МВР се обърка – наистина ли иска полицейската регистрация на Цветанов

22-09-2013; категория: Uncategorized; автор: Галина Гиргинова;

Цв. Цветанов

Няма нито една законна причина бившият вътрешен министър Цветан Цветанов да не се е сдобил с полицейска регистрация до този момент, става ясно от материалите по делото, заведено по негова жалба срещу разпореждане на полицейски инспектор от СДВР в Административен съд София – град (АССГ). Както е известно, депутатът от ГЕРБ Цветан Цветанов е обвиняем по две дела, касаещи работата му като министър на вътрешните работи.

През юни прокуратурата му повдигна обвинение по досъдебното производство за незаконно подслушване в СДОТО за това, че умишлено не е упражнил контрол върху дейността по подслушване. Месец по-късно той стана обвиняем и за престъпление по служба – прокуратурата твърди, че умишлено е осуетил използването на законно разрешени СРС-та по делото срещу бившия шеф на антимафиотите във Велико Търново Орлин Тодоров. Така бившият вътрешен министър се сдоби с две обвинения за тежки умишлени престъпления.

По закон това предполага, че народният представител от ГЕРБ трябва да получи полицейска регистрация. Това е така, защото съгласно чл. 59 от Закона за МВР всяко лице, срещу което са повдигнати обвинения за умишлено престъпление подлежи на полицейска регистрация.

На 8 юли бившият вътрешен министър бе привикан в сградата на СДВР, за да му бъде направена криминална регистрация. Заради негово възражение обаче това не се случи. Повече от месец по-късно в медиите се появи информация, че Административният съд София град е уважил жалбата на Цветанов срещу допуснато предварително изпълнение на полицейско разпореждане. Разбра се също, че според МВР с обжалването се осуетявала възможността бившият силов министър да бъде полицейски регистриран, докато съдът не се произнесе по друга негова жалба срещу самото полицейско разпореждане. Откъм МВР и съда не излезе обаче съществената подробност – какво е това полицейско разпореждане, което може да бъде стопирано от Цветанов в процедурата за полицейската му регистрация.

А този въпрос никак не е незначителен, защото от изясняването му може да се разбере дали спрямо Цветанов полицията и съдът са действали по същия начин, както спрямо хилядите граждани, които са били регистрирани, макар че едва ли и на тях тази дейност да им е била приятна.

Проверката на “Съдебни репортажи” по случая се оказа неочаквано трудна заради разнопосочната информация, която идваше от замесените институции и хора, както и от известното им нежелание да отговорят на въпроса какво точно пише в полицейското разпореждане и изпълнението на кое полицейско действие е спряно от съда. Интересът ни е обясним – как успя бившият вътрешен министър, автор и на Наредбата, в която се урежда подробно редът за извършване на полицейска регистрация, да се спаси от нея, след като законодателят я е предвидил така, че да не може да бъде стопирана. А не може, защото цели (оправдано или не – това е друг въпрос) контролиране от полицията на личните данни на обвинения в престъпление (това включва – данните за самоличността му, пръстови отпечатъци, направената фотография на лицето му, а в зависимост от нуждите на разследването- и ДНК-профила му).

Предвидено е изрично в закона, че съгласие на лицата не се изисква, т.е евентуалното им несъгласие не може да спре полицейските органи. Единствено за ДНК-профила е записано, че ако гражданинът не иска да съдейства, биологичен материал (например – косъм) се взема принудително с разрешение на съдия от съда, компетентен да разгледа обвинението след приключване на разследването.

Освен това ни е известно, че граждани с повдигнати обвинения, на които са извършвани полицейски регистрации, са правели опити да обжалват процедурата, но безуспешно. Такова е например делото, заведено от бившото вещо лице Руслан Терзийски срещу полицейската му регистрация, по което Върховният административен съд на 27 януари 2009 г. прие жалбата за неоснователна. В съдебния акт се казва, че “действията по фактическото извършване на регистрацията не представляват индивидуални административни актове, по смисъла на АПК, не подлежат на самостоятелен административен контрол”. „Тяхната законосъобразност се преценява в рамките на образуваното срещу лицето наказателно производство , в което е привлечен като обвиняем и за чийто нужди е извършена самата полицейска регистрация”, мотивира се съдът. С други думи – административният съд не може да има нищо общо с полицейската регистрация.

