Български институт за правни инициативи: Инструкциите не решават проблемите със случайното разпределение на делата

От неправителствената организация предлагат на ВСС пакет от мерки
08-10-2013; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;

Проектът за Инструкция за случайно разпределение на делата в съдилищата, изготвен от Висшия съдебен съвет (ВСС), не предлага решение на нито един от проблемите, констатирани в анализа на системата, изготвен от Българския институт за правни инициативи (БИПИ). Това се казва в становище на неправителствената организация до ВСС, в което се предлагат конкретни мерки за подобряване на случайния подбор. „Документът няма да успее да създаде дори привидност за решаване на проблемите, освен това рискува да изпрати точно обратното послание”, смятат от БИПИ и припомнят, че гарантирането на случайното разпределение на делата е ключова антикорупционна мярка в съдебната система, която трябва да е приоритет на ВСС и другите органи в системата на правосъдието.

Припомняме, че през април Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към ВСС, заедно с две неправителствени организации (БИПИ и Програма за развитие на съдебната система) изготви доклад за случайното разпределение на делата във Върховния административен съд. Проверката установи, че системата за случаен подбор би могла да се манипулира, без това да оставя следа. Или с други думи – делата във ВАС могат да бъдат разпределяни по няколко пъти на различни съдии-докладчици, а софтуерът LawChoice не дава достатъчно гаранции, че вътрешен човек с елементарни компютърни познания не би могъл да подбере конкретен съдия, който да разгледа конкретно дело. Докладът предизвика остри реакции във ВСС и впоследствие съветът бламира собственото си решение, с което бе даден ход на проверките за случайно разпределение на делата.

Безпрецедентният скандал завърши с обвинения от страна на председателя на ВАС Георги Колев към комисията, председателствана от Незабравка Стоева, в тенденциозност и некомпетентност. Веднага след това ВСС „иззе” задачата от комисията на Стоева и я възложи на други две комисии. Три месеца след оповестяването на първия официален документ – на БИПИ, който ВСС подложи на съмнение, съветът има редица „доказателства”, че проблемът със случайното разпределение е огромен - няколко анализа – доклад за ВКС, ВАС, СГС, доклади на две неправителствени организации – БИПИ и Център НПО – Разград, както и доклад, изготвен от съдии от ВКС за случайното разпределение на делата в петте апелативни съдилища в страната показаха, че съществуват множество вратички, с които може да се избегне задължителният случаен подбор на съдиите.

Кадровият орган на съдебната власт пък предприе противоречиви стъпки под натиска на Европейската комисия – създаде работна група и изработи проект на Инструкция за случайния подбор, които на този етап не са рефлектирали в положителна посока.

В становището на БИПИ, разпространено днес, се предлагат конкретни мерки за разрешаването на проблема – стандартизиран пакет от програмни продукти за компютрите, на които се извършва случайното разпределение, стандартизация на протоколите за случайно разпределение, публичен регистър на всички административни актове, относими към приложението на принципа на случайното разпределение, план за действие по отношение развитието на IT капацитета и капацитета за независими проверки на ВСС и ИВСС.

Целта е програмата за случайно разпределение на делата да бъде „освободена” от човешкия фактор – тоест делата да не бъдат разпределяни от администратори или от административните ръководители, а процесът да е напълно „автоматизиран”, така че върху него да не може да се влияе.

В тази връзка БИПИ предлага ВСС да създаде работна група от IT експерти с участието на външни специалисти, които да изработят и предложат конкретен пакет от програмни продукти и други изисквания към компютърните конфигурации, които да бъдат задължително приложими за компютрите, на които се извършва случайното разпределение в органите на съдебната власт с оглед превенция на евентуални манипулации и злоупотреби. Това може да се случи, ако всяка операция с файловете задължително се регистрира от системата.

Друг гарант за случайността на избора е стандартизиране на протоколите за случайно разпределение (докладите на ВКС за случайното разпределение на делата в апелативните съдилища показа, че дори в рамките на един съд се изготвят два различни протокола). Затова, предлагат от НПО-то, ВСС трябва да състави работна група от съдебни администратори, представители на адвокатурата и други външни експерти, които да проучат настоящата практика и въз основа на това да изработят унифициран формат за съдържание и оформление на протоколите за случайно разпределение и правила за тяхното отпечатване, така че да се гарантира пълна прозрачност на всички елементи от процеса на случайно разпределение на конкретното дело за страните и техните представители. Необходимо е също така да бъде предвиден ред, по който заинтересованите страни да могат да удостоверяват съответствието между съдържанието на разпечатания протокол и съдържанието на електронния архив на системата за случайно електронно разпределение на делата.

Единен електронен регистър с обществен достъп до всички вътрешноадминистративни актове с отношение към системата на случайно разпределение на делата, включително вътрешни правила, заповеди за изваждане на съдии от разпределение или определяне на коефициенти на натовареност и други също би осигурил прозрачност на процеса. Особено важно е в този регистър да се осигури въвеждане на всички подобни актове за предходен период от въвеждане на съответната система за компютърно случайно разпределение на делата.

От БИПИ смятат също, че ВСС и Инспекторатът към него трябва да изработят конкретни планове за развитие на своя IT капацитет и капацитет за проверки на компютърните системи за случайно разпределение на делата от лица, които не са отговорни за прилагането на съответната система. Това би осигурило експертен поглед върху специфичните софтуерни елементи на системата, тъй като на този етап проверките „са с ограничен обхват и неадекватна методология”, смятат от НПО-то. Изработването на тези планове, според БИПИ, трябва да залегне като приоритет в новата годишна програма на съвета.

БИПИ припомнят и някои други мерки, които не зависят непосредствено от ВСС, но са осъществими със съдействието на съвета. Едно от предложенията е Общото събрание на съдиите от ВКС и ВАС да вземе решение кое е правилното тълкуване на устройствения закон относно начина на формиране на съставите и отделенията и разпределянето на материята между тях, за да се преодолее противоречивата практика. Това се налага, тъй като сега във ВАС единствено съдията-докладчик се определя чрез случаен подбор, докато във ВКС целият съдебен състав се избира случайно. Разликата е съществена, тъй като останалите съдии в състава, формират мнозинство и биха могли да решат делото, независимо от различното мнение на докладчика. Освен това, според БИПИ, е необходимо прехвърлянето на компетентността по вземане на решенията, регламентиращи администрирането на системата за случайно разпределение на делата в конкретния съд, от председателите към общите събрания на съдиите и цялостна преоценка на статута на съдебните IT експерти с оглед постигане на ефективна отговорност за сигурността на компютърните системи и намаляване на степента на лична зависимост от усмотрението на председателите.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

198 коментара

 • пожарогасител- проверка на 03.12.2013 в 12:45:53

  И според мен ще бъде доста по добре все пак да има някакви компютърните конфигурации, които да бъдат задължително приложими за компютрите, на които се извършва случайното разпределение в органите на съдебната власт с оглед превенция на евентуални манипулации и злоупотреби. Това може да се случи, ако всяка операция с файловете задължително се регистрира от системата.Знаем че има всякакви хакери които биха направили какво ли не щом има информация на компютрите която не би трябвал да излиза наяве, това си стимулира още повече.Благодаря за статията.

