Кандидат за шеф на Варненския окръжен съд обжалва избора на Марин Маринов

Съдия Даниела Христова подаде сигнал до Инспектората към ВСС за заобикалянето на случайното разпределение на делата в Гражданското отделение
24-04-2014; категория: Дела, Новини; автор: Галина Гиргинова;

Един от кандидатите за председател на Варненския окръжен съд (ВОС) съдия Даниела Христова обжалва конкурса пред Върховния административен съд (ВАС). В жалбата си до съда кандидатката твърди, че решението на Висшия съдебен съвет (ВСС), с което за поста бе избран досегашният зам.-председател на ВОС и ръководител на Търговското отделение Марин Маринов, нарушава правилата за избор на административни ръководители. Изборът, проведен миналия четвъртък, бе особено скандален, тъй като бе предварително известно, че фаворит за поста е именно Маринов, а по време на изслушването не бяха изяснени повдигнатите в медиите въпроси относно професионалните му качества и управлението му като ръководител на Търговското отделение на ВОС. В същото време част от членовете на ВСС се фиксираха върху единствения кандидат, редови съдия – Даниела Христова, и изслушването се превърна в тенденциозен и унизителен разпит.

Освен жалбата съдия Христова е подала сигнал до Инспектората към Висшия съдебен съвет, в който настоява инспекторите да извършат проверка в Гражданското отделение на ВОС и по-специално да проверят организацията му, която ограничава случайното разпределение на делата, научи “Съдебни репортажи”. Тези факти са подробно описани в концепцията на съдия Христова, но по време на събеседването нито един член на ВСС не се спря на тях и не прояви интерес към темата.

Един от основните доводи на съдия Христова за обжалване на решението за избор на Маринов за председател на ВОС е, че двама от членовете на ВСС – Даниела Костова и Каролина Неделчева (преди да бъдат избрани за членове на ВСС двете са били съдийки във ВОС) е трябвало да си направят отвод. Жалбоподателката се позовава на изявлението на Даниела Костова, която при откриване на процедурата заяви, че има далечна родствена връзка с един от кандидатите, но отказа да си направи отвод с мотив, че роднинските отношения не попадат в хипотезите в закона за предубеденост. Както „Съдебни репортажи“ писа, преди избора съдия Маринов отрече да има роднински отношения с член на съвета, но също се позова на законовите положения. Съдия Христова посочва аналогичен случай, в който членът на ВСС Галина Карагьозова се отвежда заради близки приятелски отношения с родителите на кандидат за административен ръководител на Районния съд в Асеновград.

„Членовете Даниела Костова и Каролина Неделчева са бивши съдии от Окръжен съд Варна, които преди и след избирането им за членове на ВСС демонстрират близки отношения със съдия Ванухи Аракелян, по предложение на която бяха номинирани за кандидати от квотата на съда (впоследствие съдия Каролина Неделчева е избрана от квотата на парламента)“, сочи в жалбата си Даниела Христова и допълва, че близостта между четиримата е демонстрирана и съвсем скоро преди проведения конкурс – на 4 април Даниела Костова е била в кабинета на и.ф. председателя на Окръжен съд Варна Марин Маринов и в същия ден е присъствала на Общото събрание на Окръжен съд Варна. Каролина Михайлова пък е присъствала като гост на 11 април в Окръжен съд Варна по повод тържество, в което се чества 135 г. от Търновската Конституция. „Не ми е известно други членове на ВСС да са били поканени, да са присъствали или да са имали близък контакт, с който и да е от кандидатите в ден, близък до датата на избора – 16.04.2014 г., така както членовете Даниела Костова и Каролина Неделчева с кандидата Марин Маринов. Въздържане от подобно поведение, непосредствено преди датата на избора – 16.04.2014 г., не би поставило под съмнение предубедеността на тези членове“, казва още съдия Христова.

Освен това, отбелязва жалбоподателката, Ванухи Аракелян (сега шеф на Апелативния съд във Варна) е депозирала становище по повод твърденията на съдия Христова за заобикаляне на случайното разпределение на делата в Гражданското отделение на ВОС, публикувано на 15 април в сайта на ВСС. Последното е в нарушение на правилата за избор на административни ръководители, според които становища се депозират не по-късно от седем дни преди деня на избор. Според жалбата становището на Аракелян е качено на сайта на съвета с личното съдействие на Каролина Неделчева. Съдия Христова заявява, че се е запознала с него в деня на избора и не би могла да бъде подготвена да му отговори.

В жалбата се посочва също, че задължителното становище на Комисията по предложенията и атестирането е била връчено на съдия Христова в деня на избора. В него не са отразени две становища в подкрепа на кандидатурата й – от неправителствените организации „Юристи срещу корупцията“ и „Институт за принципите на правото“. „Факт е, и от съдържанието на подробния стенографски протокол ще стане ясно, че тези позитивни факти не са споменати от члена на ВСС, който е презентирал кандидатурата ми“, казва съдия Даниела Христова.

