Черна каса “Адвокат”

Как стотици столични адвокати се оказаха длъжници, или къде са парите?
09-04-2013; категория: Разследвания; автор: galina.girginova;

Стотици столични адвокати се оказват длъжници, въпреки че плащат съвестно всеки месец осигуровките си към НАП. Проблемът се задълбочава от години, а едва преди десетина дни от Осигурителна каса “Адвокат” към Софийската адвокатска колегия (САК) предприеха някакви действия, за да не поставят “клиентите” си в неудобно положение.

Касата е създадена през 2004 година и по данни на САК към момента в нея членуват около 2700 столични адвокати. Всеки защитник, който се записва, внася парите за осигуровките си в касата всеки месец, а тя – по сметките на НАП. Целта, както става ясно, е да улесни столичните адвокати и да им спести време. Заедно с осигуровките всеки член на ОК “Адвокат” дължи 3,10 лв. такса всеки месец за предлаганата услуга. Така би трябвало да е на теория. На практика обаче някъде системата се пропуква и се оказва, че вместо да бъде в помощ на членовете си, касата гълта стотици хиляди левове всяка година, без да извършва това, за което е създадена. Освен това не спазва нито едно от задълженията си, записани в учредителния договор, с който стартира дейността й.

От касата месеци наред твърдяха, че се касае за софтуерен проблем между тях и НАП – индивидуалните вноски на всеки един адвокат постъпвали по общата сметка на касата в НАП и така не се отчитало превеждането на парите за някои от членовете на ОК “Адвокат”. Данъчните пък категорично отрекоха пред “Съдебни репортажи” проблемът да е технически. Напротив – според тях информацията, която им изпращат от касата, е непълна, неточна и често пъти съвсем под въпрос.

Източници на “Съдебни репортажи” разказаха, че има случаи, в които столични адвокати с изумление откриват, че вноските им за цялата 2012 година са “изчезнали” – тоест, не са преведени към НАП.  ”Налагаше се да пътувам в чужбина, но изведнъж се оказа, че съм длъжник пред НАП, че не съм си плащал осигуровките и дължа баснословни суми. Разбрах за проблема случайно, тъй като разчитам, че всичко е наред”, казва столичен адвокат, който предпочита да остане анонимен. Други казват, че дължат 6000 лв., сумите на някои стигали дори до 40 хил. лв.

Нередностите

Положението изглежда дори още по-страшно заради факта, че има случаи, в които от касата плащат пари в НАП на хора, които не са членове на ОК “Адвокат” или изобщо не са адвокати. “Чрез касата се осигуряват роднини на адвокати или адвокати, които не са от София. И в двата случая нямат право да ползват тази услуга”, обясниха източници на “Съдебни репортажи”.

Сигналите за нередности, отправени срещу ръководството на САК са от години – и срещу предишното ръководство в лицето на Наталия Ценова, и срещу сегашното – в лицето на Петър Китанов. И двамата обаче избягват да поемат отговорността, въпреки че според устава на ОК “Адвокат”, тя се представлява от Софийската адвокатска колегия, а следователно от председателя на САК. Заради непрекъснатите “открития”, че са длъжници, потърпевши адвокати все по-масово се отписват от ОК “Адвокат”. Има и фрапантни случаи, в които се оказва, че системата не отчита плащания към НАП от 2005 година до днес – осем години по-късно. Нещо повече – веднъж сигнализирани от касата пращат писмо до НАП за конкретния “длъжник”, а месец по-късно се казва, че човекът отново дължи пари на данъчните.

До скоро в сайта на САК не можеше да се намери официално обяснение на проблема. Нямаше и никаква информация кой управлява касата и на какво се дължат усложненията за членовете й освен дежурното през годините обяснение, че “подаването на декларация обр. 6 от самоосигуряващи се лица” и програмният продукт, който ползват НАП, са причина за объркването. “По тази причина не са свързвани подадената информация и внесените вноски по Булстат на осигурителната каса с ЕГН и Булстат на членовете на касата”, пише още в заявлението в сайта на САК. Според текста едва през декември е разработен софтуер, който автоматично разпределя вноските от осигурителните каси по съответното ЕГН и Булстат, а подобни трудности изпитват и други осигурителни каси. От НАП категорично отрекоха това да е вярно.

