Мнозинството във ВСС готово да провали европейски проект, за да покаже загриженост за случайното разпределение на делата

Без повод председателят на ВАС Георги Колев поиска създаване на нов софтуерен продукт
10-12-2014; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;
Снимка: Дневник

Снимка: Дневник

Скандалите около случайното разпределение на делата и призивите за оставка на Висшия съдебен съвет (ВСС) накараха мнозинството в кадровия орган, което доскоро тотално отричаше съществуването на проблем със случайния подбор, накараха кадровиците спешно да сменят позицията си и да настоявят за решаване на въпроса. Това е изводът от днешната едночасова и напълно безсмислена дискусия, която проведоха членовете на ВСС по предложението на председателя на Върховния административен съд (ВАС) Георги Колев, който изненадващо в началото на заседанието предложи в дневния ред да бъде включена извънредна точка – създаване на нов софтуерен продукт за случайно разпределение на делата.

Мотивът му бе, че е крайна време „спекулацията“ за манипулации в случайното разпределение трябва да спре, а това можело да стане само с изграждането на изцяло нова система. По време на дискусията се разбра, че част от членовете на ВСС дори не са разбрали какво решение са гласували на предишното заседание на съвета, нито пък са наясно с дългосрочните планове на кадровия орган за изграждане на изцяло нов продукт за случайно разпределение по проект, финансиран с европейски средства.

Опитите на Галина Карагьозова, Юлия Ковачева и Румен Георгиев да обяснят на колегите си, че решението би било в разрез с предприетите мерки от съвета, дълго удряха на камък. Само преди седмица ВСС реши да извърши цялостна проверка на всички продукти за случайно разпределение, като до средата на другата седмица широк кръг външни специалисти трябва да дадат становище коя от системите е най-сигурна, както и дали може да бъде внедрена във всички органи на съдебната власт до създаването на изцяло новия продукт, финансиран по програма ОПАК. Проектът датира от края на миналата година.

Румен Георгиев обясни пред колегите си, че ВСС вече е в ситуация, в която има много негативно отношение към най-масовата система „LawChoice“ и предложи на колегите си да се работи в посока усъвършенстване на заданието в проекта, касаещо сигурността на системата (идея, лансирана от правосъдния министър Христо Иванов). Такава помощ се очаква от външните експерти, които са се отзовали на поканата на ВСС – това са широк кръг от ай ти специалисти от различни институции, частния сектор и дори такива, които работят в чужбина.

Незабравка Стоева обаче контрира, че с взетите решения на ВСС не се дава категоричен отговор дали ще има нов софтуер. Затова предложи решение, според което ВСС да въведе нова система за случайно разпределение до 30.6.2015 г. по Закона за обществените поръчки, а до януари следващата година да се направи заданието и финансовата обосновка, като се вземат предвид дейностите по проекта по ОПАК и да се направят постъпки за финансиране на нов продукт с бюджетни средства. Георги Колев, който доскоро тотално отричаше, че софтуерът „LawChoice“ е ненадежден, а през пролетта на миналата година бламира проверката на случайното разпределение на делата във ВАС, заяви: „Трябва да има крайни срокове. Не можем да убедим обществото в сигурността на на настоящите системи“.

„Твърде много се забавихме и се докарахме до дереджето с магическа пръчка за два дни да разрешим проблем, който се влачи година и половина, да не кажа две. Но това, което се предлага, само и само да удовлетворим обществените нагласи, по никакъв начин няма да ни докара до едно бързо решение, ще ни докара дотам да платим една огромна сума за неустойки по проекта“, възрази Галина Карагьозова. И обясни, че ако сега се вземе решение за финансиране на нов продукт с бюджетни средства, опасността проекта по ОПАК да се провали в тази част е огромна. Причината е забраната за двойно финансиране на едни и същи дейности.

„Акцентирате върху проекта, какво ще се случи с него, а на заден план оставяте случайното разпределение на делата. Ще предложа поименно гласуване, за да се види кой е против случайното разпределение с нова система“, избухна Незабравка Стоева. В дискусията се включи и Калин Калпакчиев, който каза, че до преди седмица някои от членовете на ВСС са твърдяли, че „LawChoice“ e „много надежден продукт“. „След откритото писмо на правосъдния министър и премиера (които в събота поискаха проблемът със случайното разпределение на делата да се реши от ВСС – б.а.) настъпи обрат в нашето виждане, поправете ме, ако бъркам. С такова впечатление оставам“, коментира той. И предложи съветът да изпрати питане дали ще последват санкции, ако сега бъде финансиран нов продукт за случайно разпределение, в против случай, каза Калпакчиев, ВСС действа като „камикадзе“. Подкрепи го Юлия Ковачева, която попита логично какво е наложило въпросът отново да се обсъжда и обясни, че проектът вече е стартиран в края на миналата година.

