Въпреки нередностите при случайното разпределение в СГС и съветите към службите да прикриват СРС-та Владимира Янева стана върховен съдия

24-10-2013; категория: Данните говорят, Новини; автор: Галина Гиргинова;
Снимка: Дневник

Снимка: Дневник

Председателят на Софийския градски съд (СГС) Владимира Янева бе повишена днес с ранг „върховен съдия” (това е т.нар. повишаване на място – съдията остава председател на СГС, но ВСС признава, че качествата му са като на върховен съдия – б. а.). Това се случи, след като Янева сама поиска повишение от съвета. За нея гласуваха 16 от членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС), трима бяха против и трима се въздържаха. Точката бе отложена миналия четвъртък, но се гласува днес, без да фигурира в предварителния дневен ред на ВСС, а бе вкарана като допълнителна. Повишението ще донесе на Янева освен “удостоявеното” й като съдия, достоен за най-високата съдебна инстанция, по-висока заплата и старшинство спрямо другите съдии, когато са заедно в един съдебен състав.

По време на обсъждането няколко от членовете на ВСС, известни с това, че винаги гласуват с мнозинството, енергично защитиха шефката на СГС. Необходимостта от защитата възниква след изказване на Калин Калпакчиев, който изтъкна, че предвид данните от доклада на проверката на Инспектората към ВСС от 2011 г. (какво съдържа той – по-долу) и наказанието „забележка”, наложено на Янева заради 43 забавени дела, не са налице основанията на чл. 234 от Закона за съдебната власт (според който „повишаване на място в по-горен ранг и възнаграждение на съдия, прокурор и следовател може да се извърши при доказана висока квалификация и образцово изпълнение на служебните задължения, ако е прослужил на съответната или приравнена длъжност най-малко три години и има положителна комплексна оценка от последното периодично атестиране “много добра”).

След Калпакчиев думата взе бившата варненска съдийка Даниела Костова, която заяви, че организацията в СГС е на ниво, а ръководителката е безупречен съдия. Освен това, по думите й, Янева нямала отменени дела през 2013 г. (за това колко дела гледа съдията – по-долу). Костова изтъкна колко натоварен съд ръководи Владимира Янева и дори да има забавяне при писането на мотивите й, това се дължи на огромния обем работа в СГС – нещо, което, по думите й, би трябвало да бъде отбелязано от Калин Калпакчиев. Тя посочи също, че председателят на Софийския апелативен съд (САС) Веселин Пенгезов е изпратил положително становище за колежката си Янева и това също трябвало да се вземе предвид. Според бившата съдия в СГС Мария Кузманова пък Янева е добър административен ръководител, освен това винаги откликвала на всички искания на ВСС към нея. Подобно становище изказа и Милка Итова, също бивша съдийка от СГС, която посочи, че под ръководството на Янева съдът се развива много добре. Подкрепи я и Светла Петкова, бивша съдия от Върховния административен съд.

Забележително бе становището на главния инспектор Ана Караиванова. Тя посочи, че последиците от наказанието „забележка” на Янева би трябвало да са заличени. А като положителен факт тя изтъкна, че само ръководителят на СГС не е обжалвал наложеното й от ВСС наказание, за разлика от останалите съдии с нарушения, установени от инспектората тогава.

Председателят на ВКС Лазар Груев се опита да насочи колегите си от ВСС да се съсредоточат върху професионалните и моралните качествата на съдия Янева вместо да обсъждат изказването на колегите си, визирайки възраженията на членовете на ВСС срещу думите на Калин Калпакчиев.

С какво стана известна Владимира Янева

Съдията, известна с близкото си приятелство с бившия вътрешен министър Цветан Цветанов и факта, че бе единственият съдия, включен от тогавашния премиер Бойко Борисов в официалната правителствена делегация, която посети Ватикана през 2010 г., оглави Софийския градски съд през 2011 година, а изборът й предизвика небивал скандал в съдебната система. Заради дефектиралата кадрова политика на съвета, която не позволяваше да се разбере как и от кого се вземат решенията, двама от членовете на тогавашния ВСС Галина Захарова и Капка Костова подадоха оставка и напуснаха съвета.

