Прокуратурата добави нови нелепи основания за отвод на съда по делото срещу Огнян Донев

Процесът тръгна по съкратената процедура
29-01-2016; категория: Дела, Новини; автор: Галина Гиргинова;
Снимка: Капитал

Снимка: Капитал

Съдия Даниела Борисова от Софийския градски съд (СГС) отказа да се отведе от делото срещу изпълнителния директор на „Софарма” Огнян Донев. Донев бе даден на съда за за укриване на данъци в за близо 63 млн. лева. Според прокуратурата това е станало през 2007 г., когато Донев, като изпълнителен директор на “Елфарма” АД, не посочил в данъчна декларация увеличение на годишния финансов резултат на дружеството в общ размер от 418 531 500 лева. Увеличението е от извършени 7 блокови сделки с акции извън регулирания пазар, като акциите са продавани за по 1 лев. Сделките са с акции от капитала на “Софарма” АД и са извършени с “Телсо” АД “Телекомплект” АД, “София” АД, и “Софстрой” АД. Заедно с Донев обвинение получи и изпълнителният директор на “Телсо” АД Борис Борисов. Според прокуратурата той не платил близо 7,5 млн. лева данъци след две сделки с акции със “Софарма”, от които не декларирал увеличение на годишния финансов резултат на дружеството в общ размер от 74 831 051, 94 лв.

Искането за отвод на съдията-докладчик по делото Даниела Борисова бе направено от прокуратурата в края на миналата година. На 30 октомври съдия Даниела Борисова от СГС върна делото на прокуратурата заради пропуски и неясноти в обвинителния акт. Месец по-късно, след протест на прокуратурата, Софийският апелативен съд (САС) отмени определението на съдия Борисова и постанови, че обвинителният акт е достатъчно ясен и делото може да продължи. От САС обаче изрично подчертаха, че “в обвинителния акт са заложени фактически твърдения, които подлежат на доказване в съдебната фаза на процеса, която е централна и основна”. “В зависимост от развитието на съдебното следствие първостепенният съд е свободен по вътрешно убеждение да постанови изцяло оправдателна присъда, частично оправдателна или пък да възприеме изцяло обвинителната теза”, пишеше в определението на въззивната инстанция.

На 21 декември от държавното обвинение официално съобщиха, че са депозирали искане за отвод на съдия Борисова. За да го мотивират, от държавното обвинение се позоваха на определението на САС. Според прокурорите констатираните от съдията-докладчик съществени процесуални нарушения в обвинителния акт, оценени от САС като несъстоятелни, незаконосъобразни и неотносими към предмета на делото, сочат на „формирана предварителна незаконосъобразна оценка на работата на държавното обвинение и предмета на доказване, което ще доведе до постановяване на порочен съдебен акт“.

Втората причина за отвод на председателя на съдебния състав според прокуратурата е обстоятелството, че „делото бе върнато на прокурора точно три месеца след внасянето му в съда, както и ненасрочването му в открито съдебно заседание след отмяната на разпореждането за връщане от САС, засилва съмнението за предубеденост или заинтересованост, пряко или косвено, от изхода на делото“.

„Разглеждането на процеса беше забавено с общо 4 месеца и половина към днешна дата и с това се постига реално отлагате във времето евентуалното реализиране на наказателната отговорност на двете лица, предадени на съд, което винаги е предпоставка и за намаляване размера на наказателната им отговорност предвид константната практика на Европейския съд по правата на човека в тази насока. С това са нарушени правата на държавното обвинение и същото е поставено в невъзможност да осъществява основната си функция“, пише в искането за отвод. На практика прокуратурата иска отвода на съдия Борисова, като я „обвинява“ за нейната преценка относно обвинителния акт. Всеки съдия-докладчик обаче има правомощие да извърши такава преценка, преди да предаде обвиняемите на съд.

На днешното първо заседание по делото зам.-градският прокурор на София Емилия Русинова заяви, че поддържа искането, а колегата й Димитър Петров добави и нови основания – съдия Борисова насрочила процеса, без да се произнесе по искането на държавното обвинение за отвод и дори призовала свидетели, което засилвало съмненията за предубеденост на съда.

Адвокатът на Огнян Донев – Даниела Доковска изрази становище, че искането на прокуратурата е неоснователно. От една страна, посочи защитникът, постановяването на акт от съда, който е отменен от въззивната инстанция, не е посочено в закона като основание за предубеденост. Адвокат Доковска запита дали това е първият път, в който въззивната инстанция уважава частен протест на прокуратурата и дали всеки път прокуратурата иска отвод на съдията. От друга страна, посочи тя, Донев е привлечен като обвиняем през юли 2012 г., а делото е внесено в съда през есента на 2015 г. „През това време ние не сме правили искане за отвод на прокурорите поради забавяне на производството”, подчерта адвокат Доковска и добави, че след като прокуратурата е разследвала три години това несложно дело, съдът трябва да има достатъчно време да се запознае с материалите по делото. „Сега се твърди, че съдът е насрочил делото, без да се произнесе по искането за отвод. Вероятно прокуратурата не се е досетила, че съдът трябва да изслуша становищата и на другите страни”, поясни защитникът и добави, че се налага усещането, че прокуратурата прави опит „за ново безпричинно забавяне” на процеса.

