Пробив във Върховния административен съд – предложение на председателя Георги Колев мина на косъм

С 38 на 37 гласа съдиите приемат, че командированите им колеги имат право на глас в Общото събрание
22-10-2014; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;

Командированите съдии във Върховния административен съд (ВАС) вече ще имат право на глас в Общите събрания на съда. Това е било решено на Общо събрание във ВАС в понеделник, научи „Съдебни репортажи” от свои източници. Общото събрание е било свикано от председателя на съда Георги Колев, за да бъдат обсъдени утвърдените от него правила за Тълкувателните решения.

Като първа точка обаче е било поставено на гласуване дали командированите съдии могат да гласуват правилата. Върховните съдии са били разделени по въпроса, което се е отразило и на резултата – „за” командированите да имат право на глас са били 38 съдии, а 37 са били „против”.

Според Закона за съдебната власт в Общото събрание (ОС) на ВАС участват всички съдии. ОС разглежда Тълкувателни решения по общи въпроси в административното правораздаване, определя броя и състава на колегиите и отделенията на ВАС, обсъжда всяка година доклада на председателя за дейността на съда, както и може да разглежда и да приема решения по въпроси, свързани с организацията на дейността на съда, които са от компетентността на председателя на Върховния административен съд. На практика чрез ОС съдиите участват в управлението на съда.

Съдии от ВАС, с които „Съдебни репортажи” разговаря, обясниха, че принципната позиция на повечето от върховните магистрати е, че няма пречка командированите съдии да бъдат част от Общото събрание. Имало обаче наказателен вот заради практиката през последните години председателят на ВАС Георги Колев еднолично да командирова съдии със своя заповед без ясни мотиви как са избрани. За сравнение – във Върховния касационен съд ръководителите на Колегиите отправят предложения до председателя на съда кой съдия да бъде командирован.

Справка на „Съдебни репортажи” в отчетните доклади на ВАС показва, че от началото на мандата на Колев, който бе избран от ВСС през 2010 г. са били командировани 24 съдии (в съда работят 86 съдии по щат), шестима от които впоследствие са спечелили конкурс и са назначени на щат. През 2010 г. командированите са 6, следващата година – 8, през 2012 г. – 15, през 2013 г. 11, а тази година, според регистъра на командированите съдии във ВСС във ВАС са качени от Колев още шестима съдии (или общо 10 командировани). Това означава, че командированите тази година представляват 11% от всички съдии на щат в съда.

Впечатление прави и основанието за командироване на част от съдиите във ВАС. В тази графа най-често се посочва незает щат или голяма натовареност, а за четирима от командированите тази година е отбелязано „подадена лична молба” (това са съдии от Административен съд София град). Според източници на „Съдебни репортажи”, съдиите са попълвали такива молби след фактическото командироване, като най-вероятно целта е да се официализира някакво основание за регистъра. Двама от съдиите, командировани във ВАС по лична молба пък имат сравнително малък стаж в съдебната система – Калина Арнаудова има близо 12 години стаж като магистрат, а Румяна Лилова-Икономова (съпруга на съдията от ВАС Андрей Икономов) – 9 години стаж.

Както „Съдебни репортажи” писа, командироването може да се превърне в способ за заобикаляне на конкурсното начало, а получилите благоволението на председателя са най-уязвими и могат да бъдат държани в зависимост, тъй като само от неговата воля зависи дали командировката им няма да бъде прекратена предсрочно.

В правилата за Тълкувателните решения, приети в понеделник от ВАС, пък е поставена допълнително препятствие пред съдиите. Предвидено е, че всеки тричленен състав може да сезира за противоречива съдебна практика зам.-председателите на съда, които от своя страна могат да отнасят въпроса до председателя на ВАС. В ГПК обаче е записано, че тричленен състав на ВКС сезира Общото събрание с предложение за Тълкувателно решение, а тричленните състави могат да сезират и Контитуционния съд. Това, освен че дописва закона чрез стесняване на възможностите на редовите съдии да възбуждат тълкувателна дейност, е и в пълно несъответствие с идеите на обявената от служебния министър на правосъдието Стратегия за реформа на съдебната власт, която предвижда обратното – разширяване на формите на самоуправление и на значението на всеки индивидуален съдия.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

7 коментара

Вашият коментар