Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
29-11-2022; категория: Данните говорят, Дела, Новини; автор: Галина Гиргинова;

Снимка: Bird.bg

Снимка: Bird.bg


Изборът на председател на най-големия административен съд в страната – Административен съд – София-град (АССГ) бе отложен за края на февруари. Причината е постъпила днес молба за отлагане поради заболяване на един кандидатите – съдия Добромир Андреев от Върховния административен съд (ВАС). Освен Андреев, който е сочен като фаворит за поста, в конкурса участват още двама съдия от АССГ – Красимира Милачкова и Милена Славейкова – Рукова.

Както „Съдебни репортажи“ писа, изборът бе белязан от сериозен скандал, след като през март двама съдии от АССГ – Татяна Жилова и Антоанета Аргирова, публично обвиниха Андреев в натиск и ходатайство по дела. Съдийската колегия (СК) на ВСС се задейства по казуса едва през септември и препрати материалите на Етичната комисия на ВАС за проверка. Оттам се задоволиха единствено да изслушат четиримата намесени магистрати – Жилова, Аргирова, Андреев и съдия Вяра Русева, която, според твърденията на двете съдийки, им е предала „съобщението“ на Андреев. На базата на изслушванията Етичната комисия на ВАС заключва, че съдия Добромир Андреев не е нарушил правилата на Етичния кодекс на българските магистрати, а оттам – същото приема и Етичната комисия на СК.

Обвиненията в натиск бяха оправени от Жилова и Аргирова на Общото събрание (ОС) на АССГ, проведено през март, а двете съдийки потвърдиха думите си както пред медии, така и по време на изслушването им в Етичната комисия на ВАС. На същото събрание част от съдиите в стратегическия административен съд, който разглежда дела със страни държавни органи и местна власт, поставят и въпроса, че през 2009 г. съдия Андреев е засечен да комуникира 33 пъти за един месец със сочения за лобиста на съдебната власт – Красимир Георгиев – Красьо Черния. Тогава ВСС не го наказва, а само му оказва да подобри хигиената на контактите си. Част от съдиите в АССГ изразиха съмнения, че това е направено. Въпреки публичните обвинения мнозинството в АССГ (в съда от години се назначават бивши прокурори, външни кадри след конкурси, за които имаше съмнения, че са опорочени, а наскоро и част от спецмагистратите) подкрепи кандидатурата на Андреев, който се ползва с подкрепата на бившия председател на АССГ Радостин Радков и председателя на ВАС Георги Чолаков.

На днешното заседание на Съдийската колегия председателят на Комисията по професионална етика (КПЕ) Олга Керелска обобщи накратко казуса. Според нея обаче „разследването“ на Етичната комисия на ВАС не е било пълно. „Считам, че в случая сме изправени пред един казус, който лично за мен е изключително фрапиращ. За първи път в нашия мандат имаме колеги, които пред ОС имат достойнството да изложат едни твърдения, които сочат на нещо много тревожно, ако техните твърдения отговарят на истината. В тази връзка считам, че СК трябва да положи максимални усилия по изясняване на този въпрос. Още повече че, както магистратската общност, така и обществото има отношение към този избор, следи го и СК трябва да прояви по-голяма активност да изясним фактите докрай“, поясни Керелска. По думите й единствената възможност, която Законът за съдебната власт дава на СК в казус като този, е кадровият да изпрати материалите по преписката на Инспектората към ВСС (ИВСС) за проверка. Керелска обясни, че това не е направено досега, тъй като се касае за процедура по избор на административен ръководител и СК е сезирала с твърденията за натиск компетентната етична комисия – тази на ВАС.

Според нея ИВСС би могъл да направи очна ставка между четиримата магистрати и да съпостави показанията им. „ИВСС би могъл да използва и други доказателствени средства, за да има СК, както и обществото, пълната увереност, че са положени всички усилия за изясняване на този случай. ВСС е гарант за независимостта на съдебната власт. Това е наше задължение по Конституция и по закон. Изправени сме пред казус, който ни задължава да предприемем всички мерки, за да изпълним това наше задължение“, поясни тя. Въпросът е обсъждан неформално вчера на заседание на КПЕ на СК, каза още Керелска. Проблемът е, че Етичната комисия не може да препоръчва конкретен подход за проверка по дадена преписка нито на местните етични комисии, нито на ИВСС. Затова и председателят на КПЕ не предложи да се дадат конкретни указания, а само да се изпратят материалите за проверка на инспектората. Тя уточни, че главният съдебен инспектор Теодора Точкова я е уведомила, че ИВСС не се самосезирал по случая. Не стана ясно какви са били съображенията на ИВСС да остане пасивен наблюдател при публични изразени съмнения за ходатайство и натиск по дела.

Цветинка Пашкунова, Атанаска Дишева и председателят на ВАС Георги Чолаков дадоха заявка, че ще подкрепят предложението материалите да се изпратят на ИВСС за допълнително проверка. Чолаков направи възражение, че не е съгласен с твърденията, че Етичната комисия на ВАС не е положила достатъчно усилия за изясняване на случая. Но заяви, че проверката ще бъде „в интерес на обективната истина“. Дишева уточни, че според нея ИВСС е следвало да се самосезира.

