Най-голямата съдийска организация подкрепи съдия Павлина Панова за председател на ВКС

22-01-2015; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС


Съюзът на съдиите (ССБ) – най-голямата съдийска организация в България, обяви подкрепата си за съдия Павлина Панова в конкурса за председател на ВКС и призова членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) да гласуват за нея. В магистратстката организация членуват 950 съдии от цялата страна.

В становището, изпратено до Висшия съдебен съвет (ВСС) днес, от ССБ уточняват, че са проследили етапите по номиниране на кандидатите, представените концепции, проведените изслушвания в специализираните комисии на Висшия съдебен съвет и пред съдиите от Върховния касационен съд. От съюза мотивират подкрепата си с няколко аргумента. На първо място и в настоящата, и в предходната процедура номинацията на съдия Павлина Панова бе направена по прозрачен и обоснован начин, изключващ всякакви съмнения, че други, извън притежаваните от нея професионални и нравствени качества, са мотивирали членовете на Висшия съдебен съвет, предложили кандидатурата й.

Второ – съдия Панова отговаря не само на изискванията за заемане на длъжността, заложени в Конституцията и Закона за съдебната власт изисквания, но и на качествата, заложени в профила, изготвен от 51 върховни съдии в предишната процедура. „С оглед на дългогодишния си професионален опит и като съдия във Върховния касационен съд, и като негов заместник-председател и ръководител на Наказателна колегия, съдия Павлина Панова притежава непосредствени познания за работата на съдиите във Върховния касационен съд, за организацията на работа в съда и за специфичните му проблеми. Съдия Панова има не само теоретични познания и концептуални идеи, но и практика в осъществяването на дейността на съда като касационна инстанция и по постановяване на тълкувателни решения в наказателното правораздаване“, се сочи в становището.

Фактът, че съдия Панова правораздава във ВКС и е заместник-председател на Наказателната колегия „предпоставят наличието у нея на необходимия авторитет пред своите колеги, с който тя би се ползвала и като председател на съда“. От ССБ смятат, че професионалното развитие, работата на съдия Панова по възложените й дела и отношението й към съдиите, прокурорите, адвокатите и останалите участници в процеса, са изградили на съдийката „безупречна репутация пред професионалната общност“.
„Съществен принос за тази репутация има и демонстрираната от съдия Панова активна позиция както по въпросите, отнасящи се до усъвършенстването на правните познания на съдиите и тяхното професионално развитие, така и по необходимостта от провеждане на действителна реформа на съдебната власт. В това отношение следва изрично да подчертаем и отделянето на необходимото внимание по тези проблеми в представената от нея концепция, както и в проведените до момента изслушвания в комисиите на Висшия съдебен съвет и пред съдиите от Върховния касационен съд“, считат от съдийския съюз.

Не на последно място ССБ отбелязват и нейните дълбоки интереси и значителни постижения в научната област и по-специално в сферите на международното наказателно право и защитата на правата на човека.

Съсловната организация призовава членовете на ВСС да изберат съдия Панова за председател на ВКС. „Намираме за необходимо да посочим, че нашата подкрепа за съдия Панова не означава, че омаловажаваме професионалните и нравствени качества на другия кандидат – съдията от Върховния административен съд Лозан Панов, но дадените от двамата кандидати отговори на поставените им от върховните съдии въпроси, по своята задълбоченост, конкретност и яснота, демонстрираха съществената разлика в притежаваните от всеки един от тях действителни знания за работата, постиженията и проблемите на съда, както и различна по яснота визия с какви по естество и характер мерки може да се подобри работата на съда и да бъдат решени съществуващите проблеми“, се сочи в становището.

От ССБ отбелязват, че съдия Панов е избрал да се развива професионално в сферата на административното правосъдие. „Този избор обективно е обусловил неговото откъсване от проблемите на гражданското, търговското и наказателното правораздаване за период от 7 години, което не е малко време на фона на целия му практически опит. Върховният касационен съд упражнява правомощия като висша съдебна инстанция по граждански, търговски и наказателни дела. Значението на липсата или наличието на актуална професионална обвързаност с тези сфери на правораздаването пролича при проведеното изслушване пред съдиите от Върховния касационен съд“, категорични са от съюза.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

ek

ЕК счита, че мониторингът над България трябва да приключи, но решението се отлага

vks

Без прецедент 292-ма съдии с обръщение към гражданите: Обругаването на съда е нетърпимо в правова държава и не носи обществена полза, а само краткосрочни политически дивиденти

Магистратите призовават за осъзнато и отговорно поведение в защита на основните демократични ценности, човешкото достойнство и обществения мир
vss

Съюзът на съдиите към ВСС по казуса “Полфрийман”: Дадохте знак, че съдия, който не се съобразява с общественото мнение и политическите лидери, ще бъде обругаван

Снимка: Дневник

Вместо да защити съдиите по казуса “Джок Полфрийман”, Съдийската колегия се присъедини към атаките към съдебния състав

Кадровиците споделят усещането за “нарушен баланс между правото и справедливостта”
Снимка: Веселин Боришев, ClubZ

Висшият адвокатски съвет: Иван Гешев не притежава необходимите качества за главен прокурор

Адвокатурата призовава ВСС за нова процедура за избор на обвинител №1
Снимка: Капитал

Сигналите срещу Иван Гешев били опит за компрометиране на кандидата и процедурата за избор на главен прокурор

Гешев притежава високи нравствени качества, заключи Етичната комисия
Снимка: Дневник

Очаквано и единодушно Комисията за атестирането и конкурсите прие: Иван Гешев притежава професионални качества за главен прокурор

Снимка: Веселин Боришев, ClubZ

Цялата Прокурорска колегия номинира Иван Гешев в мръсното и кално състезание за нов главен прокурор

miroslava

След ВСС и съдебният инспекторат със “специално” отношение към съдия Мирослава Тодорова

ИВСС публикува личните данни на съдийката и семейството й, оттам твърдят, че се касае за пропуск
Снимка: Дневник

Няма внесени кандидатури за главен прокурор

Вашият коментар