Случайното разпределение на делата във ВАС се оказа неслучайно

10-04-2013; категория: Дела, Новини; автор: galina.girginova;

Системата за случайно разпределение може да разпределя делата във ВАС на неслучаен принцип и подлежи на манипулация. Софтуерът може да се „заобикаля”, а конкретни дела – да се разпределят по няколко пъти на различни съдии-докладчици. Това са част от изводите на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към ВСС във ВАС, научи „Съдебни репортажи” от източници във ВСС.

Проверката, която бе направена съвместно с две неправителствени организации – Български институт за правни инициативи и Програма за развитие на съдебната система, и експерт по информационни технологии предизвика безпрецедентен скандал на последното заседание на ВСС, след като председателят на ВАС Георги Колев обвини комисията, председателствана от Незабравка Стоева, в тенденциозност и некомпетентност. Веднага след това близкият до ексвътрешния министър Цветанов – Колев напусна заседанието, като тръшна вратата след себе си. Освен това членовете на съвета подхванаха безпрецедентна атака срещу Незабравка Стоева и се възмутиха от участието на НПО-та в проверката.

Комисията е проверила определен брой дела, като почти при половината от тях са установени отклонения. Публично известен е фактът, че във ВАС единствено съдиите-докладчици се избират на случаен принцип. Проверяващият екип е установил, че част от членовете на съдебните състави се сменят в рамките дори на едно дело. Освен това липсват печати за датата на образуване на делата и има разминаване на датите на образуване, записани на хартиения носител и в сайта на ВАС. От комисията са забелязали, че някои от делата са разпределени цели два месеца след датата на образуване им. Става въпрос за процеси, следени от медиите, заради участието на бившата зам.-председателка на ВАС и неуспяла кандидатка за конституционен съдия Венета Марковска, или т.нар. екологични дела.

Системата позволява конкретно дело да бъде разпределено от председател на колегия или отделение и съдебен помощник на определен докладчик. Това става с елементарен технически финт – когато се стигне до разпределение на „специалното дело”, се принтира протокол за извършените до момента разпределения и програмата се затваря. После чрез локалната мрежа на ВАС се влиза в папката, където е инсталиран софтуерът за случайното разпределение и се редактира информацията в текстови файл, в който са вписани имената и натовареността на съдиите. Във файла се занулява натовареността на всички съдии с изключение на един и така при следващо разпределение на конкретното дело – то се пада именно на този един съдия. След това се принтира протокол само с това разпределение на делото и програмата отново се затваря. За да се „изтрият” следите, текстовият файл отново се коригира, а това не може да се проследи, констатира комисията. „Операцията” не оставя никаква следа, която да подсказва, че се е случила. След това се разпределят и останалите дела.

Освен това специалистите са установили, че с просто копиране в друга папка на файла за стартиране на програмата би могло да се създаде нов потребител и произволна нова парола. Това на практика означава, че всеки с достъп до системата може да разбие „ключалката” на софтуера. Така се потвърждават публичните съмнения, че случайното разпределение във ВАС съвсем не е съвсем случайно, а системата позволява да бъде манипулирана.

Установено е, че няма строг ред кои лица извършват разпределението и кой ги замества в тяхно отсъствие, в кои случаи случайното разпределение се извършва при особен режим на програмата и какъв е този особен режим. Дали този сериозен пробив в системата за случайното разпределение и нередностите, установени по определени дела, са довели до конкретни злоупотреби, е въпрос от компетентност на прокуратура.

На последното заседание на ВСС Георги Колев бламира проверката, а ВСС отмени собственото си решение за провеждането й, като част от възраженията на шефа на ВАС бяха свързани с допълнително изискани от комисията документи. Всъщност на комисията не са представени заповеди, с които да са определени постоянните тричленни състави в отделенията на съда и основанията за тяхната промяна, нито правила, по които се формират петчленните състави. Такава информация – за постоянните състави, няма и на сайта на ВАС. Не са предоставени и заповедите за командированите съдии.

Комисията е изготвила и няколко препоръки към председателя на ВАС, сред които да утвърди вътрешни правила за случайното разпределение на делата, да осигури оптимална защита на софтуера, разпределящ делата, да се сформират постоянни тричленни състави, да се създадат правила за включване на командированите съдии в съставите. Липсата на тези документи означава, че системата на ВАС се администрира по начин, който не създава гаранции срещу манипулации и два възможност за заобикаляне на задължителния случаен избор на делата.

Към ВСС комисията е отправила препоръка да унифицира случайното разпределение на делата във всички съдилища чрез единен програмен продукт.

Текст: Галина Гиргинова

 

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

6 коментара

Вашият коментар