Боян Магдалинчев заяви, че няма да подкрепи предложението. “Аз считам, че материалите са достатъчно добре събрани, за да може всеки да си направи равносметка. Нещата няма да бъдат по-различни, според мен, от това, което има към цялата преписка“, заяви той. Против предложението за изпращане на материалите за проверка гласуваха Магдалинчев, Драгомир Кояджиков и Севдалин Мавров.

В крайна сметка изборът беше отложен за 28 февруари – като кадровиците съобразиха насрочването с най-дългия срок за проверка от ИВСС, разписан в закона.

Висящо дело между „Национална лотария“ на Васил Божков и НАП – „камъчето на раздора“

Както „Съдебни репортажи“ писа пред Етичната комисия на ВАС съдиите Жилова и Аргирова потвърждават твърденията за натиск от страна на съдия Добрев по конкретно административнонаказателно дело. По думите им Андреев не е говорил с тях, а е поискал конкретен резултат по делото чрез третия член на съдебния състав, в който участват, Вяра Русева, която разговаряла лично с него. При изслушванията Добрев и Русева отричат такова нещо да се е случило. Казусът е от времето, в което съдия Андреев е зам.-председател на АССГ и ръководител на 3-то отделение, но вече е излязло класирането в конкурса за съдии във ВАС, а той е класиран под чертата и чака назначаване във върховната инстанция.

От отговори на въпроси на „Съдебни репортажи“ до ВСС, изпратени вчера в късния следобед, се изясняват още няколко подробности за конкретното дело и аргументите на ВАС да приеме за достоверни обясненията на Андреев и Русева. Етичната комисия на ВАС сочи, че, за да кредитира обясненията на Андреев взима предвид и „липсата на йерархични административни взаимоотношения в процесния период“. Съдебният състав работи във 2-ро отделение, а Андреев е ръководител на 3-то отделение.

„От събраните по преписката данни Комисията не установи данни за действия и поведение на съдия Андреев, вън от рамките на свързаното с работата обсъждане на дела и изразяване на мнение по правни казуси от практиката на съда, и които биха могли да се възприемат като накърняване на основните принципи на независимост, безпристрастност, почтеност и благоприличие“, сочи във второто си становище Етичната комисия на ВАС, изпратено до СК, на което стъпва и решението на КПЕ на СК да гласува положително етично становище в конкурса на съдия Андреев.

От становището на ВАС, което бе изпратено от Съдийската колегия до „Съдебни репортажи“, стават ясни и допълнителни детайли по случая. И съдия Аргирова, и съдия Жилова, които са изслушани от Етичната комисия на ВАС на 6 октомври, разказват, че конкретният случай касае касационно административнонаказателно дело, по което докладчик е била съдия Русева, а делото касае издадено наказателно постановление срещу „Национална лотария“, с което НАП е наложила имуществена санкция за деклариране на неверни данни.

Аргирова сочи, че през ноември 2020 г. съдия Русева й се обадила и й съобщила, че Андреев е идвал при нея и й казал, че по това дело трябва да има конкретен резултат – отмяна на решението на районния съд и потвърждаване на оспореното наказателно постановление. Същият ден Русева съобщила тези обстоятелства и пред другия член на състава – съдия Жилова (в присъствието на съдия Аргирова). Аргирова казва пред Етичната комисия, че макар съдия Андреев да не е разговарял директно с нея, е възприела случката като оказван й лично на нея натиск, тъй като той е висшестоящ спрямо нея – и като зам.-председател на АССГ, и като съдия от ВАС. Малко по-късно съставът бил разделен, като съдия Русева била преместена в друг касационен състав. Причините за разместването на съдиите в състава не са изследвани от Етичната комисия на ВАС.

Съдия Аргирова казва, че на този етап делото е спряно, „предвид издадения по казуса Акт за установяване на публично държавно вземане, оспорен пред АССГ“. Съдийката дава информация на Етичната комисия кой би следвало да е съдията-докладчик по делото към този момент. ВАС обаче не счита за необходимо да изслуша и този съдия, за да се установи дали евентуално и към него също са оправяни съобщения за изхода на делото. Съдия Жилова потвърждава фактологията, изложена от съдия Аргирова.

Изслушването на съдия Русева е проведено на 11 октомври (5 дни след изслушването на Жилова и Аргирова). Тя категорично заявява, че не е и не би допуснала някой да й оказва натиск, а също и чрез нея на друг. Съдийката казва, че „няма спомен да са коментирали дела, по които е оказван натиск, със съдия Аргирова или със съдия Жилова, в т.ч. по времето, когато са били в един състав“. Казва също, че не е свързала изказванията на ОС на АССГ на съдиите Жилова и Аргирова със себе си и няма представа за какво става въпрос.

Същият ден е изслушан и съдия Андреев. Той казва, че мнения по дела е изразявал при обсъждане практиката на съда, в случаите, когато колеги са искали становището му по прилагане на закона. Съдията категорично заявява, че „с никого не е провеждал разговори в смисъла на изложеното в протокола на общото събрание и няма обяснение за направените от съдиите Аргирова и Жилова изявления“.