Именно затова публично известните факти изглеждаха като прецедент – въпреки че полицейската регистрация не може да се обжалва, бившият вътрешен министър успява да я спре по друг начин. Преди да възникне казусът с несполучливото полицейско разпореждане изглеждаше, че органите на МВР твърдо са решили да изпълнят правомощията си по чл. 59 ЗМВР.

Нещо повече, темата е коментирана и от главния прокурор Сотир Цацаров ден, след като АССГ вече се е произнесъл по жалбата на Цветанов, но преди това да стане публично известно. “Няма специално отношение към обвиняемия Цветан Цветанов. Колко български граждани ги разкарват насам-натам, на колко българи са им правили криминалистични регистрации като криминално проявени лица, благодарение на наредба, подписана от едно лице, което сега трябва да спази собствената си наредба? Ако на хиляди хора са повдигнати обвинения, какъв е мотивът само на един човек тази процедура да не бъде приложена и то по норматив, който той е създал”, заявява на 11 юли главният прокурор. И допълва: “Тъжното е че трябва да извървиш пътя от министър или от бивш министър до обвиняем, за да осъзнаеш две неща: че в тази страна съдът казва кой е виновен и кой не, и второ, че собствената ти наредба противоречи на конституцията. Ако го осъзнаваш в момента, в който тя засяга собствените права, това означава, че не си го осъзнал в момента, в който си я подписал и в момента, в който тя е засегнала правата на хиляди хора”. Цацаров е категоричен, че няма как Наредбата да не бъде приложена по отношение на бившия вътрешен министър, след като се прилага за останалите граждани.
“Не ми е известно нито в наредбата, нито в закона за МВР, нито в конституцията дори, да пише, че обвиняемият Х, дори и бивш министър и народен представител не следва да се подлага на тази процедура. Каквото за всички, такова и за него”, допълва главният прокурор.

Оплитане

Определението на съдия Ралица Романова, качено на сайта на АССГ, също не повдигна завесата, тъй като в него не се уточнява какво касае полицейското разпореждане, което съдът отменя, нито срещу какво е била насочена жалбата на Цветанов. В него е записано единствено, че жалбата е основателна, защото в разпореждането липсват мотиви кое налага допускане на предварително изпълнение, а немотивираният административен акт нарушава правото на защита на лицето, срещу което е издаден.

Пред „Съдебни репортажи” адвокатът на Цветанов тълкува определението на съда като първия случай, в който съдът спирал полицейска регистрация. По същия начин явно тълкува съдебното определение и СДВР. Оттам ни отговориха, че няма друг случай, в който съдът да спира полицейска регистрация, т.е. приемат, че този път съдът наистина я е спрял. На серията въпроси, които изпратихме до СДВР, получихме единствено този отговор. Безответни останаха въпросите (Публикуваме въпросите без отговор, защото отказът да се даде информация по тях е информативен самостоятелно):

- Какво точно пише в полицейското разпореждане, издадено на Цветан Цветанов?
- МВР обжалвало ли определението на АССГ пред Върховния административен съд?
- Има ли формално отразен отказ на Цветан Цветанов да му бъде направена криминалистична регистрация?
- Искано ли е разрешение от Софийския районен съд евентуално за събиране на биологичен материал от Цветанов?
- В колко случаи от март 2011 г. (от когато е влязла в сила Наредба Iз-701) органите на МВР са допускали предварително изпълнение на разпореждане за регистриране при липса на съгласие на обвиняемия?
- В колко случаи е преминато веднага към фактически действия за регистриране на лицето и колко пъти е имало разрешение от съда?
- В кои случаи се преценява да бъде допуснато предварително изпълнение, което може да се обжалва пред административен съд и кога се иска разрешение за вземане на ДНК материал от наказателния съд?
- Случаите докладват ли се на прокурор?
- Отказът на Цветанов докладван ли е на прокурор?

Каква е истината?

