Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

12-07-2022; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;

VSS
С 8 гласа „за“ и два „против“ Съдийската колегия (СК) на Висшия съдебен съвет (ВСС) избра за председател на Окръжен съд – Благоевград (БОС) единствения кандидат за поста съдия Петър Узунов. Той е брат на бившия член на ВСС Димитър Узунов, известен с прозвището „човека на Бойко“ и е близък до досегашното ръководство на окръжния съд в областния град.

Гласуването беше куриозно, тъй като в началото на заседанието кворумът се състоеше от 9 членове на СК, а в последващата дискусия стана ясно, че Атанаска Дишева и Олга Керелска няма да подкрепят тази кандидатура. Малко след 10 часа на заседанието се включи и Даниела Марчева. Когато председателстващият заседанието Георги Чолаков обяви гласуване се оказа, че Узунов събира 7 гласа „за“, които не са достатъчни, за да бъде назначен на поста, а Чолаков възкликна: „А, Имова я няма, да я изчакаме“. Така след малко изчакване Вероника Имова даде осмия глас за Узунов. Впечатление направи и фактът, че след края на тази точка Боян Магдалинчев напусна заседанието.

Извън гласуването, което очаквано консолидира мнозинството в СК, в дискусията се откроиха няколко неща – критичните становища на Дишева и Керелска, които очертаха отново сериозните проблеми в Благоевградския съдебен район, и безапелационната подкрепа на мнозинството към кандидата, въпреки че отговорите му на щекотливите въпроси не се отличиха с конкретика и визия за решаването на наболелите въпроси в района. Някои от тези въпроси са „обезкървяването“ на районните съдилища чрез командироване на съдии в БОС, липсата на ясни и конкретни правила как става това, дългият период, в който се командироват съдии в горната инстанция и свръхнатовареността на районните съдилища.

Както „Съдебни репортажи“ писа, от протокола на Общото събрание на БОС се разбира, че подкрепа за Узунов са дали 11 от съдиите с право на глас (включително съпругата му Надя Узунова, която е съдия в Гражданското отделение на съда, в което работи и Узунов, както и самият кандидат). В края на документа обаче е записано, че за него са гласували 18 съдии. Разликата в гласовете идва от зачитането на гласовете на командированите съдии и двама от председателите на районни съдилища в региона, макар в Закона за съдебната власт изрично да е записано, че те могат да присъстват, но нямат право на глас. На практика „за“ са гласували 11 съдии (в това число семейство Узунови), а на ОС не са присъствали 9 съдии с право на глас. Това бе разчетено днес от членовете на СК диаметрално противоположно – Дишева и Керелска видяха неподкрепа от неявилите се съдии, а мнозинството твърдеше, че няма нито един изказал се „против“ кандидатурата съдия.

Петър Узунов бе питан откога има напрежение в съдебния район и на какво се дължи това. Той отговори, че напрежението било създадено с времето, а от отговорите му по време на изслушването не личеше да намира грешки в досегашното ръководство на съда. Отново на въпрос за командироването на съдии в БОС и как се случва то, Узунов обясни, че се събирали кандидатури на желаещи да бъдат командировани и след това те се пращали на председателя на Софийския апелативен съд (САС) Даниела Дончева, която правела тази преценка кой съдия да бъде командирован.

„Преценката му е суверенна (на председателя на САС – б.а.) и не мога да имам забележки и още по-малко вмешателство. Органът по командироването сам взема решенията. Ние се явяваме като потребители на услугата на командироването, в момента имаме петима командировани магистрати“, поясни той. По думите му той би предложил да се възприеме принцип за ротационно командироване на съдии в БОС за кратък период от време, така че съдии в районните съдилища да имат възможност да трупат опит в горната инстанция. Как по-конкретно ще се реализира идеята, не стана ясно.

Попитан и дали би направил постъпки съдии да бъдат откомандировани от БОС заради високата натовареност на районните съдилища и в частност по отношение на съдия, който от почти 7 години в командирован в БОС, Узунов заяви, че принципно би, но само с причина дългия срок на командироване, не би направил такова предложение. Неясен бе и отговорът му дали би възприел идея на общи събрания на БОС да бъдат обсъждани най-подходящите кандидати за командироване.

Олга Керелска го попита имало ли е препоръка съпругата му съдия Узунова да бъде преместена да правораздава в друго отделение (още повече, че съдия Узунов е извършвал случайното разпределение в отделението със заповед на председателя Катя Бельова, управлявала БОС повече от 10 години) и дали това, че правораздават в едно отделение не създава проблеми при връщане на дела за ново разглеждане от Върховния касационен съд (ВКС), Узунов заяви, че не е имала такава, а проблем нямало, защото такива дела се броели на пръстите на едната ръка. По-късно обаче Керелска обясни, че такива изрични препоръки има в акт на Инспектората към ВСС от далечната 2015 г., но очевидно ръководството на съда не е предприело никакви действия.

