Най-голямата съдийска организация подкрепи съдия Павлина Панова за председател на ВКС

22-01-2015; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС


Съюзът на съдиите (ССБ) – най-голямата съдийска организация в България, обяви подкрепата си за съдия Павлина Панова в конкурса за председател на ВКС и призова членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) да гласуват за нея. В магистратстката организация членуват 950 съдии от цялата страна.

В становището, изпратено до Висшия съдебен съвет (ВСС) днес, от ССБ уточняват, че са проследили етапите по номиниране на кандидатите, представените концепции, проведените изслушвания в специализираните комисии на Висшия съдебен съвет и пред съдиите от Върховния касационен съд. От съюза мотивират подкрепата си с няколко аргумента. На първо място и в настоящата, и в предходната процедура номинацията на съдия Павлина Панова бе направена по прозрачен и обоснован начин, изключващ всякакви съмнения, че други, извън притежаваните от нея професионални и нравствени качества, са мотивирали членовете на Висшия съдебен съвет, предложили кандидатурата й.

Второ – съдия Панова отговаря не само на изискванията за заемане на длъжността, заложени в Конституцията и Закона за съдебната власт изисквания, но и на качествата, заложени в профила, изготвен от 51 върховни съдии в предишната процедура. „С оглед на дългогодишния си професионален опит и като съдия във Върховния касационен съд, и като негов заместник-председател и ръководител на Наказателна колегия, съдия Павлина Панова притежава непосредствени познания за работата на съдиите във Върховния касационен съд, за организацията на работа в съда и за специфичните му проблеми. Съдия Панова има не само теоретични познания и концептуални идеи, но и практика в осъществяването на дейността на съда като касационна инстанция и по постановяване на тълкувателни решения в наказателното правораздаване“, се сочи в становището.

Фактът, че съдия Панова правораздава във ВКС и е заместник-председател на Наказателната колегия „предпоставят наличието у нея на необходимия авторитет пред своите колеги, с който тя би се ползвала и като председател на съда“. От ССБ смятат, че професионалното развитие, работата на съдия Панова по възложените й дела и отношението й към съдиите, прокурорите, адвокатите и останалите участници в процеса, са изградили на съдийката „безупречна репутация пред професионалната общност“.
„Съществен принос за тази репутация има и демонстрираната от съдия Панова активна позиция както по въпросите, отнасящи се до усъвършенстването на правните познания на съдиите и тяхното професионално развитие, така и по необходимостта от провеждане на действителна реформа на съдебната власт. В това отношение следва изрично да подчертаем и отделянето на необходимото внимание по тези проблеми в представената от нея концепция, както и в проведените до момента изслушвания в комисиите на Висшия съдебен съвет и пред съдиите от Върховния касационен съд“, считат от съдийския съюз.

Не на последно място ССБ отбелязват и нейните дълбоки интереси и значителни постижения в научната област и по-специално в сферите на международното наказателно право и защитата на правата на човека.

Съсловната организация призовава членовете на ВСС да изберат съдия Панова за председател на ВКС. „Намираме за необходимо да посочим, че нашата подкрепа за съдия Панова не означава, че омаловажаваме професионалните и нравствени качества на другия кандидат – съдията от Върховния административен съд Лозан Панов, но дадените от двамата кандидати отговори на поставените им от върховните съдии въпроси, по своята задълбоченост, конкретност и яснота, демонстрираха съществената разлика в притежаваните от всеки един от тях действителни знания за работата, постиженията и проблемите на съда, както и различна по яснота визия с какви по естество и характер мерки може да се подобри работата на съда и да бъдат решени съществуващите проблеми“, се сочи в становището.

От ССБ отбелязват, че съдия Панов е избрал да се развива професионално в сферата на административното правосъдие. „Този избор обективно е обусловил неговото откъсване от проблемите на гражданското, търговското и наказателното правораздаване за период от 7 години, което не е малко време на фона на целия му практически опит. Върховният касационен съд упражнява правомощия като висша съдебна инстанция по граждански, търговски и наказателни дела. Значението на липсата или наличието на актуална професионална обвързаност с тези сфери на правораздаването пролича при проведеното изслушване пред съдиите от Върховния касационен съд“, категорични са от съюза.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

vks

ВСС отне управлението на Съдебната палата от председателя на ВКС, въпреки предупрежденията за хаос и щети

Пленумът възложи грижата за сградата на председателя на Софийския апелативен съд
sud-delo

ВСС засекрети одита за случайното разпределение на делата заради конфиденциалност и следствена тайна

Атанаска Дишева: Няма нито една констатация, че системата е пробита
Снимка: Дневник

Съдът ще гледа дела срещу неоснователни действия на администрацията по време на извънредното положение, реши Съдийската колегия

Свидетелства за съдимост ще се издават и на гише
Снимка: Дневник

Съдийската колегия изработва механизъм за реакция при посегателства срещу съдии заради зачестилите атаки срещу магистрати

Кадровиците защитиха четирима съдии, обект на атаки от страни по дела и злонамерени медийни публикации
vss

Съдийската колегия ще разследва съдия Андон Миталов. Председателят на ВКС: Знак към останалите, че за произнасяния могат да бъдат уволнявани

VSS

Съдийската колегия иска доказателства от правосъдния министър по предложението за уволнение на съдия Андон Миталов

Снимка: Дневник

Съдийската колегия ще поиска от САЩ допълнителна информация за съдия Андон Миталов

Председателят на спецсъда: Колегата се ползва с много добро име
vss

Съюзът на съдиите до ВСС: Уронва ли главният прокурор престижa на съдебната власт чрез създаване на впечатление за превръщането на прокуратурата в политически властови център

Снимка: Дарик

“Независим” и подчинен на главния прокурор да разследва обвинител №1, предлага правителството

Syd

Венецианската комисия: Механизмът за разследване на главния прокурор не бива да обхваща и председателите на върховните съдилища

Съветът на Европа призова управляващите да се откажат от проекта “Кирилов”

Вашият коментар