Хронологично твърденият натиск върху двете съдийки се е случил в последните месеци на правителството на Борисов, няколко месеца преди парламентарните избори през април 2021 г., когато категоричното мнозинство на ГЕРБ в парламента бе разбито.

Делата между НАП, „Национална лотария“ и „Еврофутбол“ на Васил Божков започнаха, след като държавата отне лицензите на хазартните оператори в началото 2020 г. след публичен конфликт на Божков с тогавашните му сътрудници братя Найденови. В офанзивата на държавата срещу бизнеса на Божков се включи и прокуратурата, която му повдигна задочни обвинения за организирана престъпна група, изнасилвания и убийства и други. Божков, който оттогава е обект на систематични изявления на главния прокурор Иван Гешев, в които той го сочи за един от големите олигарси, които имат ползва от закриването на спецправосъдието, се намира от началото на 2020 г. в Дубай.

От 2020 г. насам Божков твърди, че високопоставени държавни служители са го изнудвали, а той самият плащал милиони в брой на бившия премиер Бойко Борисов и бившия финансов министър Владислав Горанов, за да бъде прокарано удобно за хазарния бос законодателство. Горанов пък му поискал 20% от лотарийния бизнес. Оттогава прокуратурата се проваля да опровергае твърденията на Божков, а главният прокурор Иван Гешев редовно сочи хазарния бос като инициатор на атаките срещу него.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

142 коментара

 • vorbelutr ioperbir на 26.12.2023 в 22:34:25

  Hello, Neat post. There's an issue together with your website in internet explorer, could test this?K IE still is the marketplace leader and a huge section of other people will pass over your great writing due to this problem. http://www.vorbelutrioperbir.com

  Отговор
 • Pingback: cialis none prescription

 • Pingback: cialis generic overnite

 • Pingback: lexapro pharmacy coupons

 • Pingback: online pharmacy that sell adipex

 • Pingback: uk viagra prices

 • Pingback: cheap name brand cialis

 • Pingback: tadalafil 10mg prices

 • Pingback: buy viagra in australia

 • Pingback: dapoxetine

 • Pingback: where can i buy viagra in canada

 • Yvgfhf на 10.01.2024 в 20:18:47

  3rd generation antihistamines list alphabetical list of allergy medications what is allergy medicine called

  Отговор
 • Fkisry на 15.01.2024 в 17:56:55

  heartburn medicine without calcium buy generic lamivudine online

  Отговор
 • Fipyhn на 16.01.2024 в 12:13:02

  absorica online oral accutane 40mg isotretinoin 20mg sale

  Отговор
 • Yzywjc на 18.01.2024 в 17:04:09

  generic amoxil amoxil 1000mg generic where can i buy amoxil

  Отговор
 • Pingback: can you buy viagra in australia over the counter

 • Rcoiym на 18.01.2024 в 22:31:43

  where to buy sleeping pill meloset online

  Отговор
 • Pingback: sildenafil 50 mg coupon

 • Pingback: sildenafil 50

 • Qtwjyt на 20.01.2024 в 06:43:12

  zithromax 250mg generic buy azithromycin cheap oral zithromax 250mg

  Отговор
 • Pingback: cialis shelf life

 • Qjymdr на 20.01.2024 в 14:52:43

  neurontin 600mg uk order gabapentin pills

  Отговор
 • Pingback: cialis sex pill

 • Pingback: cialis canada generic

 • Mqicgv на 21.01.2024 в 23:15:19

  buy azipro 250mg without prescription order azithromycin 250mg online cheap azithromycin for sale

  Отговор
 • Xjznvn на 23.01.2024 в 12:48:31

  where to buy prednisolone without a prescription order omnacortil generic order omnacortil 20mg pills

  Отговор
 • Pingback: valtrex vomiting

 • Pingback: tamoxifen bivirkninger

 • Pingback: lyrica is what controlled substance schedule

 • Pingback: furosemide assay

 • Pingback: semaglutide vs phentermine

 • Pingback: semaglutide experiences

 • Pingback: med spa semaglutide near me

 • Jmtkfm на 25.01.2024 в 23:52:48

  buy amoxicillin 1000mg generic cheap amoxil pill oral amoxicillin 500mg

  Отговор
 • Hkcuzb на 26.01.2024 в 05:59:23

  purchase vibra-tabs pill order vibra-tabs generic

  Отговор
 • Rylpyy на 27.01.2024 в 10:39:56

  ventolin for sale how to get albuterol without a prescription ventolin 4mg tablet

  Отговор
 • Rszska на 28.01.2024 в 10:28:41

  augmentin 1000mg canada augmentin 1000mg over the counter

  Отговор
 • Tqshec на 29.01.2024 в 05:38:04

  levothroid for sale online purchase levothyroxine pills synthroid 100mcg price

  Отговор
 • Zynwmc на 29.01.2024 в 16:17:24

  levitra 10mg oral order vardenafil 10mg

  Отговор
 • Mywkqu на 30.01.2024 в 14:15:32

  order tizanidine 2mg online buy tizanidine paypal tizanidine 2mg without prescription

  Отговор
 • Wjiqnb на 30.01.2024 в 16:20:59

  purchase clomid generic clomid 100mg oral serophene usa

  Отговор
 • Mswlza на 01.02.2024 в 03:20:18

  buy deltasone 10mg pill buy deltasone 10mg online deltasone 10mg for sale

  Отговор
 • Invaca на 01.02.2024 в 11:56:03

  rybelsus 14mg without prescription order semaglutide generic order semaglutide for sale

