2nd апр 2012

Четири века затвор, почти милионно обезщетение за жертвите и благодарности към правителството. Така на пръв поглед изглежда развръзката по мегаделото срещу групата за отвличания на „Наглите”. Същевременно, днес половината подсъдими бяха частично или напълно оправдани, едно отвличане остана неразкрито, а…