Експериментът “Владимира Янева”

Три години и половина след началото на мандата на председателката на Софийския градски съд концепцията й за кандидатстване на поста си остава само предизборна пиар заявка
23-12-2014; категория: Данните говорят, Мнение; автор: Галина Гиргинова;
Снимка: Дневник

Снимка: Дневник

“В съдебната власт обаче не трябва да се правят експерименти. Там всяко безпринципно и некачествено решение рефлектира върху нечия съдба”. Така завършва анализ на в. „Сега“ дни след като на 30 май 2011 г. Висшият съдебен съвет (ВСС) избира с 18 гласа „за“ Владимира Янева на поста председател на Софийския градски съд (СГС). Изборът предизвиква небивал скандал след като затвърждава тенденцията назначенията на административни ръководители в съдебната власт да не са плод на състезание между професионалисти, а на предварителни договорки (преди това ВСС избира Георги Колев за председател Върховния административен съд (ВАС) и Песелин Пенгезов за шеф на Софийския апелативен съд (САС).

Янева печели поста в състезание с още трима кандидати, един, от които – Величка Цанова е и.ф. председател на СГС и е подкрепена от 109 съдии от Софийския районен съд, СГС и САС – факт, който е изтълкуван в нейна вреда от мнозинството в съвета.

Припомняме тези обстоятелства заради последните събития около най-големия окръжен съд в страната – съмнителното разпределение на делото за несъстоятелността на Корпоративна търговска банка, френския казус „Белведере“ и няколкото доклада, чиито изводи показват, че в организационно отношение в СГС се е установил хаос. Заради последното – липсата на всякакъв контрол върху мрежовата обезпеченост на съда, ВСС изслуша ръководството на съда, чиито отговори единствено потвърдиха, че в последните години Владимира Янева и заместниците й са взимали поредица от неудачни управленски решения или са забавили решаването на сериозни проблеми.

Изслушването на Янева и екипа й бе предшествано от искането за оставката на ръководството на СГС, зад което застанаха 40 съдии, Съюзът на съдиите, 33 адвокати. По дипломатичен начин то бе подкрепено и от седем посланици на европейски страни в България. Писмото на съдиите настояваше ВСС да извърши задълбочена проверка на цялостното управление на съда, но призивът не срещна реакция от страна на кадровия орган на съдебната власт.

Ако това се беше случило, членовете на ВСС трябваше да направят истински анализ на обещаното и свършеното в мандата на председателя Владимира Янева. В концепцията си за управление на съда, в която мнозинството на кадровиците преди избора виждат новаторски идеи за развитието на съда, тя залага най-вече на въвеждането на технологиите и компютъризираното в съда. По време на изслушването съдийката, известна с близкото си семейно приятелство с бившия вътрешен министър Цветан Цветанов (Янева е избрана в мандата на правителството на ГЕРБ), предлага няколко мерки, които трябва да подобрят електронното администриране на съда и демонстрира завидна техническа грамотност.

Справка в протокола от избора на председател на СГС показва, че пред ВСС Янева предлага модернизиране на двете програми, с които работи съда. „И двете програми към момента на създаването си са създадени под програмния продукт на ДОС, като по мнението на компютърните специалисти на Градски съд…, би могло да се оптимизира работата на тези програми, като се възложи на разработчиците на Информационно обслужване съответно да я модифицират към програмния продукт на Уиндос, който дава възможност за един много по-бърз трансфер на базата данни в програмата“, презентира Янева. И се мотивира с необходимостта да се уеднакви натоварването на съдии. „Основен въпрос…е въпроса кога съответният ръководител на отделение има право да намалява процента на натоварване на делата спрямо съответните работещи съдии вдадено отделение. Тя разяснява, че обикновено това се прави с молба на конкретния съдия. Проблем обаче възниква, когато впоследствие в програмата името на съдията се въведе отново и тя „механично го изравнява с останалите колеги и се стига до едно голямо пренатрупване, което всъщност обезсмисля този целия процес на намаляване на процента на натоварване“.