Безотчетни

Проблемът според бившия председател на САК Наталия Ценова бил в нормативната уредба.   и по-точно въведената през 2006 г. декларация Образец 6 и фактът, че НАП и НОИ “нямат нормален софтуерен продукт”. Ценова е била управител на касата до 10 януари 2012 г. От думите й не разбираме какво точно е било предприето, за да отпаднат притесненията на членовете на касата – по нейно време близо 2700 души, които всеки месец са си плащали за услугата. Това, което се предприемало при оплакване на някой конкретен ощетен, било главният счетоводител Емил Иванов да изпраща писмо, с което се правят корекции и уточнения, че човекът е платил. По думите й през 2011 година НАП издал ревизионен акт за периода 2005-2010 г., в който начислил “някакви лихви”.

Вътрешни проверки как се разходват парите на адвокатите не са правени, но всяка година касата се отчитала пред общото събрание на членовете на ОК “Адвокат”. От сегашното ръководство обаче твърдят, че касата провежда ежегодно събрание на Съвета на учредителите, където се приема отчет за изтеклата година. Според учредителния договор пък управителният съвет се свиква от управителя най-малко един път в годината. Потърсихме и част от учредителите на касата – някои от тях казват, че никога не са присъствали на подобни събрания. Други – като адвокатите Петър Петров, Емануил Георгиев, Стефан Ботев, обясняват, че през март учредителите са се събрали, за да изготвят конкретни мерки, с които да бъде потушено напрежението. Адвокат Георгиев твърди, че до миналата година не е бил наясно, че съществува проблем. Оказало се и че дължи здравни осигуровки от 2005 година до 2012 г. Адвокат Ботев също дължал пари, но от 2008 година.  От разговорите с учредителите разбираме, че на събранието е имало отчет на главния счетоводител на САК и на касата Емил Иванов. Но нито един от учредителите не споменава да е виждал писмени отчети или ревизии. Протоколи от такива събрания или заседания също не съществуват на сайта на САК. По думите на Ботев всичко в касата е прозрачно, а НАП от години не правят нищо, за да ликвидират разминаванията. “Касата не задържа пари – получава ги и ги изпраща в НАП”, твърди адвокат Ботев.

Наталия Ценова  казва също, че “преди да си тръгне” от поста е оставила 182 хил. лв. в сметката на касата. Истината обаче е, че преди да си тръгне, Ценова завещава проблема на наследника си. А това е адвокат Петър Китанов, който казва пред “Съдебни репортажи”, че разминаването в софтуера на касата и този на НАП създава хаоса. “Работим по въпроса, това няма да продължава така”, уверява Китанов. И ни препраща за повече информация към главния счетоводител на САК Емил Иванов, защото Китанов бил само представляващ касата, а не и управляващ, според учредителния договор.

Не чак толкова прости сметки

Главният счетоводител на САК Емил Иванов ни уверява, че вместо да говорим по телефона, може да ни изпрати всичко необходимо по мейл. Информацията дословно повтаря публично известното извинение на касата досега. “Решението към момента е изпращане на писмо с абсолютно всички вноски на самоосигуряващото се лице за всички години от 2005 до 2010 г.”, твърди Иванов. От касата са си направили труда да намерят оправдание защо не са решили проблема, като сметнат какво би коствало на служителите този труд – “Едно такова писмо е около 5-6 машинописни страници и се изготвя в най-добрия случай за около 1 час и половина. При 2737 активни членове на ОК ”Адвокат” и служител, който се занимава само с тези писма, ще са необходими 4106 часа или 513 работни дни, за да се напише такова писмо за всеки член на ОК ”Адвокат”, посочват той.  В касата обаче работят петима служители на трудов договор, които би трябвало да вършат именно такава работа или да намерят някакво по-добро решение от това да пишат машинописни писма за всеки член на касата. Нещо повече – по устав в ОК “Адвокат” не може да има повече от двама служители на трудов или граждански договор.

