Два дни преди преди избора на стария председател за нов мандат никоя институция не проявява загриженост за съмненията за корупция и саморазправа с опонентите в района на Благоевградския окръжен съд

ВСС отново показва, че скандалите в района отпреди 4 години и тези в СГС не са довели до промяна на управлението - до активност се стига само след международен скандал или намеса на министър-председателя
05-06-2016; категория: Данните говорят, Мнение; автор: Галина Гиргинова;

Syd
Следващия вторник съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) за втори път ще проведе конкурс за председател на Окръжния съд в Благоевград (БлОС). Кандидатът е само един – съдия Катя Бельова, която досега оглавяваше съда. В края на февруари три гласа не достигнаха на съдия Бельова, за да застане начело на окръжния съд за втори мандат. А дискусията по избора бе доминирана от съмненията за нарушаване на случайното разпределение на делата и опорочени конкурси за назначаване на съдебни служители в БлОС.

Ако се вярва на становището на Етичната комисия към ВСС, публикувано в сайта на кадровия орган на съдебната власт, съдия Бельова е напълно изрядна – притежава всички необходими качества, за да бъде избрана за втори път на поста. В становището на комисията е записано, че в печатните и електронните медии липсва информация, която да поставя под съмнение нравствените качества на кандидата.

Така ли е обаче? Седмица преди първия конкурс през януари в.„Капитал“ публикува сигнал срещу съдия Бельова от адвоката по търговски спорове и доскорошен преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Стефан Стефанов. Според адвокат Стефанов съдия Бельова е разпределила цели осем пъти едно единствено дело, докато то не се пада на нея. Обяснението на съдийката, дадено два пъти – веднъж като писмено становище пред ВСС и втори път по време на изслушването пред членовете на ВСС е, че тя е демонстрирала системата за случайно разпределение на делата. Случаят е проверен от Инспектората към ВСС, откъдето констатират, че действително делото се е завъртяло осем пъти, докато не се падне на председателката. В акта на ИВСС, качен на сайта на институцията, обаче въпросът е решен на честна дума – инспекторът е възприел версията на съдия Бельова за разпределението и никак не се е задълбочил в подробностите. А те разкриват схема, по която с помощта на съдия търговски дружества или банки биват ощетени. Според публикацията в „Капитал“ решението на съдия Бельова по осемкратно разпределяното дело за несъстоятелност ощетява две банки ипотекарни кредитори на свързани дружества.

Делото

През 2007 г. Мария Калайджиева учредява в полза на “Юробанк” и “ОББ” общо три ипотеки за обезпечаване на задълженията на съпруга Калин Калайджиев. Кредитите са предоставени на управляваното от Калин Калайджиев дружество – “К енд К Имоти”, а самите имоти са имущество на ЕТ “Мария Калайджиева”. През 2012 г. плащанията по кредита спират и банката започва процедура по събиране на своите вземания. Снабдява се с изпълнителен лист на 10 февруари 2012 г. и насрочва опис на ипотекираните имоти на ЕТ “Мария Калайджиева” месец по-късно – на 13-ти март. Длъжникът моли за отсрочка и банката се съобразява – описът е отсрочен за седмица по-късно.

Междувременно обаче в окръжния съд е внесена молба за обявяване на несъстоятелност на ЕТ „Мария Калайджиева“. Искането е на дружество, свързано със съпруга на Калайджиева. Делото е разгледано и решено скоростно въпреки възраженията на банките и доказателствените искания, които имат за цел да докажат, че придружаващите искането документи са меко казано съмнителни.
С решението ЕТ “Мария Калайджиева” е обявено в несъстоятелност със задна дата – от 05.03.2007 г. – пет години преди подаването на молбата за откриване на производство по несъстоятелност и девет дни преди учредяването на ипотека в полза на “Юробанк България” и няколко месеца преди учредяването на ипотеките в полза на ОББ. С други думи решението на съда прави невъзможно банките да си получат обратно парите по кредитите.

