И главният съдебен инспектор се обяви за професионално профилиране на новия състав на ИВСС

08-10-2015; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;

sud-delo

Главният съдебен инспектор Теодора Точкова призова депутатите при избора на нови инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет (ВСС) да съобразят освен законовите изисквания за професионални качества и необходим юридически стаж на кандидатите и допълнителни условия, които ще направят работата на органа по-ефективна.

В писмото си до председателя на Народното събрание Цецка Цачева Точкова подчертава, че при изпълнение на основната си контролна функция, ИВСС проверява засягащи различна правна материя дела и преписки, което налага и профилирането на инспекторите по материя, затова би било удачно още към момента на избора да се осигури и възможността за такова профилиране по правна материя. „В тази насока, считам за подходящо седем от общо десетте бъдещи инспектори да бъдат юристи, чийто специфичен юридически стаж е придобит на длъжност съдия на окръжно или по-високо ниво, респ. трима да имат специфичен юридически стаж като прокурор в окръжна или по- висока по степен прокуратура, или като следовател в НСлС или ОСлО“, сочи Точкова и допълва, че за да се доведе докрай специализацията в правната материя, петима от седемте инспектори, притежаващи специфичен стаж като съдия, следва да са разглеждали граждански, търговски и административни дела, а останалите двама от тях- наказателни.

Подобно професионално квотно разделение на инспекторите поискаха и от Съюза на съдиите.

Освен това главният съдебен инспектор счита, че „било удачно стажът във върховните инстанции да не бъде сам по себе си изключително предимство при преценка на кандидатурите за инспектори“. „Последното се налага предвид това, че дейността на съдиите и прокурорите във върховните инстанции е свързана с осъществяването на съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на закона от по- долните инстанции. Предвид тази отлика в дейността на върховните инстанции от дейността на по-ниските по степен органи на съдебната власт, то проблемите на последните остават „на разстояние” от върховните инстанции“, мотивира се Теодора Точкова. Затова смята, че за кандидати за инспектори в ИВСС следва да бъдат предложени, както лица, притежаващи необходимия специализиран стаж като съдии, прокурори и следователи във върховните съдебни инстанции, ВКП, ВАП и НСлС, така и лица, придобили този стаж в по-ниските нива на съдебната система, но не по-ниско от окръжен съд или окръжна прокуратура.

В писмото се напомня също, че законовото изискване към инспекторите в ИВСС е същите да бъдат юристи с високи професионални и нравствени качества означава на първо място, че кандидатите за инспектори следва да са юристи, чиято професионална компетентност е била доказана чрез резултатите от работата на съответния кандидат. „Наред с тази професионална, юридическа компетентност, предвид качеството на ИВСС на контролен орган на съдебната власт, кандидатите следва да познават в детайли и спецификата на работата на органите на съдебната система, вкл. организацията на работата в съдилищата, прокуратурите и следствените отдели на всички нива. Само по този начин осъществяваният контрол от страна на ИВСС би бил адекватен и в крайна сметка резултатен“, подчертава Точкова.

Що се касае до другото изискване за инспекторите – да притежават високи нравствени качества, според главния съдебен инспектор то означава, че „още към момента на номиниране на кандидатите, тяхното поведение и действия следва да отговарят, както на предписанията на действащия правов ред, така и на етичните изисквания към представителите на съдебната власт“. „Само инспектори, притежаващи в съвкупност, както високи професионални, така и неоспорими нравствени качества, чрез собствения си авторитет биха гарантирали и авторитета на ИВСС, респ. необходимото доверие в работата на контролния орган“, мотивира се Точкова.

По думите й бъдещите инспектори трябва да се отличават още с ясни и разумни виждания за развитието на ИВСС, мотивация за качествено и срочно изпълнение на задълженията си, както и способност да работят „проактивно”, и ефективно при изпълнението на функционалната си компетентност. „Наличието на реална перспектива за завръщане в органа на съдебната власт, където е работил магистрата след изтичането на мандата на инспекторите в ИВСС, би осигурило минимална гаранция, че кандидатите за инспектори ще бъдат пряко ангажирани с поетите от тях отговорности и ще имат необходимата мотивация за „ проактивна” работа в рамките на дейността на ИВСС“, се сочи в писмото. Припомня се, че депутатите трябва ад съобразят съответствието на принципите и целите между концепциите на кандидатите за инспектори и концепцията на действащия главен инспектор.

В края на писмото Точкова благодари на парламента за проявената ангажираност и отговорно отношение към Инспектората и увеличаването на сроковете за номинации. Срокът, в който депутатите могат да депозират кандидатури за бъдещите инспектори, бе удължел с близо месец, след като от Съюза на съдиите възразиха, че съсловните организации не могат да се включат в собствени номинации заради краткото време, в което не могат да се проведат професионални дискусии.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Снимка: ПРБ

Иван Гешев пред депутати: Главният прокурор няма как да извърши престъпление – почти невъзможно е

Обвинител №1 не отговори конкретно на нито един въпрос за обществено значими разследвания
vss

ВСС отказа да обсъди евентуално стартиране на процедура за отстраняване на главния прокурор

Дебатът по искането на Съюза на съдиите ще се проведе на 22 октомври
ek

Докладът на Европейската комисия за България: Недосегаемост на главния прокурор, проблеми в независимостта на съда и структурирането на ВСС

Комисията е обезпокоена за непрозрачната собственост на медиите и заплахите срещу плурализма
Снимка: Дневник

След протест на съдии ВСС стопира работата с проблемната ЕИСС

До края на годината разработчикът ще трябва да отстрани пропуските и грешките в софтуера
geshev

На Националното съвещание на прокуратурата: прокурорите се възмутиха от призивите за реподбор на състава на държавното обвинение

Колкото по-обединена била прокуратурата, толкова повече били атаките към нея, приеха "делегатите" в предварително подготвена декларация
vks

ВСС отне управлението на Съдебната палата от председателя на ВКС, въпреки предупрежденията за хаос и щети

Пленумът възложи грижата за сградата на председателя на Софийския апелативен съд
sud-delo

ВСС засекрети одита за случайното разпределение на делата заради конфиденциалност и следствена тайна

Атанаска Дишева: Няма нито една констатация, че системата е пробита
Снимка: Дневник

Съдът ще гледа дела срещу неоснователни действия на администрацията по време на извънредното положение, реши Съдийската колегия

Свидетелства за съдимост ще се издават и на гише
Снимка: Дневник

Съдийската колегия изработва механизъм за реакция при посегателства срещу съдии заради зачестилите атаки срещу магистрати

Кадровиците защитиха четирима съдии, обект на атаки от страни по дела и злонамерени медийни публикации
vss

Съдийската колегия ще разследва съдия Андон Миталов. Председателят на ВКС: Знак към останалите, че за произнасяния могат да бъдат уволнявани

Вашият коментар