„Ама вие сте на етап тръжна документация още! В най-добрия случай ще стартира лятото на 2015 г. Няма никаква пречка да се извърши предоговаряне с управляващия орган“, контрира Милка Итова, след което се наложи Галина Карагьозова подробно да информира колегите си за стъпките, които са предприети по проекта. „Помня какво бързане падна за внедряване на всички тия системи и колко пари се потрошиха. Тъжно ми е, омерзена се чувствам, че всички тези усилия се промиват с едно духване в медийното пространство на двама-трима политици. Нека да се направи анализа и след това да решаваме“, заяви Юлияна Колева.

В крайна сметка Георги Колев оттегли предложението и съветът реши да коментира въпроса отново след доклада на специалистите, който ще изясни коя система от сега действащите е най-сигурна.

Въпреки това размяната на реплики продължи – Карагьозова скастри колегите си, че упреците към екипа, който движи проекта, че нищо не е свършено, са „категорично неверни“. И обясни, че през януари се очаква процедурите да започнат по същество. „Ще си говорим след време. В най-добрия случай договорът ще бъде подписан в началото на 2016 г. Не изопачавайте думите ми. Всички работим по проекти и знаем как се случват нещата“, отвърна Милка Итова.

ВСС обяви какви ще са вредите, ако подаде оставка

Спорове в днешното заседание не липсваха и показаха, че скорошните скандали сериозно са притеснили членовете на ВСС. Повод за поредния стана предложение на председателя на Комисия „Публична комуникация“ Магдалена Лазарова съветът да приеме нарочна декларация по повод изявлението на съпредседателя на Реформаторския блок Радан Кънев за оставка на кадровия орган на съдебната власт. Причина за призива му са „френският“ скандал и съмненията около разпределението на делото КТБ.

В декларацията, приета с 11 гласа „за“ и 7 „против“ е записано, че „незабавната оставка означава например:
1. Замразяване на целия кадрови процес в съдебната система – конкурси за назначения, освобождаване, повишаване и преместване на съдии, прокурори и следователи;
2. Препятстване на бюджетното финансиране;
3. Блокиране на важни за системата реформи: промени в съдебната карта, установяване на норма за натовареност на съдиите, прокурорите и следователите, усъвършенстване на процеса за атестиране, вкл. за статут на несменяемост; повишаване на контрола за спазване на високите етични стандарти;
4. Спиране на висящите дисциплинарни производства;
5. Проваляне на изпълняваните по ОПАК проекти, включително на проекта за електронно правосъдие, който предвижда разработване на централизирано разпределение на съдебните дела по случаен принцип и електронен избор на осмия състав на ВСС по системата един магистрат – един глас – “обещана” от години и на обществеността и на европейските ни партньори“.

„Очевидно подобна оставка ще породи множество нови институционални трудности, без да реши нито един реален и обществено значим проблем“, пише още в декларацията.

По време на дебатите Юлия Ковачева каза на колегите си, че няма да подкрепи този текст, тъй като той е очевидно неверен – дори и при оставка, изборните членове на ВСС ще продължат да работят до конституиране на новия състав на съвета. „Понятието колективна оставка не съществува“, отсече тя. Подкрепиха я Елка Атанасова, Камен Иванов, Соня Найденова и Димитър Узунов с мотив, че призивът не засяга независимостта на ВСС и членовете му не могат да бъдат обидени от изказването на един политик.

Румен Георгиев обаче каза, че случаят е идентичен с този, когато един магистрат си направи отвод – той се мотивира. „Когато е един колективен орган се смята за пречка, това ще остане в общественото пространство. Ние дължим на обществото един отговор. Това са били моите мотиви. Защото това (оставката- б.а.) е обявено като начало на реформа“, каза той.

Предложението бе подложено на гласуване, но дори и след като беше прието с 11 гласа, дебатите продължиха. „От известно време насам ВСС е подложен на сериозни критики, искането за оставка е, защото се счита, че ние не се справяме добре с нашите задачи в няколко аспекта. Отговорът на критиките ще дойде от нашите решения, тогава, когато са мотивирани, когато е ясно защо се взимат. Затова мисля, че ВСС сериозно трябва да обсъди съдържанието на тези критики. Ако са неоснователни – трябва аргументирано да кажем защо смятаме така“, посочи Юлия Ковачева.

Юлияна Колева заяви, че е „ясно, че тази декларация е приета с мнозинство по-малко от това, което е необходимо дори за провеждане на заседание на ВСС“. „Искам да се запише в протокола кой е подкрепил тази декларация“, призова тя. Допълни я Атанасова, която каза, че „декларацията е невярна и като съдържание“. В крайна сметка предложението за прегласуване на решението не мина.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

Вашият коментар