Не след дълго избухна скандалът „Софийски имоти”. Оказа се, че през май 2002 година Владимира Янева, независимо че е младши съдия по същото време, сключва от името на баща си две сделки по покупка на имоти от “Софийски имоти”. Осем години по-късно тя поема дело за безстопанственост срещу 11 души от ръководството на дружеството, включително тогавашния изпълнителен директор Тошко Добрев, от чието одобрение е зависело и сключването на сделките с баща й. Съдия Янева се бави с насрочването и произнасянето по внесения обвинителен акт и накрая решава да прекрати съдебното производство заради недостатъци в досъдебното производство. Софийският апелативен съд отменя нейното решение и й връща делото. Вместо да го насрочи веднага, както изисква законът, тя го бави още над 3 месеца, докато през юли не избухва скандалът и тя си прави отвод. Проверките на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, оглавявана от Филип Златанов, и на прокуратурата завършиха очаквано със становище, че съдията не е извършила никакво нарушение. В същото време сезираният със сигнал по случая Инспекторат към ВСС вместо да извърши проверка на делата на Янева, както във всеки друг случай при получен сигнал срещу конкретен съдия, инициира проверка на всички наказателни съдии в СГС и намери прегрешения на няколко магистрати, сред които и Мирослава Тодорова, които бяха наказани сурово от ВСС. Шефката на СГС обаче излезе невредима от скандала – кадровият орган на съдебната система я наказа с най-лекото наказание – забележка при 43 забавени дела, което тя единствена не обжалва.

Какви са фактите, по които ВСС трябваше да оцени качествата на съдия Янева

Както „Съдебни репортажи” писа, Янева и заместниците й работят при изключително нисък процент натовареност – 25%, в сравнение с колегите си административни ръководители. В информация, подадена от шефката на СГС до ВСС, тя посочва, че не работи и толкова, защото този малък процент се отнася за бъдещето. Съдия Янева възнамерява да гледа 25% от делата на останалите съдии, след като довърши разпределените й преди да стане административен ръководител дела. Това на практика означава, че от избора си в средата на 2011 г. до края на първото тримесечие на 2013 г. Янева не е получавала нови дела за разглеждане по същество. Според данните за 2012 г. на съдия от СГС се падат 29 новопостъпили дела, а средномесечно са били свършвани 21 дела. Съдиите са разглеждали по 41.1 дела на месец. За сравнение – Янева е приключила 17 дела за цялата годината.

През септември справка на вестник „Сега” в електронното деловодство на СГС показа, че въпреки много ниската натовареност и липса на нови постъпления, председателят на съда Янева е писала мотиви на присъда 1 година и 4 месеца. За други две дела са й били нужни съответно 9 и 10 месеца. Реакция от страна на ВСС не последва.

Диагностициране на управлението на съда по времето на Владимира Янева може да се потърси в скорошното решение на Върховния административен съд срещу уволнението на скандалния съдия Мария Георгиева.
Съдия Георгиева бе дисциплинарно уволнена, след като ИВСС извърши проверка на делата й от май до август 2011 г. и откри множество тежки нарушения при работата й в Гражданското отделение на съда (чийто председател Богдана Желявска ръководи отделението при предишните небезизвестни председатели Светлин Михайлов и Георги Колев, а сега й е гласувано доверие и от Янева). Инспекторите правят заключение, че някои от действията на скандалния магистрат твърде много приличат на умишлено заобикаляне на принципа за случайно разпределение на делата в СГС, което няма как да се случи без да бъде забелязано от ръководството. Георгиева разглежда множество еднотипни молби, подавани от един и същи молител. ИВСС констатира, че това създава впечатление, че се цели достигане до определен съдия (като се стигне до “подходящия”, останалите молби се оттеглят).

По едно от проверените дела инспекторите са установили, че част от съдебните състави са прекратили производствата, защото са били уведомени от администрацията на съда, че е постъпила поредица еднакви искови молби между едни и същи страни. Тези факти на основание чл. 126, ал. 1 от ГПК изискват, за да не се позволи страните да си избират съдия, всички искови производства, заведени след първото, да бъдат прекратени. Такава организация в съда е създадена в изпълнение на заповедта на и. д. председателя на СГС Величка Цанова от 2.12.2010 г. да се подава информация на съдиите, дали идентични искови молби вече са постъпвали в съда и какво е развитието им. В края на септември на 2011 г. новият председател на СГС Владимира Янева променя организацията, като отговорността се изземва от съдиите и се централизира в ръцете на нейната заместничка Богдана Желявска.