  Отговор
 • Kelle на 13.03.2024 в 00:31:40

  Wow, awesome weblog layout! How lengthy have you ever been running a blog for? you made blogging glance easy. The full glance of your site is magnificent, let alone the content! You can see similar here sklep internetowy

  Отговор
 • Mario на 14.03.2024 в 13:50:55

  Hello, this weekend is nice for me, since this moment i am reading this wonderful educational article here at my house. I saw similar here: E-commerce

  Отговор
 • Genesis на 14.03.2024 в 21:47:29

  I'm very pleased to uncover this website. I need to to thank you for ones time just for this fantastic read!! I definitely liked every part of it and i also have you bookmarked to look at new things on your blog. I saw similar here: Sklep online

  Отговор
 • Ashton на 22.03.2024 в 05:14:13

  I got this site from my buddy who informed me on the topic of this site and at the moment this time I am visiting this site and reading very informative posts at this place. I saw similar here: E-commerce

  Отговор
 • Evelyn на 22.03.2024 в 08:58:21

  Hello to every body, it's my first visit of this webpage; this website carries amazing and in fact excellent material for visitors. I saw similar here: Sklep online

  Отговор
 • Margie на 24.03.2024 в 16:00:05

  Hello! Do you know if they make any plugins to assist with SEO? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good results. If you know of any please share. Appreciate it! You can read similar article here: Sklep internetowy

  Отговор
 • Darell на 24.03.2024 в 16:56:17

  Good day! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good results. If you know of any please share. Many thanks! You can read similar blog here: Sklep internetowy

  Отговор
 • Velda на 28.03.2024 в 01:41:57

  Hello there! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good gains. If you know of any please share. Cheers! You can read similar blog here: Ecommerce

  Отговор
 • Naomi на 28.03.2024 в 06:50:44

  Hi! Do you know if they make any plugins to assist with SEO? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good gains. If you know of any please share. Thank you! You can read similar article here: Dobry sklep

  Отговор
 • Terri на 03.04.2024 в 13:15:08

  Good day! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good success. If you know of any please share. Appreciate it! You can read similar art here: Backlink Building

  Отговор
 • Georgina на 03.04.2024 в 16:53:50

  Howdy! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I'm trying to get my site to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good gains. If you know of any please share. Cheers! You can read similar blog here: Link Building

  Отговор
 • Veda на 03.04.2024 в 18:14:08

  Hi! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good success. If you know of any please share. Appreciate it! I saw similar text here: Link Building

  Отговор
 • Stefan на 16.04.2024 в 02:11:18

  Wow, incredible weblog layout! How lengthy have you been running a blog for? you make blogging look easy. The total look of your web site is fantastic, let alone the content material! You can see similar here najlepszy sklep

  Отговор
 • Kisha на 26.05.2024 в 15:50:22

  Spot on with this write-up, I absolutely believe that this website needs a lot more attention. I'll probably be returning to see more, thanks rope for flag pole the info!

  Отговор
 • domestic air conditioning service near me на 05.06.2024 в 12:07:19

  The when I just read a weblog, Hopefully that this doesnt disappoint me as much as this. Come on, man, It was my method to read, but I personally thought youd have something interesting to say. All I hear is usually a few whining about something that you could fix when you werent too busy seeking attention. https://carverinnovationcenter.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=410195

  Отговор
 • ac service ac installation на 05.06.2024 в 13:39:06

  gucci and prada also makes beautifully styled ladies shoes but are expensive- https://www.pdc.edu/?URL=https://ladbrokegrovehvac.co.uk/air-conditioning-installation.html

  Отговор
 • air conditioner drain pump installation на 05.06.2024 в 15:36:22

  The next time I learn a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I do know it was my option to learn, however I really thought youd have one thing interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you may repair when you werent too busy looking for attention. https://www.webwiki.fr/wandsworthhvac.co.uk/air-conditioning-installation.html

  Отговор
 • tower ac installation на 05.06.2024 в 18:04:52

  Hiya, Could I copy the snapshot and apply it on my own blog page? https://qna.lrmer.com/index.php?qa=user&qa_1=lightcello54

  Отговор
 • air conditioner installation gold coast на 05.06.2024 в 19:25:07

  Can I just say what relief to locate one who in fact knows what theyre referring to on the web. You certainly learn how to bring a challenge to light and make it important. The diet should check this out and appreciate this side in the story. I cant believe youre not more popular since you absolutely provide the gift. https://www.mapleprimes.com/users/catsupson13

  Отговор
 • gas safe engineer boiler service на 05.06.2024 в 21:42:46

  The following time I learn a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I imply, I do know it was my option to read, but I really thought youd have one thing attention-grabbing to say. All I hear is a bunch of whining about something that you may fix in case you werent too busy in search of attention. https://www.divephotoguide.com/user/quivergas41

  Отговор
 • i gas engineers plumbing & heating на 05.06.2024 в 22:50:54

  Thank you, I have recently been seeking for facts about this subject matter for ages and yours is the best I have found so far. http://wiki.68edu.ru/w/--Lasting--Home-Heating--Just-How-Balham-Engineers-are--Leading-The-Way-for-Greener--Residences--v

  Отговор
 • corgi gas safe engineers на 05.06.2024 в 23:45:07

  I have to express some thanks to you for bailing me out of this challenge. After scouting throughout the internet and coming across concepts which were not powerful, I was thinking my entire life was done. Living devoid of the answers to the issues you have sorted out as a result of your article content is a crucial case, as well as the kind that would have badly damaged my entire career if I hadn’t encountered your blog. Your primary knowledge and kindness in controlling almost everything was precious. I am not sure what I would have done if I had not encountered such a subject like this. I can at this point look forward to my future. Thanks for your time so much for your expert and result oriented help. I will not think twice to recommend your site to any individual who desires guidance about this subject. https://shenasname.ir/ask/user/crayonplanet06

  Отговор
 • lpg gas service engineers near me на 06.06.2024 в 00:25:27

  This is very interesting, You are a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I have shared your website in my social networks! http://atlas.dustforce.com/user/nicberry20

  Отговор
 • gas safe engineer на 06.06.2024 в 08:16:36

  Very nice post, I surely love this site, keep it up. https://te.legra.ph/The-Scientific-Research-of-Perfect-Heating-Bethnal-Green-Engineers-Competence-Introduced-08-18

  Отговор
 • gas engineer near me на 06.06.2024 в 09:26:51

  I can’t really help but admire your blog, your blog is so adorable and nice “   https://www.infocallp.edu.bo/profile/sparksave30/

  Отговор
 • heating and gas engineer на 06.06.2024 в 10:23:57

  There a few intriguing points at some point here but I do not know if all of them center to heart. There’s some validity but I’m going to take hold opinion until I investigate it further. Excellent post , thanks and we want a lot more! Combined with FeedBurner too https://daisysyellowpepper.nl/author/talkhockey19/

  Отговор
 • domestic gas engineers near me на 06.06.2024 в 11:06:41

  web marketing would be the next trend in advertising. there are millions of potential costumers on the internet;; https://learn.centa.org/forums/users/wingskiing97/

  Отговор
 • heating engineers york на 06.06.2024 в 12:02:11

  I just added this blog site to my rss reader, great stuff. Can not get enough! https://forums.webyog.com/author/friendbridge33/

  Отговор
 • gas engineer boiler service на 06.06.2024 в 13:13:45

  Yay google is my king assisted me to find this outstanding web site ! . https://bitspower.com/support/user/porchhockey42

  Отговор
 • gas safe registered heating engineer на 06.06.2024 в 14:10:41

  I and also my guys happened to be reviewing the nice solutions found on your site and so unexpectedly developed an awful feeling I never thanked the web blog owner for them. My ladies came totally stimulated to read through all of them and now have unquestionably been taking advantage of those things. We appreciate you turning out to be really accommodating and also for obtaining this form of marvelous tips millions of individuals are really wanting to know about. My personal sincere regret for not saying thanks to you sooner. http://extension.unimagdalena.edu.co/extension/Lists/Contactenos/DispForm.aspx?ID=94402

  Отговор
 • gas safe engineers newmarket на 06.06.2024 в 14:52:14

  This is really exciting, You’re an especially skilled writer. I’ve enrolled with your feed plus look ahead to enjoying the excellent write-ups. Additionally, I’ve shared your web sites inside our myspace. http://hawkee.com/profile/4849326/

