Прокуратурата повдигна обвинения на Веселин Пенгезов, едно от тях било „екзотично”

Председателят на САС и шефът на Военно-апелативния съд нагласяли документация, за да прикрият нарушения по европроект
28-04-2014; категория: Дела, Новини; автор: Галина Гиргинова;
Снимка: Дневник

Снимка: Дневник

Председателят на Софийския апелативен съд (САС) Веселин Пенгезов и председателят на Военно-апелативния съд Петър Петков вече са обвиняеми. Както се очакваше, на двамата бяха повдигнати обвинения заради проекта по програма ОПАК “Интегрирана информационна система за прозрачност във военните съдилища”, спечелен от военния съд. Стойността на проекта е 700 000 лева.

На излизане от сградата на ДАНС Пенгезов обясни, че са му били повдигнати четири обвинения – за длъжностно присвояване, военно длъжностно престъпление, както и две обвинения по чл. 248а, ал. 3 от Наказателния кодекс, чиито текст казва, че лице, което управлява или представлява юридическо лице или търговец, за да получи кредит, представи неверни сведения, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от две хиляди до десет хиляди лева. Председателят на САС определи това обвинение като „екзотично”. По думите на Пенгезов прокуратурата го е обвинила като помагач на Петър Петков по три от обвиненията.

“Честито бръснене. На мен четири обвинения”, каза Пенгезов, който не позна в прогнозите си, че прокуратурата ще му наложи солидна парична гаранция, която няма да може да плати. Нито на него, нито на Петков, които днес се явиха без адвокати, е определена мярка за неотклонение. “За какво ми е адвокат. Като един Георги Димитров съм”, каза председателят на САС.

Пенгезов допълни, че очаква свидетелите по делото да бъдат привлечени като обвиняеми и така да се формира организирана престъпна група. Той изброи част от имената им – Георги Трапов, Орлин Карагьозов, Пламен Цветков, Георги Трапов, Людмил Симеонов, Валентин Димитров и Здравко Георгиев. Всъщност това са физическите лица, с които са били сключвани договорите по проекта.

Пенгезов е направил и възражение за подсъдността на делото – то трябвало да се разследва от Софийската градска прокуратура, а не от военната, тъй като той има статут на магистрат.

Малко по-рано обвинения бяха повдигнати и на Петър Петков. “Лично аз, нито колегата Пенгезов имаме притеснения. Всички действия, които сме извършили при реализацията на въпросния проект за информационната система на военните съдилища, са съобразно закона. Не сме злоупотребили с никакви обществени средства, нито за лични нужди, нито в интерес на други лица. В този смисъл нашите действия не са укорими в наказателноправен аспект, дори от морален”, каза от своя страна съдия Петков на излизане от сградата на ДАНС. И обясни, че обещал на прокурорите да съдейства за изясняване на обстоятелствата по делото както досега – през целия период на разследването от лятото на 2010 г. до момента двамата магистрати били съдействали на разследващите – давали показания, когато е било необходимо, предоставяли всички документи, които са били необходими, каза Петков.

Магистратите нагласяли документацията по проекта със съдействието на Мария Дивизиева

От официалното прессъобщение на прокуратурата по случая става ясно, че първоначално досъдебното производство е образувано срещу неизвестен извършител за престъпление по служба по чл. 282 от Наказателния кодекс, а всички действия по разследването са извършени от наблюдаващия прокурор Стоил Тойчев.

Разследването е установило, че осем от лицата, посочени като спечелили деветте обществени поръчки по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), са били част от експертния екип по проекта и са работили по него още в края на 2008 г. Тези лица са участвали и в обсъждането на проекта и имената им фигурират в протоколите за проведените обсъждания, сочат от прокуратурата.

От много подробното съобщение на прокуратурата става ясно, че Пенгезов е сключил граждански договори с експертите на 9 януари 2009 г., без да са проведени процедури за избора им. През април тогавашният шеф на военния съд поискал от Управляващия орган на оперативна програма “Административен капацитет” междинно плащане за направените разноски по изпълнението на проекта за периода от 27.10.2008 г. до 28.02.2009 г. След проверка експертите от Дирекция “ОПАК” дали заключение, че разноските за възнаграждения на IT специалистите не следва да се верифицират, тъй като бюджетът за изпълнението на дейностите изисква задължително провеждане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки.

Заради отказаното плащане Пенгезов изпратил до Мария Дивизиева – директор на Дирекция “ОПАК” и зам. – министър на държавната администрация и административната реформа, писмо, с което поискал съдействие за преодоляване на възникналия проблем. През юни в кабинета на Дивизиева се състояла среща с представители на бенефициента, на която експерт от ОПАК предложил два варианта – да се сключат трудови договори с вече ангажираните IT специалисти и експерти или да се проведат обществени поръчки. „Вариантът със сключването на трудови договори категорично бил отхвърлен от представителите на бенефициента, поради липса на щат. Не било прието и предложението за провеждане на процедури по ЗОП. Двата варианта били отхвърлени и поради факта, че с тях се губело финансирането, което е изразходвано до този момент. Ръководителят на проекта –Веселин Пенгезов, категорично отказвал да приеме загуба на финансирането”, съобщават от прокуратурата.