  Отговор
 • Mnpuns на 02.02.2024 в 18:56:12

  order accutane 10mg generic buy generic absorica buy accutane 20mg pill

  Отговор
 • Gpsftc на 03.02.2024 в 06:04:07

  buy semaglutide 14mg online buy generic rybelsus for sale generic rybelsus 14 mg

  Отговор
 • Klhsnl на 04.02.2024 в 09:56:43

  amoxil without prescription cheap amoxicillin for sale amoxicillin tablet

  Отговор
 • Euviuq на 04.02.2024 в 13:08:41

  purchase albuterol generic order albuterol pills order ventolin 4mg online

  Отговор
 • Xhcuvo на 06.02.2024 в 02:53:11

  azithromycin 500mg usa buy generic zithromax 500mg order zithromax 250mg online

  Отговор
 • Jnpnnk на 06.02.2024 в 05:38:43

  augmentin without prescription augmentin 375mg price buy amoxiclav pills

  Отговор
 • Fmboxc на 07.02.2024 в 18:43:07

  generic prednisolone generic prednisolone 40mg prednisolone price

  Отговор
 • Ktwzil на 07.02.2024 в 22:03:38

  purchase levothyroxine levothyroxine online buy levothroid tablet

  Отговор
 • Pingback: zoloft 200 mg

 • Pingback: biverkning flagyl

 • Upkypv на 09.02.2024 в 10:10:45

  neurontin 800mg ca cheap gabapentin sale buy generic neurontin over the counter

  Отговор
 • Gkavys на 09.02.2024 в 14:16:33

  oral clomiphene 50mg clomid cheap order serophene online

  Отговор
 • Delila на 10.02.2024 в 21:18:43

  Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I'll certainly comeback. my web page - seo оптимизация на сайт

  Отговор
 • Gxkyio на 11.02.2024 в 00:39:07

  lasix 100mg brand buy furosemide sale buy furosemide 40mg generic

  Отговор
 • Khzmvb на 11.02.2024 в 20:51:16

  order viagra 100mg sale real viagra pharmacy prescription buy sildenafil 50mg without prescription

  Отговор
 • Wixqzp на 12.02.2024 в 15:28:37

  acticlate for sale purchase monodox purchase doxycycline online

  Отговор
 • Caroline на 12.02.2024 в 20:27:06

  Hi, I do think this is a great web site. I stumbledupon it ;) I'm going to return yet again since I book-marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others. Also visit my website; Локално SEO

  Отговор
 • Tzfnsu на 13.02.2024 в 09:38:07

  buy rybelsus for sale order rybelsus without prescription semaglutide 14 mg canada

  Отговор
 • Boxtbo на 13.02.2024 в 23:41:46

  free slots online free casino slot online

  Отговор
 • Kfovnd на 14.02.2024 в 19:49:49

  order vardenafil 10mg pill buy vardenafil 20mg generic vardenafil pill

  Отговор
 • Pingback: where can i buy viagra over the counter in canada

 • Iycwkr на 15.02.2024 в 06:54:51

  lyrica oral lyrica cost brand pregabalin 75mg

  Отговор
 • Gawbbf на 16.02.2024 в 05:57:17

  oral plaquenil 400mg plaquenil 200mg cheap order plaquenil 200mg online

  Отговор
 • Bntkfh на 16.02.2024 в 13:59:42

  triamcinolone 4mg pill buy triamcinolone medication where to buy triamcinolone without a prescription

  Отговор
 • Kvjwgy на 17.02.2024 в 14:45:41

  buy tadalafil order cialis oral tadalafil

  Отговор
 • Rprthq на 20.02.2024 в 07:40:14

  aralen over the counter buy aralen sale buy chloroquine for sale

  Отговор
 • Pghhae на 24.02.2024 в 06:26:17

  buy amlodipine pills for sale norvasc ca amlodipine 5mg drug

  Отговор
 • Pingback: porno izle

 • Pingback: porn

 • Pingback: child porn

 • Pingback: porn

 • Pingback: levofloxacin vs ciprofloxacin

 • Pingback: can cephalexin cause diarrhea

 • Pingback: bactrim treats

 • Pingback: what is bactrim for

 • MarianThicy на 02.03.2024 в 20:05:20

  Тунис, със своите слънчеви плажове, богата история и впечатляващи пейзажи, предлага идеалната дестинация за всеки, който търси незабравимата почивка. От старинните руини на Картаген до приказните пясъци на Сахара, Тунис е място, където традицията и естествената красота се сливат в едно, за да предложат вдъхновяващо приключение. Не забавяйте повече, направете следващата си отпуск неповторима с екскурзия до Тунис. Разгледайте красотата, историята и традициите на тази очарователна страна. Запазете своето място сега и се пригответе за изживяване, което ще запази място в сърцата ви за винаги. Проверете нашия интернет страница или се контактирайте с нас директно, за да започнем планирането на вашето пътуване до Тунис още днес! https://storage.googleapis.com/mistraltravel/tunis/tunis.html

  Отговор
 • russkiy-diploms-srednee.com на 04.03.2024 в 14:34:05

  Где купить диплом о среднем образовании - - это вариант быстро получить документ об учебе на бакалавр уровне безо излишних хлопот и затрат времени. В Москве предоставляется множество альтернатив подлинных дипломов бакалавров, предоставляющих комфортность и удобство в процессе.

