Хроника на обречените: ВСС издига кандидатури за председател на ВКС на 30 и 31 юли

Действие второ: Процедурата за шеф на върховния съд ще се развива „активно“ през август
17-07-2014; категория: Данните говорят, Новини; автор: Галина Гиргинова;
Снимка: Дневник

Снимка: Дневник

Изненадващо членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) изместиха по-рано датите от процедурата по избор на председател на Върховния касационен съд (ВКС). Очакваше се изборът да се проведе след извънредните парламентарните избори, а процедурата да бъде открита на последното заседание на съвета преди съдебната ваканция на 31 юли. Така кандидатури трябваше да се издигат през септември, а първите възможни дати за избора бяха 9 и 16 октомври. Това беше предложението на Комисията по правни въпроси, оглавявана от Юлиана Колева, представено днес пред кадровия орган на съдебната власт.

По време на дебата обаче думата взе председателят на Комисията по предложенията и атестирането Милка Итова, която обясни, че на заседание на комисията въпросът е бил обсъждан и колегите й се обединили около становището, че процедурата по избор на председател на ВКС трябва да се открие по-рано – на 24 юли, а кандидатури да се издигат на две поредни заседания на съвета на 30 и 31 юли, съответно самият избор да се проведе на 25 септември. Предложението й бе прието с 13 гласа „за“, а това на Правната комисия отхвърлено с едва 6 гласа „за“.

Единствено членът на ВСС Калин Калпакчиев възрази срещу изместването на избора с аргумента, че август е мъртъв месец – тогава голяма част от съдиите са в отпуск и няма да могат да се активизират – да правят номинации и да изразят становища по избора. Калпакчиев изтъкна и друг проблем – именно през август комисиите на ВСС ще трябва да проучват кандидатите и да изготвят становища за тях, като изискват необходимата информация от различни институции. Възрази му Ясен Тодоров – председател на Етичната комисия, който заяви, че той лично щял да дойде на работа през август. „Мисля, че всеки от нас е достоен юрист и член на ВСС и всеки е мислил. Със сигурност ще бъдат номинирани достойни кандидати“, посочи той.

Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Колев пък каза, че никой не можел да го убеди, че съдиите от ВКС не знаят кога изтича мандата на Лазар Груев и не са мислили по темата. Румен Боев (избран от квотата на прокуратурата) се включи в дискусията, като заяви, че той не е мислил за избора.

Юлиана Колева защити предложението на Правната комисия, като каза, че това бил „благоприятен вариант“ и се опита да опровергае „упреците в публичното пространство“, че изборът на председател на ВКС ще се проведе след парламентарните избори на 5 октомври. „Дълбоко вярвам, че членовете на ВСС не са повлияни от такива аргументи“, каза тя.

Вариантът, който в крайна сметка прие ВСС, означава, че след по-малко от две седмици кандидатите за председател на ВКС ще бъдат ясни. Така обаче сроковете, в които съдиите от върховния съд могат да направят своето предложение за следващия шеф на съда се скъсяват, а обсъжданията на издигнатите кандидати на практика ще трябва да се проведат през август – месец, в който съдиите са във ваканция.

Развитието от днешното заседание на ВСС до голяма степен е необяснимо – по закон съветът можеше да открие процедурата още през май – не по-рано от шест месеца и не по-късно от три месеца преди да изтече мандатът на Лазар Груев на 12 ноември.

Както „Съдебни репортажи“ писа, на миналото заседание кадровият орган бламира предложенията за промяна на правилата за избор на тримата големи, които щяха да гарантират по-голяма публичност, откритост и участие на съдиите в процедурата. Така изборът на председател на ВКС ще се проведе по идентични правила, по които бе проведена процедурата за избор на Сотир Цацаров.

