Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

11-07-2022; категория: Данните говорят, Новини; автор: Галина Гиргинова;

Снимка: Дневник

Снимка: Дневник


Във вторник Съдийската колегия (СК) на Висшия съдебен съвет (ВСС) предстои да направи ключов избор. На това заседание е насрочено изслушването на единствения кандидат за поста административен ръководител на Окръжен съд Благоевград (БОС). За тази длъжност се „бори“ само един съдия от БОС – Петър Узунов – близък до досегашното ръководство на съда и брат на бившия член на ВСС Димитър Узунов, останал в историята с прозвището „човекът на Бойко“.

Вече 11 години в Благоевградския съдебен район избухват периодични скандали. Съмненията за задкулисно кадруване при избора на председатели на ключови съдилища, подозрения за нарушения на случайното разпределение на делата и корупционни практики се трупаха без категоричен отговор, а недоволството на съдии заради свръхнатовареност, командироване на магистрати без ясни критерии и липса на чуваемост от ръководството на БОС ескалират през годините.

От 2010 г. година до сега съдът се ръководи от съдия Катя Бельова – ВСС й гласува доверие два пъти като титуляр за поста въпреки сериозните съмнения и данни за нарушения, а след края на двата й мандата СК я назначи за изпълняващ функциите административен ръководител (и.ф.) при странни обстоятелства. Настоящият кандидат за председател Петър Узунов се ползва с пълната подкрепа на досегашния екип, който ръководи БОС. Този факт е известен отдавна, тъй като в управленските си мандати Бельова поверява случайното разпределение на делата в Гражданското отделение на съда именно на Узунов, макар той да е редови съдия, а не зам.-председател на съда. И въпреки обстоятелството, че съпругата му – Надя Узунова, е съдия в същото това отделение.

Че СК се кани да „подпечата“ тази приемственост, като избере Узунов на поста, се говори отдавна сред съдиите в този съдебен район. Както „Съдебни репортажи“ писа, изглежда председателските постове в Благоевградския съдебен район са „запазени“ за близки на бившия член на ВСС Димитър Узунов. През март за председател на Районен съд Сандански (съда, в който съдия е именно Узунов) бе избрана Рая Манолева – близка до бившия кадровик. За административен ръководител на Районен съд – Благоевград единствен кандидат е Гюлфие Яхова – също сочена за близка на братя Узунови (нейното изслушване се отлага вече два пъти поради представяне на болничен лист) и избрана от СК за и.ф. председател на РС-Благоевград при нарушение на процедурата.

Източници на „Съдебни репортажи“ обясниха, че с голяма вероятност Димитър Узунов ще се кандидатира в предстоящия конкурс за председател на Административен съд Благоевград, където е командирован от 2018 г. със заповед на председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков. Ако тази прогноза се сбъдне три от важните съдилища – районния, окръжния и административния съд, ще попаднат окончателно под влиянието на братя Узунови.

Протоколът от Общото събрание (ОС) на БОС, проведено на 28 юни, разкрива и други интересни подробности в настоящата процедура, които би следвало да бъдат обсъдени по време на утрешното изслушване на Петър Узунов. Единствената точка на ОС е изслушването на единствения кандидат за поста. В протокола е записано, че присъстват 18 съдии, като всички те гласуват „за“ изразяване на подкрепа за Узунов. Проблемът е, че това се случва в нарушение на Закона за съдебната власт (ЗСВ). Според чл. 85, ал. 1 общото събрание на окръжния съд се състои „от всички съдии, като командированите участват без право на глас“. А чл. 86, ал. 6 от ЗСВ казва, че ОС се провежда „ако на него присъстват повече от половината от всички съдии, и приема решения с мнозинство повече от половината от присъстващите съдии“.

От протокола на ОС на БОС става ясно, че на проведеното общо събрание присъстват общо 16 съдии от съда, както и двама от ръководителите на районни съдилища в района – Гюлфие Яхова и Рая Манолева. Отсъстват поради различни причини 9 от съдиите в БОС. Проверка на „Съдебни репортажи“ показва, че от 16-те присъстващи на ОС съдии от окръжния съд в областния град петима са командировани в БОС. От регистъра на командированите магистрати се вижда, че със заповед на председателя на Софийския апелативен съд в БОС са командировани присъствалите на форума Ангелинка Бисерова (от РС-Сандански), Атанас Иванов и Габриела Тричкова (от РС-Благоевград), както и Маргарита Алексиева (от РС-Дупница).

