Прокуратурата отведе съдията по делото „Цветанов”, като се позова на клюки

10-10-2013; категория: Дела, Новини; автор: Галина Гиргинова;

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС


Прокуратурата поиска отвод на съдия Димитрина Ангелова по делото срещу бившия вътрешен министър Цветан Цветанов за престъпление по служба, като се позова на публикации във вестниците „Преса” и „Уикенд”, които твърдят, че магистратът има интимни отношения с адвоката на подсъдимия Менко Менков. Както „Съдебни репортажи” писа, публикациите от 26 септември и 4 октомври се позовават на “мълви” от “коридорите на Съдебната палата”, анонимни източници и „хора от прокуратурата” и твърдят, че съдия Ангелова имала дългогодишна любовна връзка с адвокат Менков (съдия Ангелова скоро се върна от майчинство б.а.).

Искането за отвод на председателя на втори състав на Софийския градски съд Димитрина Ангелова, внесено от наблюдаващия прокурор по делото Калоян Ангелов (втори наблюдаващ прокурор е Стефан Рачев), бе прочетено в залата по настояване на защитата на Цветанов.

В него прокурор Ангелов се позовава на публикациите в „Преса” и „Уикенд” (със заглавия „Съмнения за нечестен процес по делото “Цветанов” и „Цветанов отървава затвора”) и посочва, че без да коментира истинността на публикациите, счита, че са налице основанията, посочени в член 29, ал.2 от НПК – „не може да участва в състава на съда съдия или съдебен заседател, който поради други обстоятелства може да се счита предубеден или заинтересован пряко или косвено от изхода на делото”. Освен това, според държавното обвинение, делото е от обществен интерес и съмненията за пристрастност следва да се изключат. Не стана ясно защо прокуратурата смята, че медийният интерес към процеса срещу бившия вътрешен министър е обстоятелството, което трябва да се вземе предвид.

Защитникът на Цветанов – адвокат Менко Менков, представи пред съда копия от искови молби за клевети, внесени в Софийския градски съд. Той посочи, че е завел граждански искове, всеки за сумата от 50 хиляди лв., срещу издателите на три издания – „Уикенд”, „Преса” и „България днес” заради публикациите, които свързват името му с това на съдия Ангелова. Според Менков така формулирано, искането за отвод, е „обидно за самата прокуратура”, за целия СГС, както и за САС и ВКС, тъй като показва разбирането на държавното обвинение, че процесът е предрешен и ще завърши с оправдателна присъда.

Менков заяви също, че според него искането не произхожда от прокурорите в залата и индиректно съдържа признание, че публикациите не описват истината. Посочи също, че изказването на зам.-главния прокурор Борислав Сарафов в „Преса” по казуса („В съдебните състави нямат място съдии и съдебни заседатели, които поради някакви обстоятелства може да се считат за предубедени или заинтересувани от изхода на делото“) показва, че прокуратурата следи изкъсо процеса срещу Цветанов или следи председателя на съдебния състав, или него самия.

Адвокатът допълни също, че ако основанията за отвод, посочени в закона, са били налице, председателят на състава нямаше да насрочи открито заседание по делото, а щеше да се самоотведе още в разпоредителното заседание. Още повече, мотивира се той, „съмнения, клюки, сплетни”, разпространени от „булевардни издания” не могат да са повод за отвод, защото не представляват “факти от правния мир”. А това е така, защото се позовават на „из коридорите на Съдебната палата, из улиците на града”. По думите му целта на прокуратурата е да спъне възможността за бърз, прозрачен и справедлив процес срещу клиента му и да отложи „изхода по същество”. Допълни също, че за подсъдимия Цветанов няма никакво значение кой е съдията, стига процесът да приключи в кратки срокове. Менков заключи, че искането на прокуратурата е напълно неоснователно и съдът трябва да го отхвърли, като защитата се съмнявала, че ако съдът се отведе, същата ситуация би могла да се повтори отново със следващите съдебни състави, на които се падне делото.

Думите му бяха подкрепени от самия Цветанов, който определи искането като „абсолютно несъстоятелно” и припомни, че в един от вестниците, цитирани от прокуратурата, през 2009 г. излязла статия, според която той чака извънбрачно дете. Последва реплика от страна на прокурор Калоян Ангелов, според който обвиненията, че държавното обвинение се опитва да отложи процеса, са неоснователни, защото обвинителният акт е вкаран възможно най-бързо в съда.

