Под диктовката на Георги Колев и без мотиви Съдийската колегия отмени решението си за външен анализ на административното правосъдие

С демонстративно напускане на заседанието мнозинството за пореден път отложи разглеждането на точката “другарски съд” на Калин Калпакчиев
18-04-2017; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;
Снимка: Дневник

Снимка: Дневник

Мнозинството в Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет (ВСС) за пореден път нагледно демонстрира, че гласува под диктовка. Днес, след близо два часа дебати, колегията отмени решението си от преди две седмици, с което чрез Министерството на правосъдието се иска техническа помощ от Службата за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия за анализ на административното правосъдие в България.

На 4 април предложението да бе подкрепено от 9 от членовете на колегията, днес за отмяната му гласуваха 7 от кадровиците, а мотивите бяха абсурдни – едни обясниха, че не са присъствали на заседанието, други – че точката била гледана в късния следобед, трети – че са допуснали грешка. Силно впечатление направи и друго: преди две седмици дневният ред на заседанието, на което бе прието да се иска външен анализ, бе подписан от председателя на Върховния административен съд (ВАС) Георги Колев, с други думи – той е бил запознат с идеята, макар да не присъства на самото гласуване. Днес Колев внесе предложение, с което де факто се ревизира решението на колегията, а мотивите бяха, че смисъл от такъв анализ нямало, защото административното правосъдие работило добре. Според него решението било немотивирано.

Колев попита и каква е целта на анализа – да съкрати административните съдилища наполовина и добави.
Калин Калпакчиев обясни, че необходимостта от прегледа стъпва на Актуализираната стратегия за съдебна реформа и пътната карта към нея, като една от заложените мерки е функционален анализ на административното правосъдие, който трябва да бъде изготвен до края на годината. В стратегията е посочено, че изпълнението на тази мярка е от компетенциите на ВАС И ВСС.

Колев обаче се възпротиви – след като ВСС няма капацитет, това била самооценката на вносителите на точката, предложението не е мотивирано, той не виждал с какви аргументи се предлага искането на такава помощ от ЕК. Упреците му бяха насочени и конкретно към Калин Калпакчиев и ръководената от него комисия за съдебната карта – за четири години нищо не било свършено. “За разлика от другите, смятам да се отчета какво съм свършил и какво не съм свършил през мандата и защо не съм го свършил”, отвърна Калпакчиев.

Светла Петкова, която единствена преди две седмици гласува против, заяви, че била изморена в края на деня и нямала сили да се противопостави. Петкова каза още, че във ВАС отдавна се работи по функционален анализ, изготвен бил пакет от законодателни промени.

Наложи се председателят на ВКС Лозан Панов да напомни, че дневният ред на заседанието на 4 април е бил подписан от председателя на ВАС Георги Колев, че Колев първо настоял друга точка да бъде изтеглена по-напред в дневния ред, а после напуснал заседанието. Изрази и недоумението си – какво се е променило за две седмици и какво налага решението на колегията да се ревизира. “Това означава, че нашите решения стават непредсказуеми и непредвидими. Всяко едно решение, което ще вземем утре, след седмица, две ще го отменим. Така Пленумът може да отмени избора на г-н Георги Колев за председател на ВАС, на г-н Сотир Цацаров за главен прокурор, на мен за председател на ВКС. Ставаме непредвидими, защото някой нещо не е проумял, случило му се е нещо, сетил се сега какво всъщност е гласувал нещо, преосмислил е какво е гласувал”, категоричен бе Панов.

Председателят на ВКС каза още: “Възобновяване на тази точка, без ясни мотиви, създава непредвидимост на решенията ни като колективен орган, при условие че едни хора при един дебат са гласували по един начин, а след две седмици по друг начин. Как се обяснява такъв вот на колегите?”.

