Съдийската колегия не можа да излъчи временен ръководител на СГС

Председателят на Софийския апелативен съд Даниела Дончева игнорира решението на съдиите в градския съд и предложи Стефан Милев
05-10-2017; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;

VSS

Софийският градски съд (СГС) остава без временен ръководител, след като днес членовете на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) не можаха да се обединят около една от двете кандидатури.

Заседанието бе предшествано от писмо на заместник-председателят на СГС Мина Мумджиева, която призова кадровиците спешно да решат въпроса кой да управлява съда до избирането на титуляр за поста. Предишният състав на ВСС остави въпроса висящ, а до днес нито председателят на Софийския апелативен съд (САС) Даниела Дончева, нито членове на Съдийската колегия не бяха издигнали кандидатура за временен ръководител на най-големия окръжен съд в страната. Изборът се налага заради оставката на предишния титуляр – Калоян Топалов.

За сметка на това Общото събрание на съдиите в СГС взе решение да подкрепи съдия Десислава Попколева – зам.-председател на СГС и е ръководител на въззивните състави в Гражданското отделение.

На заседанието се оказа, че предложение е постъпило от председателят на САС. Съдия Дончева е предложила за изпълняващ функциите председател на СГС Стефан Милев. Доскоро Милев бе временен ръководител на Софийския районен съд (СРС), а действията на предишния състав на Съдийската колегия на ВСС предизвикаха в началото на годината протест на съдиите и служители на СРС. Тогава СРС бе оставен без временен ръководител, въпреки номинацията на съдия Албена Ботева, която бе предложена от Общото събрание на съда и предложена от председателя на Софийския градски съд Калоян Топалов. По-късно бе избран Милев, който бе дългогодишен районен прокурор в София, говорител на Софийската районна прокуратура, а от лятото на 2015 г. – съдия. Милев беше член на Асоциацията на прокурорите и поддържаше категорично становище, че промените в Конституцията и Закона за съдебната власт са “законодателна репресия”.

Ситуацията със СГС се оказа идентична, а в началото на дебатите председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов припомни на колегите си, че на заседанието вчера са избрали ръководител на Окръжния съд в Бургас (БОС), чиято номинация от председателят на Апелативния съд в Бургас е била съобразена с решението на Общото събрание на БОС.

Панов докладва протокола от Общото събрание на съдиите в СГС, но председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Колев му възрази. „Досега има само едно предложение – на председателя на САС. Всичко друго е извън всякакви правила“, заяви той. Според Панов обаче в Закона за съдебната власт няма ограничение кой може да прави предложение за и.ф.председател. „Всеки може да сезира съответната колегия“, категоричен бе той.

Вероника Имова (избрана от парламентарната квота по предложение на ГЕРБ и определена скоро от Цветан Цветанов като най-добрия член на новия ВСС) заяви, че висшестоящия тпредседател има компетентност да предложи временен ръководител. Според нея Милев отговаря на изискванията и се е справил много добре като и.ф. председател на СРС. „Предложението е законосъобразно, пък и обосновано“, заключи тя.

Опитът част от членовете на колегията да игнорират решението на Общото събрание на СГС продължи с „изваждането“ на старо решение на ВСС, с което се упълномощават висшестоящите председатели на съдилища да правят предложения. За него напомни Стефан Гроздев (парламентарна квота, по предложение на ДПС).
По-късно Атанаска Дишева прочете решението, в което дословно се казва, че ВСС „указва“ на административните ръководители „своевременно“ да правят предложения за временни ръководители на долустоящите съдилища. „Не мисля, че може да има съмнения – то има указателен характер и целта му е да се стимулират административните ръководители да правят своевременно предложения. В никакъв случай решението не лимитира лицата, които могат да предлагат“, поясни тя.

Цветинка Пашкунова обяви подкрепата си за Десислава Попколева заради административния й опит и изключителните й качества като съдия. Атанаска Дишева също заяви, че ще гласува за съдия Попколева. Аргументите й – Стефан Милев, като и.ф. ръководител на СРС, не е работил известно време в градския съд и в този смисъл не е запознат с административните проблеми на съда. Освен това определи като „принципно неправилно решение и подход“ едни и същи лица в кратък период от време да се назначават за ръководители на различни органи на съдебната власт.

