Напрежение във Върховния административен съд заради командированите съдии

Председателят на съда свикал Пленум вместо Общо събрание в опит да преодолее необходимото за вземане на решения мнозинство
02-01-2015; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;

Възможността командированите съдии във Върховния административен съд (ВАС) да гласуват в Общите събрания по тълкувателни дела е предизвикала брожение сред съдиите в съда. Част от съдиите са оспорили решението от 20 октомври, с което е прието, че командированите съдии могат да участват в Общото събрание. Както „Съдебни репортажи” писа, Общото събрание е било свикано от председателя на съда Георги Колев, за да бъдат обсъдени утвърдените от него правила за Тълкувателните решения. Като първа точка обаче е било поставено на гласуване дали командированите съдии могат да гласуват правилата. Върховните съдии са били разделени по въпроса, което се е отразило и на резултата – „за” командированите да имат право на глас са били 38 съдии, а 37 са били „против”.

Част от съдиите във ВАС обаче са оспорили легитимността на решението заради записаното в Закона за съдебната власт, че Общото събрание взима решения, когато „за” са гласували 50+1 от всички съдии в съда, научи „Съдебни репортажи”.

На 27 ноември е било свикано ново Общо събрание, като резултатът е бил обратен – мнозинството от съдиите са гласували против в конкретния случай командированите съдии да могат да дадат своя вот. Заради това зам.-председателят на съда Боян Магдалинчев е помолил командированите съдии да напуснат залата.

Съдии от ВАС, с които „Съдебни репортажи” разговаря, обясниха, че няма пречка командированите съдии да бъдат част от Общото събрание, но практиката през последните години председателят на ВАС Георги Колев еднолично да командирова съдии със своя заповед без ясни мотиви как са избрани била причина за високия наказателен вот (Във Върховния касационен съд ръководителите на Колегиите отправят предложения до председателя на съда кой съдия да бъде командирован обичайно след обсъждане на въпроса със съдиите). Според статистиката командированите тази година съдии във ВАС представляват 11% от всички съдии на щат в съда. Командироването на съдии с едноличната заповед на председателя може да се превърне в способ за заобикаляне на конкурсното начало, а получилите благоволението на административния ръководител са най-уязвими и могат да бъдат държани в зависимост, тъй като само от неговата воля зависи дали командировката им няма да бъде прекратена предсрочно.

Споровете дали решенията на Общото събрание са валидни продължават и в началото на декември. В опит да избегне необходимото мнозинство, определено в ЗСВ, председателят на ВАС свиква Пленум на 1 декември. Това обаче предизвика брожения сред съдиите, тъй като по закон решенията на Пленума се взимат с 50+1 гласа от присъстващите – много по-лесно достижимо мнозинство от това при Общото събрание на съдиите. Напрежение възниква и поради друга причина – в ЗСВ детайлно са изброени правомощията на Пленума на съдиите във ВАС. Според закона Пленумът определя броя и състава на колегиите и отделенията на Върховния административен съд и обсъжда всяка година доклада на председателя за дейността на Върховния административен съд.

Въпреки това на Пленума отново е поставен въпросът дали командированите съдии могат да бъдат част от общото събрание. Резултатът показва, че гласовете „за” са с един повече от гласовете „против” – 33/32. Съдиите от ВАС обаче приемат решението за опорочено заради лимитираните правомощия на Пленума, описани в закона. Два дни по-късно отново е свикано Общо събрание и макар резултатът да е почти същият, съдиите не приемат решението за валидно – отново заради липса на необходимото мнозинство по закона. Затова на 4 декември командированите съдии не присъстват на Общото събрание, на което са обсъждани тълкувателни решения.

Източници на „Съдебни репортажи” от съда обясниха, че именно непрозрачният начин, по който председателят на ВАС командирова съдии, е причина за напрежението в съда, както и опитите му да заобиколи недоволството чрез невалидните решения. В последните години съдът се превърна в любимо място за повишаване без конкурс. В началото на лятото Георги Колев командирова във ВАС съпругата на съдия Андрей Икономов – Румяна Лилова (дотогава зам.-председател на Административния съд София град). В съда работи като съдебен помощник и сина на Икономов – Тодор.

През последните години ВАС се оказва любимо място за “трудоустрояване” на роднини на магистрати. Пред ноември 2013 г. в. „Сега” публикува информация, според която в съда като съдебни помощници работят децата на бившите членове на ВСС Марияна Дундова, Божидар Сукнаров, Иван Колев, Цони Цонев и Анелия Мингова (те се назначават със заповед на председателя на ВАС). Пак там работи като помощник и Александър Николов – син на шефа на федерацията по мотоциклетизъм Богдан Николов, който е добър приятел на бившия вътрешен министър Румен Петков. Преди това Александър Николов (който през 2012 г. е определен от ВСС за ръководител на проект по ОПАК “Повишаване на прозрачността и ефективността в работата на ВАС”) е съдебен помощник в Софийския градски съд по времето, в което Георги Колев оглавява съда. На изпита за младши съдии през 2009 г. Николов изкарва оценка 5.50 на писмения изпит по предварително изготвен казус и… 2 на устния изпит.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

Вашият коментар