Обявявайки, че Румяна Ченалова е изчезнала, прокуратурата съобщи, че я разследва

Държавното обвинение е образувало две дела срещу магистрата
14-04-2015; категория: Дела, Новини; автор: Галина Гиргинова;

chenalova

Съдия Румяна Ченалова от Софийския градски съд (СГС) е обявена за общодържавно издирване. Това съобщиха от прокуратурата днес. От официалната информация става ясно, че на 26 февруари Софийска градска прокуратура е образувала досъдебно производство срещу съдия Ченалова за документно престъпление. Ден по-късно е започнало и второ дело срещу Ченалова – за престъпление по служба, като и двете разследвания се водят от новосформираното звено за борба с корупцията. Повече подробности за обвиненията не се сочат, но от прокуратурата съобщават, че въпреки многократните опити на разследващите да я призоват, за да бъде привлечена като обвиняема, съдийката не се е отзовала.

Месец след образуване на делото първото дело на Румяна Ченалова лично срещу подпис е била връчена призовка за явяване на 31 март в качеството на обвиняемо лице. „В призовката са определени и резервни дати за явяването й – 2, 6, 9 и 20 април. На 30 март в прокуратурата са депозирани две молби – едната от Румяна Ченалова, в която се сочат уважителни причини за невъзможността на упълномощения от нея защитник – адвокат Станимир Ченалов (адвокат Ченалов е брат на съдийката – б.а.), да се яви в качеството му на неин защитник през периода 31.03.2015 г. – 04.04.2015 г. и с която Ченалова моли да се промени часа за извършване на процесуалните действия на 06 април. Втората молба е подадена от защитника на съдийката. В нея, според прессъобщението на прокуратурата , се изброяват всички работни дни на април, с изключение на 27-ми, както и периода от 1 до 8 май и 14 май, в които адвокат Ченалов е служебно ангажиран.
Молбата на Румяна Ченалова е съобразена и на 31 март (когато се е явила пред разследващите) съдийката е получила нова призовка за 6 април в друг час, като са определени и резервни дати. На 6 април обаче в СГП се явил само защитникът й, който депозирал молба, в която е посочил, че поради влошаване на здравословното състояние Ченалова е посетила д-р Сталева – лекар специалист, лекуваща я от 10 години, като Сталева я е насочила за явяване пред лекарска комисия Стара Загора в същия ден (6 април) в 11 ч. Именно това възпрепятствало изявяването й пред разследващите. В края на деня адвокат Ченалов депозирал и болничен лист, издаден в Стара Загора и копие на страница от лична амбулаторна карта на Румяна Ченалова. „В болничния режим е отразен режим на лечение: „Домашен – амбулаторен”, съобщават от прокуратурата и добавят, че в медицинските документи не е отбелязано, че заболяването на Ченалова не й позволява да се яви пред разследващите органи, поради което са разпитани лекарите, подписали медицинските документи, както и д-р Сталева.

„Разпитаните лекари са заявили, че възприетото от тях здравословно състояние на Румяна Ченалова не е пречка за явяването й пред разследващите органи и органите на съдебната власт. Разследването е установило, че неявяването на Румяна Ченалова на 06.04.2015 г. в 9.10ч., което е задължително, не е било поради наличие на уважителни причини. Ето защо е указано на Областна дирекция „Охрана”-София и Областна дирекция „Охрана”- Стара Загора да доведе принудително лицето”, сочат от държавното обвинение в подробната хронология по случая.

Два дни по-късно на една от резервните дати, посочени в призовката, Ченалова отново не се явила, но в прокуратурата постъпили нови две молби – от съдийката, в която е посочено, че чрез защитника си е представила болничен лист, удостоверяващ временната й нетрудоспособност за периода 6 април до 5 май и моли да се приеме, че са налице уважителни причини за неявяването й, а втората молба – от адвокат Ченалов, който съобщава, че подзащитната му е в обективна невъзможност да се яви. „Адвокат Ченалов е посочил също, че и той не може да се яви поради служебна ангажираност и е добавил нови дати през м. май за които е ангажиран, а именно: 11.05.2015 г., 12.05.2015 г., 13.05.2015 г. и 25.05.2015 г.”, допълват от прокуратурата.

Същият ден сутринта „лице, което се е представило за Румяна Ченалова се е свързала със следователя по делото, при който телефонен разговор е била отново уведомена, че няма уважителна причина за неявяването си в този ден и че е задължена да се яви”. Около обяд звъннал и адвокатът, който също бил уведомен, че съдийката задължително трябва да се яви пред разследващите.

От прокуратурата сочат, че областните дирекции „Охрана” в София и Стара Загора са докладвали, че при многократни посещения на известните по делото адреси в двата града на 8-ми и 9-ти април Ченалова не е била намерена, поради което не е изпълнено указанието за принудителното й довеждане. „Отправени са запитвания до съответните компетентни органи с цел установяване на актуалното местонахождение на Румяна Ченалова. Получените отговори не са съдържали нова информация за местонахождението на лицето. Горното е наложило обявяването на Румяна Ченалова за издирване”, допълват оттам.

Цитиран от “Дневник” Станимир Ченалов казва, че съдийката е в болнични и ще се яви на следващата възможна дата пред властите. За него обявяването й за издирване е изненада.

В края на миналата година след като избухна скандала „Белведере“ Висшият съдебен съвет в спешен порядък образува дисциплинарно производство срещу съдийката, която бе обвинена от френския посланик, че участва в схема за кражба на дъщерните фирми на френската компания „Белведере“. Макар председателят на Етичната комисия да информира колегите си, че все още не са постъпили всички материали по проверката на ВСС по казуса „Белведере“, в съвета се “появил” акт на Инспектората към ВСС, който констатирал забавени дела на съдия Ченалова.