Съмненията около разпределението на делото „КТБ“ показаха, че този въпрос е решен с въвеждането на „кухи дела“ на съдиите, чиято натовареност е намалена. След отвода на първия съдия докладчик по несъстоятелността на банката протоколът от случайно разпределение показа, че делото се пада на Иво Дачев – зам.-председател на отделението, който работи на 40% натовареност спрямо редовите си колеги, което дефакто намалява възможността именно той да получи ново дело. Още преди две години проверки на айти-специалисти установиха, че смяната на процента натовареност на съдиите, които участват в разпределението, е един от начините за манипулация на системата, така че конкретно дело да се падне на правилния докладчик.

Янева маркира и други мерки – чрез компютърен модул да се управлява архивирането и статистиката на делата, нещо, което до този момент се прави на ръка „посредством физическо ровене на съответните служители в делата, слизане до стара архива и т.н“. „Също един компютърен оператор с деловодни функции би могъл да облекчи работата на съдиите като оформя върнатите в цялост призовки, при съответни справки със съответните данни в Национална база данни “Население”, служба ГРАО и Гугъл-уърд“, предвижда кандидатката тогава.

Начертава и друг проблем за решаване – да се въведе възможност в програмата да се записват повече от две резервни дати за заседания по Наказателни дела, тъй като на този етап, това не е възможно. Факт е, че в последните години съдиите от наказателното отделение предвиждат резервни дати по дела с много подсъдими и свидетели.

Янева предвижда „макар и това да съществува в момента като практика“, да се правят всеки месец събрания на отделенията, в които да участват и съдебните помощници и младшите съдии, за обсъждане на практиката на ВКС. „Считам, че е добре да бъде създадена и Електронна служебна мрежа в този смисъл, т.е. в тази Електронна служебна мрежа биха могли предварително да се задават дневния ред на предстоящото събрание, за да могат колегите да знаят какви въпроси ще се обсъждат на него и да се подготвят, както и в последствие, протокол от това събрание, за да може колегите, които са отсъствали, поради това, че са били служебно ангажирани, да се запознаят с мнението на останалите си колеги в отделението“, обяснява Янева идеята си. В Електронна служебна мрежа е заложено да публикуват „последни нормативни изменения, европейска практика и неща, които касаят съответното отделение“. „Считам, че е много важно и в тези събрания, дали ще бъдат тези общи събрания на отделението или отделни, да се коментират и проблемите, които срещат колегите с делата, които предизвикват висок обществен интерес. Това са обикновено широко медийно отразени дела, при които с оглед наличието на множество подсъдими, свидетели, на този засилен обществен интерес, възникват къде процесуални, къде чисто етични проблеми за държанието в зала, за начина на организация на работата. В този смисъл считам, че е добре с комисията към Съвета, която отговаря по въпроса да се набележат съответни мерки при възникнали проблеми, които маркират колегите“, казва още кандидатката. Един от тези проблеми, обяснява тя, е липсата на встъпително обучение за съдебните заседатели. Тя предвижда и добра комуникация с неправителствения сектор, който да оказва помощ чрез специалисти в съответни области, които са „трудни за работа в съда, например затрудненията, които срещаме специално в Наказателна колегия в сферата на киберпрестъпленията, трафика с хора, измамата с еврофондове“.

Съдии от СГС, с които „Съдебни репортажи“ разговаря, обясниха, че нищо от обещаното не е реализирано. В мандата на Янева се наложила практиката Общите събрания на отделенията да се свикват по инициатива на съдиите и обикновено – заради недоволство по организационни въпроси. Събранията се провеждат изключително рядко, като последното такова на Наказателното отделение, в което председателката участвала, е от 2012 г. На него тя обещала да уведоми съдиите преди да внесе във ВСС кандидатура за ръководител на отделението. Това обаче не станало, а наказателните съдии научили за предложението Петя Крънчева да поеме отделението от страницата на ВСС.

По време на конкурса Янева се спира и на подобряване на интернет страницата на съда – отпадане на заявленията за регистрация на потребители, уеднаквяване визията на страницата с тази на всички съдилища, превод на страницата на английски език. Проверка в страницата на съда показва, че в англоезичната част на сайта няма никаква информация – единствено имейл за контакт със СГС и подменю „Пресцентър“, което е съвършено празно. В началото на ноември от СГС официално съобщиха, че са реализирали проекта „Повишаване ефективността на работата на Софийски градски съд”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”. Една от дейностите в проекта по ОПАК е именно разработването на англоезична версия на сайта.