  Отговор
 • hvac на 06.06.2024 в 15:30:55

  After study some of the blog posts for your site now, and i genuinely like your strategy for blogging. I bookmarked it to my bookmark internet site list and will also be checking back soon. Pls check out my website also and inform me what you believe. http://majestixccg.com/apex-insiders/forums/users/cycleclave58/

  Отговор
 • home ac repair на 06.06.2024 в 16:45:42

  This may be the correct blog for everyone who wishes to learn about this topic. You recognize a whole lot its virtually tough to argue along with you (not that I personally would want…HaHa). You actually put a new spin over a topic thats been revealed for many years. Wonderful stuff, just fantastic! https://p3dm.ru/user/cycleseason56/

  Отговор
 • emergency ac repair near me на 06.06.2024 в 17:43:32

  Hi there, Could I copy that snapshot and implement that on my webpage? https://www.pdc.edu/?URL=https://woolichhvac.co.uk/air-conditioning-repair.html

  Отговор
 • gas safe boiler engineer на 06.06.2024 в 18:23:03

  I discovered your blog site internet site on the search engines and check a few of your early posts. Always keep on the great operate. I simply additional encourage Feed to my MSN News Reader. Seeking forward to reading far more from you down the line!… https://ourstage.com/profile/nlhjigxdnkbs

  Отговор
 • hvac heat exchanger replacement на 06.06.2024 в 18:27:58

  This would be the correct weblog for everyone who is wishes to be familiar with this topic. You already know much its nearly difficult to argue with you (not that I really would want…HaHa). You certainly put a new spin for a topic thats been revealed for several years. Wonderful stuff, just great! https://www.demilked.com/author/dangerbite66/

  Отговор
 • register gas installer на 06.06.2024 в 19:32:52

  Re-bonjour On dirait que les id?es de cet debrieffing necessiteraient d’avantage de sources!! Cette vision parait bonne quoique je ne comprends pas les autres posts plus haut ; il faudrait apporter des pr?cisions pour plus de conviction! Contactez moi au besoin http://wiki.68edu.ru/w/-Chislehurst-Gas-Engineers-Crafting-Bespoke-Solutions-for--Special--Requirements--l

  Отговор
 • air conditioner maintenance services на 06.06.2024 в 19:43:53

  when you get older, you would be more prone to dental problems and stuff like that;; https://able2know.org/user/dangerdirt63/

  Отговор
 • www gas safe register на 06.06.2024 в 20:28:11

  I just put the link of your blog on my Facebook Wall. very nice blog indeed..”..: https://wikimapia.org/external_link?url=https://chiswickgasengineers.co.uk/

  Отговор
 • Zoned air conditioning systems на 06.06.2024 в 21:00:09

  Awesome information once again! I am looking forward for your next post:) http://emseyi.com/user/helentuba54

  Отговор
 • qualified gas engineer near me на 06.06.2024 в 21:08:48

  It?¦s actually a great and helpful piece of information. I?¦m glad that you just shared this helpful information with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing. https://www.metooo.io/u/655c604ec9c63558aad84a34

  Отговор
 • Residential AC unit installation на 06.06.2024 в 22:01:08

  i love the Bazooka of Megatron, i don’t understand why they did not include it on the movie:: https://www.longisland.com/profile/ruledirt72

  Отговор
 • ac emergency repair на 06.06.2024 в 22:49:02

  of course like your website but you have to take a look at the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I in finding it very bothersome to tell the truth on the other hand I?ll definitely come back again. https://www.metooo.co.uk/u/6609e1611694d2260106794b

  Отговор
 • combi boiler engineers на 06.06.2024 в 23:59:26

  I discovered your site site on google and check a number of your early posts. Preserve on the top notch operate. I just extra increase RSS feed to my MSN News Reader. Looking for toward reading more from you later on!… https://anyflip.com/homepage/vusky

  Отговор
 • Eco-friendly air conditioning solutions на 07.06.2024 в 00:00:39

  You need to be a part of a tournament for just one of the greatest blogs over the internet. Let me suggest this website! http://extension.unimagdalena.edu.co/extension/Lists/Contactenos/DispForm.aspx?ID=1146568

  Отговор
 • gas safe hob installation на 07.06.2024 в 01:10:00

  Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s really informative. I’m going to watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers! https://businesspeopleclub.com/user/agendabridge18

  Отговор
 • HVAC на 07.06.2024 в 01:20:41

  I have to get across my passion for your kind-heartedness in support of persons that really want assistance with this particular niche. Your special dedication to passing the solution all around appeared to be exceedingly beneficial and have all the time enabled some individuals much like me to achieve their goals. Your new invaluable facts entails a lot a person like me and much more to my colleagues. Thank you; from each one of us. https://www.webwiki.nl/beckenhamhvac.co.uk/air-conditioning-repair.html

  Отговор
 • gas heating engineers in my area на 07.06.2024 в 02:06:07

  when i was younger, i always love the tune of alternative music compared to pop music.. https://unsplash.com/@yearsuede28

  Отговор
 • home ac repair на 07.06.2024 в 02:23:48

  site promotion will always be a tedious job but you can outsource site promotion on some indian or pakistani guy- http://emseyi.com/user/manxearth66

  Отговор
 • corgi registered boiler repairs на 07.06.2024 в 02:46:46

  Was koche ich heute - diese Frage stellen sich tag fuer tag viele Menschen. Und wir haben tag fuer tag die perfeckte Antwort darauf! Besuchen Sie uns auf unserer Webseite und lassen Sie sich von uns beraten . Wir freuen uns auf Sie! https://www.designspiration.com/gumdock37

  Отговор
 • ac emergency repair на 07.06.2024 в 03:09:44

  camping have been the best activity that we can have during the summer, i love to roast marshmallows on a campfire` http://hawkee.com/profile/6380137/

  Отговор
 • gas service engineers на 07.06.2024 в 07:08:09

  Hi! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no backup. Do you have any solutions to protect against hackers? https://pbase.com/strawgreece23/root

  Отговор
 • Latest air conditioning technology на 07.06.2024 в 07:43:46

  I love reading your blog because it has very interesting topics.*;:`, http://hikvisiondb.webcam/index.php?title=manningmercado1618

  Отговор
 • commercial gas safe на 07.06.2024 в 08:19:55

  I was reading some of your content on this website and I believe this site is rattling instructive! Retain putting up. https://contestalert.in/members/porchbanker11/activity/854396/

  Отговор
 • Air conditioning maintenance plans на 07.06.2024 в 08:50:23

  Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely fantastic. I really like what you’ve acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it smart. I can’t wait to read much more from you. This is really a terrific website. http://polimentosroberto.com.br/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3644640

  Отговор
 • alpha boiler service engineers на 07.06.2024 в 09:18:35

  commence flooding your current inbox as well as snail-mail box having hundreds of no interest APR credit card offers right after the holiday season https://list.ly/papeottesen699

  Отговор
 • Central air conditioning setup на 07.06.2024 в 09:45:54

  Aw, this became quite a nice post. In idea I have to invest writing in this way additionally – taking time and actual effort to produce a top notch article… but so what can I say… I procrastinate alot by no means seem to get something carried out. http://terradesic.org/forums/users/teamclerk63/

  Отговор
 • alpha boiler service engineers на 07.06.2024 в 09:59:20

  Great job, I just stumbled your site and wanted to say that I’ve truly enjoyed browsing your blog posts. I will subscribe to your feed and I hope you write again very soon! https://doodleordie.com/profile/niccicada67

  Отговор
 • ac repair near me на 07.06.2024 в 10:26:41

  Woh I like your content , saved to favorites ! . https://pbase.com/familyson51/root

  Отговор
 • Air conditioning warranty services на 07.06.2024 в 11:21:16

  Beneficial Blog! I seemed to be simply discussing that there are lots screwy outcomes in the issue you now solely changed my own perception. Thank you really significantly an ideal write-up https://anotepad.com/notes/4bn3bpmn