Търсим и новия управител на касата Тодор Филипов, назначен с решение от 13 февруари тази година. Той обаче любезно ни обяснява, че се работи по въпроса и след седмица ще има решение. Действително ден преди това се е провела среща на високо равнище в НАП, на която са набелязани мерки за излизане от тази ситуация. Източници на “Съдебни репортажи” твърдят, че след близо година и половина “преговори” от касата най-накрая са проявили разбиране и са признали, че липсващите вноски на членовете на ОК “Адвокат” не са се “загубили” в твърдяния софтуерен проблем.  Пред в. “Труд” адвокат Филипов твърди, че от 2005 г. до 2012 г. касата е внесла 24 165 241,33 лв. от осигуровки в бюджета и показва справка от НАП, в която самата приходна агенция признава, че от всички тези пари само 2 540 873,39 лв. (или 10,5 %) са разпределени по индивидуалните партиди на адвокатите. Така излиза, че на месец в касата влизат около 250 хил. лв. за осигуровки на адвокатите.

 Черна каса

Проблемът е дори по-сериозен. Освен неудобствата за отделните адвокати, се оказва, че и никой не знае с точност за какво се харчат парите от месечните такси и къде потъват “изчезналите” вноски на ужилените. Пред “Съдебни репортажи” Емил Иванов обясни, че таксите се разходват за абонамент на софтуера на касата, банкови такси, трудови възнаграждения, осигурителни вноски по трудови възнаграждения. “Горецитираните месечни такси не могат да покрият разходите на касата. Тъй като и касата, и Софийската колегия са на едно място, то голяма част от разходи за материали са за сметка на колегията. Към момента членският внос на ОК “Адвокат” е 3,10 лева. Никъде няма такъв членски внос. Минимумът е 10,00 лева. Като информация – месечният членски внос на Осигурителната каса към Адвокатската колегията – Пловдив е 20,00 лева”, обобщава Емил Иванов, който работи едновременно като главен счетоводител на САК и касата.

Простата сметка показва, че за година касата събира от всички свои членове близо 101 816 лв. от такси. Заплатите на служителите в касата за година са близо 42 хил. лв. (бел. ред. според информацията, която ни предостави Емил Иванов, служителите не получават повече от 700 лв. по трудов договор. Освен това, по признания на Иванов, в първите няколко години в касата не е имало назначени служители). За 2012 г., по твърдения на Иванов, касата е платила 2850 лв. банкови такси за преводи на парите (отделен е въпросът дали събирането на ръка и превеждането на парите не е метод на работа, който би трябвало отдавна да е останал в историята, за да се оптимизират разходите). Така на практика се оказва, че всяка година за заплащане на софтуерния продукт, който ползва касата, в сметките остават близо 57 хил. лв. За осем години това прави близо половин милион лева. Истината е, че столичните адвокати могат само да гадаят как са изразходвани тези пари, тъй като никъде не са публикувани финансови отчети или ревизии.

Въпреки уверенията на главния счетоводител Емил Иванов, че ще ни изпрати ревизионния акт на НАП от 2011 година, близо четири седмици това не се случи. Иванов не отговаряше и на стационарния телефон в сградата на Софийския адвокатски съвет. По думите му (преди да прекъсне комуникацията) НАП е начислила на касата лихви за забавени плащания в размер на 40 хил. лв. за период от пет години. Парите, казва Иванов, са платени от събирани през годините такси, тъй като в началото нямало служители, назначени в касата на договор. Дали твърденията на главния счетоводител са верни, не е ясно. Ясно е обаче, че при съществуващия огромен проблем за редовите членове на ОК “Адвокат” и воденото през годините непрозрачно счетоводство само прокурорска проверка би могла да докаже, че в касата няма злоупотреби със средствата на столичните адвокати. Дотогава от касата продължават да се отписват все повече хора.

Да се отпише смята и адвокат Явор Нотев, депутат от АТАКА в 41-вото Народно събрание, вече отишло в историята. Говори огорчен и казва, че това му е болна тема. Причините са две. Той е един от хората, които са ръководили касата в началото на съществуването й. Тогава такъв нерешим казус не е съществувал. “Дали проблемът е софтуерен или се касае за дълбокото нежелание на ръководството – не зная”, обобщава Явор Нотев. И повтаря, че говори като потърпевш, защото в дните преди да стане депутат – събирал необходимите документи и се сблъскал с понятието “длъжник”. Отнасяло се за самия него.

Текст: Галина Гиргинова

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

45 коментара

Вашият коментар