Според материалите по делото, до което „Съдебни репортажи” получи достъп, защитникът на Цветанов адвокат Менко Менков атакува разпореждане на МВР, което няма нищо общо със същинската полицейска регистрация, на която подлежи Цветанов. От документите, приложени по делото, става ясно, че на 8 юли – в деня, в който бившият вътрешен министър е привикан в СДВР, полицейски инспектор Николай Кръчмаров издава документ, с който разпорежда на Цветанов „да не възпрепятства действията на главен разследващ полицай Николай Станчев при осъществяване на полицейските правомощия, регламентирани в чл. 59 от ЗМВР” (чл. 59 от МВР регламентира случаите и начинът, по който се извършва полицейската регистрация).

С други думи полицейският инспектор Николай Кръчмаров разпорежда на Цветанов да не пречи да му бъде извършена полицейска регистрация и допуска предварително изпълнение на разпореждането по общия ред, като за всяко друго полицейско разпореждане. Детайлът с предварителното изпълнение е съществен, защото всяко предварително изпълнение (ако то, разбира се, е с възможен и законен предмет) подлежи на обжалване. Адвокатите, с които „Съдебни репортажи” разговаря, без да познават развитието на случая повтаряха, че такова стечение не е възможно – след като изпълнението на самата полицейска регистрация не подлежи на обжалване ( както припомнихме и според АССГ и ВАС), т.е. извършва се веднага, няма как да съществува нейно „предварително изпълнение”, което да подлежи на спиране. И действително – полицейските служители не са допуснали предварително изпълнение на разпореждането за регистрация. Допуснали са, съзнателно или не, една иновативна абстракция – спиране на изпълнението на разпореждането Цветанов да не пречи. Ако не бяха го направили, делото никога нямаше да отиде до административния съд. Дали определението на АССГ е законосъобразно и може ли да се спира наистина разпореждане да не се пречи на полицейски действия, които не изискват съгласие от засегнатия гражданин и не подлежат на административен контрол, няма как да разберем. Макар да са ни отговорили, че тълкуват определението като първия акт, който спира полицейска регистрация, от МВР не намират за необходимо да обжалват пред Върховния административен съд и то влиза в сила на 27 юли.

Освен това служителят на МВР е написал и акт за административно нарушение на Цветанов, което се изразява в това, че бившият вътрешен министър не е изпълнил издаденото му полицейско разпореждане (да не пречи на главния разследващ полицай да го регистрира). Актът позволява Цветанов да бъде глобен, ако бъде издадено Наказателно постановление, но досега няма данни да се предприети такива действия. Това само внася допълнителни неясноти в намеренията на служителите на МВР – ако съпротивата е закононарушение, защо полицейският инспектор Николай Кръчмаров е приел, че съдът може да спре действията на неговите указания, които са средство закононарушението да бъде преустановено.

Всъщност действията на МВР, които са атакувани пред съда, по никакъв начин не пречат полицейската регистрация да бъде завършена, защото процедурата не е била обжалвана. Делото пред АССГ е образувано срещу административен акт, който не засяга по същество правомощията на полицията по чл. 59 от ЗМВР да установят контрол върху данните на обвиняемия без да чакат съгласие от него.

Друг немаловажен детайл, видим от документите по делото, е фактът, че МВР пристъпва към регистрацията на Цветанов, едва след като темата е подхваната от медиите и едва след като получава писмо от прокурор Венцислав Андреев от Софийската градска прокуратура да я извърши. А случаите, в които възникват такива задължения на МВР са разписани в ЗМВР и в Наредба Iз-701, приета по времето, в което Цветанов оглавява вътрешното министерство. Според публикация на „Правен свят” един от аргументите на бившия вътрешен министър да откаже съгласие за регистрация е, че Наредбата противоречи на Конституцията, на Европейската конвенция за правата на човека и на Наказателно-процесуалния кодекс.

Непоследователността на МВР по случая и особеното стечение на обстоятелствата няма как да не създаде впечатление, че случаят „Цветанов и несполучливата му полицейска регистрация” е инсценировка.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

3 коментара

Вашият коментар