  Отговор
 • russkiy-diploms-srednee.com на 06.03.2024 в 10:45:46

  На территории городе Москве купить свидетельство – это комфортный и быстрый способ получить нужный документ безо дополнительных трудностей. Разнообразие компаний предлагают услуги по созданию и продаже свидетельств разных образовательных институтов - https://russkiy-diploms-srednee.com/. Ассортимент свидетельств в Москве большой, включая документы о высшем и нормальном учебе, документы, свидетельства колледжей и вузов. Основной плюс – возможность получить свидетельство официальный документ, обеспечивающий достоверность и качество. Это гарантирует особая защита против подделок и дает возможность воспользоваться диплом для разнообразных задач. Таким способом, приобретение свидетельства в городе Москве является безопасным и оптимальным решением для данных, кто желает достичь процветанию в трудовой деятельности.

  Отговор
 • orik-diploms-srednee.com на 07.03.2024 в 21:13:13

  На территории столице России заказать свидетельство – это комфортный и оперативный способ достать нужный запись безо лишних хлопот. Множество фирм предлагают помощь по производству и реализации дипломов разных образовательных учреждений - orik-diploms-srednee.com. Разнообразие свидетельств в городе Москве большой, включая бумаги о высшем и нормальном образовании, документы, дипломы колледжей и университетов. Основное достоинство – возможность приобрести свидетельство Гознака, гарантирующий истинность и высокое стандарт. Это обеспечивает особая защита от фальсификаций и дает возможность воспользоваться аттестат для различных целей. Таким способом, заказ аттестата в городе Москве становится надежным и эффективным выбором для таких, кто хочет достичь процветанию в сфере работы.

  Отговор
 • www.russa-diploms-srednee.com на 07.03.2024 в 21:29:49

  Купить диплом о среднем образовании - - это шанс скоро достать запись об академическом статусе на бакалавр уровне безо дополнительных трудностей и расходов времени. В Москве имеются разные опций оригинальных свидетельств бакалавров, гарантирующих удобство и легкость в процедуре.

  Отговор
 • orik-diploms-srednee.com на 08.03.2024 в 10:03:43

  В Москве купить свидетельство – это практичный и быстрый вариант достать нужный запись без дополнительных трудностей. Множество организаций продают сервисы по изготовлению и продаже свидетельств разнообразных учебных заведений - orik-diploms-srednee.com. Выбор дипломов в Москве большой, включая документы о академическом и среднем ступени профессиональной подготовке, свидетельства, дипломы колледжей и вузов. Основное достоинство – возможность получить свидетельство официальный документ, подтверждающий истинность и высокое качество. Это гарантирует особая защита против подделки и предоставляет возможность применять диплом для различных задач. Таким образом, покупка аттестата в столице России является достоверным и эффективным решением для данных, кто стремится к успеха в сфере работы.

  Отговор
 • russa-diploms-srednee.com на 08.03.2024 в 17:07:06

  В городе Москве приобрести свидетельство – это удобный и быстрый метод достать нужный документ безо избыточных проблем. Множество организаций предоставляют помощь по производству и реализации свидетельств разных учебных заведений - russa-diploms-srednee.com. Разнообразие свидетельств в городе Москве большой, включая документация о академическом и среднем ступени образовании, документы, свидетельства колледжей и университетов. Основной достоинство – возможность приобрести диплом Гознака, подтверждающий достоверность и качество. Это гарантирует уникальная защита ото подделки и дает возможность использовать диплом для различных задач. Таким способом, приобретение свидетельства в городе Москве становится достоверным и экономичным решением для тех, кто желает достичь процветанию в сфере работы.

  Отговор
 • Pingback: porno izle

 • remont_ikOr на 10.03.2024 в 16:57:29

  Услуги по ремонту холодильников Атлант: надежно и доступно! ремонт атланта холодильника ремонт холодильников атлант .

  Отговор
 • Larrydaups на 12.03.2024 в 04:01:36

  http://shurum-burum.ru/

  Отговор
 • peretyazhka kdSr на 12.03.2024 в 19:37:49

  Мастерская по перетяжке мебели в Минске перетяжка мебели недорого https://obivka-divana.ru/ .

  Отговор
 • Michaelacoug на 13.03.2024 в 16:34:31

  Купить свидетельство о браке - Это достать официальный бумага по среднеобразовательном учении. Диплом гарантирует доступ в обширному ассортименту трудовых и образовательных перспектив.

  Отговор
 • Michaelacoug на 14.03.2024 в 05:53:58

  Купить диплом о среднем образовании - Это вариант достать официальный удостоверение о завершении образовательного учреждения. Диплом раскрывает пути к новым карьерным перспективам и карьерному развитию.

  Отговор
 • casino gxEt на 19.03.2024 в 13:04:18

  ?Aprovecha la promocion de bono casino sin deposito! casino online bono sin deposito casino online bono sin deposito .

