Как парламентът избра инспекторат

31-01-2012; категория: Данните говорят; автор: Administrator;

Любомир Георгиев

Екатерина Михайлова преразказва CV-то му и в прав текст казва, е не разбира част от нещата в него и е трябвало да пита допълнително за да ги разбере.

Лично представяне:

На практика той допълва информация за стажа си, както и професионалния си опит като следовател – 17 години.

Според него тази му работата му като следовател и административен ръководител се припокрива с правомощията, които има един инспектор. Това явно не отговаря на истината.

Съвсем в противоречие със становищата на Костова, Николова и Тодорова, Георгиев профанизира контрола в Съдебната власт до следното: “именно проверка за срочност, предложения за дисциплинарни наказания по делата на колеги магистрати, както и контрол по движението на преписки и съответно на дела”.

Казва, че бюлетинът на ИВСС (б. авт- кандидатът навярно има предвид годишния доклад) трябва да стане месечен или тримесечен

Любомир Георгиев се обявява за повече разследвания във връзка с журналистически сигнали. ”Това означава, че може да се повиши доверието на обществото, ако по-често такива цифри излизат – или месечно, или на тримесечие, разделени годишно”, заявява той. Подобно изказване в защита на популизма от гръмките пресконференции е най-малкото странно.

Въпроси

1. Искра Фидосова: „Може би като допълнение каква е накратко Вашата мотивация да кандидатствате за инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Отговор: Георгиев казва, че „това е едно естествено продължение на кариерата ми в борбата с престъпността.” И тук има объркване – с престъпността се бори в прокуратурата и МВР, не ИВСС.

2. Михаил Миков:  пита за разликата във функциите между Инспектората към Министерството на правосъдието, Инспектората към Висшия съдебен съвет,  Инспектората към Върховна касационна прокуратура.

Отговор: Счита, че в Министерството на правосъдието, където е ходил лично на проверки, проверяват конкретни досъдебни производства не само по конкретни поводи. Там могат да проверяват не само това, което проверяват в настоящия Инспекторат – правомощия, но и по същество.

Грешен отговор, който допуска тревога в две насоки. Той не разбира, че никога не може да има контрол върху вътрешното убеждение на органите в съдебната власт. И второ – той казва, че като следовател е ходил в министерството на правосъдието и затова знае как е. Любомир Георгиев на практика признава, че него са го проверявали така – “дали разследванията на направени с необходимия интензитет или делата, които са решени, по какви мотиви са взети решенията и приключилите дела като цяло”.

Въпреки че отговорът на Георгиев е абсолютно неверен, липсва уточняващ въпрос.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

Вашият коментар