Съюзът на съдиите призова ВСС за позиция по СРС-скандалите

05-07-2013; категория: Новини; автор: galina.girginova;

VSS
Най-голямата съдийска организация – Съюзът на съдиите в България (ССБ) призова Висшия съдебен съвет да излезе с позиция по СРС-скандалите власт и да предприеме незабавни мерки, с които да върне доверието на гражданите и редовите магистрати в независимостта на съдебната власт и органа, който я управлява. В отвореното писмо се припомнят изтеклите в края на април в медиите разговори между бившия градски прокурор Николай Кокинов, бившия премиер Бойко Борисов и бившия земеделски министър и обвиняем Мирослав Найденов. От разговора стана ясно, че Кокинов е специално повикан в дома на Борисов, за да „докладва”, тримата обсъждат „смачкването” на делата срещу Найденов и коментират предизвестения избор на главния прокурор Сотир Цацаров (Кокинов се обръща към Борисов с думите: „Ти си го избра”).

В писмото се напомнят и записите на разговори, направени със законни СРС-та, от които се разбира как висши магистрати лобират и събират гласове в полза на кандидатурите на Камен Ситнилски и Румен Боев преди общото събрание на прокурорите за избор на членове на ВСС.

От ССБ припомнят, че многократно са поставяли за обсъждане конкретните мерки за възстановяването на доверието в съдебната власт, „включително чрез отстояване на независимостта на съда от политически натиск, от влияния от икономически и властови лобита, от вътрешно-системните форми на нерегламентирано въздействие по административен път, от ниския праг на толерантност към конфликтите на интереси и търговията с влияниe”. В писмото се казва също, че от момента на осветяването на СРС-та от дома на Борисов в медиите досега съдиите са очаквали ВСС да вземе становище по този случай.

„Не е пресилено да признаем, че скандал с такава интензивност в съдебната власт не се е случвал, защото никога в такава драстична степен из основи не е бил компрометиран конституционният принцип на разделението на властите”, посочват от ССБ и допълват, че освен недопустимото поведение на участните в разговора, от съдържанието му гражданите са научили, че бившият градски прокурор на София (избиран за два последователни мандата от два състава на ВСС) счита, че кариерата му, както и професионалното израстване на други магистрати (като главния прокурор, заместниците на градския прокурор), не зависи единствено от кадровия орган на съдебната власт и собствените му качества. Според ССБ уронването на престижа на съдебната власт и на доверието в нейната независимост се задълбочават и от убедеността на събеседниците, че изходът от делата, които коментират, не зависи единствено от доказателствата и закона.

Въпреки потвърждението на главния прокурор, че такъв разговор се е състоял, ВСС не е обсъдил съдържанието му, нито е извършил проверка на „тревожните факти за зависимост на прокурори от участниците в записа и от други лица, останали неназовани”. „В подобни случаи, макар и по-малко съкрушителни за авторитета на съдебната власт и правовата държава, ВСС е назначавал специална комисия (например за разпределението на делата в Благоевградския съдебен район; по случая “Красимир Георгиев” и др.), която да проучи твърденията, да провери фактическото състояние, да изведе системните проблеми и да предложи конкретни решения за преодоляването им”, припомнят от съюза. Оттам смятат, че само публичното оповестяване на оценката на ВСС за това кое е нередно и недопустимо в разпространения разговор може да доведе до начало на оздравителен процес за възстановяване на разрушеното доверие на редовите магистрати към конкурсите за повишаване и за избор на административни ръководители. „Не съществува и друг начин за защита на собствената Ви независимост, която също беше поставена под съмнение в разговора между г-н Кокинов и бившия премиер с твърдението, че министър-председателят, а не Вие, е избрал главния прокурор”, категорични са съдиите.

В отвореното писмо се казва също, че бездействието на съвета се превръща в още по-остър проблем, тъй като предстои избор за нов градски прокурор на София, който ще застане начело на прокуратурата, овластена да разследва управляващите, магистратите и тежките икономически престъпления.

СРС-та, в които се коментира събирането на гласове в полза на Ситнилски и Боев, пък отново поставят под съмнение легитимността на избора на членовете на ВСС. „Еднозначното тълкуване на изнесеното съдържание (добило широка публичност) създава силно съмнение, че събранията за избори на членове на съдебния съвет са компрометирани от упражнено влияние от административни ръководители с цел да бъде постигнат точно определен желан от тях резултат”, казват от ССБ и допълват, че дискредитирането на независимостта на ВСС рефлектира върху убедителността на цялостната му дейност, а в очите на гражданите – независимостта и на редовите съдии, прокурори и следователи е под съмнение.

Съдиите изтъкват, че в същото време, без да е чута реакция на ВСС, провеждането на конкурси за председатели на съдилища и административни ръководители на прокуратури продължава, а процедурите са поставени в контекста на съмненията за влиянието на управляващите върху съдебната власт. „Някои от изборите бяха определени като предрешени и като продължение на вредната за мотивацията на редовите съдии и за независимостта на съдебната власт тенденция да се създава съдебна номенклатура – председатели на съдилища да бъдат назначавани за председатели на други съдилища”, казва от ССБ, визирайки скорошните избори за Окръжен съд и районен съд Пловдив.

