ВСС скандално неглижира всички съмнения за управлението на Окръжен съд Благоевград и преизбра съдия Катя Бельова (обновена)

Калин Калпакчиев: Решението беше взето предварително, срамувам се
07-06-2016; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;
Снимка: Дарик

Снимка: Дарик

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) преизбра за втори мандат председателя на Окръжния съд в Благоевград, въпреки че по време на изслушването днес съдия Катя Бельова не успя да отговори убедително на нито един от поставените й въпроси. Съмненията в случайното разпределение на търговско дело, нарушенията при назначаването на съдебни служители, установени от одит в съда, решението й да повери случайния подбор на дела в Гражданското и Търговското отделение на редовия съдия Петър Узунов (брат на Димитър Узунов), необоснованото двугодишно забавяне на становището й към атестационния формуляр на бившия председател на Районния съд в града съдия Екатерина Николова бяха само част от темите за спорното управление на съдия Бельова, повдигнати от членовете на ВСС, които обаче не получиха логично и мотивирано обяснение. Без отговор остана и въпросът защо заедно предложението й за смяна на и.ф. председателя на районния съд Владимир Пензов с Вера Коева съдия Бельова не е изпратила на ВСС коректна информация по отношение на дело, разглеждано от съдия Пензов, по което България е осъдена от Европейския съд по правата на човека.

Вместо това с любезното съдействие на Галя Георгиева ръководството на районния съд бе обвинено, че преди години е провело обществена поръчка за смяна на дограмата при конфликт на интереси, но фактологията бе изнесена „свенливо“ и без подробности с мотив, че съдия Бельова научила едва преди месец за това.

Всички щекотливи въпроси и съмнения за корупционни схеми бяха изцяло пренебрегнати от мнозинството от членовете на съдийската колегия, които твърдяха, че първият мандат на съдия Бельова е напълно успешен, а причината за напрежението между ръководствата на окръжния съд и районния съд се дължи на бившия председател на РС – Благоевград Екатерина Николова и се касае за междуличностен конфликт.

След избора, в който Бельова спечели с 8 гласа „за“ и 6 „против“, и близо 3-часовата дискусия Калин Калпакчиев коментира, че решението за втория мандат на председателя на окръжния съд в града е взето предварително – на среща вчера на петия етаж на сградата на ВСС. „Очевидно всичко, което се изговори тук явно няма значение. Факти, Господи, факти!“, каза Калпакчиев и напомни на колегите си, че мандатът им ще изтече и те ще трябва да се върнат при колегите си и да обяснят решенията си. „Не мога да кажа на черното – бяло. Аз се срамувам от такива решения!“, категоричен бе той.

Изслушването беше открито с въпрос на Калин Калпакчиев относно търговското дело, което през 2012 г. е било осемкратно разпределено от съдия Бельова, докато не се падне на нея. Както „Съдебни репортажи” писа, председателката на съда твърди, че причината за многократното разпределение е била демонстрация пред неправителствената организация „Център на НПО-Разград”, а в последствие констатиран проблем в софтуера, който наложил публичното разпределение, е бил отстранен. В официално становище до ВСС обаче председателят на организацията Георги Милков, както и бившият председател на РС – Благоевград (съд, който също е партньор по проекта на неправителствената организация) Екатерина Николова твърдят, че такава демонстрация не е провеждана. Ден преди избора пък в сайта на ВСС бе публикувано становище от адвокат Елиана Станева (председател на РИК – Благоевград от квотата на ГЕРБ в евроизборите през 2014 г.), която твърди, че е присъствала на демонстрацията. Днес Калпакчиев се поинтересува защо, след като делото е минало през разпределение за демонстрация в крайна сметка не е разпределено на първия съдия, на когото се е паднало. Освен това членът на съдийската колегия попита при положение, че софтуерът има специален модул „Демонстрация” защо той не е бил използван. Конкретен отговор от страна на съдия Бельова не последва. „След демонстрацията съм взела делото при мен. Счела съм, че трябва да поема отговорността, защото делото е превъртяно няколко пъти”, посочи тя.

Соня Найденова поиска да бъде изяснен въпросът защо редови съдия разпределя делата в Гражданското и Търговското отделение вместо заместник на Бельова и няма ли конфликт на интереси при положение, че съпругата на съдия Петър Узунов също работи в съда. По думите на Бельова заповедта, с която разпределението на делата е поверено на съдия Узунов, датира от 2011 г., когато тя все още не е имала заместници. Не била възложила разпределението на зам.-председателите, защото работили при 100% натоварване и нямало да се справят с чисто съдийската си работа, а решението й било мотивирано с желанието да включи повече съдии в управлението. Не стана ясно обаче, защо този принцип важи само за Търговското и Гражданското отделение, но не и за наказателното, както и дали съдия Узунов работи на намалена натовареност, за да може да разпределя дела.