Кандидатката обръща внимание и на работата с медиите. „Мисля, че е добре предварително отговарящия за връзките с обществеността – прес-аташето на съда да дава на журналистите в зададен времеви интервал предстоящите интересни заседания, дела в съда, по които съответно журналистите при интерес да могат да комуникират директно с прес-центъра на съда, за да не се получава разминаване между предоставена информация от конкретните съдии-докладчици, която е индивидуална и неангажирана, мнението на съда като общ облик и, разбира се, на административния ръководител, и в общи линии е моментно дадена и неточна“, мотивира се Янева. Такава организация обаче отдавна съществува в съда.

„Изпълнението на тези задачи мисля, че ще оптимизира работата на съда и ще повиши доверието на обществото към работата на съда и спокойствието на колегите, тъй като техния, бих казала, доста тежък и недооценен труд би трябвало да намери верния обществен отзвук. Именно повишаване доверието на обществото към работата на Софийски градски съд е причината, която ме мотивира да кандидатствам за този пост“, казва тя и начертава още няколко мерки, свързани с прозрачността на кадровия процес в съда. Янева предвижда изработване на правила за командироването. Впоследствие през следващите години непрозрачният начин на командироване на съдии в СГС продължи да бъде един от основните проблеми в съда. Според справките в регистъра на командированите На ВСС в съда работят 17 съдии от други съдилища, някои, от които със спорна репутация (регистърът обаче не се актуализира редовно). Като основание за командироването на магистрати, в него е записано, че е необходимо да се обезпечи кадровият състав на съда.

Както „Съдебни репортажи“ писа, част от командированите съдии никога не са работили по материята, която разглеждат в СГС, а част от тях не се явяват на конкурсите за повишаване или се представят неубедително. Всичко това заобикаля конкурсното начало в най-големия окръжен съд, и създава малка армия от съдии, които са поставени в зависимост от благоволението на председателя.

За финал Янева декларира готовност да защитава „съдиите от какъвто и да било нерегламентиран натиск и опит за такъв, защото в крайна сметка като част от Европейския съюз ние сме длъжни да спазваме предначертаното в препоръката, която е изведена в Регламент 201012 на държавите-членки на Европейския съюз, която казва, че външната независимост на съдиите не следва да е привилегия в услуга на собствения им интерес, а да служи в интерес върховенството на закона и на лицата, които очакват от нас безпристрастно правосъдие“.

По-късно ръководството на съда ще покаже завидна търпимост към прояви, които накърняват независимостта на съдиите. Такъв бе случаят със съдия Димитрина Ангелова, която бе отведена от прокуратурата по едно от делата на Цветан Цветанов, на базата на слухове и клюки от коридорите на Съдебната палата (коментарът на Янева бе, че по делото не бива да остава и капка съмнение за безпристрастността на съда). Янева пропусна да защити съда, когато от трибуната на парламента лидерът на ДПС Лютви Местан нападна съдебния състав заради присъдата по делото срещу нападателя на Ахмед Доган Октай Енимехмедов.

Бъдещата пасивност на ръководството проличава още при изслушването на Владимира Янева в конкурса, когато председателят на Върховния касационен съд Лазар Груев взима думата и пита кандидатката в какво, според нея, се изразява външната, нерегламентирана намеса в работата на съда и как ще й противодейства. Груев обаче не получава конкретен отговор – Янева казва, че работата й като прокурор и наказателен съдия я е изградила като характер, който не се поддава на натиск. „Що се касае до това да дефинирам какъв би могъл да бъде този натиск, всички знаем, че в Софийски градски съд се гледат делата с огромен обществен интерес, които намират широк отзвук, и които в крайна сметка интересуват нашето общество. Не мога да конкретизирам кой и по какъв начин би се опитал да ми окаже натиск, но считам, че както досега съм отстоявала, така и занапред бих могла да устоя и с достойнство да продължа напред“, отговаря Янева.