В крайна сметка е взето решение да се изготви документация със задна дата, която да доказва, че са били проведени обществени поръчки и че IT специалистите и IT експертите са ангажирани след проведени процедури. Тъй като било невъзможно да се документира проведена процедура по ЗОП със задна дата, дейностите по част от проекта били разбити на поддейности и така бюджетът им се намалявал под прага на законовата норма за провеждане на поръчка по Закона за обществените поръчки и се преминавало към реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки като дейностите се възлагат след със събиране на три оферти.

И така обаче възниквали проблеми – липсата на сключен анекс за промяната, което не се допуска. Според прокуратурата обаче Дивизиева поела ангажимент, че това отклонение от изпълнението на дейностите по проекта ще бъде неглижирано и няма да бъде отчетено и санкционирано. Другият проблем бил, че общият бюджет за дейностите, извършени от експертите надхвърлял с малко прага от 50 000 лв., над който се изисква обявяване на обществена поръчка. За да се разбият разходите така, че да не бъде надхвърлена тази сума бил добавен още един експерт – „който нямал никакво отношение към вече изграждащата се информационна система”.

„В изпълнение на приетия вариант, представителите на бенефициента започнали да изготвят документация със задна дата, доказващи провеждането на девет процедури по реда на НВМОП – заповеди от ръководителя за започване на процедурите и тръжните условия, за определяне състава на комисиите, решение за избор на изпълнители, декларации и нови договори със спечелилите процедурите. Във всички случаи победители в процедурите били вече ангажираните по проекта експерти. След като на експертите били връчени новите договори, им било указано да унищожат договорите си от 09.01.2009 г.”, сочат от прокуратурата.

Междувременно Пенгезов бил избран за председател на Апелативен съд – София и с анекс от 08 юли 2009 г. бил заменен като ръководител по проекта от Петър Петков – председател на Военно – апелативен съд. Документите обаче били подписани от Пенгезов, когато той вече е бил председател на Апелативен съд – София. Освен това всички изпълнители, “избрани” при проведените независимо една от друга процедури предложили една и съща сума – по 44 000 лв., а общо сумата възлизала на точно 220 000 лв. – колкото е и приетият бюджет по тази дейност. Същото се отнася и до друга част на проекта – офертите били по 44 640 лв, а сборът – точно 182 560 лв, колкото бил бюджетът по нея.

“През декември 2012 г. заради съмнения за измама с решение на ръководителя на Управляващия орган по Оперативна програма “Административен капацитет”, е наложена финансова корекция върху заложения бюджет в размер на 100% от заложения бюджет по проекта (733 456, 56 лв.), от които общо 162 478, 31 лв. са изплатени на бенефициента”, сочат от прокуратурата.

От държавното обвинение уточняват, че на 2 април тази година досъдебното производство е изпратено на Военноокръжна прокуратура София, по компетентност, тъй като е установено, че извършителите са военни магистрати. Нещо, което е било известно на разследващите още в самото начало, тъй като именно двамата председатели на военния съд са подписвали документите по проекта.

Пенгезов и Петков са обвинени като извършител и помагач, че са присвоили чужди пари – 42 217 лева – длъжностно присвояване в големи размери, както и че са представили и са направили опит да представят неверни сведения пред Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” към Министерство на финансите – Управляващия орган по Оперативна програма „Административен капацитет”.

Пенгезов е обвинен и затова, че не е изпълнил служебните си задължения заради това, че не е обявил обществена поръчка по проекта за сумата от 402 560 лв. и от това са настъпили тежки последици – невъзможност да бъдат верифицирани и възстановени от Оперативна програма “Административен капацитет” осъществените разходи при изпълнението на две дейности по проекта – “Разработване на идеен проект на Информационна система и синхронизирането й с националните документи” и “Разработване на Информационната система и тестването й в Плевен и София”.

От прокуратурата съобщават, че главният прокурор Сотир Цацаров е внесъл във Висшия съдебен съвет искания за временно отстраняване от длъжност на обвиняемите. Oбвинение ще бъде повдигнато и на Мария Дивизиева, тъй като е съветвала Пенгезов и Петков как да прикрият, че не са обявили обществена поръчка, съобщиха неофициално от прокуратурата за „Съдебни репортажи”.

Досъдебното производство по проекта е образувано през 2010 г., но обвиненията срещу Пенгезов и Петков бяха повдигнати няколко дни след като ВСС стартира конкурсите за председател на САС и Военно-апелативения съд. Заради съвпаденията на събитията двамата съдии заподозряха, че целта е да бъдат елиминирани от надпреварата за втори мандат. По време на пресконференцията, която даде в четвъртък, Пенгезов каза, че два пъти се срещал с главния прокурор Сотир Цацаров, за да го попита какво става с разследването. Срещите се провеждали по инициатива на шефа на САС и то във връзка с желанието му да участва в конкурса за председател на съда. По думите на Пенгезов Цацаров заявил, че от него научава за разследването. Ако главният прокурор е бил искрен, то моментът, в който делото се е развило е бил определен от разговора с Веселин Пенгезов, а не от предстоящия конкурс. Въпреки това въпросът редно ли е разследван магистрат да разпитва главния прокурор какво става с делото му е еднозначен и той не е в ползва на обвиняемия председател на САС.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

Вашият коментар