28th фев 2023

Снимка: Дневник

Съдията от Върховния административен съд (ВАС) Добромир Андреев е новият председател на Административен съд – София град (АССГ). В конкурса участваха и двама съдии от АССГ – Красимира Милачкова и Милена Славейкова – Рукова. Изслушването и дискусията в Съдийската колегия…