Груев отново взима думата, за да уточни, че вероятно не е бил разбран и не визира индивидуалния натиск върху конкретен съдия, „Но струва ми се, че тези документи европейски, които Вие завършихте Вашето изложение и цитирахте имат предвид общо отношението към съда и съдебната система и в частност аз Ви попитах как Вие си го представяте с оглед съда,който претендирате да оглавите, той пък е в центъра въобще на публичната дискусия, поради характера на делата“, конкретизира той.

„Този документ, който цитирах в процеса на подготовката ми за настоящото представяне се запознах с него и установих, че всъщност това е един документ, който доста подробно е застъпил абсолютно всички насоки, които следва да се спазват при развитие на съдебната система на която и да е било членка на Европейския съюз, като даже има такива подробности от сорта на компютърното разпределение на делата на случаен принцип и т.н., и в такъв смисъл, тъй като накрая завършват, че това са едни препоръки, които считат, че следва да се спазват от абсолютно всички институции и органи, които имат отношение към развитието на съдебната система затова си позволих просто да завърша с тях“, казва все така бъдещата председателка на СГС без да отговори на въпроса и да изясни как ще защитава независимостта на съда.

В дискусията преди избора на председател на най-големия окръжен съд в страната в подкрепа на Янева са изказани меко казано странни аргументи и във вреда на конкурента й за поста Величка Цанова. „Според мен Владимира Янева е един млад човек, който знае какво иска“, мотивира се Светла Данова. Иван Колев споделя, че като председател на Районния съд познава Янева, която „с идването си на никого не е отказала каквато и било задача да и е била възлагана“. „Идвала е в извън работно време, дежурства е давала. Молил съм я да влезе в състави, когато някой се разболее, веднага е влизала“, сочи Колев.

Най-сериозна подкрепя тя получава от председателя на Върховния административен съд Георги Колев, според който единствено в нейната концепция е залегнало „продължението на новите идеи, които всеки административен ръководител прилага в практиката и може да продължи развитието“. „В противен случай поставен е в един режим без каквото и да е бъдещо развитие“, сочи той и изброява като добри идея обученията на съдебните заседатели, засилване на комуникацията с НИП и различните форми на обучение. „Например концепцията за това, че трябва да бъдат изработени едни квалифицирани, поне според мен, правила за командироване, каквито всички ще се съгласите, до момента няма. Унифицирани, важащи за всички съдилища в страната, което е най-важно“, казва председателят на ВАС, посочва, че стажът на Янева като прокурор е в нейн плюс и завършва: „Лично аз считам, че за бъдещото развитие на СГС най-подходящата кандидатура е нейната и съответно аз ще гласувам за нея“.

Въпреки подкрепата на редовите съдии към конкурента на Янева Величка Цанова, чието кариерно израстване не буди въпроси (Янева е повишена в СГС без конкурс, макар по това време ЗСВ вече предвижда провеждането на конкурси в системата), семейната приятелка на Цветанов оглавява градския съд. Съвсем наскоро ВСС я повиши в ранг върховен съдия, като неглижира и не обсъди множеството скандали в СГС – съмненията за случайното разпределение на делата, препоръката й към службите как да намалят фиктивно броя на СРС-та за статистиката, ниската й натовареност и забавените й дела.

Затова и не възбуди учудване подходът на ВСС в последните няколко скандала по делата “КТБ” и “Белведере” – независимо от категоричните данни, че има нарушения в случайното разпределение на двата казуса, съветът се ограничи единствено с препоръки към ръководството на съда и отказа категорично да потърси отговорност от Янева и екипа й. Без отзвук остават писмата на съдиите, които открито обявиха, че нямат доверие в способностите на ръководството да администрира прозрачно и компетентно СГС. А това показва, че ВСС е готов да продължи експеримента с най-големия окръжен съд в страната, независимо от последиците. Затова няма съмнение, че ВСС гледа на Янева като на една от тях – част от онази новосъздадена номенклатурна прослойката, която не е известна с качеството на работата си по делата и се възпроизвежда през последните години на административни постове в съдебната власт, независимо от наличието или липсата си на способности за управление. Доказаното загърбване на проблемите в управлението на СГС е индикация, че мнозинството на съвета не е склонно нито да каже истината по въпроса, нито да потърси отговорност за излъганите очаквания от предизборната кампания на кандидатката.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

Вашият коментар