Соня Найденова пък припомни одита, който установява нарушения при назначаването на съдебни служители и попита дали съдия Бельова е изпълнила препоръките да приведе вътрешните правила за подбор на съдебни служители с разпоредбите на Кодекса на труда и правилника за организация на съдилищата и дали е направила възражения по констатациите от проверката. „Касае се за преместване на служители от районен към окръжен съд. Веднага са изпълнени препоръките, по доклада имам възражения”, каза Бельова, като не уточни какви.

Юлия Ковачева обясни, че съдия Бельова е поискала смяна на и.ф. председателя на Районен съд Благоевград Веселин Пензов като се е позовала на дело, разглеждано от него, по което България е осъдена в съда в Страсбург за забавено правосъдие. От въпроса й стана ясно, че делото е обсъждано от наказателните отделения в районния и окръжния съд, които са заключили, че съдия Пензов не извършил нарушение и делото е отлагано по обективни причини не по негова вина. Тези становища на съдиите обаче Бельова не изпратила на ВСС заедно с предложението и.ф. председател да стане съдия Вера Коева (също кандидат в конкурса за административен ръководител на районния съд). Ковачева попита каква е причината съдия Бельова да не уведоми ВСС за становищата на двете съдилища по казуса. Отговор обаче не последва. „Недопустимо е, че районен съд е отлагал 22 пъти делото. Това е решение на Страсбург”, поясни кандидатката.

Юлия Ковачева поиска да разбере и в какъв срок съдия Бельова е представила становище към атестационния формуляр на съдия Екатерина Николова и по какви причини го е забавила. По думите на кандидатката причината за забавянето било, че ръководството изчаквало „висящите преписки” пред Етичната комисия, след това пък излязла в отпуска и веднага след това изпратила и становището. На повторния въпрос на Калин Калпакчиев колко време е било забавянето отново не бе получен отговор.

Тук се намеси Галя Георгиева, която заключи, че отново се поставят проблеми, свързани с ръководството на районния съд, след което заключи, че е възмутена от публикациите по темата от тези дни. Разказа и как отишла да прави атестация на съдия в Благоевград и се уверила каква била атмосферата в съда, а миналата седмица, докато ВСС разглеждал възражението срещу атестацията на съдия Екатерина Николова тя излязла от заседателната зала и на вратата срещнала „одитора”. „Казахте, че имате възражение по одита. Смятате ли, че становището на одитора е обективно и ако не е – защо?”, попита Георгиева, а Бельова й отговори, че одиторът бил от Благоевград, бил с икономическо образование, затова ръководството на БлОС възразило по правните констатации. „За други връзки е несериозно да говоря”, намекна Бельова.

Галя Георгиева пък очевидно знаеше какъв ще е отговорът на втория въпрос, който зададе: „Какви обществени поръчки са провеждани в районен съд и дали роднини на съдии от районен съд са печелили обществена поръчка, кажете чии роднини?” Тук Бельова заяви, че 2012-2013-та година е била сменена дограмата на помещенията на Районен съд Благоевград и „и тази дограма е изпълнявана от близък на съдия Пензов. Шурей…съпруг на съпругата… Братът на съпругата на съдия Пензов”, успя да се „сети” съдия Бельова. Калин Калпакчиев репликира, че сградата се стопанисва от председателя на Окръжния съд и попита дали административният ръководител на РС – Благоевград има право да прави обществени поръчки. Бельова обясни, че не била запозната с документацията, разбрала само преди месец.

Това накара Калпакчиев да отбележи, че е странно сега да се съобщава за този случай, без да е ясна цялата фактология, а целта е „спекулативен ефект” и е ясно към кого е насочен. Намеси се и Галя Георгиева, която каза, че нямала много време да внесе такава точка за дограмата на районния съд, но щяла да го направи следващата седмица и била провокирана да попита Бельова, „защото материалите, които са качени тука, и това, което се изля в медиите, се спекулира с междуличностни отношения”. Не стана ясно защо, ако е имало съмнения, те не се проверени с години, но пък Георгиева обобщи, че се излива „помия върху ВСС, нещо недопустимо се случва”. „Аз питам, за да се спре с безкрайната писмена кореспонденция, с която някой от пишещите си позволяват да заливат ВСС”, намекна Георгиева, имайки предвид становищата по процедурата, изпратени от съдия Екатерина Николова.

Дискусията продължи в същия дух – малцинството се позоваваше на проблемите в съдебния район и съмнителните действия на Бельова, а мнозинството я хвалеше и цитираше отличната й атестация и „блестящите” резултати на съда под нейно управление.

Соня Найденова открои нови противоречия между версията на Бельова за 8-кратното разпределено дело и новопостъпилото становище на адвокат Станева, според което никакъв софтуерен проблем не е бил забелязан. Напомни и, че одиторите на ВСС имат правомощия да правят констатации за несъответствия с нормативните актове. Найденова бе категорична, че съдия Бельова не е успяла да овладее напрежението в съдебния регион, поради което не следва да й се гласува доверие.

Галя Георгиева каза, че ВСС не е положил никакви усилия да реши проблемите на региона и ръководствата на двете съдилища. По думите й обаче трябвало да се даде шанс за успокояване на обстановката в Съдебната палата Благоевград с преизбирането на Бельова.