На практика съдиите с право на глас, които могат да формират кворума за ОС на БОС и да гласуват решения на него и са присъствали са едва 11. Според отчетния доклад на БОС в съда работят 25 магистрати – от които председател и двамата му заместници и един младши съдия (без право на глас). С други думи, за да бъде проведено редовно ОС на него трябва да присъстват поне 13 съдии с право на глас. На това ОС обаче са присъствали едва 11 съдии, които могат да формират кворума и да участват в гласуване.

Според протокола „за“ изразяване на подкрепа към съдия Узунов за председател на съда са гласували 18 човека – заедно с 11-те съдии, своя глас са дали и петима командировани…и двамата председатели на районни съдилища, които според чл. 85, ал. 2 ЗСВ, „участват в общото събрание, но не участват в гласуването“.
Защо тогава съдии от районни съдилища, както и командировани магистрати са участвали в това гласуване не става ясно. Интересно обстоятелство е, че сред активно подкрепилите Узунов са и.ф. председателката Катя Бельова, двамата зам.-председателите на съда – Татяна Андонова и Лилия Масева, съпругата на Узунов – Надя Узунова…а и, явно, самият той. Факт е, че няма забранителна норма, която да възпира кандидатите да гласуват за себе си, нито има ограничение за тях да гласуват членове на семействата им, но въпросът е от сферата на етично-моралните.

Извън меко казано странното отношение към правилата в ЗСВ за общите събрания са любопитни и други подробности. Към кандидата няма нито един зададен въпрос от присъстващите на ОС. За сметка на това изказвания в подкрепа на кандидатурата на Узунов правят и трите съдийки от ръководството, трима редови магистрати и и.ф. председателя на РС-Благоевград съдия Яхова, която години наред е работила в един съдебен състав с Узунов като командирована в БОС.

Зам.-председателят на съда Лилия Масева казва, че Узунов е „консенсусна кандидатура, кандидатура, чието кариерно развитие е свързано с етапите на израстване в рамките на съдебния район, с натрупването на професионален и административен опит, тъй като на съдия Узунов последните години са му възлагани и много други, различни дейности, които са извън пряката му правораздавателна работа“. „Налице е позитивизъм от негова страна“, заключва тя.

Другият зам.-председател на БОС Татяна Андонова сочи, че той се справя „отлично с правораздавателната си дейност и с допълнителните служебни ангажименти, които винаги с готовност е приемал и работил“. „Мисля, че съдия Узунов ще заложи основно на позитивизъм в своя мандат, ако го изберат“, декларира тя и допълва, че той е „диалогичен, мъдър и човечен“.

И.ф. председателят на съда съдия Бельова посочва: „…и мога да кажа, че е един от малкото хора, които са ме разбирали и е полагал всички усилия да ми помогне в тежките моменти, в които съм минала по време на двата управленски мандата“. „Възлагала съм му много задачи, които е изпълнявал без отказ и каквото и да му е струвало, е вършил своята работа“, подчертава тя.

Съдия Илияна Стоилова пояснява, че подкрепя кандидатурата и сочи, че е работила заедно в състав с Узунов и е „виждала как взима решения и решава проблеми“. Съдия Величка Пандева пояснява, че може да каже „само хубави неща“ за Узунов, а съдия Милена Йовкова – че „възможност с разговори, с компромиси (може – б.а.) да ни обедини“.

В крайна сметка съдия Масева предлага съдиите да гласуват подкрепа и се отчита, че всички 18 присъствали (7 от които нямат право на глас) са гласували „за“.

Дали СК на ВСС ще обсъди утре меко казано интересната и в разрез със ЗСВ аритметика на Общото събрание на БОС, предстои да видим. Но досегашните решения на кадровия орган в конкурсите за председатели на Благоевградския съдебен район не оставят почти никакво съмнение, че мнозинството в СК ще предпочете да си затвори очите и да бетонира окончателното овладяване на съдебния район от статуквото в системата.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

Снимка: Дневник

Ново отлагане на избора за председател на Районен съд Благоевград заради болничен лист

VSS

Болничен отложи избора на председател на Районен съд – Благоевград

Вашият коментар