Трайчо Трайков с обвинение за умишлена безстопанственост заради приватизацията на ЕВН, търсят Симеон Дянков – ощетил българските пенсионери

"Булброкърс": Прокуратурата абсолютно неоснователно замесва името на компанията в своите видимо политически активности и битки три месеца преди парламентарните избори
03-01-2017; категория: Дела, Новини; автор: Галина Гиргинова;

Syd

Прокуратурата е повдигнала обвинение срещу бившия министър на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков за умишлена безстопанственост, от която са настъпили щети за държавата в размер на повече от 20 млн. лв., заради сделката за продажба на държавния дял на “ЕВН България Електроразпределение”. Обвинение по това дело за престъпление по служба се очаква да получи и бившият финансов министър и вицепремиер Симеон Дянков, съобщи днес говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова. Засега Дянков не е намерен на известния му адрес, затова, подчерта Арнаудова, прокуратурата вероятно ще го обяви за национално издирване.

За обвинението на Трайчо Трайков, който бе кандидат за президент в изборите през ноември, се разбра от “Фейсбук” пост на самия него вчера, макар то да му е повдигнато още на 28 декември, а призовката да се яви е получена в последния работен ден преди Бъдни вечер. Арнаудова отрече прокуратурата да е крила информацията, а забавянето на официалната информация обясни с фактът, че е била в отпуск между празниците.

Трайков е обвинен за това, че в периода май – юни 2011 г., в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – министър, в качеството си на орган, упражняващ правата на държавата, като акционер в капитала на „ЕВН България Електроразпределение” АД, и като принципал на „Държавна консолидационна компания”(ДКК) ЕАД, не е положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество и от това са последвали значителни щети за „ДКК” ЕАД в размер на 20 829 200.00 лева.

Според прокуратурата Трайков дал съгласие продажбата на притежаваните от „ДКК” ЕАД 51 612 акции от капитала на „ЕВН България Електроразпределение” АД да се извърши от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол в нарушение на Стратегията за приватизация на електроразпределителните дружества, приета с решение на Министерски съвет и одобрена от парламента през 2003 г. Стратегията предвиждала печеливша продажба на остатъчния дял при повишаване показателите на дружеството и увеличаване на тяхната стойност.

Сигналът за сделката е подаден от бившия шеф на Комисията за финансов надзор (КФН) Стоян Мавродиев през 2013 г. През септември 2013 г. Мавродиев дава интервю пред австрийския вестник “Дер Щандарт” (известен с интервютата си с Цеко Минев и Цветан Василев), в което казва, че седмица по-рано КФН е подала сигнал до главния прокурор срещу “срещу бившите министри на финансите и енергетиката Симеон Дянков и Трайчо Трайков, както и срещу инвестиционното дружество “Булброкърс” ЕАД, което се контролира от Иво Прокопиев и е било наето тогава от администрацията като консултант”. “Стигнахме до заключението, че интересите на България са били накърнени чрез една приватизационна сделка. “След едногодишно разследване разкрихме дейност, която представлява пазарна злоупотреба. Нашите експерти изчисляват загубите за държавата на около 87 млн. лв. (еквивалентни на 44.41 млн. евро). През 2011 г., българското правителство реши да продаде оставащия държавен дял от 33 на сто от енергоразпределителното дружество EVN. В резултат на манипулации на борсата българското правителство не успя да постигне реалната пазарна цена, а по-ниска. Републиканският бюджет очевидно беше ощетен. Сега главната прокуратура следва да реши дали да проведе досъдебно производство. Разбира се, нашите правни действия не са насочени срещу EVN, като купувач. Те са предприети в интерес на дружеството и неговите акционери”, твърди тогава Мавродиев.