„Съдия Бельова като че ли бягаше от отговорите на въпросите”, посочи Калин Калпакчиев и каза, че странните обстоятелства по разпределението на търговското дело не са без значение, а истината все още не е установена. „Ако нещата стигаха дотук – ще кажем, че се касае за небрежност и лековерие, но банката кредитор е подала 20 страници сигнал за администрирането и воденето на делото”, обясни той и допълни, че проверка на делото не е правена, затова поиска такава. По отношение на организацията на случайното разпределение на делата Калпакчиев посочи, че това правомощие е в прерогативите на зам.-председателите, а решението на Бельова да натовари редови съдия с него „създава впечатление у външните наблюдатели за корупционни практики”. Припомни, че съдия Бельова е инциирала „доказано неоснователни дисциплинарни производства” срещу съдия Екатерина Николова и това „вече е злоупотреба с право, регламентиран „тормоз“. Освен това забавила атестацията на съдия Николова с две години. „Нормално ли е, обяснимо ли е, не е ли тормоз? Как да се защити съдията? Това за мен не е достойно поведение на председател на окръжен съд”, категоричен бе той. По думите му в случая не се касае за лични отношения и е крайно време ВСС да спре тази спекулация и да признае, че конфликтът между Николова и Бельова е свързан с доброто управление на съдилища. Припомни – председателят на БлОС е отказвала командироване на съдии в районния съд, отказвала е преразпределение на работните кабинети и така е създала проблем за районните съдии.

Галя Георгиева пък заключи, че ВСС пак се занимава с висящо дело от 2012 г., което било проверявано и съветът трябвало да си направи „одит на одита”. Включи се и председателят на ВАС Георги Колев, който бе категоричен, че ще подкрепи съдия Бельова, защото не виждал никакви укорими нейни действия.

Юлия Ковачева попита защо съдия Петър Узунов не е участвал в разпределението на търговското дело. Освен това обясни, че по всички повдигнати въпроси институциите винаги са отсъждали в полза на позицията на съдия Екатерина Николова. “Тук не става въпрос за две жени да си говорят, а става въпрос за институционален спор. Няма как да прехвърляме вината само на председателя на районния съд. Няма как да взимаме страна, не ни отива. Но това е емоционална реминисценция, която ще ми позволите”, поясни тя и подчерта, че не е коректно председателят на окръжен съд да прави предложение за смяна на и.ф. председателя на районния съд като не предоставя на ВСС всички факти.

„Според мен тази вина за този спор следва да бъде поделена. Но съветът еднозначно и целенасочено хвърля вината върху съдия Николова. Досега официалните отговори на институциите са дали еднозначен отговор – за доброто управление на съдия Николова. Нека да не си кривим душите, не е добре. Поне да ги премълчаваме тези неща, а не да акцентираме върху едни откровени неверни факти и обстоятелства”, призова Галина Карагьозова.

Камен Иванов заяви, че е сменил позицията си и този път ще гласува против кандидатурата на съдия Бельова, защото не приемал управленските решения на кандидатката. „Беше поискана смяната на и.ф. председателя на Районен съд – Благоевград – предложи се другия кандидат в процедурата. Очаквах да видя коректно, разумно обективно да се подходи към управлението на този съдебен район, а това създаде напрежение в самия районен съд”, поясни решението си той.

Милка Итова пък каза, че едно от качествата, които трябва да притежава магистратът е чувство за смирение. „Според българските традиции по-младият би следвало да отстъпи. Казах на Бельова, че след като не се случва – по-старият да отстъпи. Защото вреди на имиджа на съдебния район”, мотивира се тя и заяви, че ще подкрепи кандидатката „с надеждата, че обстановката ще се успокои”.

Галина Карагьозова призова колегите си да погледнат резултатите от анкетата за доверието към двете съдилища – 70% от потребителите на правосъдие имат доверие в районния съд, а едва 30% – в окръжния. Тук Галя Георгиева попита има ли начин да се разбере кой е попълнил анкетата, защото било възможно само един човек да я е попълвал многократно.

След гласуването думата взе Калин Калпакчиев, който заяви: “Очевидно всичко, което се говори тук, около тая маса три часа, няма значение. Факти! Господи, факти! Пред които ние тук си затваряме очите и гласуваме. Вчера имаше среща на петия етаж, където очевидно решението е било взето, било е предизвестено. Това ме обижда! Ще има ли проверка в Окръжния съд или ще действаме на принципа “Няма човек, няма проблем” и край. Срамувам се, как да кажа на черното бяло! Ще изтече мандатът, ще трябва да се върнем при колегите си и ще трябва да се погледнем в очите им. Сега сме се затворили в тая сграда на “Екзарх Йосиф” някак нависоко”. Реакция имаше само от Георгиева, която каза, че не приема начина, по който Калпакчиев характеризира работата на съдийската колегия.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

31 коментара

Вашият коментар