  Отговор
 • find a gas safe registered engineer на 07.06.2024 в 11:22:52

  I like this site very much so much excellent information. https://diigo.com/0tlycp

  Отговор
 • home ac repair на 07.06.2024 в 12:31:38

  Hi there! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My weblog looks weird when browsing from my iphone. I’m trying to find a template or plugin that might be able to resolve this issue. If you have any suggestions, please share. Thanks! https://b.cari.com.my/home.php?mod=space&uid=2856963&do=profile

  Отговор
 • gas safe engineers in my area на 07.06.2024 в 12:34:34

  Interesting article , I am going to spend more time researching this topic https://unsplash.com/@cherrycurve86

  Отговор
 • Eco-friendly air conditioning solutions на 07.06.2024 в 13:28:57

  Je ch?rit cette photographie toutefois j’en ai avant cela vu de semblable de meilleures modalit?s https://buketik39.ru/user/lightearth44/

  Отговор
 • checkatrade gas safe engineer на 07.06.2024 в 13:31:58

  eye shadows can really make a great looking face specially if it was done by a professional make up artist. https://www.designspiration.com/syrupbanker72

  Отговор
 • hvac repair near me на 07.06.2024 в 14:10:24

  I like this post, enjoyed this one appreciate it for posting. https://dangerjail94.bravejournal.net/air-conditioning-for-commercial-spaces-a-business-necessity

  Отговор
 • boiler registered with gas safe на 07.06.2024 в 14:14:13

  Good website! I truly love how it is easy on my eyes it is. I am wondering how I might be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your RSS which may do the trick? Have a great day! http://zaday-vopros.ru/user/plategreece64

  Отговор
 • air conditioner installation на 07.06.2024 в 15:41:24

  One more issue is video games are typically serious as the name indicated with the main focus on studying rather than enjoyment. Although, it has an entertainment feature to keep your young ones engaged, every single game is generally designed to work towards a specific experience or programs, such as math or research. Thanks for your publication. https://www.longisland.com/profile/helendegree24

  Отговор
 • out of hours gas engineer на 07.06.2024 в 16:49:35

  Glad to be one of several visitors on this awe inspiring internet site : D. https://rentry.co/enbqo

  Отговор
 • gas engineer for cooker на 07.06.2024 в 17:45:52

  I found your blog on yahoo and can bookmark it now. maintain the great work. https://www.blurb.com/user/layersuede62

  Отговор
 • Professional AC installation на 07.06.2024 в 18:27:05

  I like this – Gulvafslibning | Kurt Gulvmand , enjoyed this one thanks for putting up keep update – Gulvafslibning | Kurt Gulvmand. https://www.metooo.it/u/65f56d8e155ee927767a5870

  Отговор
 • air conditioner near me на 08.06.2024 в 11:41:20

  Enjoyed reading this, very good stuff, regards . https://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/show_user.php?userid=6594057

  Отговор
 • gas safe heating engineer на 08.06.2024 в 11:42:12

  I like the efforts you have put in this, thank you for all the great blog posts. http://cryptomonnaies.me/user/strawgrowth59

  Отговор
 • air conditioner fan repair на 08.06.2024 в 12:52:57

  Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; we have developed some nice practices and we are looking to exchange strategies with others, why not shoot me an email if interested. https://www.cheaperseeker.com/u/sinkbolt05

  Отговор
 • register boiler on gas safe на 08.06.2024 в 13:08:36

  People wouldn’t think about precisely how it may possibly enormously have an effect on your current destin breast augmentation profits by exercising this rules utilized in seduction methods. https://www.demilked.com/author/porchbadge19/

  Отговор
 • 24 hour heating and air conditioning repair на 08.06.2024 в 13:50:57

  I think one of your ads triggered my internet browser to resize, you might want to put that on your blacklist. http://idea.informer.com/users/oniontempo23/?what=personal

  Отговор
 • family heating and cooling на 08.06.2024 в 14:33:16

  very nice post, i certainly enjoy this web site, persist with it https://www.daoduytu.edu.vn/forum/links.php?url=https://chingfordhvac.co.uk/air-conditioning-repair.html

  Отговор
 • gas central heating engineers на 08.06.2024 в 15:04:41

  I’ve been absent for a while, but now I remember why I used to love this web site. Thank you, I’ll try and check back more frequently. How frequently you update your website? https://www.metooo.io/u/64e6ebb1901f6911a332e139

  Отговор
 • emergency ac repair на 08.06.2024 в 17:38:59

  when i was still in high school, i always planned to take pyschology because it gives me great interest* https://www.metooo.es/u/65f7881a3d09f71e96c09d0c

  Отговор
 • local gas fitters near me на 08.06.2024 в 17:43:44

  i can see that most mobile phones today are equipped with cameras and stuffs.. https://atavi.com/share/w85i6aza7tya

  Отговор
 • heating and cooling companies на 08.06.2024 в 18:49:23

  Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly. http://photoplanner.tips/members/cycleseason73/activity/268042/

  Отговор
 • get gas safe registered на 08.06.2024 в 19:08:55

  Well, this Thursday I read through a couple of your posts. I must say this is one of your better ones. .. http://hawkee.com/profile/4889698/

  Отговор
 • ac service на 08.06.2024 в 19:47:01

  I recently came across your website and have been reading along. I thought I could leave my first comment. I don’t know what to say except that I have enjoyed scaning what you all have to say… http://extension.unimagdalena.edu.co/extension/Lists/Contactenos/DispForm.aspx?ID=1179664

  Отговор
 • HVAC system upgrade на 08.06.2024 в 20:29:07

  Excellent write-up! I actually cherished a new perusing. I’m hoping to read the paper even more on your side. In my opinion you may have terrific wisdom and then visualization. I’m certainly significantly fulfilled in such a important info. https://brycefoster.com/members/traindegree07/activity/1159931/

  Отговор
 • lpg service engineers near me на 08.06.2024 в 20:44:35

  This blog is perfect for anyone who want to know about this subject. You know a lot about this subject. https://matkafasi.com/user/beetgreece68

  Отговор
 • qualified gas engineer near me на 08.06.2024 в 21:31:37

  Oh i really envy the way you post topics, how i wish i could write like that.;*;-` http://153.126.169.73/question2answer/index.php?qa=user&qa_1=stoolheart35

  Отговор
 • Adriene на 09.06.2024 в 07:11:37

  Hello! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good success. If you know of any please share. Thanks! You can read similar blog here: Choose your escape room

  Отговор
 • Professional AC installation на 09.06.2024 в 08:39:49

  That song sucks i think, my younger brother is listening that, and its so boring song ! http://classicalmusicmp3freedownload.com/ja/index.php?title=salazarsmall3466

  Отговор
 • Local AC installation experts на 09.06.2024 в 09:53:32

  Hmm. just what you mean. Hello, would you eventually have Feed? I’m attempting to sign up in order to get revisions. Tell me. http://qa.rudnik.mobi/index.php?qa=user&qa_1=wastetaurus19

  Отговор
 • gas safe boiler installation на 09.06.2024 в 09:55:30

  This is a nice blog i must say, usually i don????t post comments on others???? blogs but would like to say that this post really forced me to do so! https://usedsalvagecars.com/profile/profile/1639865

  Отговор
 • ac emergency repair на 09.06.2024 в 10:52:13

  You can certainly see your enthusiasm within the work you write. The sector hopes for even more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. At all times follow your heart. https://duncan-ortiz-2.technetbloggers.de/air-conditioning-installation-warranties-and-guarantees-explained-1710760219

  Отговор
 • gas engineer rothwell на 09.06.2024 в 10:55:21

  whoah this blog is excellent i really like reading your posts. Keep up the good paintings! You recognize, lots of people are searching around for this info, you could aid them greatly. https://doodleordie.com/profile/agendabat68