В отговор на обвиненията пред изданието Mediapool Иво Прокопиев, изпълнителен директор на “Алфа Финанс”, част от която е и “Булброкърс”, и съиздател в “Икономедиа”, казва през 2013 г., че продажбата на дела в ЕВН е била реализирана на фондовата борса на закрит аукцион. “Няма по – справедлив и прозрачен начин за оценка на стойността на една фирма от търг на фондовата борса. “Булброкърс”, като посредник при продажбата, се е съобразил стриктно с всички изисквания от страна на държавата. Постигнатата цена на търга надхвърляше значително минималната, определена от държавата, може би 20-25% над нея. Припомням, че продажбата беше отчетена като огромен успех в края на 2011, когато нямаше никакви инвеститори. Нелепо е две години по-късно да се правят такива инсинуации”, твърди Прокопиев и припомня, че процедурата по продажбата е била под надзора на КФН “и ако същата институция я атакува сега като неизгодна, е най-малкото странно”. “Методът на продажбата бе определен от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и от КФН, а инвестиционният посредник, тоест “Булброкърс” бе избран с конкурс”, допълва Иво Прокопиев.

Днес говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова уточни, че досъдебното производство е образувано на 17 април 2014 г., а през лятото на миналата година са повдигнати обвинения за злоупотреба с доверие на управителя на “Булброкърс” Радослав Рачев. На въпрос защо обвинения по случая се повдигат пет години след сделката, тя обясни, че са разпитани 50 свидетели, по делото има 28 експертизи. Арнаудова прочете дословно прессъобщението, което бе изпратено по-късно на медиите, с обяснението, че материята е сложна.
Според установената от прокуратурата фактология по случая през 2011 г. българската държава, като миноритарен акционер в „ЕВН България Електроразпределение” АД взема решение за продажба на 51 612 бр. акции, представляващи 33 % от капитала на дружеството.

Мажоритарен собственик вече на „ЕВН България Електроразпределение“ АД е ЕВН АГ Австрия. През 2004 г. ЕВН АГ Австрия е придобил 67% от капитала на дружеството при цена на една акция 1412, 375 евро. Съгласно стратегията за приватизация на електроразпределителните дружества, продажбата на акциите на остатъчния държавен дял е следвало да бъде извършена по цени по- високи от продажната цена на мажоритарния дял при наличие на повишени показатели на дружеството. Разследването е доказало, че в периода 2004г. – 2011г. дружеството ЕВН е било с постоянно повишаващи се показатели и на печалба.

След проведена процедура за избор на инвестиционен посредник за продажбата на акциите на дружеството на 19.07.2011г. АПСК сключва договор с „Булброкърс” ЕАД, с който възлага дейности по подготовката на приватизационната сделка, както и изготвяне на „анализ за определяне стойността на предложените акции от капитала на дружеството“. 

“В нормативната уредба, регулираща процесите на приватизация, не фигурира понятието „анализ за определяне стойността на предложените акции“, а „приватизационна оценка“. Съгласно Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки, приватизационните оценки се изготвят от независими оценители. В конкретния случай АПСК в качеството си на орган по приватизация не е възложила директно изготвянето на „приватизационна оценка“, а е възложила изготвянето на „анализ за определяне на стойността на предложените за продажба акции“  при това опосредено – чрез договор за възлагане на инвестиционно посредничество с „Булброкърс“ЕАД . Това е било изрично указано на изпълнителния директор на АПСК  от министър Трайков, както и от министър Дянков, в чийто ресор като вицепремиер по това време е била приватизацията”, твърдят от прокуратурата. Така приемането на оценката не е извършено по установения законов ред, а минималната начална продажна цена на една акция била занижена от 1777,48 лв. на 1373,92 лв.

На 23 ноември 2011 г. изпълнителният директор на „Булброкърс“ ЕАД Рачев депозирал в АПСК доклада за „анализ за определяне стойността на предложените акции от капитала на дружеството“, който десет дни по-късно бил одобрен от изпълнителния съвет на АПСК.

„Булброкърс” ЕАД предприели действия и по изготвяне и внасяне за одобрение и потвърждаване от страна на Комисията за финансов надзор (КФН) Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на 156 400 бр. акции, издадени от „ЕВН България Електроразпределение” АД, както и за публично предлагане на 51 612 бр. акции от същата емисия. В Проспекта било уточнено, че публичното предлагане на акциите на „ЕВН България Електроразпределение” АД ще се извърши на приватизационен пазар на Българска фондова борса чрез организиран „Смесен закрит аукцион” за продажба. Въпреки, че през 2008г. БФБ преминава на платформа за търговия Ксетра /Дойче Бьорзе/, към 2011 г. е взето решение приватизационните сделки да продължат да се извършват чрез смесен закрит аукцион на платформа РТС /руска търговска система/. Тази платформа за търговия  допуска манипулация, тъй като  сървърът за провеждането й се намира в сградата на БФБ и достъп до поръчките в реално време е възможен от служители на борсата. Това е установено в хода на разследването от назначените съдебно технически /компютърни/ експертизи”, считат от прокуратурата.