Още два провалени избора и поредната неловка ситуация

В началото на заседанието днес съветът не успя да избере военно-окръжен прокурор на Пловдив и председател на Окръжния съд в Смолян. За ръководител на Военно-окръжната прокуратура в Пловдив се бяха кандидатирали двама полковник Максим Караджов – зам.-военно-окръжен прокурор и полковник Димо Бъчваров – военен прокурор във Военно-окръжна прокуратура Пловдив.

След изслушването на двамата прокурори Сотир Цацаров подкрепи Димо Бъчваров, като се мотивира, че той имал много по-стегната концепция, а освен това бил пример за военен юрист. Румен Боев (бивш зам.-ръководител на Военно-окръжната прокуратура в Пловдив) заяви, че и двамата кандидати са много сериозни юристи, а той познава работата им лично. “Тази фриволност в концепцията на полковник Караджов, тя си съществува при него, но в делата си е достатъчно ясен и точен като юрист”, посочи Боев. При гласуването обаче ВСС не можа да излъчи победител – Бъчваров получи 12 гласа „за“ (при 13 необходими за избор), а Караджов – 7 „за“. В този момент в залата присъстваха 19 от членовете на съвета, а по-късно при гласуванията – 23-ма. Това ядоса главния прокурор, а Галя Георгиева предложи прегласуване, след като останалите й колеги влязат в залата. Цацаров обаче веднага реагира и каза, че ако бъде допуснато прегласуване ВСС ще извърши нарушение и „ще бъде едно атакуемо гласуване“. “Аз не пуша, но си имам достатъчно работа, за да не съм тука. Всички, които са в коридора, пушалнята или дявол знае къде, да влязат. Ще накараме кандидатите да се откажат от участие”, каза Цацаров.

Това накара Георгиева да се откаже от предложението си, а военно-окръжен прокурор на Пловдив не бе избран. Провал претърпя и следващият избор – на председател на Окръжния съд в Смолян. За поста се бе кандидатирал един единствен магистрат – досегашният административен ръководител на съда Любен Хаджииванов. При изслушването му Галя Георгиева го попита как си обяснява забавянето на делата в подопечния му съд при положение, че ОС-Смолян работи с по-малка натовареност. „При вас делата се отлагат малко повече от необходимото“, каза тя. Хаджииванов обясни, че причината е постоянното командироване на магистрати на районно ниво, а 80% от наказателните дела завършвали в тримесечен срок. Проблем имало при първоинстанционните граждански и търговски дела, заради тяхната специфичност.

Последва нов въпрос от страна на Георгиева: При положение, че залагате на обучението (в концепцията си Хаджииванов предлага създаване на обучителен център), какъв е процентът на отменени актове? Досегашният административен ръководител обясни, че по наказателните дела 22 % от актовете на съда са отменени, а по граждански и търговски дела – 30%. „Именно затова залагам на обучението на магистратите, за да се подобри качеството“, посочи той.

Хаджииванов бе подкрепен от Камен Иванов, който припомни смелото решение на председателя, който преди година предложил закриване на Районен съд Чепеларе и с това си навлякъл гнева на колегите си от съдебния район. Иванов заяви, че съдията е имал успешен мандат, създал е добра организация и добри отношения в съда, а ВСС го е оценил високо в атестацията му. Подкрепи го и Калин Калпакчиев. По време на гласуването обаче едва 10 от членовете на ВСС го подкрепиха, 5-ма бяха против, а 7 се въздържаха. Не стана ясно какви са мотивите на кадровиците да не гласуват доверие на досегашния председател, тъй като нито един от тях не се изказа, за да обясни гласуването си.

Единственият успешен избор бе за председател на Окръжния съд във Враца, като кадровиците избраха Надя Пеловска (бивш кандидат за член на ВСС, издигната от БСП и от седем неправителствени организации и председател на Районния съд във Враца) пред досегашния ръководител на съда Агнеса Ставарова – Заркова. Пеловска получи 15 гласа „за“, а Ставарова – 7.