  Отговор
 • Air conditioner sizing and assessment на 09.06.2024 в 11:35:54

  Hi, you have post here a very useful information for everyone who looking to learn more information on this topic. I read it with most enjoyment and believe that everyone can apply it for their own use. Thank you for useful post. Looking to read more from you. https://xn--80agpaebffqikmu.xn--p1ai/user/sinkafrica43/

  Отговор
 • out of hours gas engineer на 09.06.2024 в 11:39:18

  I wanted to check up and let you know how great I cherished discovering your website today. We would consider it a great honor to work at my business office and be able to utilize the tips provided on your blog and also be involved in visitors’ responses like this. Should a position associated with guest article writer become on offer at your end, you should let me know. http://court.khotol.se.gov.mn/user/talkbanker33/

  Отговор
 • air conditioner fan repair на 09.06.2024 в 18:05:52

  My brother recommended I might like this website. He was entirely right. This post truly made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this info! Thanks! https://www.mapleprimes.com/users/statetitle08

  Отговор
 • tiktok video downloader no watermark hd на 09.06.2024 в 19:07:37

  Next time I read a blog, I hope that it doesn't fail me just as much as this one. After all, Yes, it was my choice to read through, but I really believed you would probably have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of moaning about something that you could fix if you were not too busy looking for attention. https://www.atype.jp/track/click.php?aid=1663&linkid=b9&redirect=https://snaptik.gg

  Отговор
 • gas engineer hastings на 09.06.2024 в 19:17:49

  An additional problem which on the internet chatting could provide is a self-belief on the person. Because it will be less difficult in order to discuss on the web, an individual that’s incredibly self conscious as well as shy could possibly have trouble using by using exactly who they really is actually. Anybody rather is much like dwelling the two oceans. https://butt-hvid-3.technetbloggers.de/kensingtons-pledge-more-than-just-gas-design-providers-0a

  Отговор
 • ac repair near me на 09.06.2024 в 20:15:37

  aspirin has been time tested to relieve minor pains and inflammation and it is cheap too:: https://wikimapia.org/external_link?url=https://eastsheenhvac.co.uk/air-conditioning-repair.html

  Отговор
 • heating and cooling companies на 09.06.2024 в 20:57:53

  I just added your weblog to my blogroll, I hope you’ll give some thought to doing the same. https://www.demilked.com/author/pottuba73/

  Отговор
 • tiktok video downloader online на 10.06.2024 в 02:40:20

  This is a topic that's near to my heart... Take care! Exactly where can I find the contact details for questions? https://v1.addthis.com/live/redirect/?url=https://snaptik.gg/

  Отговор
 • Air conditioning financing options на 10.06.2024 в 07:06:55

  Any ladies out there looking for a hot fresh new fit for Memorial Day weekend?? Hit up the lovely ladies over at Boutique Pink in North…|brklynstl| https://www.webwiki.at/enfieldhvac.co.uk/air-conditioning-repair.html

  Отговор
 • air conditioning repair на 10.06.2024 в 08:20:48

  There are incredibly a lot of details like this take into consideration. That’s a great point out talk about. I offer the thoughts above as general inspiration but clearly you will discover questions such as one you bring up the place that the most crucial thing will probably be in the honest good faith. I don?t know if guidelines have emerged about such things as that, but I am sure that your job is clearly known as a fair game. Both boys and girls have the impact of simply a moment’s pleasure, for the rest of their lives. https://p3dm.ru/user/sinkdegree37/

  Отговор
 • heat pump на 10.06.2024 в 09:20:41

  Some really marvellous work on behalf of the owner of this internet site , perfectly great content . https://shenasname.ir/ask/user/manxcreek18

  Отговор
 • lpg gas cooker engineer near me на 10.06.2024 в 09:25:20

  Youre so cool! I dont suppose Ive read anything similar to this before. So nice to uncover somebody by incorporating original thoughts on this subject. realy thanks for beginning this up. this web site is one area that is needed over the internet, somebody with a bit of originality. valuable work for bringing something totally new to the internet! https://postheaven.net/crayongreece24/kew-gas-engineers-and-also-sustainability-leading-the-way-for-greener

  Отговор
 • air quality testing на 10.06.2024 в 10:04:32

  Hi, I just found your blog via google. Your post is truly applicable to my life right now, and I?€™m really delighted I found your website. https://ugzhnkchr.ru/user/tyvekclave06/

  Отговор
 • trust a trader gas safe на 10.06.2024 в 10:42:06

  Aw, this is quite a nice post. In concept I have to put in place writing such as this additionally – taking time and actual effort to produce a really good article… but so what can I say… I procrastinate alot and by no means manage to get something done. https://forums.webyog.com/author/nicskiing76/

  Отговор
 • gas safe register boiler installation на 10.06.2024 в 11:44:11

  This web page is actually a walk-through its the info you wanted about it and didn’t know who to ask. Glimpse here, and you’ll undoubtedly discover it. https://atavi.com/share/wai5rkzeyd4t

  Отговор
 • gassafe engineer на 10.06.2024 в 12:29:33

  Nice blog, just looking around some blogs, seems a pretty nice platform you are using. I’m currently using WordPress for a few of my sites but looking to change one of them over to a platform similar to yours as a trial run. Anything in particular you would recommend about it? http://ezproxy.cityu.edu.hk/login?url=https://kilburngasengineers.co.uk/index.html

  Отговор
 • ac maintenance services на 10.06.2024 в 20:22:22

  Likely to commence a business venture around the refers to disclosing your products and so programs not just to individuals near you, remember, though , to several potential prospects more via the www often. earn money http://extension.unimagdalena.edu.co/extension/Lists/Contactenos/DispForm.aspx?ID=1214608

  Отговор
 • Tonic Greens Review на 11.06.2024 в 07:27:38

  Wow that was strange. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn't appear. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyways, just wanted to say great blog! https://www.youtube.com/watch?v=r5r3ctj5WB0

  Отговор
 • heating and cooling services на 11.06.2024 в 14:22:58

  Have you already setup a fan page on Facebook ?`*”-: https://pastelink.net/47vkm6oa

  Отговор
 • hvac heat exchanger replacement на 11.06.2024 в 15:24:39

  It seems you are getting quite a lof of unwanted comments. Maybe you should look into a solution for that. Hmm… https://list.ly/mathewspace334

  Отговор
 • ductless air conditioner installation на 11.06.2024 в 16:12:19

  Thanks , I’ve recently been searching for information about this topic for a while and yours is the greatest I’ve discovered so far. However, what in regards to the conclusion? Are you positive concerning the supply? https://www.webwiki.ch/harefieldhvac.co.uk/air-conditioning-installation.html

  Отговор
 • Programmable thermostat setup на 11.06.2024 в 16:47:23

  Awsome post and to the purpose. I not extremely apprehend if this is often really the most effective place to raise however do you guys have any thoughts on where to employ several professional writers? Thank you! https://squareblogs.net/boyearth16/seasonal-air-conditioner-maintenance-preparing-for-summer

  Отговор
 • home heating repair на 11.06.2024 в 17:37:27

  Howdy sir, you have a really nice blog layout .   https://cs-upgrade.top/user/cycleson06/

  Отговор
 • air condition repair на 11.06.2024 в 18:39:29

  Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this just before. So nice to seek out somebody by original applying for grants this subject. realy i appreciate you for starting this up. this site can be something that is needed over the internet, a person with a bit of originality. beneficial task for bringing new things towards world wide web! https://www.multichain.com/qa/index.php?qa=user&qa_1=onionson29

  Отговор
 • 24-hour air conditioning installation на 11.06.2024 в 19:27:51

  we always choose home interiors with bright colors because the mood is uplifting” https://pastelink.net/kf1qpwue