Георги Колев възрази. По думите му твърдението, че един колективен орган не може да си промени решенията, е “несериозно”. Галина Карагьозова му опонира, че в АПК изрично са посочени основанията за отмяна на решенията на един колективен орган. Карагьозова бе категорична, че Колев не е посочил нито едно от тях в предложението си за отмяна на взетото решение. “Не се съмнявам, че то ще бъде отменено, но сме длъжни поне някаква привидност за законосъобразност на вземаните от нас решения да спазим”, заяви още тя. Карагьозова каза също, че решението е било изключително добре мотивирано. “Не сме имали наум да омаловажим вече направеното от работни групи. Към момента няма нищо направено по отношение на този анализ, нищо направено за привеждане в съответствие на административното правосъдие с нуждите на държавата като такова, няма нищо направено и в областта на законодателни промени. Замисълът на тази помощ не е да компрометира дейността на ВАС, нито на системата от административни съдилища. Именно с ресурсите на външните експерти да се направи анализ, който да послужи за преосмисляне на това, че ВАС действа като първа инстанция и контролира собствените си решения като касация”, посочи тя.

Направи и аналогия – в началото и външният анализ на прокуратурата, извършен от Службата за подкрепа на структурните реформи на ЕК бил посрешнат на нож от главния прокурор, а и от цялото ръководство на прокуратурата, но сега той е в основата на предлаганите от държавното обвинение мерки за реформа.
Карагьозова упрекна Колев, че стоварва отговорността единствено на комисията на Калин Калпакчиев.

“Комисията, която непрекъснато цитирате и от която изисквате да се справи с дейност, която е отговорност на цялата държава,на всички власти, се състои от пет човека. Много хубаво да се обръщате към Калин Калпакчиев, но и той е сам, не може да искате да се справи с всички реформи, които лежат на целия ВСС и на други институции”, категорична бе тя.

Председателят на ВАС обаче продължи да твърди, че явно целта на анализа е да се съкрати броят на административните съдилища. “Не виждам как комисията се съсредоточава само върху административните съдилища. Колко възражения трябваше да има, за да бъдат променени коефициентите на натовареност. Най-големият проблем на комисията е административното правосъдие и неговият анализ. Очевидно трябва да нарушим една добре действаща система. Вие започнахте с вашите коефициенти, колко време беше необходимо, за да бъдат коригирани и колко време трябваше, за да вземете предвид становищата на съдилищата. Сега влизате в същата пътека, да се концентрирането върху други задачи, за които имате капацитет”, продължи с обвиненията Георги Колев.

Подкрепиха го Светла Петкова и Галя Георгиева – първата поиска въпросът да се отнесе до Пленума, втората попита къде е протоколът от заседанието на комисията за съдебна карта, на което е взето решението да се изиска техническа помощ. Георгиева дори се мотивира, че ще подкрепи предложението на Колев по “процедурен повод”, защото “някои хора се изживяват като човека комисия”, явно визирайки Калпакчиев. Соня Найденова й отговори, че на конкретното заседание Калпакчиев не е присъствал, тъй като е бил командировка.

“Ако аз бях подписал дневния ред за 4 април, сигурно и аз щях да бъда обвинен в това, че искам да разваля нещо работещо. Нека припомня, че решението на външния анализ на прокуратурата е взето извън Пленума”, каза председателят на ВКС.

Тук се включи Каролина Неделчева, която декларира, че всъщност била сгрешила на 4 април. Оправда се, че точката се разглеждала много късно и не била обърнала внимание на мотивите, но сега вече виждала, че решението е немотивирано. Подобно бе изказването и на Мария Кузманова.