Адвокат Ина Лулчева, която също защитава Донев, допълни, че основанията за отвод на съда са посочени в закона, а прокуратурата не изтъква нито едно от тях, затова защитата смята, че прокуратурата не харесва съдебния състав и се опитва да си подбере друг.

Съдия Борисова отказа да се отведе от делото, тъй като не са налице основанията, посочени в чл. 29 от НПК. „Законодателят изрично е изброил предпоставките за отвод. “Законодателят никъде не е приел спазването на законността да е основание за отвод на председателя, както е в настоящия случай. Съдът е този, който трябва да следи за спазването на закона, за правата на подсъдимия, на прокуратурата и на пострадалото лице”, посочи съдия Борисова и добави, че би било недопустимо съдът да позволи нарушение на правата на една от страните в процеса. Освен това съдът посочи, че изцяло са спазени процесуалните срокове за запознаване, връщане и насрочване на делото.

Така на делото бе даден ход, а съдът уважи искането на защитата процесът да се гледа по съкратената процедура. По делото ще бъде разпитан само един свидетел – Цветанка Златева, както и вещите лица, изготвили експертизата. Съдът прие за съвместно разглеждане гражданския иск на Министерството на финансите, с който държавата претендира срещу Донев за щети от близо 63 млн. лв., а срещу спрямо Борисов – близо 7.4 млн. лв.

Заседанието се открои и с няколко комични момента, свързани с участието на юрисконсултите на Министерството на финансите. След като съдия Борисова ги прикани да изразят становище по искането за отвод на председателя на съдебния състав, една от тях сконфузено промълви, че оставя на съда да реши. В този момент двамата прокурори се опитаха да подскажат на юрисконсултите какво би следвало да им е становището, което доведе до протест от страна на защитата. Съдия Борисова отново предложи на юрисконсултите да изразят становището си. Объркани, те заявиха, че не поддържат искането на прокуратурата за отвод. Малко по-късно се стигна до нова комична размяна на реплики, когато съдът поиска становище и относно искането на защитата за съкратено съдебно следствие. Позоваването на нормата в НПК, в която този институт е уреден, отново обърка юрисконсултите, които казаха, че нямат становище. Тук адвокат Лулчева се опита да направи жест като каза, че може би съдът трябва да им разясни нормата на НПК, но съдия Борисова отсече, че „това са главните юрисконсулти на държавата”. „Как да разясни съдът НПК?”, попита тя. Адвокат Лулчева отбеляза, че понякога и на нея й е необходима справка, например когато става дума за данъчните закони. „Вероятно обаче бихте се подготвили предварително”, отсече съдийката.

Делото продължи с прочитане на обвинителния акт, но в залата настъпи ново объркване, когато след изчитането му прокурор Димитър Петров поиска да направи „уточнение”. Оказа се, че в диспозитива на обвинителния акт прокуратурата неправилно се е позовала на чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), вместо на чл. 51. Прокурорът обясни, че се касаело за един и същи законов текст, но било сбъркано цифровото му изражение. Това обаче не е съвсем така, тъй като към момента на деянието, в което Донев е обвинен, е действал чл. 51 от ЗКПО. Адвокат Доковска пък го попита това уточнение като „форма на допълване” на обвинителния акт ли би следвало да се разбира.

Следващото заседание по делото е насрочено за 7 март, когато ще бъдат прочетени показанията на свидетелите, дадени на досъдебното производство.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

VSS

Болничен отложи избора на председател на Районен съд – Благоевград

Снимка: Дневник

Защото ви обещаха…вие ще сте председател на този съд. Или за апетитите към председателските постове в Благоевградския съдебен район

Съмненията за предрешеност на конкурсите за административни ръководители на районния и окръжния съд в Благоевград се засилват
Снимка: Дневник

След неубедително изслушване и куп въпроси без отговор: ВСС преизбра Даниела Дончева за председател на Софийския апелативен съд

Снимка: Дарик

Софийски командирован съд: Kак се командироват съдии в най-големия апелативен съд

Снимка: Дневник

Има ли нарушение на процедурата в конкурса за председател на Софийския апелативен съд?

В САС 1/3 от съдиите са командировани с еднолична заповед на председателя Даниела Дончева по неясни критерии
Снимка: Дневник

Странните кадрови решения за Благоевградския съдебен район

galina_zaharova

Съдия Галина Захарова бе избрана за председател на Върховния касационен съд

Снимка: ПРБ

ВСС доказа, че главният прокурор е недосегаем

Искането на правосъдния министър за отстраняване на Иван Гешев беше отхвърлено като недопустимо
Syd

Поетапно въвеждат ЕИСС по региони и според натовареността на съдилищата

Снимка: Дневник

ВСС окончателно смачка скандала „ЦУМ-гейт“ и отказа да изслуша главния съдебен инспектор за злоупотреба с право

Лозан Панов: Точкова да постъпи отговорно и да си подаде оставката

Вашият коментар