  Отговор
 • air conditioning repair на 11.06.2024 в 20:03:34

  Thanks, I’ve recently been searching for info approximately this topic for a while and yours is the greatest I’ve came upon till now. But, what about the bottom line? Are you positive concerning the source? https://wikimapia.org/external_link?url=https://harlesdenhvac.co.uk/air-conditioning-installation.html

  Отговор
 • heating and cooling service на 12.06.2024 в 07:07:03

  art posters are great for room decoration too, i use art posters on my bedroom as decorations’ https://diigo.com/0vr8gv

  Отговор
 • air duct cleaning services на 12.06.2024 в 08:09:29

  “Hello, you site is very funny he told me to cheer up” http://www.taksim.in/index.php/user/cycleschool55

  Отговор
 • air conditioner maintenance на 12.06.2024 в 08:57:33

  Hi excellent website! Does running a blog similar to this take a great deal of work? I’ve absolutely no expertise in programming but I was hoping to start my own blog in the near future. Anyways, should you have any suggestions or tips for new blog owners please share. I understand this is off topic but I simply needed to ask. Thanks! https://www.metooo.es/u/65ff740dfac31e2602e79a8e

  Отговор
 • ac vent cleaning на 12.06.2024 в 09:32:47

  when i am downloading stuffs over the internet, psp game downloads are always my priority;; https://frenchclerk54.bravejournal.net/the-science-of-cool-how-air-conditioners-work

  Отговор
 • air conditioning repair на 12.06.2024 в 14:21:22

  all we want is of course a firm skin that is very smooth. great skin comes with great genetics and proper maintennance~ https://www.metooo.io/u/65ffda381694d22601f48b58

  Отговор
 • duct cleaning services на 12.06.2024 в 15:23:24

  Hmm is anyone else encountering problems with the pictures on this blog loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any suggestions would be greatly appreciated. http://ezproxy.cityu.edu.hk/login?url=https://ilfordhvac.co.uk/air-conditioning-installation.html

  Отговор
 • heating repair на 12.06.2024 в 16:10:58

  Hello there, I discovered your site by way of Google whilst searching for a related topic, your website came up, it seems to be good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks. https://blogfreely.net/lighttempo54/air-conditioning-noise-problems-identifying-and-repairing-the-source

  Отговор
 • same day ac repair на 12.06.2024 в 16:46:47

  Persevere! I’m guessing you’ll won’t worry if I browse around your website a tad more. “You cannot do a kindness too soon, for you never know how soon it will be too late.” by Ralph Waldo Emerson.. https://www.multichain.com/qa/index.php?qa=user&qa_1=perchtuba67

  Отговор
 • ac vent cleaning на 12.06.2024 в 17:52:16

  Folks have no clue that this is out there. Your thinking is crucial in assisting me with my exploration. I’m hoping for one more write-up down these topics soon. https://sbank-gid.ru/user/boyearth71/

  Отговор
 • ac emergency repair на 12.06.2024 в 18:55:58

  I am glad to be a visitant of this unadulterated web site! , thanks for this rare information! . https://blip.fm/lighttempo15

  Отговор
 • home air conditioner maintenance на 12.06.2024 в 19:45:13

  I am curious to find out what blog platform you happen to be using? I’m experiencing some minor security problems with my latest site and I’d like to find something more safe. Do you have any recommendations? https://blogfreely.net/lakebolt01/troubleshooting-common-air-conditioner-problems-and-solutions

  Отговор
 • duct cleaning на 12.06.2024 в 20:21:22

  Thanks so much for sharing this awesome info! I am looking forward to see more postsby you! http://ezproxy.cityu.edu.hk/login?url=https://kentishtownhvac.co.uk/air-conditioning-repair.html

  Отговор
 • Commercial air conditioner installation на 13.06.2024 в 07:14:03

  You have noted very interesting details! ps decent web site. http://hawkee.com/profile/6461038/

  Отговор
 • hvac company на 13.06.2024 в 08:17:59

  bedroom furnitures should be sized up and paired with the color and type of your beddings., https://blogfreely.net/quinceslip20/the-importance-of-ductwork-inspections-in-comprehensive-ac-repair

  Отговор
 • Emergency air conditioning installation на 13.06.2024 в 09:07:02

  Just lately, I didnrrrt offer lots of consideration for you to departing answers on-page page accounts and still have positioned replies actually much less. Examining by using your enjoyable article, can assist myself to do this sometimes. https://www.multichain.com/qa/index.php?qa=user&qa_1=laketuba56

  Отговор
 • air conditioning repair на 13.06.2024 в 09:43:04

  Good post but I was wondering if you could write a litte more on this subject? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit further. Appreciate it! https://blogfreely.net/teambolt32/seasonal-air-conditioning-repairs-getting-ready-for-summer-heat

  Отговор
 • mp3juices на 14.06.2024 в 00:04:41

  Pretty! This has been an extremely wonderful article. Thanks for providing this information. https://mishnehtorah.org

  Отговор
 • 24 hour heating and air conditioning repair на 14.06.2024 в 07:00:20

  I?m now not sure the place you are getting your info, but good topic. I must spend a while finding out much more or working out more. Thank you for fantastic information I was on the lookout for this information for my mission. https://wikimapia.org/external_link?url=https://mortlakehvac.co.uk/air-conditioning-installation.html

  Отговор
 • ac emergency repair на 14.06.2024 в 08:03:42

  There is perceptibly a lot to identify about this. I believe you made certain nice points in features also. https://able2know.org/user/lakepen05/

  Отговор
 • duct cleaning near me на 14.06.2024 в 08:52:03

  Once talking for some time plus getting to know each other, it would be pure to fulfill. It becomes some sort of rather shallow connection if you and him tend to be content to end up being for a long time merely chatting. Each men and women might be seriously seeking another person to help speak with. https://www.hulkshare.com/frenchearth46/

  Отговор
 • Latest air conditioning technology на 14.06.2024 в 09:27:12

  An impressive share, I simply given this onto a colleague who has been performing a little analysis with this. And the man actually bought me breakfast because I uncovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx to the treat! But yeah Thnkx for spending some time go over this, I’m strongly about it and really like reading on this topic. Whenever possible, as you become expertise, might you mind updating your blog post with additional details? It can be extremely helpful for me. Massive thumb up just for this post! https://peatix.com/user/21551110

  Отговор
 • Split system air conditioning installation на 14.06.2024 в 11:29:59

  hello!,I like your writing so much! share we communicate extra approximately your post on AOL? I need an expert in this space to solve my problem. Maybe that is you! Looking ahead to see you. http://idea.informer.com/users/dangerbull48/?what=personal

  Отговор
 • home air conditioner maintenance на 14.06.2024 в 12:33:04

  Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was curious about your situation; we have created some nice methods and we are looking to exchange solutions with others, be sure to shoot me an email if interested. https://bbs.pku.edu.cn/v2/jump-to.php?url=https://nottinghillhvac.co.uk/air-conditioning-repair.html

  Отговор
 • home air conditioner maintenance на 14.06.2024 в 13:21:11

  I just put the link of your blog on my Facebook Wall. very nice blog indeed.~`;`- https://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/show_user.php?userid=6655299

  Отговор
 • air conditioner not cooling на 14.06.2024 в 13:56:17

  I think other web site proprietors should take this web site as an model, very clean and wonderful user genial style and design, let alone the content. You https://www.multichain.com/qa/index.php?qa=user&qa_1=frenchbull79

  Отговор
 • heating repair на 14.06.2024 в 15:59:03

  Appreciate what we have, that’s what my mother always said to me. http://extension.unimagdalena.edu.co/extension/Lists/Contactenos/DispForm.aspx?ID=1262386

  Отговор
 • hvac system на 14.06.2024 в 17:01:57

  Thanks for your post. One other thing is when you are disposing your property all on your own, one of the problems you need to be aware about upfront is just how to deal with house inspection accounts. As a FSBO supplier, the key about successfully shifting your property in addition to saving money in real estate agent commission rates is knowledge. The more you realize, the smoother your sales effort might be. One area in which this is particularly important is inspection reports. https://www.mapleprimes.com/users/cycleschool44

