ВСС отказа да образува дисциплинарки на градския прокурор Христо Динев и Боряна Бецова като обсъди по същество и открито предложенията на правосъдния министър

30-11-2015; категория: Дела, Новини; автор: Галина Гиргинова;

hristo-dinev
Висшият съдебен съвет (ВСС) безпрецедентно проведе открита дискусия по предложения на министъра на правосъдието за образуване на дисциплинарни дела срещу градския прокурор Христо Динев и прокурорката от Софийската градска прокуратурата Боряна Бецова, за да откаже да ги преследва дисциплинарно. Идеята дебатът да протече открито бе на главния прокурор Сотир Цацаров, а днешното заседание бе свикано извънредно, тъй като според министъра утре изтича давността за дисциплинарно преследване. Предложенията за образуване на дисциплинарни дела бяха внесени от Христо Иванов на предишното заседание на кадровия орган, но не бяха включени в дневния ред.

От обсъждането днес се разбра, че министърът е поискал образуване на дисциплинарни дела срещу прокурор Боряна Бецова и градския прокурор заради публикации по случая с френските помощи на бившия министър на инвестиционното проектиране Иван Данов.

Както „Съдебни репортажи, писа на 3 юни 2013 г. изданието „Биволъ“ публикува разследване, придружено с документи, в което се изнасят данни за извършено престъпление от действащ тогава министър – този на инвестиционното проектиране. Министерството е създадено по настояване на ДПС, а първоначално на поста е назначен Калин Тихолов – бивш водач на листата на ДПС в Несебър на местните избори през 2007 г.

Публикацията на „Биволъ“ разкрива, че новоназначеният министър на инвестиционното развитие арх. Данов в периода септември 2004 г.- май 2005 г. е подавал декларации с неверни факти пред социалните служби на Франция, като е твърдял, че е трайно безработен и отседнал на територията на Франция, въпреки че по това време е пътувал и е работил в Университета по архитектура строителство и геодезия в България и имал фирма “Данов и партньори”. В резултат е получил без основание 15 000 евро от френската социална система. Фактите в тази история сочат, че има сериозно съмнение, че Данов е извършил документна измама – престъпление по чл. 212, ал.1 от Наказателния кодекс, което към момента на деянието (май 2005 г.) се наказва с наказание лишаване от свобода до 8 години, а давността за наказателно преследване за това престъпление е 10 години.

Публикацията в „Биволъ“ не предизвиква реакция на прокуратурата, затова през март 2014 г. авторът й подава сигнал до държавното обвинение, а прокурор Ирена Ганчева образува предварителна проверка. Проверката впоследствие е поета от прокурор Боряна Бецова, като общо продължава 10 месеца и приключва с отказ за образуване на досъдебно производство. През март тази година бившият министър Данов подава сигнал срещу автора на журналистическото разследване на 13 март тази година, но този път прокуратурата не образува предварителна проверка, а директно досъдебно производство. След медийния скандал на 8 септември лично градския прокурор на София Христо Динев отменя постановлението на Софийската районна прокуратура, с което е образувано делото срещу журналиста. В постановлението му е записано, че действително има данни за извършено престъпление от бившия министър Данов, но давността за преследването му е изтекла.

Междувременно журналистът, изнесъл за първи път фактите около френската афера, подава втори сигнал – този път до Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) с искане за проверка на случайното разпределение на прокурорската преписка. Проверката на инспектората проследява хронологията на предварителната проверка и установява, че от подаването на сигнала до разпределенеито на преписката по казуса „Данов“ са минали повече от две седмици. „Интервалът между завеждането на преписката и нейното разпределение на наблюдаващ прокурор е 16 дни. Проверяващият екип намира, че този период е неоправдано дълъг“, констатира ИВСС.

Освен това след като прокурор Бецова поема преписката, назначава нова предварителна проверка, независимо че такава вече е извършена по указания на предишния прокурор. Срокът на проверката е удължаван многократно. В крайна сметка на 14 януари 2015 г., както казахме – десет месеца след започване на предварителната проверка и четири месеца преди да изтече абсолютната давност, прокурор Бецова я прекратява, като напълно игнорира доказателствата, които сочат, че Данов е извършил документна измама.
Постановлението й е обжалвано от Чобанов, но апелативната прокуратура се произнася след месец май, т.е след изтичане на абсолютната давност за наказателно преследване.

Цацаров обясни в началото на заседанието, че от една страна чл. 313, ал. 2 от Закона за съдебната власт не позволява да се изнасят факти по дисциплинарните дела, но такова още не е образувано. По думите му предложението му за открито заседание се основава и на „немалния отзвук“ сред колегите му към извънредното заседание на съвета. В същото време само преди няколко месеца членовете на ВСС обвиниха министър Иванов, че е нарушил тайната на дисциплинарното производство като е публикувал на сайта на министерството предложението за образуване на дисциплинарка по аферата „Червей“ на Владимира Янева. Тогава мнозинството категорично обяви, че министърът е нарушил ЗСВ и отказа да образува дисциплинарно дело срещу бившата председателка на СГС.

