Добре дошли в блога за съдебна журналистика и разследвания. За всякакви въпроси, мнения и коментари, свързани със страницата, можете да ни пишете на e-mail: girginova.galina@gmail.com

Преди това, обаче, ето няколко думи от нас. Създадохме този сайт, защото сме убедени:

 • че проблемите на съдебната система в България засягат цялото общество и имат значение както за личния живот на всеки гражданин, така и за облика на държавата. Затова те се нуждаят от своето съсредоточено, системно, независимо и задълбочено изследване и отразяване;
 • че принципите на демокрацията и правовата държава трябва да се отстояват всеки ден и това е лична работа на всички ни;
 • че изходът от кризата преминава през разобличаването на несправедливостта, през защитата на основните човешки ценности, здравия разум, насърчаването и остояването на компетентността.

Нашата цел е:

 • да откриваме и показваме фактите такива, каквито са – от по-лесно различимите до тези, от които общественото внимание упорито се отклонява.
 • да помним фактите и при нужда да ги припомняме на всички, защото знаем, че бъдещето зависи от достоверността и честността на паметта за миналото ни.
 • да разобличаваме всяка заплаха, вътрешна и външна, срещу незаисимостта на съдебната власт;
 • да се борим за съдебна власт, която е прозрачна и предвидима.
 • да изследваме и показваме двойните стандарти в правосъдието.
 • да наблюдаваме внимателно дали съдиите, прокурорите и следователите са почтени  хора с последователно доказани морални и професионални качества. Знаем, че за да сме спокойни за това, тези качества трябва да са установяват в надеждна обективна и прозрачна процедура и да се показват в делата, по които работят.

В нашата работа:

 • ще посочваме източниците на информация и ще се позоваваме на анонимни източници само в изключителни случаи, в които ще обявим и ще обясним причините да не разкриваме самоличността на източника.
 • ще се водим от нормите на Етичния кодекс на българските медии и категорично декларираме, че ще ги спазваме..

Този сайт e насочен към развитието на независима специализирана журналистика по въпросите на съдебната реформа. Поддържа се от фондация „Център за съдебна и разследваща журналистика” (ЦСРЖ), която е регистрирана с решение от 30.07.2013 г. от Софийския градски съд. Нейни учредители са: Александър Кашъмов, Еми Барух, Златка Стефанова, Марин Бодаков, Мирела Веселинова, Петя Владимирова, Полина Паунова, Росен Босев, Стояна Георгиева, Христо Иванов.

Христо Иванов е освободен от участие в органите на Фондация “Център за съдебна и разследваща журналистика” с решение на Настоятелството oт 21.07.2014 г. Директор на ЦСРЖ е Галина Гиргинова.

Началото на сайта беше поставено с лични средства на учредителите, авторите и първоначална материална помощ от Българския институт за правни инициативи (БИПИ). Занапред планираме сайтът “Съдебни репортажи” да се финансира само от грантове на донори с профил на работа в публичен интерес и ясни цели, за да се гарантира финансовата независимост на изданието. Информацията за всички промени в източниците на финансиране своевременно ще бъде публикувана на сайта. Редакционната политика е напълно автономна и отделните публикации отразяват независимото мнение на авторите.

Фондация „Център за съдебна и разследваща журналистика“ кандидатства във Втория конкурс за набиране на проектни предложения на Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът „Мониторинг на стратегически области в работата на ВСС“ в тематичен приоритет „Насърчаване на включването на НПО в процесите на формулиране на политики и вземане на решения“ бе одобрен за финансиране от Комисията за избор на проекти и Настоятелството на Институт „Отворено общество – София“.

Реформата на съдебната власт заема централно място в процеса по демократизиране на държавното управление. Липсата на информираност на част от обществото за системните проблеми в правораздаването, обуславя недостатъчния граждански контрол върху процесите в него. Редица критики по въпросите за управлението на съдебната власт се съдържат и в докладите на ЕК. Проектът „Мониторинг на стратегически области в работата на ВСС” цели осветяване и извършване на задълбочен и обективен анализ на три от ключовите направления в работата на ВСС – назначаването на административни ръководители, случайното разпределение на делата и професионалната етика. За целта ще бъде изготвен доклад, съдържащ посочения по-горе анализ, методология за извършването му, база данни, които ще помогнат да бъдат идентифицирани проблемите в работата на съвета. Докладът ще бъде представен на конференция с медии, НПО и представители на кадровия орган на съдебната власт, Инспектората към ВСС и Министерството на правосъдието.

Продължителността на проекта е 18 месеца.