Шест години по-рано в Благоевградския окръжен съд избухва сериозен скандал, свързан със съмнения в случайния подбор на съдии в мандата на предишния председател Красимир Аршинков. Съветът сформира специална комисия, която провери съмненията и излезе с доклад с тежки заключения за съмнения в случайното разпределение на делата в съда и за облагодетелстване на съпругата на председателя в качеството й на адвокат. Ето защо се предполага, че кадровият орган ще бъде особено чувствителен при всеки сигнал за заобикаляне на случайния подбор – съдия Катя Бельова, която до този момент е заместник-председател на съда оглавява БлОС със заявката да върне доверието в съдебната институция след мандата на Аршинков – заявка, която ако съдим по напрежението в съдебния район, не е изпълнена.

Въпреки това няколко събития дават ясен знак, че следващият вторник мнозинството от ВСС ще преизбере съдия Бельова на поста. Шест месеца след първите сигнали за злоупотреба със случайния подбор на делото за несъстоятелност нито ВСС нито съдебният инспекторат, нито прокуратурата направиха необходимото, за да потвърдят нарушенията или да опровергаят съмненията. А те се засилват, тъй като версията на съдия Бельова за демонстрацията за разпределение на делата е сериозно разклатена.

В акта на ИВСС по конкретния случай е записано, че проверката е осъществена чрез „разговори със съдии от ОС-Благоевград“. „На 24.02.2012г. в ОС-Благоевград съдия Бельова е извършила демонстрация на разпределяне на случайно избрано дело в рамките на мониторинг, част от проекта “Правосъдие близо до хората: втора фаза”, осъществен с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България”. Разпределението на делото е било при наблюдение на неправителствени организации, участващи по проекта и съдии. Подобни демонстрации са правени и относно подбора на съдебни заседатели чрез системата за разпределяне на делата. Осъществявани са във връзка с ангажиментите, поети от ОС- Благоевград по Споразумение от м. януари 2012г. за сътрудничество със Сдружение „Център на НПО в Разград”, сочат инспекторите.

В конкретния случай, пише в акта на ИВСС, „в процеса на разпределението на докладчик през около 20 секунди в рамките на демонстрацията, в присъствието на наблюдателите, са били констатирани грешки в програмата – бутоните „Ръчно“ и „Автоматично“ са работели без да е избран режим на редакция“. „Това е позволявало да се избере докладчик, като модулът е създавал протокол за разпределение, но бутоните за разпределението не са се заменяли с бутон „Смяна“, а са оставали активни бутони „Автоматично“, което е позволявало „ново” разпределяне на делото безброй пъти, без да е било отбелязвано в протокола, че делото е преразпределяно от предишен докладчик и без програмата да иска причини за смяна на докладчика“, пише още инспекторатът.

В акта е уточнено, че съдия Бельова и заместниците й – съдиите Лилия Масева и Татяна Андонова, са изразили „категоричното си мнение пред проверяващия екип, че съдия Бельова е разпределяла дела само за нуждите на демонстриране на програмата пред наблюдателите от проекта „Правосъдие близо до хората” и други обществени организации“, а по по техен сигнал, „несъвършенствата в програмата за разпределение на делата са били отстранени впоследствие“.

С други думи ИВСС приема, че такава демонстрация се е състояла пред екипа на „Център на НПО в Разград“. Този „факт“ обаче е отречен от неправителствената организация. В официално становище до ВСС по процедурата за избор на председател на БлОС председателят на сдружението Георги Милков посочва, че такава демонстрация никога не се е състояла. „Инспекторатът към ВСС е проявил професионално бездействие по явно сериозен сигнал за системно нарушение на ЗСВ. Не почива на никакви доказателства написаното в Акт на Инпектората към ВСС, че на 24.02.2012 г. е проведена демонстрация на принципа на случайното разпределение на съдебните дела в Окръжен съд – Благоевград по проект „Правосъдие близо до хората: втора фаза“, пише в становището на НПО организацията. Оттам допълват, че не съществуват никакви писмени документи за провеждането на такава демонстрация по проекта. Пред „Съдебни репортажи“ Георги Милков потвърди, че никой от организацията не е участвал в т.нар. публично разпределение на делото и уточни, че при всяка демонстрация сдружението прави снимки, а такива по конкретния случай – няма.

