съд има нарушения, това означава, че и в останалите има. Не може с нашата дискусия да всяваме паника в гражданите, дипломатическите представителства и обществото, че видите ли съдебната система има проблеми и тук. Не е наша работа да правим контрол върху Бюрото“, заяви Георгиева.

Наложи се Калин Калпакчиев отново да припомни, че по закон ВСС осъществява контрол върху дейността на съдилищата. “Ние говорим за организация на работата, а не по същество да проверяваме съдебния контрол. Регистърът е бил кух по съдържанието си. Не ми е известно бюрото дали изпраща докладите си до ВСС. Нека представляващият да каже”, поясни той и се присъедини към искането на Галина Карагьозова да се изиска информация от всички компетентни съдилища. “Ние сме длъжни да съберем тази информация. Иначе ще стои въпросът – защо не направихте проверка, ако избухне скандал, ще се задава въпроса: криете ли нещо?”, мотивира се Калпакчиев.

Според Каролина Неделчева обаче това, което Карагьозова и Калпакчиев предлагат вече било правено покрай скандалите в СГС и Бюрото за контрол над СРС-та е извършвал такива проверки. “Тази статискита я има в годишните доклади. Ако целта е да подгряваме този проблем и да твърдим, че проблемът е навсякъде, не съм съгласна с това”, каза тя.

Соня Найденова обясни, че явно еднократните действия на ВСС не са имали ефект, тъй като данните в доклада показват, че нарушения има и след изслувашнето на Бойко Рашков. “Ние трябва да предотвратяваме някои събития, а не само да тичаме след тях”, каза Найденова.

Тук се включи Галя Георгиева, за да каже, че си променила становището и вече не искала допълнителни данни за разрешените СРС-та по отношения на дипломатическите представителства.

Юлия Ковачева заяви, че най-безболезнено за ВСС би било да приеме доклада за сведение, но така ще останат много въпроси без отговор. “Сроковете за дисциплинарни производства отдавна са изтекли. Въпросът е да се провери как се случва това в останалите съдилища. Предполагам, че ще приемем доклада за сведение, това ще направи денят ни по-спокоен. Но ако, не дай си Боже, се появи такъв проблем в други съдилища – няма да е полезно за никого да тичаме след проблема. Приемането на доклада за сведение не означава нищо. Какъв е ефектът? Въпросът е риторичен, защото отговорът е ясен – нулев е ефектът”, мотивира се тя.

Въпреки това мнозинството прие доклада за сведение и отхвърли всички останали предложения с 5 гласа “за” и 7 “против”. Това накара Калин Калпакчиев да заяви, че смята в качеството си на член на ВСС все пак да покани на заседание на съвета председателят на Бюрото за контрол над СРС-та.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

vks

ВСС отне управлението на Съдебната палата от председателя на ВКС, въпреки предупрежденията за хаос и щети

Пленумът възложи грижата за сградата на председателя на Софийския апелативен съд
sud-delo

ВСС засекрети одита за случайното разпределение на делата заради конфиденциалност и следствена тайна

Атанаска Дишева: Няма нито една констатация, че системата е пробита
Снимка: Дневник

Съдът ще гледа дела срещу неоснователни действия на администрацията по време на извънредното положение, реши Съдийската колегия

Свидетелства за съдимост ще се издават и на гише
Снимка: Дневник

Съдийската колегия изработва механизъм за реакция при посегателства срещу съдии заради зачестилите атаки срещу магистрати

Кадровиците защитиха четирима съдии, обект на атаки от страни по дела и злонамерени медийни публикации
vss

Съдийската колегия ще разследва съдия Андон Миталов. Председателят на ВКС: Знак към останалите, че за произнасяния могат да бъдат уволнявани

VSS

Съдийската колегия иска доказателства от правосъдния министър по предложението за уволнение на съдия Андон Миталов

Снимка: Дневник

Съдийската колегия ще поиска от САЩ допълнителна информация за съдия Андон Миталов

Председателят на спецсъда: Колегата се ползва с много добро име
vss

Съюзът на съдиите до ВСС: Уронва ли главният прокурор престижa на съдебната власт чрез създаване на впечатление за превръщането на прокуратурата в политически властови център

Снимка: Дарик

“Независим” и подчинен на главния прокурор да разследва обвинител №1, предлага правителството

Syd

Венецианската комисия: Механизмът за разследване на главния прокурор не бива да обхваща и председателите на върховните съдилища

Съветът на Европа призова управляващите да се откажат от проекта “Кирилов”

Вашият коментар