Калин Калпакчиев напомни, че стига в дискусията да не се изнасят по същество от предложението няма пречка тя да е открита, но подчерта, че „волно или неволно“ членовете на ВСС ще навлязат в обсъждане на фактологията и затова е по-добре дебатът да е закрит.

Соня Найденова обаче предложи, ако съветът гласува дискусията да е публична, след това да вземе и принципно решение, че оттук нататък ще процедира по същия начин за всички предложения за образуване на дисциплинарки. Тук Юлия Ковачева напомни на колегите си казуса „Янева“ и становището им, че е недопустимо факти и обстоятелства по дисциплинарните дела да се оповестяват публично. “Ако ние вземем различно разрешение, нека да го мотивираме ясно и да приемем, че това ще бъде и занапред практиката по всички дисциплинарни дела“, посочи тя.

Светла Петкова коментира, че нейното мнение по казуса „Янева“ е, че Министерството на правосъдието е извършило нарушение като е публикувало предложението. „В конкретния случай няма пречка на открито да се гледат предоженията. Запознах се с тях, спокойно могат да бъдат обсъждани на открито заседание“, посочи Петкова като не стана ясно какво е различното в случая освен настояването на главния прокурор за открито заседание.

Ясен Тодоров обоснова тезата си, че заседанието трябва да е публично с факта, че журналисти вече стигнали до прокурор Бецова и й задавали въпроси по „точно определен казус“, втората причина била „необичайното решение“ на Дисциплинарната комисия на ВСС, чиито мотиви трябвало да се знаят.

Найденова обаче настоя съветът да вземе принципно решение. „Аз се противопоставям. Днешното заседание е прецедент, не си спомням да ни е свиквал досега министъра, така че се прави резонно предложение и няма пречка да бъде гледано открито“, обясни Милка Итова.

Председателят на Върховния административен съд Георги Колев пък попита кога на министъра са му станали известни обстоятелствата, описани в двете предложения, тъй като твърдял, че давността за образуване на дела изтича. Иванов обясни, че са му станали известни преди шест месеца, но е изчаквал досега, за да види дали някои от органите, които имат право на предложения за образуване на дисциплинарки няма да направи такива. Тук Галя Георгиева се засегна, че министърът казал, че върши работата на ВСС. „Аз нямам усещането, че някой друг ми върши работата“, посочи тя, а Иванов й отговори, че има усещане, че допринася за работата на ВСС.

Галина Карагьозова каза, че е редно практиката на съвета да се обсъди принципно, а не по конкретните предложения, а председателят на Върховния касационен съд – че не може ад хок да се решава дали дебатът да е публичен. Той припомни позицията си по казуса „Янева“, че с публикуването на предложението е нарушен законът.

Румен Боев пък обясни, че предложенията на министъра не са придружени с абсолютно никакъв документ, затова били „безпорно публични материали“ и шансът членовете на ВСС да обсъдят нещо по същество бил „минимализиран“.

Така с 14 гласа „за“ предложението на главния прокурор за публичен дебат очаквано бе прието, а секунди по-късно кадровиците отказаха да обсъждат принципния въпрос за практиката си по дисциплинарни дела, с което затвърдиха усещането, че идеята е само по тези две предложенията дебатите да са открити. След това кадровиците изпаднаха в пълни подробности по предложенията за образуване на дисциплинарни дела срещу Динев и Бецова.

Юлия Ковачева обясни, че е гласувала против откриването на заседанието, защото нормата на закона е ясна, а практиката на този и предишните съдебни съвети е безпротиворечива – дебатите дали да се образува или не дисциплинарка се гледат на закрито. „Не се съмнявах, че моето предложение няма да стане решение на ВСС, но това още веднъж показва, че първото решение е безпринципно и взето с оглед на конкретното предложение“, обясни Соня Найденова.

След това Галя Георгиева докладва, че становището на дисциплинарната комисия и по двете предложения е да не се образуват дела срещу Динев и Бецова с няколко аргумента – не става ясно с какви точно действия или бездействия са нарушили закона, кога се е случило това, предложенията не са подкрепени с доказателства.

На последващите изказвания на членове на ВСС, че предложенията се базират само на медийни публикации, Иванов обясни, че това са случаи, които формират общо представата за независимостта и професионализма на органите на досъдебното производство.
Юлия Ковачева посочи, че в комисията се е въздържала, защото до този момент ВСС е правил формална проверка за допустимост на предложенията, а двете, внесени от министъра отговарят на закона.

Въпреки напомнянето и на Калин Калпакчиев, че са налице предпоставките за образуване на дела, а въпросът има или няма доказателства ще се реши в дисциплинарно производство, членовете на ВСС продължиха да разискват какво пише в предложенията и да цитират абзаци от тях. Така се разбра, че предложението на Динев касае нарушение на чл. 9 от ЗСВ – случайното разпределение на делата, както и че е допуснал бездействие на свой подчинен, като не е упражнил контрол над Бецова, а в резултат делото „Данов“ е било прекратено по давност.

