Съсловни организации призоваха депутатите да отхвърлят поправките в ЗСВ, с които декларирането на членство в професионалните сдружения на магистратите става задължително

Изменението в закона засяга свободата на съдиите, прокурорите и следователите и е предпоставка за неравно третиране
25-07-2016; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;

Syd

Декларирането на членство в съсловните организации на магистрати засяга свободата на съдиите, прокурорите и следователите на сдружаване в организации за защита на професионалните им права. Това се казва в писмо на Съюза на съдиите, Българската съдийска асоциация и Асоциацията на прокурорите до народните представители. Позицията е отговор на приетите в правната комисия на парламента миналата седмица поправки в Закона за съдебната власт (ЗСВ). Тогава депутатите въведоха задължението „всеки съдия, прокурор и следовател, членовете на Висшия съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет в едномесечен срок от встъпване в длъжност подават пред съответната колегия на Висшия съдебен съвет декларация за всички свои дейности и членства в организации, юридически лица с нестопанска цел и граждански дружества или обединения“. За сметка на това депутатите от правната комисия за пореден път бламираха предложението членуването на магистрати в масонски ложи да се декларирана.

Трите съсловни организации призоват депутатите да не подкрепят поправката, според която ВСС ще събира информация за членство в съсловни организации, тъй като това представлява намеса в свободното им упражняване. „Това е така, защото от факта на членство в професионална организация произтича задължение за съответния магистрат да декларира същото. Намираме, че се явява лишено от легитимно основание оправомощаването на Висшия съдебен съвет да събира и съхранява информация за членството на съдии, прокурори и следователи в професионални организации. Съхраняването на такава информация от държавен орган има своя смисъл само ако това е свързано с изпълнението на функциите му. Наличието или липсата на членство на определен магистрат в съсловна организация няма отношение към нито една от възложените от Конституцията и ЗСВ кадрови и дисциплинарни правомощия на ВСС, доколкото принадлежността към съсловна организация не следва да се отчита при атестирането, повишаването или дисциплинарното наказване на съдиите, прокурорите и следователите“, сочат от съсловните организации.

Те са категорични, че достъпът от страна на Висшия съдебен съвет до информация за членския състав на съсловните организации „създава предпоставки за неравнопоставено третиране на магистрати в зависимост от това дали те принадлежат към професионална организация и в коя от тях членуват“. „При отхвърлянето от страна на Правната комисия на предложенията на вносителя на законопроекта да се счете за несъвместимо с упражняването на магистратска професия на членство в организации, засягащи независимостта на съдебната власт и следващото от него задължение за деклариране на такова членство, създаването на задължение за деклариране на членство в създадени в съответствие със закона и регистрирани надлежно професионални организации създава впечатление, че законодателят счита такова членство за укорима дейност, нуждаеща се от допълнително регулиране чрез създаване на задължения за членовете им“, се подчертава в писмото.

Утре измененията в ЗСВ ще бъдат разглеждани в Пленарна зала на парламента.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

vks

ВСС отне управлението на Съдебната палата от председателя на ВКС, въпреки предупрежденията за хаос и щети

Пленумът възложи грижата за сградата на председателя на Софийския апелативен съд
sud-delo

ВСС засекрети одита за случайното разпределение на делата заради конфиденциалност и следствена тайна

Атанаска Дишева: Няма нито една констатация, че системата е пробита
Снимка: Дневник

Съдът ще гледа дела срещу неоснователни действия на администрацията по време на извънредното положение, реши Съдийската колегия

Свидетелства за съдимост ще се издават и на гише
Снимка: Дневник

Съдийската колегия изработва механизъм за реакция при посегателства срещу съдии заради зачестилите атаки срещу магистрати

Кадровиците защитиха четирима съдии, обект на атаки от страни по дела и злонамерени медийни публикации
vss

Съдийската колегия ще разследва съдия Андон Миталов. Председателят на ВКС: Знак към останалите, че за произнасяния могат да бъдат уволнявани

VSS

Съдийската колегия иска доказателства от правосъдния министър по предложението за уволнение на съдия Андон Миталов

Снимка: Дневник

Съдийската колегия ще поиска от САЩ допълнителна информация за съдия Андон Миталов

Председателят на спецсъда: Колегата се ползва с много добро име
vss

Съюзът на съдиите до ВСС: Уронва ли главният прокурор престижa на съдебната власт чрез създаване на впечатление за превръщането на прокуратурата в политически властови център

Снимка: Дарик

“Независим” и подчинен на главния прокурор да разследва обвинител №1, предлага правителството

Syd

Венецианската комисия: Механизмът за разследване на главния прокурор не бива да обхваща и председателите на върховните съдилища

Съветът на Европа призова управляващите да се откажат от проекта “Кирилов”

Вашият коментар