  Отговор
 • gazon hfma на 22.03.2024 в 04:04:04

  Идеи для декорирования сада с помощью рулонного газона рулонный газон купить в московской области цена https://rulonnyygazon177.ru/ .

  Отговор
 • Pingback: ddavp spray comprar

 • Pingback: citalopram long term side effects

 • Stanleymal на 25.03.2024 в 00:00:18

  Купить диплом массажиста - Таков способ завладеть официальный бумага о окончании образовательного учреждения. Диплом открывает пути к новым карьерным возможностям и карьерному развитию.

  Отговор
 • Stanleymal на 25.03.2024 в 13:05:38

  Купить диплом с занесением в реестр - Это достать официальный бумага о среднеобразовательном образовании. Диплом гарантирует вход в обширному ассортименту профессиональных и образовательных возможностей.

  Отговор
 • JamesCrymn на 26.03.2024 в 01:23:39

  В ассортименте нашего интернет-магазина сантехники представлена только оригинальная продукция таких известных брендов как Джилекс, PRO AQUA, Valfex, LD, СТМ и многих других

  Отговор
 • Timothyelona на 28.03.2024 в 19:43:08

  Купить диплом о среднем специальном образовании цена - Это завладеть официальный документ по среднем учении. Диплом обеспечивает доступ в широкому ассортименту профессиональных и учебных перспектив.

  Отговор
 • JasonLiz на 28.03.2024 в 21:59:56

  https://gruzchikibaza.ru

  Отговор
 • Pingback: best time of day to take buspar

 • BillyRaw на 29.03.2024 в 02:02:01

  Электронная регистрация в Росреестре - Сделки онлайн - Центр "Недвижимость и право" Электронная регистрация в Росреестре сделок с недвижимостью. Ускоренные сроки - 3-7 дней. Выписки из ЕГРН.

  Отговор
 • ThomasVal на 29.03.2024 в 03:52:44

  Аренда квартир посуточно посуточно и на длительный срок, любого типа и комфорта в Крыму и г. Симферополь

  Отговор
 • child porn на 02.04.2024 в 12:17:13

  child porn

  Отговор
 • fuck Google на 02.04.2024 в 17:28:53

  That was stimulating . I like your style that you put into your writing . Please do move forward with more like this.

  Отговор
 • natyazhn__fykr на 03.04.2024 в 03:23:26

  1. Вибір натяжних стель - як правильно обрати? 2. Топ-5 популярних кольорів натяжних стель 3. Як зберегти чистоту натяжних стель? 4. Відгуки про натяжні стелі: плюси та мінуси 5. Як підібрати дизайн натяжних стель до інтер'єру? 6. Інноваційні технології у виробництві натяжних стель 7. Натяжні стелі з фотопечаттю - оригінальне рішення для кухні 8. Секрети вдалого монтажу натяжних стель 9. Як зекономити на встановленні натяжних стель? 10. Лампи для натяжних стель: які вибрати? 11. Відтінки синього для натяжних стель - ексклюзивний вибір 12. Якість матеріалів для натяжних стель: що обирати? 13. Крок за кроком: як самостійно встановити натяжні стелі 14. Натяжні стелі в дитячу кімнату: безпека та креативність 15. Як підтримувати тепло у приміщенні за допомогою натяжних стель 16. Вибір натяжних стель у ванну кімнату: практичні поради 17. Натяжні стелі зі структурним покриттям - тренд сучасного дизайну 18. Індивідуальність у кожному домашньому інтер'єрі: натяжні стелі з друком 19. Як обрати освітлення для натяжних стель: поради фахівця 20. Можливості дизайну натяжних стель: від класики до мінімалізму вартість натяжних потолків https://www.natjazhnistelitvhyn.kiev.ua/ .

  Отговор
 • dom-iz-brusa bjMn на 03.04.2024 в 15:36:32

  Все удобства под одной крышей 4. Экологичный дом из бруса 9х12: забота о природе одноэтажный дом из бруса 9х12 https://domizbrusa9x12spb.ru/ .

  Отговор
 • vo_ntorg_lrml на 04.04.2024 в 11:55:02

  воєнторг 3. Как выбрать снаряжение для военных вийськовий магазин магазин військового одягу .

  Отговор
 • berci_amEa на 04.04.2024 в 13:25:10

  1. Почему берцы - это обязательный элемент стиля? 2. Как выбрать идеальные берцы для осеннего гардероба? 3. Тренды сезона: кожаные берцы или замшевые? 4. 5 способов носить берцы с платьем 5. Какие берцы выбрать для повседневного образа? 6. Берцы на платформе: комфорт и стиль в одном 7. Какие берцы будут актуальны в этом году? 8. Маст-хэв сезона: военные берцы в стиле милитари 9. 10 вариантов сочетания берцов с джинсами 10. Зимние берцы: как выбрать модель для холодного сезона 11. Элегантные берцы на каблуке: идеальный вариант для офиса 12. Секреты ухода за берцами: как сохранить первоначальный вид? 13. С какой юбкой носить берцы: советы от стилистов 14. Как подобрать берцы под фасон брюк? 15. Берцы на шнуровке: стильный акцент в образе 16. Берцы-челси: универсальная модель для любого стиля 17. С чем носить берцы на плоской подошве? 18. Берцы с ремешками: акцент на деталях 19. Как выбрать берцы для прогулок по городу? 20. Топ-5 брендов берцев: качество и стиль в одном бєрци берці .

