СЕРИЯ “ИНСПЕКТОРАТ”

Действие второ: Повече от година и половина Владимира Янева без нови дела
02-07-2013; категория: Данните говорят, Дела; автор: Галина Гиргинова;

sud-delo

Съдиите по правило нямат началници, защото основната им работа е да разглеждат дела и по тях да не може никой да им нарежда. Затова и въпреки повтаряното до тръсване клише в медиите – председателите на съдилища не са “шефове”. Работата им в никой случай обаче не е за подценяване, защото те са длъжни да създадат такава организация в съда, която да гарантира, че делата се гледат възможно най-безпроблемно, бързо и качествено.

Председателите на съдилища не са потънали в административни задължения, защото за това се грижат други – съдебният администратор, административният секретар, а пък системният администратор се занимава с IТ-отдела и поддръжката на компютърните системи. Затова председателите, според логиката на длъжността, трябва да разглеждат дела, за да знаят проблемите при приложението на закона и да следят дали има противоречива практика сред съдиите в съответния съд. Ако има, дори и да няма задължителна тълкувателна практика на върховните съдилища (Върховния касационен съд и Върховния административен съд), председателят на основата на своя професионален авторитет е длъжен да организира дискусии с колегите си и заедно да търсят начини да не будят недоверие у хората, като постановяват противоречиви решения. Тази дейност на председателя стои зад принципа “пръв сред равни”.

А дали “пръв сред равни” може да значи “последен по натовареност”?

Не поставяме под съмнение, че председателите не трябва да гледат толкова дела, колкото гледат останалите съдии заради другите им задължения и заради необходимото време да имат общ поглед върху работата на всички останали. Едно от обичайните обяснения за значително по-малката натовареност с дела на административните ръководители на окръжните съдилища, например, е, че са затрупани с разрешения за използване на специални разузнавателни средства. Макар че, ако вярваме на председателката на Софийския градски съд Владимира Янева, тази работа се изразява в извършване на еднотипно и затова досадно движение по разписване на купчина документи. В интервю пред изданието “Правен свят” тя задава въпрос: “Тук опираме пак до въпроса има ли капацитет и възможност съдът да провери това, което е описано в самото искане за разрешение”. И отговаря: “?Не, няма възможност – при този обем работа, който имаме. Ето за 2012 г. дадените разрешения са 5556, разделете ги на работните дни и ще видите, че не можем да проверяваме това, което пише в исканията.” Отделен въпрос е, че често тези задължения се прехвърлят на заместниците на административните ръководители. Такъв е и случаят с председателката Владимира Янева по нейните уточнения в същото интервю.

По-малко, по-малко, но все пак колко по-малко

Предишният състав на Висшия съдебен съвет обсъжда въпроса за натовареността на председателите на съдилищата на 20 май 2010 г. заради установеното в хода на планови проверки в няколко съдебни района. В анализа, представен от Костадинка Наумова, е записано, че липсват „критерии за начина на разпределение на делата, разглеждани от административните ръководители, съобразен с дейността им по управление на съда, с цялостната натовареност на съответния съд и с неговото инстанционно ниво”. Комисията, съставила анализа, предлага на ВСС да приеме решение, в което да запише критерии и посочва конкретни проценти на минимална натовареност – на председателите на районните съдилища да е 80% от тази на останалите съдии, на председателите в районните съдилища в областните градове да е 75%, на всички председатели на окръжните и апелативни съдилища – да е намалена най-много с 50% от тази на колегите им.

Предложението предизвиква дебати сред членовете на ВСС и се стига до отлагане на точката. Думата взима Георги Шопов (преди това дългогодишен председател на Окръжен съд Пазарджик) с уточнението, че напълно споделя становището, че председателите трябва да разглеждат дела, но предлага процентите, записани в доклада, да бъдат намалени. „Тъй като е видно от справките по натовареността, особено в областните центрове натовареността е много голяма. 75-50% приемаме за апелативни и административни и там може да се помисли. Но 80-75%, колеги, това са си 100%”, аргументира се той. Освен това призовава членовете на съвета да помислят „по-гъвкава форма за участие на председателите в същинската работа, тъй като това е много ангажиращо” и няма да им остане време за никаква друга работа.

„Вие представяте ли си какво ще предизвика в съда, ако това се получи. На случайния принцип те ще са в зала непрекъснато…”, отговаря си Шопов. Подкрепен е от следователя Стефан Петров, който допълва, че разрешенията на СРС-та ще натоварват много председателите. Продължавайки защитата си за по-малка натовареност, Шопов заявява, че знае какъв е мотивът да се иска вземане на конкретно решение на ВСС по този въпрос – има председатели, които изобщо не гледат дела. Представляващата ВСС Анелия Мингова предлага компромис – да има „вариация – долна и горна граница” на процентите.

Главният инспектор на Инспектората към ВСС (ИВСС) Ана Караиванова припомня, че задължението на ръководителите да участват в пряката работа, тоест да решават дела, е залегнало в Закона за съдебната власт. Споменава, че в проверките на Инспектората е станало ясно, че „някои административни ръководители влизат наред с другите си колеги и даже повече от тях в съдебни зали, поддържат квалификацията си на магистрат, а други нямат нито едно влизане в зала”. Караиванова обаче не казва кои са тези неработещи председатели, нито обяснява защо не е уведомила ВСС за тях и не е предложила дисциплинарни мерки.

“Скоро питах един председател на съд какви са качествата за един колега, той каза “Не знам”, десет години не е влизал в зала”, продължава Караиванова. Да разбираме – десет години съдия не е работил като съдия без последствия.

Решението по тази точка е отложено, защото, по думите на Георги Шопов, е „много деликатно”. Два месеца по-късно ВСС приема отложената точка, като препоръчва: „На всички административни ръководители в районните съдилища минималният процент дела, които всеки един от тях следва да разглежда, да бъде от 50% – 80%; на всички административни ръководители в районните съдилища в областните градове минималният процент натовареност да бъде 50%; на всички административни ръководители в окръжните и апелативни съдилища минималният процент натоварване с дела да бъде 50%”.

Възможността да се разтоварят от същинската работа е използвана от повече от половината председатели на съдилища в България, а тъй като в решението си ВСС единствено препоръчва в какви граници да стане това, те разполагат с пълната свобода да решат колко и какви дела да разглеждат или дали изобщо да влизат в зала, показва проверка на „Съдебни репортажи”.

Още по-разнообразно е положението с техните заместници. Въпреки че кадровият орган на съдебната власт не се е занимавал с критериите за тяхната натовареност, големият процент зам.-председатели също поемат по-малко дела, а това (понякога) се официализира със заповед на административния ръководител. Прави впечатление, че в един и същи съд различните заместници имат и различна натовареност.

Страници: 1 2

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

6 коментара

Вашият коментар