На 15 януари членовете на съвета инициираха още едно дисциплинарно дело срещу Ченалова за бездействията си по частни жалби по делото „САПАРД“. Както е известно, Ченалова бе председателка на съда по делото за пране на пари по аферата „САПАРД”, което завърши със сурови присъди на първа инстанция (изключение бе оправдателната присъда на известния като спонсор на БСП Людмил Стойков). САС обаче отмени тази присъда – мотивира се с факта, че аргументацията на съдия Ченалова изобилства от „общи констатации и обобщени твърдения, които не съответстват на приобщените от съда доказателствени материали и в този смисъл са необосновани и произволни“. На 5 февруари министърът на правосъдието внесе във ВСС предложение за образуване на дисциплинарно преследване срещу Ченалова и заради делото „Белведере”, а преди това съдийката бе отстранена временно като съдия за срок от шест месеца.

В началото на април докладът от цялостната проверка на дейността бе внесен за обсъждане във ВСС, като на заседанието бе съобщено, че той съдържа данни за евентуални престъпления, извършени от Ченалова, за това копие от него бе изпратено на прокуратурата (образуването на дела срещу съдийката обаче предшества изготвянето на доклада).

Както „Съдебни репортажи” писа, документът съдържа отделен раздел с констатации за работата на Ченалова. В доклада е посочено, че като търговски съдия Ченалова системно е забавяла изписването на делата, а огромен процент от актове й са отменени, което „се дължи на груби нарушения на процесуалния, материалния закон”. По-нататък документът акцентира върхu факти, които навеждат съмнения за престъпления и манипулиране на случайното разпределение на делата. „Временната комисия установи случаи, в които при новообразувани дела, разпределени на доклад на съдия Ченалова, номерът на делото фигурира във вносните бележки за внасяне на държавна такса, тоест, първо, е разпределено делото на Ченалова, то е получило номер и след това страната е внесла държавната такса за образуване”, констатират от ВСС.

Има и случай, в който след отстраняването й Ченалова е подписала съдебно решение, подсъдно на друг съд – Софийския окръжен съд. Освен това актът по частното гражданско дело, което касае контрол върху определения на съдията по вписванията в Районния съд в Сливница, е антидатиран. „След като Ченалова е предала съдебния акт – написан във време, когато е отстранена от длъжност, той е бил поднесен за подпис на останалите двама съдии от състава и без произнасяне е подписано от съдиите Елка Пенчева и Петър Петров”, установяват проверяващите. По искане на комисията председателят на Софийския окръжен съд прави проверка, която сочи, че преди спорът да бъде отнесен до СГС, вече е имало произнасяне на Софийския окръжен съд по това дело, с което определението на съдията по вписванията е потвърдено. „Изключително обезпокояващ е факъта, че по конкретното дело – ч.гр.д. № 12025/2014 година, комисията се натъкна на една изключителна упоритост, както от страна на Румяна Ченалова, така и от страна на служители на СГС, които са показали заинтересованост този съдебен акт да изпълни крайната цел, за която е бил предназначен, а именно отмяна на ипотека, наложена върху земи в района на Районен съд гр.Сливница, чиято стойност е приблизително 1 700 000 лева”, сочи докладът, като се уточнява, че случаят отива в прокуратурата.

Очевидно след отстраняването на Ченалова служителките в СГС проговарят за действията по нейни дела – завеждащият служба „Търговско отделение” е констатирала и докладвала на председателя на отделението пет случая по дела, разпределени на Ченалова, по които има извършени поправки в исковите молби. След като са образувани делата и данните са входирани в деловодната система, първата страница на исковата молба е поправена с допълване на нов ответник, който не е вписан в деловодната система и по този начин за него не се отразяват данни, че е в производство по несъстоятелност. Така се създава предпоставка председателят на Търговското отделение да издаде удостоверение с невярно съдържание относно липсата на производство по несъстоятелност.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Снимка: Дневник

Съдът ще гледа дела срещу неоснователни действия на администрацията по време на извънредното положение, реши Съдийската колегия

Свидетелства за съдимост ще се издават и на гише
Снимка: Дневник

Съдийската колегия изработва механизъм за реакция при посегателства срещу съдии заради зачестилите атаки срещу магистрати

Кадровиците защитиха четирима съдии, обект на атаки от страни по дела и злонамерени медийни публикации
vss

Съдийската колегия ще разследва съдия Андон Миталов. Председателят на ВКС: Знак към останалите, че за произнасяния могат да бъдат уволнявани

VSS

Съдийската колегия иска доказателства от правосъдния министър по предложението за уволнение на съдия Андон Миталов

Снимка: Дневник

Съдийската колегия ще поиска от САЩ допълнителна информация за съдия Андон Миталов

Председателят на спецсъда: Колегата се ползва с много добро име
vss

Съюзът на съдиите до ВСС: Уронва ли главният прокурор престижa на съдебната власт чрез създаване на впечатление за превръщането на прокуратурата в политически властови център

Снимка: Дарик

“Независим” и подчинен на главния прокурор да разследва обвинител №1, предлага правителството

Syd

Венецианската комисия: Механизмът за разследване на главния прокурор не бива да обхваща и председателите на върховните съдилища

Съветът на Европа призова управляващите да се откажат от проекта “Кирилов”
Снимка: Капитал

Президентът подписа указа за назначаване на Иван Гешев за главен прокурор, макар повторното гласуване във ВСС да не е изтрило съмненията

Румен Радев инициира широк обществен дебат за промени в Конституцията
Syd

Съдии настояват за образуване на дисциплинарно производство срещу Иван Гешев

Поведението на избрания за главен прокурор и правосъдния министър е неприемливо дори от гледна точка на най-ниските изисквания за етично отношение, вежливост и възпитание

Вашият коментар