  Отговор
 • MatthewCophy на 06.04.2024 в 01:00:52

  ?????????‚?? ???????»???? ?…?????????° - Таков вариант обрести официальный удостоверение по завершении образовательного учреждения. Диплом раскрывает двери к дополнительным карьерным возможностям и профессиональному росту.

  Отговор
 • bmw_yiOr на 08.04.2024 в 17:46:14

  Официальные дилеры и сервисные центры x1 bmw 2022 bmw x6 2024 .

  Отговор
 • Edgarpes на 09.04.2024 в 23:56:33

  купить дипломы Рѕ высшем - Это способ обрести официальный удостоверение по завершении образовательного учреждения. Свидетельство раскрывает двери к дополнительным карьерным перспективам и карьерному развитию.

  Отговор
 • plintus_fnpa на 10.04.2024 в 14:00:42

  купить алюминиевый плинтус для пола плинтус широкий .

  Отговор
 • gipsokarto_ytSr на 10.04.2024 в 15:41:27

  Подробное руководство 2. Секреты монтажа гипсокартона: шаг за шагом инструкция 3. Гипсокартонные конструкции: основные виды и их преимущества 4. Как сэкономить при покупке гипсокартона: лучшие способы 5. Простые способы обработки гипсокартона: советы от профессионалов 6. Интересные идеи использования гипсокартона в интерьере 7. Все, что вам нужно знать о гипсокартоне: полезная информация 8. Гипсокартон: обзор популярных брендов и их характеристики 9. Плюсы и минусы гипсокартона: как правильно выбрать материал 10. Как сделать ровные стены с помощью гипсокартона: секреты и советы 11. Гипсокартонные потолки: виды и технологии монтажа 12. Декорирование гипсокартона: идеи для творческого подхода 13. Гипсокартон в дизайне интерьера: современные тренды и решения 14. Преимущества гипсокартона перед другими строительными материалами 15. Как выбрать правильный инструмент для работы с гипсокартоном 16. Гипсокартон: надежный материал для обустройства дома 17. Гипсокартон как элемент декора: необычные способы применения 18. Технологии монтажа гипсокартона: лучшие практические советы 19. История и развитие гипсокартона: открытия и достижения 20. Строительство с использованием гипсокартона: основные этапы и рекомендации купить гипсокартон влагостойкий магазины строительных материалов .

  Отговор
 • progulochn_nlKi на 11.04.2024 в 13:42:35

  коляска купить в москве прогулочную коляску купить .

  Отговор
 • stomatolog_cakl на 12.04.2024 в 12:54:29

  Поради професіоналів 17. Як вибрати найкращу зубну пасту для відбілювання зубів дитяча стоматологія івано франківськ дитяча стоматологія івано франківськ .

  Отговор
 • ustanovka_wpsl на 13.04.2024 в 15:26:47

  сплит система https://split-sistema-kupit.ru/ .

  Отговор
 • TommyPuses на 13.04.2024 в 15:48:43

  Получение сертификата о высшем образовании становится существенным этапом в жизни многочисленных личностей, позволяя возможности к новым перспективам и перспективам. Однако, не всегда обучение в вузе доступен или удовлетворяет из разных причин. При таких обстоятельствах вопросик где купить сертификат, превращается актуальным. Современные технологические разработки и виртуальный рынок предлагают разные варианты для достижения бумаги, но существенно подбирать проверенных дистрибьюторов, гарантирующих высокое качество и подлинность сертификата. При выборе следует учитывать не только в стоимость, но и в представление фирмы, отзывы покупателей и возможность консультации перед покупкой. куплю диплом - означает вкладывать в свое будущее, поэтому подбор поставщика нужно рассматривать ответственно.

  Отговор
 • PedroGom на 13.04.2024 в 15:48:45

  становится проблемой для большинства, кому сталкивается с потребностью иметь документальное подтверждение о образовании. Современные технологические разработки или развитие интернет-рынка дают возможность отыскать массу возможностей для приобретения аттестата. Однако, выбор надежного поставщика становится ключевым фактором этого процесса. Определенные организации продают изготовление аттестатов со небольшими усилиями со стороны заказчика, однако не всегда степень качества этих документов удовлетворяет требованиям. Важно выбирать гарантированные и рекомендованные поставщики, где точно можно купить свидетельство со уверенным качественной степенью или подлинностью. При этом, нужно помнить не лишь цену, а также репутацию продавца, мнения клиентов или возможность получать консультацию эксперта до приобретением. Корректный подбор поможет избавиться нежелательных последствий или ассигурирует успех в своем имеющейся необходимого документа.

  Отговор
 • Pingback: actos pandas

 • ustanovka_fbsn на 14.04.2024 в 12:57:27

  Секреты быстрой и качественной установки кондиционера стоимость установки кондиционера стоимость установки кондиционера .