Галя Георгиева даде допълнителни аргументи защо не бива да се образува дисциплинарно дело. По думите й в предложнието за Бецова се казвало, че по казуса „Данов“ имало съмнение, че той е извършил документно престъпление. „Само прокуратурата може да реши на кого да повдига обвинения. Ние ще нарушим разпоредбата на чл. 132 от Конституцията и НПК. Не можем да се изживяване като орган по инстанционния контрол“, посочи тя и обясни, че в предложението дори не фигурирало постановлението на Бецова.

„Както се и опасявах далече прехвърлихме забраната на чл. 313 от ЗСВ с днешното обсъждане“, включи се Галина Карагьозова, която обясни, че всички аргументи, които до този момент са се обсъждали са по същество от дисциплинарното дело, а не по образуването му. Калпакчиев напомни на Георгиева, че ВСС е преследвал дисциплинарно магистрати за действия по служба, такива са случаите с Румяна Ченалова и Мария Георгиева.

Ясен Тодоров обясни, че не разбира къде е нарушението на Бецова – наблюдавала е една предварителна проверка, нормално е да има кореспонденция с чужбина, а тя се е произнесла 4 месеца преди да е изтекъл срока за давността. „На практика обвиненията са, че тя е трябвало да образува дело, което е абсурдно“, обясни Тодоров.

След това думата взе главният прокурор Сотир Цацаров, който се обърна към министър Иванов и каза, че не може да приеме, че той е чакал последния момент да внесе предложенията. „Според мен вие си упражнявате правомощията с точна цел и в точен момент. В този момент Бецове иска 4 години затвор за Христо Бисеров. Тя защитава интересите на държавното обвинение и българските гражданите“, посочи Цацаров и каза, че свикването на заседанието на ВСС и пледоарията на Бецова по Христо Бисеров било „много странно съвпадение“.

След това изброи медийните публикации и авторите им, цитирани в предложенията на министъра – „Биволъ“,„Съдебни репортажи“, „Капитал“ и „Дневник“, отново по „Съдебни репортажи“. „Един доста избирателен набор от медиите. Стигнахте до там да обвините прокурор, защото в сайта „Биволъ“ пише, че то (постановлението й – б.а.) е немотивирано“, каза Цацаров и след това попита дали „цялото това отношение“ към Боряна Бецова не е, защото тя е отказала да образува досъдебно производство по сигнала на „Протестна мрежа“ срещу Делян Пеевски, подписан и от Христо Иванов. „Бецове не е ябълка, не е гнила. Тя е добър прокурор. Ако не бях го казал, по-добре да си тръгна, което удоволствие аз няма да ви доставя. На ваше място аз бих се срамувал от това, което се направили“, заключи Цацаров.

Иванов му отговори, че не е следял на какъв етап е делото срещу Христо Бисеров. „Изводите, които направихте не вярвам, че са предмет на днешното производство. Ако желаете да ги обсъдим друг път“, каза министърът. Магдалена Лазарова пък го попита дали е проверил фактите в журналистическите разследвания. „Безпорно не са най-добрите и най-качествените предложения, съдържанието е неясно“, каза Елка Атанасова и изрази мнение, че е време съветът да преобърне практиката си и да не образува дела, които изначално са обречени. В крайна сметка ВСС отказа да образува дисциплинарки срещу Динев и Бецова, а министърът посочи, че ще атакува отказите пред съда. Юлия Ковачева обобщи, че дебатът по същество е компрометирал решенията на ВСС.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

galina_zaharova

Съдия Галина Захарова бе избрана за председател на Върховния касационен съд

Снимка: ПРБ

ВСС доказа, че главният прокурор е недосегаем

Искането на правосъдния министър за отстраняване на Иван Гешев беше отхвърлено като недопустимо
Syd

Поетапно въвеждат ЕИСС по региони и според натовареността на съдилищата

Снимка: Дневник

ВСС окончателно смачка скандала „ЦУМ-гейт“ и отказа да изслуша главния съдебен инспектор за злоупотреба с право

Лозан Панов: Точкова да постъпи отговорно и да си подаде оставката
sud-delo

Пълен хаос с ЕИСС, няма да заработи до края на годината, а след това – неяснотата остава

Снимка: Дневник

ССБ: Отказът на главния съдебен инспектор да изпълни решение на съда и да оповести резултата от проверката „ЦУМ-гейт“ дискредитира ИВСС

Снимка: Дарик

Венецианската комисия за пореден път напомня, че България трябва да осигури независимо разследване на главния прокурор

Снимка: Дневник

Външен одит на ЕИСС ще има, „ама друг път“

sud-delo

Съдийската колегия осъди атака на Валери Симеонов срещу съдии от ВКС

Снимка: Дневник

Членове на ВСС видяха внушения с политически привкус в искането на Съюза на съдиите за дебат и отстраняване на главния прокурор заради действия, които рушат правовата държава

Иван Гешев отказа да участва в дискусията

Вашият коментар