Съсловни организации призоваха депутатите да отхвърлят поправките в ЗСВ, с които декларирането на членство в професионалните сдружения на магистратите става задължително

Изменението в закона засяга свободата на съдиите, прокурорите и следователите и е предпоставка за неравно третиране
25-07-2016; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;

Syd

Декларирането на членство в съсловните организации на магистрати засяга свободата на съдиите, прокурорите и следователите на сдружаване в организации за защита на професионалните им права. Това се казва в писмо на Съюза на съдиите, Българската съдийска асоциация и Асоциацията на прокурорите до народните представители. Позицията е отговор на приетите в правната комисия на парламента миналата седмица поправки в Закона за съдебната власт (ЗСВ). Тогава депутатите въведоха задължението „всеки съдия, прокурор и следовател, членовете на Висшия съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет в едномесечен срок от встъпване в длъжност подават пред съответната колегия на Висшия съдебен съвет декларация за всички свои дейности и членства в организации, юридически лица с нестопанска цел и граждански дружества или обединения“. За сметка на това депутатите от правната комисия за пореден път бламираха предложението членуването на магистрати в масонски ложи да се декларирана.

Трите съсловни организации призоват депутатите да не подкрепят поправката, според която ВСС ще събира информация за членство в съсловни организации, тъй като това представлява намеса в свободното им упражняване. „Това е така, защото от факта на членство в професионална организация произтича задължение за съответния магистрат да декларира същото. Намираме, че се явява лишено от легитимно основание оправомощаването на Висшия съдебен съвет да събира и съхранява информация за членството на съдии, прокурори и следователи в професионални организации. Съхраняването на такава информация от държавен орган има своя смисъл само ако това е свързано с изпълнението на функциите му. Наличието или липсата на членство на определен магистрат в съсловна организация няма отношение към нито една от възложените от Конституцията и ЗСВ кадрови и дисциплинарни правомощия на ВСС, доколкото принадлежността към съсловна организация не следва да се отчита при атестирането, повишаването или дисциплинарното наказване на съдиите, прокурорите и следователите“, сочат от съсловните организации.

Те са категорични, че достъпът от страна на Висшия съдебен съвет до информация за членския състав на съсловните организации „създава предпоставки за неравнопоставено третиране на магистрати в зависимост от това дали те принадлежат към професионална организация и в коя от тях членуват“. „При отхвърлянето от страна на Правната комисия на предложенията на вносителя на законопроекта да се счете за несъвместимо с упражняването на магистратска професия на членство в организации, засягащи независимостта на съдебната власт и следващото от него задължение за деклариране на такова членство, създаването на задължение за деклариране на членство в създадени в съответствие със закона и регистрирани надлежно професионални организации създава впечатление, че законодателят счита такова членство за укорима дейност, нуждаеща се от допълнително регулиране чрез създаване на задължения за членовете им“, се подчертава в писмото.

Утре измененията в ЗСВ ще бъдат разглеждани в Пленарна зала на парламента.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

Вашият коментар