Севдалин Мавров бе на мнение, че „не може да се обезличи по-горестоящият административен ръководител“, който едва ли е взел сам решението кого да предложи. По думите му на СГС му трябва „едно лице, което отдавна не е било в съда, за да въведе нова атмосфера на работа“.

Вероника Имова отново взе думата, като каза, че решението на ВСС има указателен характер, но препраща към горестоящия ръководител, „който познава инстанциите, които контролира“. Боян Магдалинчев (парламентарна квота, ГЕРБ) се притесни дали колегията няма да обърне практиката и какво ще стане с предишни решения, ако днес членовете на ВСС не се съобразят с принципното решение на предишния състав. Затова председателят на ВКС да припомни, че след оставката на Владимира Янева от председателския пост в СГС, той е направил предложение за и.ф. ръководител и в този смисъл – практика има и в двете посоки.

„Това решение има отношение тогава, когато никой друг не е направил предложение, за да не стои един орган без ръководител“, включи се отново Атанаска Дишева. Подкрепи я Олга Керелска. „Безспорно е, че решението няма императивен характер“, поясни тя.

След кратка почивка, в която членовете на Съдийската колегия се запознаха с текста на решението на предишния състав, дебатът продължи.

Олга Керелска постави въпросът, че предложението се внася в последния момент и членовете на колегията се налага да правят допълнителни справки. „Не е редно да се налага такава практика“, заяви тя и направи предложение точката ад се отложи. „Нещата са сериозно и не са толкова спешни, за да налага решение в точно този момент“, каза тя и допълни, че това няма да се отрази на нормалната работа на съда.

Освен това добави, че колегията трябва да подкрепи „съдийската кандидатура“ на съдия Попколева. „Въпросът е много важен, въпросът е много принципен. Вчера Даниела Марчева каза да не забравяме какви знаци даваме на гилдията“, подчерта тя и изброи качествата на издигната от съдиите кандидатура – Попколева е съдия от кариерата, преминала на всички нива и е подкрепена от колегите си.

„Колегата Милев, при всичките качества, които притежава, е съдия от скоро, яви се на конкурс във втора инстанция, нещо, което не се възприема от съдиите. Ще кажете: това няма значение. Всичко има значение. Дълго време беше и.ф., където аз не знам какви са резултатите, дай Боже да са добри, но нямаме анализ. Той до вчера беше и.ф. ръководител на СРС, откъснал се е от работата в СГС“, направи своя анализ Атанаска Дишева. След това заяви, че Попколева има представа от организацията в СГС и избирането й би било израз на приемственост.

Вероника Имова посочи, че трябва да се отчете фактът, че Милев е награден с грамота за добрите му постижения като и.ф. ръководител. „Това не е малко, това е признание, мисля, че трябва да си отчита и това обстоятелство“, поясни тя.

По-краен в становището си бе Драгомир Кояджиков (парламентарна квота, БСП). Той заяви, че познава и двамата кандидати. Упрекна председателят на ВКС, че предложението му за съдия Попколева е закъсняло. Той също се обяви за отлагане на точката. По думите му и двамата номинирани са „неподходящи“.
Кояджиков заяви, че внимателно следи изявите на Стефан Милев и би определил поведението му като „цинично“. Позова се и на конкретен пример – при избирането му за и.ф. председател на СРС на въпрос на Камен Иванов кой го е предложил, защото не било ясно и пораждало съмнения, задал контра въпрос кой е предложил Иванов. „Тази му проява ме мотивира да гласувам против при всички случаи“, категоричен бе той. Същото важало и за съдия Попколева, заради „настоенията, които създаде управлението на Топалов“. „Там ситуацията е скандална. Там наследниците на Топалов дерибействат и мачкат личния състав. Десислава Попколева е продължението на това управление“, посочи той.