“Не бих се гордял с подобни съображения. Много притеснително е за стабилитета на нашите решения, за представата ни за законност. Доста лековерно се отнасяме към задълженията си като членове на ВСС. Всяко решение може да бъде отменено, актуализирано, но на база закона и мотиви. Другото е произвол, беззаконие и волунтаризъм – ще правим каквото си искаме, защото така ни се иска”, отговори им Калин Калпакчиев. Напомни, че анализът има за цел и да посочи позитивите в организацията на административното правосъдие и да помогне за актуализиране. “Никой не си е позволил да изрази негативизъм и съмнение в работата на административните съдилища. Не всявайте поредната линия на разделение. Членове на ВСС обичат да говорят за съдии от София и от страната. Сега откриваме поредния фронт на противопоставяне между административните съдии и останалите. Не сме си позволявали нито в комисията, нито в съвета да допуснем противопоставяне. Никой не говори за закриване на административни съдилища”, заяви Калпакчиев. И добави, че въпросът за реорганизацията на съдебната карта е много сериозен и затова е необходимо да се събере информация от различни източници, включително и външни. Така членовете на ВСС ще бъдат убедителни в анализа си, а съдиите и обществото няма да могат да ги атакуват, че без анализ съкращават органи на съдебната власт.

Тук Колев заключи, че всички 28 административни съдилища следвало да останат. Галина Карагьозова отново каза, че никой няма за цел да разваля системата на административните съдилища, нито пък някоя друга от съществуващите.

В крайна сметка съвсем очаквано мнозинството в колегията ревизира собственото си решение, очевидно под давлението на Георги Колев.

Демонстрацията на принципа, че мнозинството решава, независимо от правилата продължи и след това. Когато дойде ред отново да се обсъди въпросът, за втори път повдигнат от Калин Калпакчиев, за “другарския съд”, спретнат му на заседание на Пленума, мнозинството напусна демонстративно залата. Георги Колев, Димитър Узунов, Светла Петкова, Галя Георгиева, Даниела Костова, Каролина Неделчева и Мария Кузманова си събраха нещата и един по един напуснаха заседанието, въпреки че то не беше закрито. “Върховна проява на съдийско достойнство”, възкликна Калин Калпакчиев. Председателят на ВКС пък даде 10-минутна почивка, тъй като имаше още точки в дневния ред. При възобновяване на заседанието бе разгледана една точка, Калпакчиев отново се опита да докладва и същите членове на ВСС отново напуснаха, като така колегията нямаше кворум да продължи. Затова Калпакчиев се закани отново да внесе точката, заяви, че залата са напуснали “хората, които са част от една пропагантна кампания”.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Снимка: ClubZ

Съдът остави в ареста кметицата на “Младост” Десислава Иванчева

Снимка: Веселин Боришев, ClubZ

Кметицата на “Младост” изнудвала инвеститор “в чисто житейски смисъл”

Показната акция по задържането на Десислава Иванчева била, за да не се появи "световна конспирация"
Снимка: Дневник

Парламентарната квота и председателят на ВАС блокираха позиция на Съдийската колегия срещу шефа на комисията “Антикорупция”

Вероника Имова защити Пламен Георгиев: изявленията му не били атака към съда, а проява на държавническо отношение
Снимка: Капитал

Конституционният съд: Новата подсъдност и правила в спецсъда не го превръщат в извънреден (мотиви)

Снимка: Капитал

Оттегляне на промените за корупцията в частния сектор, поискаха от бизнес-организациите

Правосъдният министър Цецка Цачева не е съгласна
Снимка: Дневник

Делото “КТБ” тръгва по същество, съдът отхвърли като неоснователни всички възражения на адвокатите

Syd

Европейски съдийски организации: Европа да не си затваря очите за лова на вещици в Турция

Снимка: Дарик

Прокуратурата не откри престъпление в неправомерното изземване на дело от председателя на Софийския апелативен съд

Държавното обвинение е проверило дали Даниела Дончева е оказвала натиск на съдебния състав, но не и защо е нарушила случайния подбор на делата
Снимка: Дарик

Проверка на Инспектората към ВСС потвърди, че председателят на САС е нарушил случайното разпределение на делaта

ssb

Съюзът на съдиите към Борисов: Застъпете се за спазването на човешките права на арестуваните в Турция

Вашият коментар