„ Считаме, че няма по-спешни проблеми пред съдебната власт от тези, свързани с разрушеното доверие на редовите съдии и прокурори към кадровия им орган. Липсата на доверие, че конкурсите се провеждат честно, отблъсква почтените и компетентни магистрати да участват в конкурси за избор на председатели на съдилища и административни ръководители”, смятат от съюза и подчертават, че в същото време се разраства съмнението, че решенията “се договорят” предварително и непрозрачно, повлияни от икономически и политически фактори, а индивидуалните качества на кандидатите „остават унизително без значение”. Именно тази представа е и в основата на гражданското недоверие в независимостта на съдебната власт, посочват от ССБ.

Затова призовават ВСС незабавно да предприеме действия за „задълбочено изясняване на фактите, които демонстрират тревожно ниско ниво на институционална независимост на съдебната власт и на конкретни нейни представители”, за анализиране на съдържанието на СРС-та и формулиране на проблемите. От ССБ смятат, че кадровият орган трябва да даде отговори на няколко въпросъса – „съществуват ли зависимости на членове на ВСС, прокурори, съдии и следователи от задкулисни центрове на власт; какъв е процесът, по който вземате решения; какви са резултатите от проверката на делата на г-н Кокинов; как се е осъществявало кариерното израстване на другите споменати магистрати и дали те са независими; какви мерки ще вземете, за да убедите съдиите и прокурорите, че изборите за председатели на съдилища и прокуратури не са предрешени и има смисъл те да участват в тях, защото ще ги класирате по способностите им, а не заради влиянието, което стои зад тях”. В писмото се казва, че трябва да се проверят всички дела, по които Кокинов е имал достъп, защото в медиите изтече информация, че по дело, по което не е бил наблюдаващ прокурор, е докладвал на Борисов (разследването срещу медийните собственици Огнян Донев и Любомир Павлов).

Съдиите са убедени, че Законът за съдебната власт дава достатъчно възможности на ВСС да предприеме активни действия в „настоящата кризисна ситуация”, а продължаващото бездействие ще се възприеме от обществото като знак, че не се търси решение на проблема, защото кадровият орган е част от него. От ССБ уточняват, че всяко добросъвестно усилие от страна на ВСС ще се ползва с с тяхната конструктивна подкрепа. „Съдийската общност от години поставя във фокуса на общественото внимание въпроса за конституирането на ВСС тъкмо в аспекта на порочните практики при избор на делегати. Ненапразно предлагахме и продължаваме да застъпваме становището, че членовете на ВСС от съдебната квота трябва да се избират пряко от магистратите, за да няма съмнения, че изборът е предпоставен от упражняване на административно влияние”, се посочва в писмото, което завършва с припомнянето, че въвеждането на стандарт за независимост и етично поведение на съдиите, прокурорите, следователите и членовете на ВСС е обща отговорност на всички магистрати.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Syd

Поетапно въвеждат ЕИСС по региони и според натовареността на съдилищата

Снимка: Дневник

ВСС окончателно смачка скандала „ЦУМ-гейт“ и отказа да изслуша главния съдебен инспектор за злоупотреба с право

Лозан Панов: Точкова да постъпи отговорно и да си подаде оставката
sud-delo

Пълен хаос с ЕИСС, няма да заработи до края на годината, а след това – неяснотата остава

Снимка: Дневник

ССБ: Отказът на главния съдебен инспектор да изпълни решение на съда и да оповести резултата от проверката „ЦУМ-гейт“ дискредитира ИВСС

Снимка: Дарик

Венецианската комисия за пореден път напомня, че България трябва да осигури независимо разследване на главния прокурор

Снимка: Дневник

Външен одит на ЕИСС ще има, „ама друг път“

sud-delo

Съдийската колегия осъди атака на Валери Симеонов срещу съдии от ВКС

Снимка: Дневник

Членове на ВСС видяха внушения с политически привкус в искането на Съюза на съдиите за дебат и отстраняване на главния прокурор заради действия, които рушат правовата държава

Иван Гешев отказа да участва в дискусията
Снимка: ПРБ

Иван Гешев пред депутати: Главният прокурор няма как да извърши престъпление – почти невъзможно е

Обвинител №1 не отговори конкретно на нито един въпрос за обществено значими разследвания
vss

ВСС отказа да обсъди евентуално стартиране на процедура за отстраняване на главния прокурор

Дебатът по искането на Съюза на съдиите ще се проведе на 22 октомври

2 коментара

  • evgeni.d на 09.07.2013 в 10:30:38

    При едно манипулирано "наказателно дело"скалъпено от Флоров и компания,за да бъде принудени лица с висока степен на компютърна грамотност в областта на информационните технологии да участват в непозволени методи за пробиване на Банковата защита с цел,рекет и изнудване екс. МВР министъра Цветанов си позволи публични квалификации по адрес на отказалите да сътрудничат "заловени престъпници"!Това бе направено на страниците на жадните за сензации жълти медии,което ВСС осъди категорично като недопустимо нарушение на Конституцията на България!.За да бъдат по убедителни тогавашното ГДБОП манипулира битовите им информационни услуги като например ,дядо си говори по СКАЙПА с любимото си внуче с "коментара"на служител от това "бюро" с текст:"Този старец гледа порно с деца"!Изобретателността им в желанието да омаскарят тези за които морала е водещ в тяхната професия , чрез СРС информации се стига до там да бъдат обявени и за ОПГ "извратеняци!Нека Съюзът на Съдиите също да даде своето мнение и поправи незаслужените постановени "присъди"определени по този корупционен начин!Лесно може да бъдат разпознати "делата"в депата на СРС и СГС ,наказателната колегия!"

    Отговор
  • Pingback: Съдът: Контактите на Кокинов с политици показват податливост на влияние и готовност за услуги | Съдебни репортажи

Вашият коментар