Пръв думата в дебата взе председателят на ВАС Георги Чолаков, който заяви, че ще подкрепи тази кандидатура. Напомни, че в две от обявените процедури за председател на БОС не се явили кандидати. Аргумент, че е нужно ръководство на окръжния съд в областния град, бе изказан и от други членове на СК. Интересен факт бе, че в следващата процедура – за председател на Районен съд Козлодуй, мнозинството не подкрепи кандидата с формални мотиви, макар съдът да е без титулярен административен ръководител от пет години.

Според Чолаков Узунов е дългогодишен съдия, преминал и през районния, и през окръжния съд. Позова се на подкрепата за него на 11 от съдиите в съда (9 без гласовете на семейство Узунови) и добави, че ако някой съдия е имал негативни коментари е можел да се яви на ОС и да ги изрази.

Олга Керелска заяви, че няма да гласува „за“ Узунов, тъй като в района има много сериозни проблеми и е необходимо председател, който „има нова визия за ръководството на този съд“. „Не е човекът, който има нова визия. Той заяви, че всички имаме вина за създалото се положение. Не разбрах каква е неговата инициатива, какви са неговите предложения нещата да бъдат променени. И отношенията вътре в окръжния съд и между окръжния съд и районния съд“, посочи тя. По думите й, нейният прочит на протокола от ОС на БОС е различен от този на Чолаков и според нея е „имало стремеж да се създаде впечатление за масовост“ на подкрепата. Тя заяви, че тълкува отсъствието на половината съдии от БОС на ОС като знак, че не подкрепят кандидатурата на Узунов. „Не чух за начин, по който той би ги обединил (съдиите в БОС). Не чух конкретика за проблем, който може да бъде разрешен. „Това, че не може да се очаква някаква промяна, ако Узунов бъде избран, може да се извлече от неговите отговори във връзка с командироването. Абсолютно безкритично заяви, че това е отговорност на председателя на САС. Останах с впечатление, че трудно възприе, че въпросът може да се реши по друг начин – с даване на становища от общото събрание на съдии“, категорична бе тя. Тя прогнозира нови сътресения в района, ако командироването продължи по същия начин. В отговорите на кандидата на въпросите по отношение на командироването на съдии от районните съдилища в БОС Керелска съзряла „институционален егоизъм“. „То е повсеместно в цялата система. По-горната инстанция гледа на всяка цена да се обезпечи кадрово за сметка на районните съдилища, които нямат откъде да черпят кадри“, поясни тя.

Атанаска Дишева се присъедини към становището на Керелска. По думите й кандидатът е отговорил с общи формулировки и принципни постановки и дори е направил предложение (районният и окръжният съд да имат едно счетоводство), което противоречи на закона.

Според нея отговорите на Узунов са били „плахи, внимателни, с определен стремеж да не се поемат обещания, които няма да бъдат изпълнени и да не се засегнат нечии интереси“. Дишева бе категорична, че прехвърлянето на въпроса за командироването единствено на председателя на САС е „абдикиране от отговорност“. Всички уклончиви отговори на Узунов за нея означавали, че той няма да предприеме каквито и да е действия за справяне с проблемите. Дишева каза, че не вижда нито воля, нито желание, нито намерение за разрешаване на наболелите в района въпроси. Призна, че е видяла „благ характер“ в кандидата, но това не е достатъчно за председател на толкова конфликтен район. Посочи, че той се ползвал с уважението и доверието на досегашното ръководство, а според нея именно това ръководство има съществен принос, ако не за създаването, то поне за поддържането на конфликтите в района.

По отношение странната аритметика от протокола на ОС, в който е записано, че 18 души са го подкрепили, Дишева заяви, че за нея е странно защо Узунов най-малкото не е обърнал внимание на административния ръководител, подписал този протокол. По думите й това показва едно неглижиране на процедурата от негова страна. „Не смятам, че с избирането му ще бъде разрешен който и да е проблем в този съдебен район“, обобщи тя.

Боян Магдалинчев каза, че ще подкрепи Узунов, защото виждал проблемите и разчитал на толерантност и диалогичност. Според него напрежението в района датирало още от 92-93 година. И направи странното изказване, че това, че предишното ръководство е давало задачи на Узунов (като случайното разпределение, например – б.а.) не значело, че той се ползва с подкрепата му (на ОС обаче и председателят, и двамата му заместници изказват категорична подкрепа за кандидатурата му).

За Даниела Марчева Узунов е показал умереност, обективност и чувство за отговорност. Тя каза, че не може да продължава това безвластие в съда. Положението нямало да се подобри, ако единственият кандидат днес не бъде избран. Тя заяви, че командироването било „твърде комплициран въпрос, твърде деликатен“. „За“ се обяви и Боян Новански.

В крайна сметка мнозинството избра Петър Узунов за председател на БОС. Предстои и изслушването на кандидата за председател на Районен съд Благоевград Гюлфие Яхова, която е близка до братя Узунови, а според информация на “Съдебни репортажи” Димитър Узунов ще се кандидатира за административен ръководител на Административен съд Благоевград.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

53 коментара

Вашият отговор на Svfcbm Отказ