След близо 20-минутно съвещание на съдебния състав съдия Димитрина Ангелова уважи искането на прокуратурата и се отведе. „Председателят на този съдебен състав и съдия-докладчик по настоящото дело счита, че притежава воля, професионален и личен морал да проведе обективен и безпристрастен съдебен процес, финализиран с обоснован съдебен акт”, посочи съдът. Според съдия Ангелова „в цитираните от прокурора в искането за отвод публикации в две печатни издания е поднесена информация с несериозно съдържание и никаква достоверност, а тези публикации боравят с внушения и нелепи твърдения, насочени към насаждане съмнение в обществото относно законосъобразния начин на провеждане на съдебни заседания и справедливостта на крайния съдебен акт”. А това било така, именно поради възможността на медиите да влияят върху обществените нагласи.

„Очевидно е, че подобно влияние е имало и върху представителите на прокуратурата, поради което и една от страните в процеса декларира притеснения относно неговата справедливост и продължаване разглеждане на делото от състав с председател, у чиято безпристрастност са налице съмнения в която и да било страна в процеса, би внесло разколебаване в стабилността на крайния съдебен акт, независимо от неговия характер”, счете съдът.

Съдия Ангелова посочи също, че „постановяването на краен съдебен акт, основан на събраните в хода на един открит състезателен процес доказателства и върху точното и безпристрастно прилагане на закона, всякога удовлетворява обществените очаквания и нуждата от справедливост, дори и тогава, когато това не се разбира или не се приема от една част от обществото”. Съдията подчерта, че е сигурна в способността си да се произнесе именно с един такъв обоснован и справедлив съдебен акт, но че следва да бъда отведена от разглеждане на делото, защото конкретното наказателно производство било натоварено с изключително високи обществени очаквания, а вече били изразени съмнения в безпристрастността й. Ангелова допълни, че общественият интерес поставя и по-високи стандарти към приложимостта на основанията за отвод.

„Съдът е една от малкото независими институции в държавата ни и поради дълбокото убеждение на председателя на този съдебен състав в необходимостта от тази независимост, отстоявана с изключителни усилия и упорита работа от българските съдии, чрез които се поддържа вярата на членовете на обществото в тази независимост и безпристрастност, счита, че следва да се отведе от по-нататъшното разглеждане на делото, за да не накърни тази вяра. Отново следва да бъде подчертано, че това е така и поради голямата натовареност на този процес с очаквания от обществото, в контекста на които по никакъв начин не следва да витае съмнение у членовете на обществото относно безпристрастността на съда, до които достига информация (било то достоверна или не), поднесена през призмата на част от медиите, а не тази, събрана в хода на съдебното следствие и обсъдена в мотивите към присъдата”, мотивира се съдът.

Така на практика делото ще трябва да бъде разпределено на нов съдебен състав, което ще отнеме няколко месеца. Никой от прокурорите не посочи защо не е направен отводът веднага след първата публикация във вестник “Преса”, за да не се забавя делото. Извън залата прокурор Калоян Ангелов отказа да коментира каквото и да е по делото и насочи журналистите да се обърнат към пресцентъра на прокуратурата. Искането за отвод на съда от страна на държавното обвинение заради слухове от интимен характер от неназовани източници, публикувани в пресата, е прецедент и отваря шикоро вратата за подобни активни мероприятия и за напред, коментираха юристи.

Случилото се поставя и редица други въпроси – дали наблюдаващият прокурор не е нарушил Етичния кодекс на магистратите, в които изрично е посочено, че „колегиалните отношения между магистратите и служителите в съдебната система, независимо от мястото на служебната йерархия, трябва да се основават на взаимно уважение и толерантност чрез въздържане от всякакво поведение, което вреди на репутацията на органите на съдебната власт”, както и че „почтеният магистрат не доносничи и не интригантства спрямо свои колеги и служители, а изразява открито позицията си”. Дали Висшият съдебен съвет, който до този момент не сметна за нужно да защити авторитета на съда и да реагира на уронващите достойнството на съдия Ангелова публикации, за да премахне всички пречки пред спокойното разглеждане на делото, ще предприеме някакви действия оттук нататък не е ясно. Ясно е обаче, че след днешното развитие на делото медиите, които проведоха компроматната кампания, отбелязаха съмнителен успех, след като дадоха основание на прокуратурата да отведе съдията и да забави процеса. Прецедентът е опасен, защото може да бъде използван отново по същия начин и да се настоява за същия резултат. Опасен е и защото остават неясни мотивите и участието на прокуратурата в събитията.