При изслушването се включи главният прокурор Сотир Цацаров, който помоли Ставарова за коментар. Той обясни, че взима думата по повод изложението й, в което тя казва, че е подкрепена както от съдиите, така и от съдебните служители, които са изразили воля да продължат работата си с нея като административен ръководител. След това цитира протокол от общото събрание на служебните служители в съда, свикано на 4 юли от съдебния администратор с първа точка „изразяване на подкрепа за административния ръководител на ОС-Враца“ за втори мандат. И посочи, че съдебните служители са в трудови отношения, които зависят от нея и съдебния администратор. „Бях изненадана“, каза съдията, но Цацаров я репликира, че становището е на бланка на съда и има изходящ номер и в този смисъл тя не е могла да не знае за него. Ставарова посочи, че по това време е била в отпуск и е разбрала впоследствие. „Не съм упражнявала някакъв натиск. Повярвайте ми, не съм искала никой да ме подкрепя“, обясни кандидатката.

Впоследствие Цацаров взе отношение и при изслушването на втората кандидатка, като я помоли за уточнение – дали действително в ОС-Враца на случаен принцип се избира само съдията-докладчик, а останалите двама членове на състава – не. Както и дали тя предлага създаване на постоянни състави. Пеловска отговори положително.

В подкрепа на Пеловска се обяви Незабравка Стоева, която каза, че съдът е с много добри показатели, добра организация на работа. Според нея Надя Пеловска е предложила конкретни решения на проблемите и подобряване на качеството на правораздаване в съда, което било най-сериозния проблем – само 23% от обжалваните актове били потвърждавани от горната инстанция. Харесало и предложението за постоянни съдебни състави. Тя поставя с една изключителна деликатност и елегантност тези проблеми и мерки за решаването им. Има удачно предложение за съставяне на постоянни състави”, каза Стоева.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Снимка: Дневник

Членове на ВСС видяха внушения с политически привкус в искането на Съюза на съдиите за дебат и отстраняване на главния прокурор заради действия, които рушат правовата държава

Иван Гешев отказа да участва в дискусията
Снимка: ПРБ

Иван Гешев пред депутати: Главният прокурор няма как да извърши престъпление – почти невъзможно е

Обвинител №1 не отговори конкретно на нито един въпрос за обществено значими разследвания
vss

ВСС отказа да обсъди евентуално стартиране на процедура за отстраняване на главния прокурор

Дебатът по искането на Съюза на съдиите ще се проведе на 22 октомври
ek

Докладът на Европейската комисия за България: Недосегаемост на главния прокурор, проблеми в независимостта на съда и структурирането на ВСС

Комисията е обезпокоена за непрозрачната собственост на медиите и заплахите срещу плурализма
Снимка: Дневник

След протест на съдии ВСС стопира работата с проблемната ЕИСС

До края на годината разработчикът ще трябва да отстрани пропуските и грешките в софтуера
geshev

На Националното съвещание на прокуратурата: прокурорите се възмутиха от призивите за реподбор на състава на държавното обвинение

Колкото по-обединена била прокуратурата, толкова повече били атаките към нея, приеха "делегатите" в предварително подготвена декларация
vks

ВСС отне управлението на Съдебната палата от председателя на ВКС, въпреки предупрежденията за хаос и щети

Пленумът възложи грижата за сградата на председателя на Софийския апелативен съд
sud-delo

ВСС засекрети одита за случайното разпределение на делата заради конфиденциалност и следствена тайна

Атанаска Дишева: Няма нито една констатация, че системата е пробита
Снимка: Дневник

Съдът ще гледа дела срещу неоснователни действия на администрацията по време на извънредното положение, реши Съдийската колегия

Свидетелства за съдимост ще се издават и на гише
Снимка: Дневник

Съдийската колегия изработва механизъм за реакция при посегателства срещу съдии заради зачестилите атаки срещу магистрати

Кадровиците защитиха четирима съдии, обект на атаки от страни по дела и злонамерени медийни публикации

Вашият коментар