  Отговор
 • ustanovka_faPr на 14.04.2024 в 14:35:10

  Полезные советы 2. Шаг за шагом: установка кондиционера своими руками 3. Важные моменты при установке кондиционера в квартире 4. Специалисты или самостоятельная установка кондиционера? 5. 10 шагов к идеальной установке кондиционера 6. Подробная инструкция по установке кондиционера на балконе 7. Лучшие методы крепления кондиционера на стену 8. Как выбрать место для установки кондиционера в комнате 9. Секреты успешной установки кондиционера в частном доме 10. Рассказываем, как правильно установить сплит-систему 11. Необходимые инструменты для установки кондиционера 12. Какие документы нужны для оформления установки кондиционера? 13. Топ-5 ошибок при самостоятельной установке кондиционера 14. Установка кондиционера на потолке: особенности и нюансы 15. Когда лучше всего устанавливать кондиционер в доме? 16. Почему стоит доверить установку кондиционера профессионалам 17. Как подготовиться к установке кондиционера в жаркий сезон 18. Стоит ли экономить на установке кондиционера? 19. Подбор оптимальной мощности кондиционера перед установкой 20. Какие бывают типы кондиционеров: сравнение перед установкой обслуживание вентиляции и кондиционирования обслуживание вентиляции и кондиционирования .

  Отговор
 • Pingback: repaglinide combination therapy

 • Pingback: in brief ezetimibe simvastatin vytorin in chronic kidney disease

 • Pingback: what is robaxin 500mg tab

 • Pingback: acarbose impurities

 • Pingback: what is abilify used for

 • WlassofaDomessot на 14.04.2024 в 22:23:11

  In the quest to improve online visibility and bring organic traffic, finding the optimal SEO companies close by has evolved into essential. Local enterprises understand the meaning of aimed search engine optimization strategies that address their specific geographic locale. The term "near me" has acquired vast significance in today's digital scene, as users often incorporate it in their search inquiries to locate products and services in their vicinity. The finest SEO providers in your vicinity comprehend the nuances of local SEO, integrating location-based phrases, Google My Business improvement, and accurate business directory entries. By zeroing in on these aspects, these services can help businesses reach elevated rankings in local search outcomes, making sure that potential customers discover them easily when searching for applicable solutions in their area. The contest for online visibility has increased, making it crucial for businesses to invest in premium SEO solutions. Hunting for "best SEO companies near me" reflects the modern tendency towards personalized and localized approaches. Collaborating with such providers provides several upsides, including face-to-face meetings, a deeper grasp of local competition, and the capability to tailor strategies based on the unique characteristics of your market. The finest SEO companies in your locale will not only optimize your website but also formulate comprehensive digital marketing strategies that may incorporate content creation, social media participation, and even paid advertising strategies. By harnessing the potential of localized SEO, businesses can create a strong online presence that adequately engages local customers and sets the stage for long-term growth. Telegram: @xrumers https://XRumer.cc/ Skype: XRumer.pro

  Отговор
 • Pingback: remeron and weight gain

 • amplificador gsm на 15.04.2024 в 02:24:12

  Amplificadores de senal gsm Olvida los problemas de conexion con un amplificador de senal movil https://trove.nla.gov.au/userProfile/user/user:public:NeilLopez23/about

  Отговор
 • Pingback: coming off effexor 37.5 mg

 • Pingback: diltiazem hydrochloride side effects

 • kondicione_zrOn на 15.04.2024 в 13:30:50

  кондиционер 7 кондиционер 7 .

  Отговор
 • Pingback: protonix medication

 • Pingback: how long does amitriptyline stay in your system

 • Elbert на 16.04.2024 в 01:41:43

  Wow, amazing weblog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The entire glance of your web site is fantastic, as smartly as the content! You can see similar here e-commerce

  Отговор
 • Pingback: porn

 • taktichn__isor на 16.04.2024 в 13:21:01

  Найкращі тактичні кросівки для походів в гори купить літні тактичні кросівки купить літні тактичні кросівки .

  Отговор
 • casino faPi на 17.04.2024 в 04:34:10

  Disfruta de la adrenalina de los casinos en linea en Peru mejor casino online peru online casino games peru .

  Отговор
 • kupit_grsl на 17.04.2024 в 14:41:45

  Лучшие цены - Купить кран для раковины с длинным изливом краны цена краны цена .

  Отговор
 • http://man-attestats24.com на 17.04.2024 в 18:17:50

  man-attestats24.com - Купить аттестат классов – ключ для вашему перспективам. В нашем портале все вы сможете просто и оперативно заказать аттестат, необходимый для последующего изучения или профессионального роста. Наши специалисты гарантируют качество и конфиденциальность предоставления услуг. Заказывайте образовательный сертификат в нашем сервисе и откройте новые перспективы для вашего профессионального роста и трудоустройства.

  Отговор
 • https://man-attestats24.com на 18.04.2024 в 04:26:26

  Купить школьный аттестат – возможность к вашему перспективам. На нашем сервисе все вы можете просто и оперативно приобрести аттестат, обязательный для того, чтобы дальнейшего изучения или трудоустройства. Наша эксперты гарантируют качество и секретность предоставления услуг. Заказывайте школьный аттестат у нас и проявите дополнительные возможности для того, чтобы своего карьерного развития и карьеры.

  Отговор

Вашият отговор на ThomasVal Отказ