Как парламентът избра инспекторат

31-01-2012; категория: Данните говорят; автор: Administrator;

Петър Раймундов

Представен от Кирил Гумнеров, който преразказва CV-то му.

Лично представяне:

Раймундов пояснява професионалния си опит - 26 години съдийски и 9 като прокурор. Работил съм и в двете звена. Във висшите звена съм работил 12 години във Върховния касационен съд и 4.5 години във Военния апелативен съд и 9 години във Върховната касационна прокуратура.

Пропуснатият въпрос е защо преди 9 години по времето на Филчев е избрал да напусне ВКС – няма по-голяма реализация за един юрист от върховен съдия – защото ВКС е призван да гарантира еднаквото приложение на закона и съответо да защитава върховенството на закона. Много сериозно вътрешно противоречие показва биографията на човек, отказал се от независимостта на съда, за да бъде военен прокурор при Филчев, а сега иска да е надзор. Има нещо силно притеснително в тази линия, което налага да се пита кандидата защо професионалният му път има такова движение.

Стажът си Раймундов чете такадал му възможност “да опознае двете системи от нейните висши звена до нейните първоначални – на най-ниско ниво.”

Той счита, че важните му качества, които го правят подходящ за инспектор са опитът и познанията.

Участвал съм в проверки като съдия от върховен съд, на окръжните звена и то в продължение на много години и имам представа как стават тези проверки. Разбира се, актуално ще бъде това, което Инспекторатът е създал като методики, като практики, които трябва да се изучават, да се спазват и ако се налага, естествено животът не търпи отлагане, ще бъдат и подобрявани.

Раймундов разказва, че е работил във всички звена на всичките им нива. Разказва за това, че е работил по проект за ЗИД за НК и че е изготвял документи свързани с методическата работа на ПРБ. Казва, че трябва да се използват и вече създадените от ИВСС методики.

Въпроси:

1.  Янаки Стоилов: дали ще запази нивото на професионалната си дейност и активността в годините, в които би участвал в дейността на инспектората.

Отговор: Въпросът го разбира чисто биологически – надява се да има сили, защото желание има.

2. Михаил Миков: „Как Вие разграничавате функциите на този Инспекторат от Инспектората на касационната прокуратура, да речем.”

Отговор:„Първо, по обхват на дейност Инспекторатът на прокуратурата е тясно ведомствен, докато Инспекторатът към Висшия съдебен съвет има отговорности, задължения и правомощия по отношение на всички органи на съдебната власт.

Второ, той е специфичен контролен орган към Висшия съдебен съвет, който му дава обратна информация за пълната картина на дейността на всички звена на съдебната, на прокурорската и ако щете и на следствената работа. И предимството на този орган е, че той може да коригира в известна степен допуснати грешки, допуснати нарушения, ако те се открият в съответния срок. Освен това, може и да съдейства за преодоляване на евентуално създадена противоречива практика, което е много важно, особено сега като се има предвид, че значителна част от делата на втората инстанция по силата на закона не достигат до Върховния касационен съд, а това са присъдите и решенията, по които има снизходително отношение към дееца или се намалява или се потвърждава присъдата, или постановява оправдателна присъда. Може едно убийство да си остане в апелативния съд, без да постъпи във Върховния касационен съд.

Последното не е вярно. Присъдите на ОС винаги могат да стигнат до ВКС, независимо от изхода на делото в апелативните съдилища, ако страните ги обжалват или протестират.

И задачата на Инспектората е като последващ, специализиран контрол да провери изцяло дейността н всички органи, разбира се, в рамките на неговите възможности. И когато констатира нарушение на закона, противоречива съдебна практика или други нарушения във връзка с администрацията, административната дейност, насрочването на делата, движението, спазването на сроковете с оглед тежестта на тези нарушения, той може да сезира в зависимост от тежестта, както административните ръководители, ако е по-леко нарушението, ако е по-тежко – да се вземе решение от всички инспектори с мнозинство ? да се направят предложения до Висшия съдебен съвет за налагане на дисциплинарно наказание.

Но аз си мисля, че не това е същинската дейност на инспектората. Неговата по-важна дейност е да бъде един страж за спазването на закона по места от всички органи.

Освен Весела Николова и Захаринка Тодорова, Петър Раймундов е последният трети кандидат, който посочва важните роли на контрола в съдебната власт, в случая той извежда приоритета  – има правомощия за преодоляване на местните съдебни практики. Но това е особено важно дори не толкова по наказателни дела, по които е специалист Раймундов, а най-вече в гражданското съдопроизводство, защото малка част от съдебните решения се допускат до разглеждане пред ВКС, което означава, че има опасност от толкова съдебни практики, колкото са апелативните райони.

Той отговаря че ИВКП е тяхно ведомствен, докато ИВСС има “отговорности, задължения и правомощия по отношение на всички органи на съдебната власт.” Това също не е вярно, защото ИВКП наблюдава досъдебни производства  срещу магистрати, независимо дали са съдии или прокурори.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Снимка: Дневник

Съдът ще гледа дела срещу неоснователни действия на администрацията по време на извънредното положение, реши Съдийската колегия

Свидетелства за съдимост ще се издават и на гише
Снимка: Дневник

Съдийската колегия изработва механизъм за реакция при посегателства срещу съдии заради зачестилите атаки срещу магистрати

Кадровиците защитиха четирима съдии, обект на атаки от страни по дела и злонамерени медийни публикации
vss

Съдийската колегия ще разследва съдия Андон Миталов. Председателят на ВКС: Знак към останалите, че за произнасяния могат да бъдат уволнявани

VSS

Съдийската колегия иска доказателства от правосъдния министър по предложението за уволнение на съдия Андон Миталов

Снимка: Дневник

Съдийската колегия ще поиска от САЩ допълнителна информация за съдия Андон Миталов

Председателят на спецсъда: Колегата се ползва с много добро име
vss

Съюзът на съдиите до ВСС: Уронва ли главният прокурор престижa на съдебната власт чрез създаване на впечатление за превръщането на прокуратурата в политически властови център

Снимка: Дарик

“Независим” и подчинен на главния прокурор да разследва обвинител №1, предлага правителството

Syd

Венецианската комисия: Механизмът за разследване на главния прокурор не бива да обхваща и председателите на върховните съдилища

Съветът на Европа призова управляващите да се откажат от проекта “Кирилов”
Снимка: Капитал

Президентът подписа указа за назначаване на Иван Гешев за главен прокурор, макар повторното гласуване във ВСС да не е изтрило съмненията

Румен Радев инициира широк обществен дебат за промени в Конституцията
Syd

Съдии настояват за образуване на дисциплинарно производство срещу Иван Гешев

Поведението на избрания за главен прокурор и правосъдния министър е неприемливо дори от гледна точка на най-ниските изисквания за етично отношение, вежливост и възпитание

Вашият коментар