Борсова експертиза установила, че методът „смесен закрит аукцион“ противоречи на  основните принципи на прозрачност и състезателност в борсовата търговия, ограничава реалната конкуренция между потенциалните купувачи и подлежи на контрол от регулатора Комисията за финансов надзор. “Важно обстоятелство от разследването е и фактът, че инвестиционният посредник „Булброкърс“ ЕАД е въвел в заблуждение инвестиционната общност и възможните купувачи на акциите, като са посочили в проспекта невярното обстоятелство, че мажоритарният собственик ЕВН АГ Австрия няма намерение за покупка на акции след допускането им за търговия. В действителност мажоритарният собственик на ЕВН АГ Австрия е имал такива намерения, като бившите работодатели на министър Трайков – Щефан Шишковиц и Петер Лайр /членове на Управителния съвет на дружеството/ са договаряли с „Булброкър“ЕАД предстоящите действия по изкупуването на миноритарния дял на „ЕВН България Електроразпределение“ АД”, уточняват от държавното обвинение.
На 21 декември 2011 г. на Българската фондова борса бил проведен първият смесен закрит аукцион по продажбата на държавния дял от „ЕВН България Електроразпределение” АД, а на следващия ден – вторият аукцион за акциите, като основен купувач бил мажоритарният собственик на „ЕВН България Електроразпределение” –  EVN AG – Република Австрия, чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” ЕАД.

Говорителят на главният прокурор обясни, че цялата процедура била опорочена, тъй като в нарушение на чл. 25, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, тоест в конфликт на интереси, “Булброкърс” представлявали и държавата, и купувача, с което спечелили над 1 млн. лв. По думите на Арнаудова служители на Агенцията по приватизация са свидетелствали, че са получавали указания от Трайков и Дянков за сделката. “Самите хора разказват, че са инструктирани. Дори писмено”, подчерта говорителят на главния прокурор.

Освен това, уточняват от прокуратурата, през 2010 г. с решение на Министерски съвет са одобрени мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната политика (т. нар. „антикризисна програма „Дянков”). В изпълнение на тази антикризисна програма през 2010г. е била структурирана „Държавна консолидационна компания” ЕАД (ДКК). Пак през 2010 г. кабинетът приел решение за прехвърляне на пакети от акции на търговски дружества с под 50% държавно участие, чрез внасяне на непарични вноски в капитала на ДКК. “Идеята за структурирането на ДКК е била изцяло на Министерство на финансите, ръководено по това време от Симеон Дянков, с цел приходите от приватизация да постъпват най-напред в ДКК, а в последствие под формата на дивидент в централния бюджет. По този начин приходите, в това число и приходите от продажбата на държавния дял от трите електроразпределителни дружества ЕВН, Е.ОН и ЧЕЗ, са постъпили под формата на дивидент в държавния бюджет и същите не попадат в Сребърния фонд. Това подпомага бюджета от гледна точка на бюджетен дефицит, т.е. тези приходи могат да бъдат използвани свободно, но ощетяват Сребърния фонд, в нарушение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система /т.нар. Сребърен фонд/ и от това са ощетени българските пенсионери”, твърдят от прокуратурата.

Тази сутрин Трайчо Трайков определи обвиненията си като форма на тормоз и заяви, че е бил предупреден, че кампанията му за президент ще доведе до това. По думите му, обвинението му е абсурдно. “Българската фондова борса е дала пазарна оценка. После прокуратурата намира експерта Иван Иванов, който дава друга оценка, и тя пита защо тя е различна от пазарната”, обясни Трайков. ”Въпросът е прокуратурата къде се прицелва. Тази сделка беше в програмата на правителството, програмата на министерството, Народното събрание, министърът за добро или за лошо просто не се меси”, заяви Трайков. А от прокуратурата подчертаха, че не са правили пазарна оценка на сделката.

