ВСС отново не взе мерки делата в съдилищата да се разпределят случайно

31-10-2013; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;

vss

Въпросът за случайното разпределение на делата ще се решава в бъдеще. Това става ясно от взетото на днешното заседание на Висшия съдебен съвет решение. Четири месеца след сформирането си работната група, назначена от ВСС, предложи на съвета да не променя решението, взето от предишен състав на ВСС през 2006 година, с което е утвърдено ползването на два софтуерни продукта за случайно разпределение на делата – LawChoice (използван в над 95% от съдилищата в страната б. а.) и модула „Латона” към програмата АСУД. Пред съвета Румен Георгиев, председател на Комисията “Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” докладва, че са изработени „шест страници изисквания за техническите спецификации”, които трябва да притежава системата за случайно разпределение на делата. И допълни, че се предвижда „мощна крачка” напред – разработване на подобрение към Lawchoice, което ще позволи протоколите за случайно разпределение на делата да се изпращат към страницата на съвета. Както “Съдебни репортажи писа, големите проблеми на споменатия програмен продукт не са, че протоколи от разпределението не се изпращат към ВСС, а че има много ниска степен на защита от нерегламентирани намеси.

Георгиев каза, че се предвижда и подобряване на сигурността на програмата, а впоследствие ще се иска външен експерт да направи оценка доколко е гарантирана защитата на софтуера. На този етап обаче не е ясно какъв ще бъде експертът и как ще прави експертизата на софтуера. Ще се преценява и дали другата програма АСУД също може да се използва и дали софтуерът позволява доразработка, така че протоколите от случайното разпределение, извършвано и от неговия модул, да пристигат във ВСС.

ВСС не обсъди изобщо друга възможност – да се пригоди продуктът, изработен от “Информационно обслужване”. В съдилищата, в които работи LawChoice (около 95% от всички) се използва деловодна система, разработена от „Информационно обслужване”, в която също, както и при АСУД, има модул за случайно разпределение на делата, но той не се използва. Според автора на АСУД Марин Кошутов, с който „Съдебни репортажи” разговаря, интегритетът на модула и деловодната система дава допълнителна сигурност и пести усилия – не се налага един човек да се занимава с пренасяне на данните от едната в другата система. А възможността да се изработи изцяло нов продукт се твърди, че е оставена за в бъдеще.

Днешното решение ВСС е поредното забавяне на решението на проблема. През пролетта проверка на неправителствени организации и работна група от съвета установи, че масово използваната в съдилищата програма LawChoice е с ниско ниво на защита, а случайното разпределение може да се манипулира съвсем лесно . В същото време модулът към програмата АСУД, който се използва във Върховния касационен съд, например, работи в мрежа, редакциите оставят следа и е значително по-надежден. През юли ВСС реши да създаде работна група, която „да обсъди техническите, финансовите и другите административно-организационни проблеми в съдилищата, при стриктно спазване на изискването за пълно съхранение на информацията по чл. 9 в съществуващите софтуерни продукти и предложи възможни варианти за тяхното усъвършенстване, с цел максимално унифициране, защитимост и сигурност, до въвеждането на единния програмен продукт”. На практика с днешното решение на съвета не се постига нищо ново. То обаче предхожда пристигането на мисия на Европейската комисия през ноември, която следи интензивно темата.

Както „Съдебни репортажи” писа въз основа на информация на източници от съвета, ВСС възнамерява да внедри LawChoice във всички съдилища. Тази перспектива предизвиква негодувание в съдийската общност, тъй като програмата буди недоверие и няма никакви гаранции, че подобренията, чието извършване е възложено на създателя й, могат да променят съществено техническите качества на продукт, страдащ от фундаментални недостатъци.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Снимка: ПРБ

ВСС доказа, че главният прокурор е недосегаем

Искането на правосъдния министър за отстраняване на Иван Гешев беше отхвърлено като недопустимо
Syd

Поетапно въвеждат ЕИСС по региони и според натовареността на съдилищата

Снимка: Дневник

ВСС окончателно смачка скандала „ЦУМ-гейт“ и отказа да изслуша главния съдебен инспектор за злоупотреба с право

Лозан Панов: Точкова да постъпи отговорно и да си подаде оставката
sud-delo

Пълен хаос с ЕИСС, няма да заработи до края на годината, а след това – неяснотата остава

Снимка: Дневник

ССБ: Отказът на главния съдебен инспектор да изпълни решение на съда и да оповести резултата от проверката „ЦУМ-гейт“ дискредитира ИВСС

Снимка: Дарик

Венецианската комисия за пореден път напомня, че България трябва да осигури независимо разследване на главния прокурор

Снимка: Дневник

Външен одит на ЕИСС ще има, „ама друг път“

sud-delo

Съдийската колегия осъди атака на Валери Симеонов срещу съдии от ВКС

Снимка: Дневник

Членове на ВСС видяха внушения с политически привкус в искането на Съюза на съдиите за дебат и отстраняване на главния прокурор заради действия, които рушат правовата държава

Иван Гешев отказа да участва в дискусията
Снимка: ПРБ

Иван Гешев пред депутати: Главният прокурор няма как да извърши престъпление – почти невъзможно е

Обвинител №1 не отговори конкретно на нито един въпрос за обществено значими разследвания

Вашият коментар