В решението на ВАС всичко това е описано така: „извършени от съдия Мария Георгиева в качеството й на едноличен, независим и безпристрастен съд, са не само процесуално недопустими, а представляват и нелегитимно превишаване и превратно упражняване на съдебната правораздавателна власт”. ВАС приема и нещо изключително съществено – не бива „да бъде отминато с мълчание същественото обстоятелство”, че събраните в дисциплинарното производство данни по граждански дела „недвусмислено сочат на съществуващ в системата порок – недопустимата, но очевидно реално съществуваща възможност (категорично не само при съдия Мария Георгиева) чрез множество идентични искови молби, в т.ч. и молби за обезпечение на бъдещ иск, да бъде “избран точния съдия” по делото и то не непременно защото с него съответната страна в правния спор е уговорила преследвания от нея резултат по делото, а защото този съдия, чрез показания от него в други съдебни актове начин на тълкуване и прилагане на закона, е предпочитания от страната съдия по правния спор”.

Така ВАС признава, че заобикалянето на случайния избор на съдия по конкретно гражданско дело е широко разпространено, а за СГС приема нещо повече – че е “интензивно явление”. За това “интензивно явление” обаче ВСС не е потърсил отговорност от ръководството на съда, нито е предприел мерки, за да преустанови тази практика. Напротив – очевидно кадровият орган на съдебната власт намира, че организацията в съда е на необходимото ниво, а професионалните качества на Янева заслужават награда – иначе няма друго оправдание повишаването й като върховен съдия.

Какви са фактите, по които ВСС трябваше да оцени независимостта на съдия Янева

През февруари миналата година името на Янева е в центъра на друг сериозен скандал. В електронното издание „Медиапул” излиза информация, че шефката на СГС е изпратила писма до МВР и ДАНС, в които предлага как да бъде манипулирана статистиката за използването на СРС-та. Идеята на Янева цели официалните разрешения за използване на СРС-та да изглеждат по-малко на брой, а в същото време – да се осигури по-дълъг период на подслушване и проследяване.

От текста на документа е видно, че Янева съветва тогавашните вътрешен министър Цветан Цветанов и шеф на ДАНС Константин Казаков да използват максималния законов срок от два месеца в исканията си до съда за прилагане на СРС-та с цел накрая статистиката да отчете, че службите са подслушвали по-малко. “Използването на по-къси срокове на практика също води до увеличаване броя на издадените разрешения”, пише Владимира Янева. Тя препоръчва също, при използване на различните оперативни способи по отношение на едно лице (наблюдение, проследяване, подслушване, фотографиране и други), тези способи “в случай на възможност да се обединяват в единно искане, като по този начин ще се намали броят на издаваните разрешения”. В писмото Янева е изяснила и мотива за своята активност – към бройката на СРС-та “обществото има особена чувствителност”. С този ход на практика а се търсят начини броят на разрешените специални разузнавателни средства да бъде намален чисто документално, а иначе всичко да си остане по старому.

ВСС е следвало да прецени и участието на Владимира Янева за отвеждането на съдията Димитринка Ангелова, на която беше разпределено първото внесено в съда дело срещу бившия министър на вътрешните работи Цветанов. Публикации в медиите твърдяха, че съдия Ангелова има интимни отношения с адвоката на бившия министър Менко Менков. В коментар пред в. „Преса” Владимира Янева, която не би следвало да има каквото и да е отношение към висящо дело, възложено за разглеждане на друг магистрат, отговаря, че делото е обществено значимо и не бива да има каквито и да е съмнения в безпристрастността на съдията по него. “Това е много сериозен въпрос“, каза Янева и не успява да защити по никакъв начин независимостта и достойнството на колежката си, въпреки че публикациите се позовават единствено на слухове и клюки от коридорите на Съдебната палата.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

Вашият коментар