През 2014 г. “Капитал” пише, че инвестиционният посредник “Булброкърс” е спечелил дело срещу Комисията за финансов надзор (КФН) във връзка с приватизацията на ЕВН пред съда. Съдът приема, че “Булброкърс” не е извършил нарушение, а обвиненията на КФН противоречат на разума и целта на публичното предлагане на акции на фондовата борса. Законът не ограничава инвестиционните посредници да представляват едновременно купувача и продавача в една сделка. Това изрично е допуснато в договора между Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и “Булброкърс”, цитират решението на съда “Капитал”.

“На първо място следва да се отбележи, че държавният интерес се защитава от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол в договорените условия за инвестиционно посредничество, както и от зададените параметри за продажба на държавния дял”, пише в решението на съда.

По-късно от “Булброкърс” изпратиха становище, в което се казва, че обвиненията към компанията са „абсурдни и напълно безпочвени“. “Те касаят пазарна сделка успешно приключила през 2011 г. и почиват върху многократно опровергавани неверни допускания и твърдения. Обвиненията са построени върху сигнал със съмнителна обективност подаден от бившия председател на КФН Стоян Мавродиев, въпреки че проспекта за извършване на сделката е потвърден от управляваната от него институция, а КФН е регулирала и съблюдавала целия процес“, се сочи в позицията. Според нея в случая се преследват цели различни от справедливост и законност, а „прокуратурата абсолютно неоснователно замесва името и репутацията на търговско дружество в своите видимо политически активности и битки три месеца преди парламентарните избори“.

Според компанията изнесените от прокуратурата данни са неверни. „Категорично невярно е, че е заобиколен закона и Булброкърс“ ЕАД е изготвил и е определил цената на остатъчния дял от „ЕВН България“ ЕАД, както и че дружеството е избрало методология за оценка, която ощетява държавата. Оценката е изготвена от независим лицензиран оценител по методология определена от Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол (АПСК), както повелява закона и договора на инвестиционния посредник. „Булброкърс“ ЕАД е изпълнявал инструкциите на АПСК, препоръчал е минимална цена на акция, под която не съветва да се продават дялове, което е прието от Агенцията. Сделката беше реализирана на пода на Българската фондова борса по метода на закрит аукцион, който е най-справедливия и състезателен метод, тъй като пазара сам определя стойността на акциите. Меко казано некоректно е да се сравняват цените за мажоритарен и миноритарен пакет акции, особено цените между 2004 г. и 2011 г. – в средата на най-тежката финансова криза и при тотална липса на инвеститори. Въпреки това тази конкретна сделка беше оценена като огромен успех, защото заявките за покупка надхвърлиха със 130% предлаганите акции, постигнатата цена беше с 1/3 над минималната допустима цена одобрена от АПСК, а получената сума беше почти 100 млн. лв.“, подчертават оттам.

И още: „Приватизацията на миноритарния пакет акции на „ЕВН България“ по метода „смесен закрит аукцион“ е една от трите абсолютно идентични процедури за продажбата на миноритарните пакети в електроразпределителните дружества. Напълно необяснимо е как само една от тях, пет години след успешното й приключване, може да представлява проблем за прокуратурата, а другите две еднотипни сделки не са. Още повече, че постигнатата цена за остатъчния дял от „ЕВН България“ е най-висока, като мултипликатор на брутната печалба.“

Като абсурдни и нямащи нищо общо с истината компанията определя твърденията, че „Булброкърс“ ЕАД е консултирал както държавата в лицето на АПСК, така и „ЕВН АГ“, Австрия. „В нито един етап на тази сделка дружеството не е предоставяло консултантски услуги или инвестиционен съвет на австрийската компания. Продажбата на пакета акции на „ЕВН България“ ЕАД е извършена в пълно съответствие със закона и изискванията на държавата в лицето на Агенция за приватизация и регулатора Комисия за финансов надзор (КФН).“, завършва позицията на инвестиционния посредник.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

44 коментара

Вашият коментар