Тя твърди, че въпросите на членовете на ВСС по време на изслушването й са били „смислово повлияни“ от становището на Аракелян, която „нерегламентирано в конкурса натрапва, че в концепцията ми се съдържат „съществуващи неясноти“. Основание за отмяна на атакуваното решение на ВСС е и нарушението на принципа за равнопоставеност на кандидатите при събеседването, се казва в жалбата до ВАС – останалите двама кандидати са изслушани в рамките на по 30 минути, докато съдия Христова е отговаряла на въпроси близо 50 минути. Съдържанието на въпросите също е повод за оспорване. Съдия Христова визира въпросите на председателя на Етичната комисия Ясен Тодоров, които се отнасят до сигнал до комисията сигнал по повод на две дела, заведени от кандидатката във ВОС – касае се за неприключило производство по повод две дела, в които съдия Христова е „ищец, т.е. гражданин, потърсил защита от съд, а не магистрат, натоварен с професионални и етични задължения по ЗСВ“. Същото се отнася и до въпросите на Димитър Узунов, който коментира заличено наказание на Даниела Христова. „Изводите в изказванията на същия член Димитър Узунов и на Галя Георгиева не почиват на установените в процедурата и събеседването факти и свидетелстват за предубеденост“, се казва в жалбата. Тя се позовава и на въпроса на председателя на ВАС Георги Колев за броя на разрешенията дадени в Окръжен съд, защото тази информация не би могла да бъде известна на редови съдия, тя не е отразена и в годишните доклади на ВОС. „В този смисъл задаващият въпроса е презумирал невъзможността да отговоря, от което следва, че е зададен тенденциозно, за да подчертае качествата на кандидата, на който Председателят на ВОС е делегирал правото да дава разрешения по ЗСРС, а именно съдия Марин Маринов“, мотивира се съдия Христова.

Тя обобщава, че съдия Марин Маринов е избран с решаващ 13 –ти глас, даден от негов роднина, а изслушването е преминало с „тенденциозно задавани въпроси, отговорите, по които да доведат до предварителното обмислено дискредитиращо положение на един от кандидатите“.

„Аз съм български магистрат от държава членка на ЕС и считам за обидно и унизително отделни членове на ВСС в събеседване по повод избор на административен ръководител на орган на съдебна власт, чрез въпросите си да принизяват проблема с етиката в съдебната система до това, как аз бих разрешила висящ етичен казус, в който имам участие, но само като ищец по конкретно дело. Обидно и унизително е концепцията ми да бъде интерпретирана като „принизяваща съдебната дейност до „съдебна услуга“ (г-жа Светла Петкова), като същевременно далеч по-тревожно е неразбирането на термините, употребявани във връзка с дефицитите на съдебната система в България“, заключва съдия Христова. Тя настоява и съдът да спре изпълнението на решението на ВСС до окончателното решаване на спора.

Междувременно вчера „Правен свят“ съобщи, че във ВАС е образувано дело и срещу избора на съдия Ванухи Аракелян за председател на Варненския апелативен съд. Един от доводите в жалбата е, че Аракелян е назначена за трети път за председател на съд, след като в Конституцията е допуснато магистратите да бъде административни ръководители най-много два последователни мандата. Съдия Вилиян Петров, който обжалва избора, смята, че назначаването на Аракелян като председател на съд за трети път представлява разширително тълкуване на конституционната разпоредба.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

vks

ВСС отне управлението на Съдебната палата от председателя на ВКС, въпреки предупрежденията за хаос и щети

Пленумът възложи грижата за сградата на председателя на Софийския апелативен съд
sud-delo

ВСС засекрети одита за случайното разпределение на делата заради конфиденциалност и следствена тайна

Атанаска Дишева: Няма нито една констатация, че системата е пробита
Снимка: Дневник

Съдът ще гледа дела срещу неоснователни действия на администрацията по време на извънредното положение, реши Съдийската колегия

Свидетелства за съдимост ще се издават и на гише
Снимка: Дневник

Съдийската колегия изработва механизъм за реакция при посегателства срещу съдии заради зачестилите атаки срещу магистрати

Кадровиците защитиха четирима съдии, обект на атаки от страни по дела и злонамерени медийни публикации
vss

Съдийската колегия ще разследва съдия Андон Миталов. Председателят на ВКС: Знак към останалите, че за произнасяния могат да бъдат уволнявани

VSS

Съдийската колегия иска доказателства от правосъдния министър по предложението за уволнение на съдия Андон Миталов

Снимка: Дневник

Съдийската колегия ще поиска от САЩ допълнителна информация за съдия Андон Миталов

Председателят на спецсъда: Колегата се ползва с много добро име
vss

Съюзът на съдиите до ВСС: Уронва ли главният прокурор престижa на съдебната власт чрез създаване на впечатление за превръщането на прокуратурата в политически властови център

Снимка: Дарик

“Независим” и подчинен на главния прокурор да разследва обвинител №1, предлага правителството

Syd

Венецианската комисия: Механизмът за разследване на главния прокурор не бива да обхваща и председателите на върховните съдилища

Съветът на Европа призова управляващите да се откажат от проекта “Кирилов”

Вашият коментар