  Отговор
 • High-efficiency AC models на 14.06.2024 в 17:50:03

  of course every nation must respect copyright but there are third world countries that just can’t respect copyright at all; http://80.82.64.206/user/tyvekcello89

  Отговор
 • Energy-efficient AC systems на 14.06.2024 в 18:25:28

  I went over this internet site and I think you have a lot of fantastic info , saved to fav (:. http://ezproxy.cityu.edu.hk/login?url=https://peckhamhvac.co.uk/air-conditioning-installation.html

  Отговор
 • ac technician near me на 14.06.2024 в 21:24:54

  produce,Hanging out in an exceedingly unpredictable moment, pass-up a little while together with the fretting hand; disappearing in an exceedingly presented region, as well stand to forget about any reputation antecedents option, and i thinking about families https://7khatcode.com/user/rabbitscrew65

  Отговор
 • air conditioner not working на 14.06.2024 в 22:27:58

  I like the valuable info you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here frequently. I am quite sure I’ll learn plenty of new stuff right here! Best of luck for the next! https://walters-mcdaniel-2.blogbright.net/the-impact-of-climate-change-on-air-conditioning-needs-1711607028

  Отговор
 • air conditioner service на 14.06.2024 в 23:16:07

  Wow that was unusual. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say fantastic blog! https://www.metooo.co.uk/u/66054c4dfac31e2602f3d63d

  Отговор
 • 24-hour air conditioning installation на 14.06.2024 в 23:47:22

  hey there and thank you for your information – I’ve definitely picked up something new from right here. I did however expertise a few technical issues using this website, since I experienced to reload the web site lots of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and could damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my email and could look out for a lot more of your respective fascinating content. Ensure that you update this again very soon.. https://atavi.com/share/wkmduwzv3836

  Отговор
 • Energy-efficient AC systems на 15.06.2024 в 00:50:20

  It is a remarkably amazing powerful resource that you’re offering and you simply provide it away cost-free!! I that can compare with discovering websites of which comprehend the particular worth of giving you a wonderful learning resource for zero cost. We truly dearly loved examining this site. Regards! http://80.82.64.206/user/trainclerk17

  Отговор
 • hvac repair на 15.06.2024 в 01:38:09

  Usually the New york Weight Loss diet is certainly less expensive and flexible staying on your diet scheme intended for measures however fast then duty keep a nutritious daily life. weight loss https://anotepad.com/notes/a9n9p565

  Отговор
 • Air conditioning financing options на 15.06.2024 в 02:13:23

  An intriguing discussion might be priced at comment. I believe that you need to write much more about this topic, it might not be considered a taboo subject but usually everyone is too little to talk on such topics. To another location. Cheers https://diigo.com/0vspra

  Отговор
 • air conditioner maintenance service на 15.06.2024 в 07:23:23

  Its fantastic as your other posts : D, appreciate it for putting up. https://telegra.ph/Cooling-Large-Spaces-Air-Conditioning-Solutions-for-Big-Rooms-03-29

  Отговор
 • air quality testing на 15.06.2024 в 08:25:55

  I seen your blog post yesterday morning and i also are actually analyzing this item on a normal schedule. You’ve substantial amount of tips correct here so i take pleasure in your thing of an web presence absurdly. Maintain the actual great jobs! https://wikimapia.org/external_link?url=https://shoreditchhvac.co.uk/air-conditioning-repair.html

  Отговор
 • air conditioner fan repair на 15.06.2024 в 09:13:35

  Howdy! Would you mind if I share your blog with my myspace group? There’s a lot of people that I think would really enjoy your content. Please let me know. Cheers https://www.webwiki.ch/romfordhvac.co.uk/air-conditioning-installation.html

  Отговор
 • ac tune up на 15.06.2024 в 09:48:33

  Must tow line this caravan together with van trailer home your entire family fast get exposed to the issues along with reversing create tight placement. awnings https://tupalo.com/en/users/6458977

  Отговор
 • air conditioner troubleshooting на 15.06.2024 в 12:30:29

  I really enjoyed reading this blog post. I will certainly come back and read some more interesting post. Thank you https://vuf.minagricultura.gov.co/Lists/Informacin20Servicios20Web/DispForm.aspx?ID=7992399

  Отговор
 • Eco-friendly air conditioning solutions на 15.06.2024 в 13:33:12

  You can increase your blog visitors by having a fan page on facebook.:’*”~ https://telegra.ph/Zoned-HVAC-Systems-Customized-Cooling-Through-Smart-Installation-03-30

  Отговор
 • UImTMCiSBOXrWEsn на 15.06.2024 в 13:34:38

  LNSVWQemYAb

  Отговор
 • air conditioner troubleshooting на 15.06.2024 в 14:20:53

  you use a excellent blog here! would you like to earn some invite posts in my small weblog? http://bitspower.com/support/user/familypen06

  Отговор
 • ductless air conditioner installation на 15.06.2024 в 14:56:01

  I’m usually to blogging and i really recognize your content. The article has actually peaks my interest. I am going to bookmark your website and hold checking for brand new information. http://iot.ttu.edu.tw/members/oniondirt53/activity/693022/

  Отговор
 • Air conditioning installation services на 15.06.2024 в 15:48:47

  I’ll right away grab your rss as I can’t find your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you’ve any? Kindly let me know in order that I could subscribe. Thanks. https://able2know.org/user/lightclave79/

  Отговор
 • duct cleaning на 15.06.2024 в 16:52:29

  I am not sure where you’re getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for great info I was looking for this info for my mission. https://www.webwiki.ch/tottenhamhvac.co.uk/air-conditioning-installation.html

  Отговор
 • hvac emergency service на 15.06.2024 в 17:41:06

  The next occasion Someone said a blog, Lets hope that it doesnt disappoint me around brussels. Get real, Yes, it was my solution to read, but I actually thought youd have some thing fascinating to convey. All I hear can be a couple of whining about something that you could fix if you ever werent too busy trying to find attention. https://telegra.ph/Zoned-HVAC-Systems-Customized-Cooling-Through-Smart-Installation-03-31

  Отговор
 • hvac ductwork на 15.06.2024 в 18:16:55

  I discovered your blog post site online and check a few of your early posts. Always keep within the really good operate. I additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Looking for forward to reading more from you later on!… https://anekdotoes.ru/user/tricktitle49/

  Отговор
 • Residential AC unit installation на 15.06.2024 в 21:16:51

  Basically to follow up on the up-date of this subject on your site and would really want to let you know how much I liked the time you took to write this handy post. Inside the post, you spoke on how to actually handle this issue with all ease. It would be my personal pleasure to get some more concepts from your blog and come as much as offer other folks what I learned from you. I appreciate your usual great effort. https://manxbarge89.bravejournal.net/preparing-your-air-conditioner-for-winter-storage-tips-and-tricks

  Отговор
 • Eco-friendly air conditioning solutions на 15.06.2024 в 22:19:48

  Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your site? My blog is in the exact same area of interest as yours and my visitors would truly benefit from some of the information you provide here. Please let me know if this ok with you. Thanks! https://intensedebate.com/people/potseason79

  Отговор
 • emergency ac repair near me на 15.06.2024 в 23:07:39

  cool thanks for reis posting! btw are there feeds to your blog? I’d love to add them to my reader https://rentry.co/7h8wkwbd

  Отговор
 • Latest air conditioning technology на 15.06.2024 в 23:42:48

  Hi there! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to give it a look. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Outstanding blog and wonderful style and design. https://www.metooo.es/u/6608e8f91694d22601056120

  Отговор
 • youtube converter — mp3 на 16.06.2024 в 04:24:49

  I was able to find good advice from your articles. http://inlislite.dispusip.bandung.go.id/inlislite3/opac/browse?action=browse&tag=Author&findBy=Alphabetical&query=M&query2=Kalau20membahas20tentang203Ca20href=22https://anthillmusic.com/223Eytmp33C/a3E20akan20tidak20ada20habisnya.

