ВАС: След 9 януари 2013 г. Ана Караиванова не може да представлява Инспектората към ВСС

27-01-2014; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;
Снимка: Дневник

Снимка: Дневник

Главният инспектор в оставка и с изтекъл мандат Ана Караиванова няма представителна власт по отношение на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС). Това става ясно от определение на Върховния административен съд (ВАС) по дело, заведено по жалби на съдията от Софийски градски съд Мариян Марков и на ИВСС срещу решението на кадровия орган на съдебната власт, с което на Марков е наложено дисциплинарно наказание – понижаване за две години в съдия в Софийския районен съд.

Освен възраженията на Марков по същество за незаконността на решението, с което ВСС го санкционира заради системно неспазване на сроковете по делата, в жалбата на съдията се твърди, че всички действия на ИВСС за възбуждане на дисциплинарното му производство и за обжалване на решението на ВСС с искане за по-тежко наказание са недопустими. Това е така, сочи Марков, тъй като дисциплинарното производство срещу него е започнало с две заповеди на главния инспектор Ана Караиванова от 14 януари миналата година, подписани пет дни, след като мандатът й е изтекъл и тя вече не е имала право да е законен представител на органа.

Затова съдия Марков оспорва и пълномощното на юристконсулта, който представлява инспектората, представено по делото. Пред съда юристконсултът на ИВСС твърди, че въпреки изтичането на мандата на главния инспектор, тя продължава да има трудово правоотношение с органа и „упражнява дейността на главен инспектор в Инспектората и няма друг акт, с който същата да е освободена”. Върховната административна прокуратура изразява становище, че изтеклият мандат няма отношение към делото, „тъй като законът изрично е предвидил и уредил, че предложенията на налагане на дисциплинарни наказания се внасят от Инспектората като орган към ВСС, а не от името на главния инспектор”.

В определението на тричленен състав на ВАС от 6 януари се припомня, че съгласно Закона за съдебната власт (ЗСВ) Народното събрание избира главен инспектор не по-късно от един месец преди изтичането на неговия мандат. „Този срок в случая не е спазен и към момента на постановяване на настоящото определение няма избран нов главен инспектор, няма определен заместник на главния инспектор или друго лице, което да представлява Инспектората към Висшия съдебен съвет”, сочи съдът (председател Наталия Марчева и членове Тодор Тодоров – докладчик, Николай Гунчев) и допълва, че ЗСВ не „разглежда подобна правна хипотеза, обусловена от бездействието на върховния орган на държавна власт”.

В определението се цитират няколко решения на Конституционния съд (КС), който се е произнесъл по въпроси относно мандатността на изборни длъжности от органи в съдебната система, дефинирал е понятието „конституционен срок” и последиците от неговото изтичане, дал е тълкуване и на правната категория „мандат”. Тези решения на КС, сочи ВАС, „визират като основен принцип прекратяването на правомощията с изтичането на срока, което тълкуване може да бъде отправна точка при изясняване съдържанието на правните норми във връзка с предмета на настоящото дело”.

Съдът посочва, че може да има и друго възможно тълкуване поради “липсата на единен и надлежно прогласен принцип за прекратяване на правомощията” на главният инспектор, като “анализът на сходни хипотези показва, че когато е налице мандат, прекратяването му се урежда изрично. Отсъствието на такава уредба в случаите, когато в законоустановените срокове не е избран нов главен инспектор и предвид необходимост от приемственост и стабилност правят възможна тезата, изключваща прекратяването на правомощията с изтичането на срока. Въпреки това уточнение и застраховането, че въпросът дали са прекратени правомощията на Караиванова с изтичането на срока на мандата й засяга решаването на делото по същество, съдът заявява, че няма как да не разгледа още в началото някои негови аспекти. И това е така, защото за да започне изобщо съдебно производство, е необходимо да има редовна жалба – подписана от законния представител на административния орган. „Настоящият състав на Върховния административен съд счита, че следва да изиска потвърждаване на действията на главния инспектор в качеството му на законен представител на Инспектората към Висшия съдебен съвет във връзка с подадената жалба срещу решение на Висшия съдебен съвет…, и във връзка с дадените пълномощия на процесуалния представител Светлана Пълева”, решава ВАС и дава възможност на ИВСС да потвърди дали поддържа жалбата срещу решението на ВСС.

Така съдът приема, че Ана Караиванова не е законен представител на ИВСС и поставя под въпрос всички действия на органа, стартирали с подпис на главния инспектор в оставка и с изтекъл мандат. В това число и всички проверки, започнали с подписа на Караиванова. Въпросът с легитимността на проверките, извършвани от ИВСС в последната година, буди безспокойство в съдебната система, а в техническия доклад на Европейската комисия, публикуван миналата седмица, дори се казва, че бездействието на парламента за откриване на нова процедура за главен инспектор, е възпрепятствало дейността на Инспектората.

Абсурдността на ситуацията около ИВСС се засили още повече, когато през ноември Караиванова подаде оставка от поста с обяснението: “Понеже разбрах в последните дни, че основната пречка за съдебната реформа е моето оставане на длъжността след изтичане на срока и това ще е единствената причина за негативния доклад, очакван от Европейската комисия (ЕК), искам да заявя, че аз съм депозирала своята оставка в Народното събрание. Сега, уважаеми народни представители, сте вие на ход”.

Оставката й не бе гласувана, тъй като мандатът й бе изтекъл 10 месеца по-рано и законът не предвижда подобна хипотеза. Въпреки това Караиванова продължи да стои начело на ИВСС и да подписва официални документи, касаещи дейността на органа. Засега ВСС запазва мълчание по темата за главния инспектор, включително и относно това дали приема Ана Караиванова за законен представител на Инспектората и може ли тя да продължава да извършва действия от негово име. Изпратихме въпроси на кадровия орган дали определението на ВАС не изисква вече да се сложи край на мълчанието и своевременно ще публикуваме отговорите.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

Вашият коментар