Красимир Шекерджиев също засегна въпроса за нуждата от по-голяма предвидимост в работата на ВСС, защото броят на допълнителните точки, поставя кадровиците „в ситуация да не можем да се подготвим“. По думите му няма време за отлагане на решението.

Олга Керелска призова колегите си да помислят за вариант, „който да ни обедини, а не да ни разедини, както в настоящия случай“. Възрази й Севдалин Мавров, според когото не е редно членовете на колегията да правят предложения, защото не било морално – „утре ще започнат от СГС да ни ходатайстват“. В крайна сметка предложението за отлагане не се прие.

По същество Красимир Шекердиев каза, че и двамата кандидати имат качествата да се справят със задачата, но ще подкрепи съдия Попколева, защото това е принципно становище. „Няма никакво съмнение, че административният ръководител на САС има право да предложи този кандидат, който счете за подходящ. Аз виждам резултатите от Общото събрание на СГС – от 69 присъстващи, 55 са подкрепили съдия Попколева, двама въздържали се, нито един против. Ако не кажем конкретна причина, че не може да се справи, тогава няма основание да не подкрепим колегите. Така разбирам аз съдийското самоуправление“, заключи той.

Атанаска Дишева поиска да знае каква част от професионалния стаж на Милев е в съда и колко от него в СГС.
При гласуването мнозинство не се сформира. В залата не присъстваха Боян Новански (парламентарна квота, Обединени патриоти) и Даниела Марчева (парламентарна квота, БСП, преди това съдия в Софийския апелативен съд), която излезе малко преди гласуването. Така гласовете се разделиха – четирима гласуваха за Стефан Милев. Това бяха Георги Колев, Севдалин Мавров, Стефан Гроздев и Боян Магдалинчев. Седем гласуваха за съдия Попколева, сред които беше Вероника Имова, вероятно поради объркване, тъй като в дебата горещо подкрепяше Милев.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Снимка: Дарик

“Независим” и подчинен на главния прокурор да разследва обвинител №1, предлага правителството

Syd

Венецианската комисия: Механизмът за разследване на главния прокурор не бива да обхваща и председателите на върховните съдилища

Съветът на Европа призова управляващите да се откажат от проекта “Кирилов”
Снимка: Капитал

Президентът подписа указа за назначаване на Иван Гешев за главен прокурор, макар повторното гласуване във ВСС да не е изтрило съмненията

Румен Радев инициира широк обществен дебат за промени в Конституцията
Syd

Съдии настояват за образуване на дисциплинарно производство срещу Иван Гешев

Поведението на избрания за главен прокурор и правосъдния министър е неприемливо дори от гледна точка на най-ниските изисквания за етично отношение, вежливост и възпитание
Снимка: Веселин Боришев, ClubZ

ВСС отказа да започне нова процедура за избор на главен прокурор, мнозинството гласува Иван Гешев да оглави прокуратурата

Атанаска Дишева съобщи, че единственият кандидат за поста я заплашва. Правосъдният министър демонстрира недопустимо отношение към опонентите на Гешев
Снимка: Капитал

Президентът Румен Радев върна избора на главен прокурор на Висшия съдебен съвет

Държавният глава: Издигането на един единствен кандидат отнема от престижа и легитимността на бъдещия главен прокурор
Снимка: Веселин Боришев, ClubZ

Съюзът на съдиите призова президента Радев да върне избора на Иван Гешев за главен прокурор

Нито магистратите, нито българските граждани получиха информация в кои “две сгради” се избират ръководителите в съдебната власт
Syd

Фондация „Български адвокати за правата на човека“: Президентът да върне избора на Иван Гешев за главен прокурор

По време на изслушването кандидатът посочи публично предварително определени „мишени“ за институцията, сочат правозащитниците
Снимка: Капитал

Предизвестено: Иван Гешев беше избран за главен прокурор с 20 гласа

Критиките към единствения кандидат за поста провокираха признанията на Сотир Цацаров, че изходът от конкурсите за "тримата големи" се договаря в "други две сгради"
ek

ЕК счита, че мониторингът над България трябва да приключи, но решението се отлага

Вашият коментар