Прокурорът, който не защити независимостта на съда от анонимни слухове

Любопитно е, че прокурор Калоян Ангелов е бил подсъдим по дело срещу правосъдието и впоследствие през 2010 г. е оправдан от СГС, като присъдата е потвърдена на следващите инстанции. Съдът приема, че прокурорът не е извършил престъплението, в което е обвинен. Нещо повече, посоченото в обвинението служебно нарушение не е извършено от него, а е свързано с действията на Роман Василев (тогава следовател) и бившия градски прокурор Николай Кокинов. С други думи – прокурор Ангелов на собствено основание би следвало да знае колко е важна независимостта на съда, включително…от прокуратурата, и да я брани. Но може би тези, които са минали през месомелачката на прокуратурата и наказателното производство, изпитват страх?

Цветанов: Не е приятно да си подсъдим

Преди началото на заседанието бившия вътрешен министър, който не спираше да критикува съда по време на управлението на ГЕРБ, а в последствие стана обект на две разследвания, коментира, че не е „приятно” да си подсъдим. Днес той за пореден път уточни, че вярва на „съдебната система, защото тя е инстанцията, която решава и казва дали едно лице е виновно или не”. „Спирам до тук”, каза той. В съдебната зала пък, освен адвокат Менков, като негови защитниците се явиха адвокатът от Мюнхен д-р Ханс Петер Ул и Борис Пенев. Адвокат Ул коментира, че познава работата на Цветанов като министър. По думите му той амбициозно повел реформата в полицията, с голяма смелост започнал борбата с организираната престъпност. „Бях впечатлен и така станахме и приятели. Днес съм в качеството си на защитник, съзнателно дойдох и поех неговата защита. За нас в Европа е изключително важно да видим дали България е правова държава. Ние сме един общ дом на сигурността и правото. Част от този дом е независимата съдебна власт и справедливият съдебен процес. Днес Цветанов е обвиняем, ние ще наблюдаваме много внимателно и ще направим съответните доклади дали днес и тук в тази наистина впечатляваща сграда на съдебната власт той ще получи справедлив процес”, посочи немският адвокат и уточни, че ще напише доклади до ЕК и до немското правителство какъв е неговият опит след сблъсъка със съдебната система в България.

„Това, което ми направи впечатление, е, че става въпрос за факти и обстоятелства, които са възникнали през 2009 г., а вече сме 2013 г. Ако тогава наистина е извършено закононарушение и прокуратурата още тогава е знаела за това, тогава се питаме защо е предприела действия едва през 2013 година”, посочи д-р Ул.

Бившия вътрешен министър коментира, че не е очаквал от прокуратурата подобен подход. „Не знам какво биха написали вестниците, ако се падне на мъж, председател на съдебния състав”, заяви той и се въздържа да коментира дали се касае за поръчка. „Вие сте достатъчно наясно с всичко, което се случва”, посочи Цветанов. „За мен няма никакво съмнение, че прокуратурата се страхува от крайния акт на този процес и нямам съмнение в симбиозата на някои среди в прокуратурата с посочените от самата прокуратура издания, на които тя се позова в искането си за отвод. Това поставя българската съдебна система в заложник на тези интереси и дава възможност на прокуратурата да си избира съдия”, коментира адвокатът му Менков.

Д-р Ул също призна, че е много изненадан от развоя на делото. „Честно казано съм доста изненадан от старта на този процес. И честно казано съм объркан от състоянието на прокуратурата в тази държава. Прокуратурата в България поиска отвод на съдебния състав въз основа на вестници с доста съмнителна репутация и без да има доказаност на твърденията в тях. В крайна сметка това бе достатъчно на прокуратурата, за да поиска отвод на един очевидно независим съдебен състав”, посочи немският адвокат и допълни, че от „жестoмимичния език на двамата колеги прокурори” си личало, че „самите те се чувстваха доста неудобно, правейки това искане”. „Така в нас остава впечатлението, че става въпрос за поръчка на прокуратурата. Очевидно тя действаше по разпореждане”, посочи той.

Kраткото обобщение от днешния развой на делото е, че прокуратурата падна до нивото на булевардната преса. А на въпроса – може ли да падне още по-ниско, отговорът е – да.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

8 коментара

Вашият коментар