Това се потвърждава и от изразеното становище по процедурата от доскорошния председател на Районния съд в Благоевград съдия Екатерина Николова, която сочи, че РС-Благоевград е бил партньор на проекта „Правосъдие близо до хората: втора фаза“ и като такъв е участвал във всички публични разпределения на дела, но в конкретния случай нито в сайтовете на съда, нито в календара на събитията на „Център на НПО-Разград“ не е отразено подобно събитие. „С оглед естеството на мероприятието (демонстрация – б.а.) обаче последното никога не е провеждано в рамките на 3 минути и то в края на работен ден, в какъвто време отрязък е направено 7-кратното преразпределение на визираното търговско дело“, пише съдия Николова и допълва, че пред съдии от районния съд съдия Петър Узунов, който е натоварен от председателя на окръжния съд в Благоевград да разпределя делата в Търговското и Гражданското отделение, е заявил, че не знае за подобно разпределение. Според съдия Николова нито разработчиците на системата за случаен подбор АСУД, нито ръководството на районния съд е било уведомено за констатиран дефект на софтуера, както твърди съдия Бельова.

Пред „Съдебни репортажи“ Катя Бельова заяви, че разпределението на делото е „проверявано по всички възможни инстанции“, а в електронната папка на делото е записано, че то е послужило за демонстрация. По думите й хора, които са присъствали на демонстрацията, ще потвърдят, че такава е имало. „Непрекъснато някой се мъчи да преекспонира нещата. Това е дело от 2012 г. Кой има интерес да преекспонира темата точно преди конкурса?, каза съдия Бельова. Помолена да коментира официалните становища на неправителствената организация и съдия Николова, доскорошният председател на БлОС заяви: „Това е тяхната гледна точка, демонстрация е имало“.
За казуса е сезирана и прокуратурата, откъде обаче прехвърлят топката на ВСС. С писмо от Върховната касационна прокуратура уведомяват „Център за НПО-Разград“, че „евентуалното нарушение на принципа за случайния подбор…би съставлявало основание за търсене на дисциплинарна отговорност от съдия, реализирането на която не е в правомощията на прокуратурата“ сигналът за нарушенията е изпратен на Етичната комисия на ВСС.

Откъдето, както казахме, заключват, че няма съмнения за етичните качества на съдия Бельова. Очевидното неглижиране на казуса и липсата на задълбочена проверка дали многократното преразпределение на делото, докато не се падне на председателката на съда и данните за странното администриране на процеса от съдия Бельова не са индикации за корупционна схема, каквито виждахме по време на управлението на Владимира Янева в Софийския градски съд, може да значи само едно – протекции от страна на кадровия орган на съдебната власт към председател на окръжен съд. А историята показва, че до стопиране на практики, които ощетяват страните по делата и превръщат съдилищата в гнездо на корупция, се стига само след намесата на посланици или на министър-председателя.

Силната подкрепа на мнозинството членове на ВСС от лобито на главния прокурор Сотир Цацаров и председателя на ВАС Георги Колев към съдия Бельова, изразена публично при предишната процедура, въпреки противоречивите й действия по време на първия мандат, също са индикация, че изборът е предизвестен. В този период председателят на БлОС инициира две дисциплинарни дела срещу председателя на районния съд Екатерина Николова, по които ВСС не намира нарушения, ВАС потвърждава решенията на съвета, а в един от случаите одитен доклад на кадровия орган открива превишаване на власт от страна на…Бельова, отново без последствия за нея. Според становището на съдия Николова председателят на Окръжния съд създава и сериозни трудности заради отказа да се командироват съдии в районния съд въпреки кадровия дефицит и високата му натовареност. Нещо повече – по предложение на съдия Бельова ВСС избира нов и.ф. председател на районния съд – съдия Вера Коева, която обаче участва в конкурса за председател на съда, въпреки практиката на съвета да не се дава преднина на кандидатите с назначаването им за временни административни ръководители.

Остава да видим дали съветът ще преизбере председателя на БлОС, а отговорът е почти еднозначен – ден, след като становището на съдия Екатерина Николова, с което версията ан Бельова е опровергана, е качено на сайта на ВСС, съдийската колегия „наказа“ бившия председател на районния съд с най-ниската председателска атестация в региона и така отново я постави в ситуация на кръгова отбрана.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

Вашият коментар