  Отговор
 • youtube to mo3 на 17.06.2024 в 09:04:07

  An impressive share! I've just forwarded this onto a co-worker who had been doing a little homework on this. And he in fact bought me lunch simply because I discovered it for him... lol. So let me reword this.... Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to discuss this matter here on your web page. https://lumieremusic.net

  Отговор
 • scaffolding equipment на 19.06.2024 в 13:34:02

  I am glad this it turned out so well and I hope it will continue in the future because it is so interesting and meaningful to the community. https://www.multichain.com/qa/index.php?qa=user&qa_1=clauswoolen0

  Отговор
 • cuplock scaffolding на 19.06.2024 в 13:35:37

  I simply learned all about your internet site the other day and that i happen to be reading through it regularly. You have a a lot of extra practical information on the site and that i benefit from the particular type of the web page furthermore. Keep the good work! https://www.metooo.co.uk/u/660cb5281694d2260109ab6e

  Отговор
 • everlast scaffolding на 19.06.2024 в 15:02:57

  Wow, nice website you have here. I hope you will keep updating. Regards TJ https://www.daoduytu.edu.vn/forum/links.php?url=https://dagenhamscaffolding.co.uk/index.html

  Отговор
 • 8 foot scaffolding на 19.06.2024 в 15:33:24

  Thank you spending some time to talk about the following, I’m boldy a lot and even true love studying more to do with now this topic. However, if future, when you realize know-how, do you ever thoughts bringing up-to-date all your webpage that have a lot more stuff? This is useful for my family. https://pbase.com/wealthtempo7/root

  Отговор
 • aged domains for sale на 19.06.2024 в 16:29:20

  I’m amazed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you've hit the nail on the head. The problem is an issue that too few people are speaking intelligently about. Now i'm very happy that I came across this in my hunt for something concerning this. http://biyougeka.esthetic-esthe.com/rank.cgi?mode=link&id=848&url=https://odys.global/

  Отговор
 • keller scaffolding на 19.06.2024 в 16:59:07

  Thank you so much, there aren’t enough articles on this… keep up the good writing. https://qooh.me/buffetyogurt4

  Отговор
 • magkano rent ng scaffolding на 19.06.2024 в 17:02:30

  Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Great. I’m also an expert in this topic therefore I can understand your hard work. http://idea.informer.com/users/powersea2/?what=personal

  Отговор
 • mini scaffold tower на 19.06.2024 в 18:08:13

  It indeed does take quite some time to find great information like this. Thank you very much. https://pastelink.net/79xoirjy

  Отговор
 • mb scaffolding на 19.06.2024 в 21:11:10

  Hi my loved one! I want to say that this article is awesome, great written and include almost all important infos. I would like to see extra posts like this . https://www.daoduytu.edu.vn/forum/links.php?url=https://brentscaffolding.co.uk/index.html

  Отговор
 • fiberglass scaffolding на 19.06.2024 в 21:23:33

  Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s truly informative. I am going to watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers! https://fileforum.com/profile/nutdriver9/

  Отговор
 • hurricane scaffold на 19.06.2024 в 23:28:00

  There are definitely a whole lot of details like that to take into consideration. That could be a nice level to deliver up. I supply the thoughts above as normal inspiration however clearly there are questions just like the one you bring up the place crucial thing shall be working in honest good faith. I don?t know if greatest practices have emerged around issues like that, but I’m sure that your job is clearly recognized as a good game. Each girls and boys really feel the affect of just a moment’s pleasure, for the rest of their lives. http://extension.unimagdalena.edu.co/extension/Lists/Contactenos/DispForm.aspx?ID=1315517

  Отговор
 • island scaffolding на 20.06.2024 в 01:25:06

  I’m not sure where you’re getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for fantastic information I was looking for this information for my mission. https://telegra.ph/Top-Benefits-of-Using-Professional-Scaffolding-Providers-04-04

  Отговор
 • wee chwee huat на 20.06.2024 в 01:32:39

  Yay google is my world beater assisted me to find this great site! . https://is.gd/FZNq0t

  Отговор
 • gravlock coupler на 20.06.2024 в 03:06:36

  This is a excellent blog, might you be involved in doing an interview regarding how you developed it? If so e-mail me! http://idea.informer.com/users/bufferdriver6/?what=personal

  Отговор
 • scaffolding supplies на 20.06.2024 в 05:11:35

  Needed to draft you the bit of note to be able to thank you again just for the breathtaking pointers you’ve shared at this time. It is certainly incredibly open-handed with people like you to supply easily precisely what a lot of folks would’ve offered as an e book to help make some bucks on their own, notably now that you could have done it in case you decided. The tricks additionally served to become good way to recognize that some people have a similar interest the same as my own to learn many more concerning this problem. I am sure there are a lot more enjoyable periods ahead for many who scan through your blog. https://peatix.com/user/21677518

  Отговор
 • little giant scaffold на 20.06.2024 в 07:36:44

  I just like the valuable information you provide in your articles. I’ll bookmark your weblog and take a look at once more right here frequently. I am quite certain I’ll learn lots of new stuff right here! Good luck for the following! https://writeablog.net/clausriver9/staying-clear-of-common-scaffolding-mistakes-best-practices

  Отговор
 • advanced scaffolding на 20.06.2024 в 08:06:47

  abstract art have share some of its unique beauty when it comes to art. i like abstract art because it is mysterious;; https://www.hulkshare.com/selfyellow4/

  Отговор
 • youngman minimax на 20.06.2024 в 08:36:53

  I have enjoyed perusing your website and going through various articles. – Gulvafslibning | Kurt Gulvmand is a well written article about a very captivating subject. I cannot wait for your planned updates. https://tinyurl.com/2fwwnzkw

  Отговор
 • cuplock vertical на 20.06.2024 в 09:22:39

  Wohh just what I was looking for, regards for posting . https://www.metooo.io/u/660f38aa0c22f011b86ce8b2

  Отговор
 • sjj scaffolding на 20.06.2024 в 10:28:29

  You really should experience a contest personally of the highest quality blogs on the internet. Let me recommend this page! http://wiki.68edu.ru/w/-From-Scaffold-Tower-Rentals-to-Permanent-Installations-Your-Options--Described--o

  Отговор
 • building scaffolding for sale на 20.06.2024 в 10:48:03

  Thanks for the tips on credit repair on this amazing web-site. What I would offer as advice to people will be to give up this mentality that they may buy at this point and shell out later. As a society all of us tend to do this for many things. This includes trips, furniture, and items we’d like. However, you have to separate a person’s wants from all the needs. While you are working to raise your credit score make some trade-offs. For example you possibly can shop online to economize or you can look at second hand suppliers instead of high priced department stores regarding clothing. https://www.webwiki.fr/greenfordscaffolding.co.uk

  Отговор
 • safe access scaffolding на 20.06.2024 в 11:51:49

  I’m new to your blog and i really appreciate the nice posts and great layout..-”\"‘ https://chancejuice6.werite.net/navigating-the-legalities-scaffolding-laws-you-ought-to-know

  Отговор
 • cup lock scaffolding на 20.06.2024 в 11:58:17

  I dont agree with all of the points made but still a good read cheers. http://king-wifi.win//index.php?title=michelsenburnette2223

  Отговор
 • pro scaffolding на 20.06.2024 в 13:04:04

  I like what you guys at stiforp review are up to. Such intelligent work and reporting! Keep up the superb stiforp review guys. I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web siteThumbs up for Stiforp Review. https://www.webwiki.com/hammersmithscaffolding.co.uk/index.html

  Отговор

Вашият коментар