Защото ви обещаха…вие ще сте председател на този съд. Или за апетитите към председателските постове в Благоевградския съдебен район

Съмненията за предрешеност на конкурсите за административни ръководители на районния и окръжния съд в Благоевград се засилват
11-06-2022; категория: Данните говорят, Разследвания; автор: Галина Гиргинова;
Снимка: Дневник

Снимка: Дневник

Едва ли има друг съдебен район в страната, като Благоевградския, в който периодично от години да избухват скандали. Съмнения за задкулисно кадруване при избора на председатели на съдилища, подозрения за корупционни практики, нарушения на случайното разпределение на делата, непрекъснато ескалиращо недоволство на съдии заради липса на комуникация и чуваемост от страна на ръководството на Окръжен съд Благоевград (БОС). Това са само част от проблемите в района, които вече 12 години не намират подходящ отговор от кадровия орган. В края на мандата на този състав на Висшия съдебен съвет (ВСС), членовете на Съдийската колегия (СК) имат шанса да разхлабят мъртвата хватка върху Благоевградския съдебен район. Съвсем скоро предстоят два ключови избори – за председател на Районния съд в Благоевград (насрочен за 14 юни) и за административен ръководител на Окръжния съд в Благоевград. По всичко личи обаче, че изборите изглеждат предизвестени, а кандидатите – подкрепяни от мнозинството в Съдийската колегия.

Такива индикации бяха дадени още миналата година, когато Съдийската колегия игнорира подкрепата на мнозинството от съдиите в РС-Благоевград съдия Калинка Иванова да бъде назначена за изпълняващ функциите (и.ф.) административен ръководител на съда до избора на титуляр. Вместо това в нарушение на процедурата, с процедурни хватки и предложение в последния момент за временен ръководител е избрана съдия Гюлфие Яхова – съдия с малък стаж и командирована в БОС от май 2020 г. За нея се застъпват председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков и Драгомир Кояджиков (избран за член на ВСС с номинация от БСП). Няколко месеца по-късно Кояджиков по своя инициатива ще предложи точките в атестацията на съдия Яхова да бъдат увеличени, без от нейна страна дори да е постъпило възражение срещу изготвената оценка за работата й.

По подобен начин се развива и изборът за временен ръководител на БОС. Въпреки предложението на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) съдът да се ръководи от съдия Росица Бункова, отново след намесата на Чолаков и с подкрепата на Кояджиков и Вероника Имова, е избрана досегашната председателка на съда съдия Катя Бельова, в чиито два мандата периодично избухваха скандали.

Очаквано в конкурса за председател на РС-Благоевград документи подава единствено съдия Гюлфие Яхова, а в този за Окръжния съд – съдия Петър Узунов, близък до съдия Бельова и брат на бившия член на ВСС Димитър Узунов, станал известен с прозвището „човекът на Бойко“. По време на първия си управленски мандат Бельова поверява случайното разпределение на делата на съдия Петър Узунов. Интересна подробност е, че през времето, в което съдия Яхова правораздава като командирована в БОС тя работи в един съдебен състав именно със съдия Узунов. А съдии, с които „Съдебни репортажи“ разговаря, бяха категорични, че съдия Яхова е „номинация“ именно на бившия член на ВСС Димитър Узунов.

Проблемите: Взривоопасна натовареност в районните съдилища и командироване без правила

Ако бъдат избрани, Яхова и Узунов ще трябва да се справят с проблеми, които от години търсят разрешение. Един от тях е високата, неравномерна натовареност на съдиите от районните съдилища и обезкървяването на първоинстанционните съдилища чрез командироване на магистрати в БОС.

Съдии, с които „Съдебни репортажи“ разговаря, обясниха, че една от причините за напрежението в района е непрозрачното командироване на съдии от районните съдилища, командировки, които продължават с години, докато магистратите от най-ниското ниво буквално изнемогват с обема на работа. Проверка в Регистъра на командированите магистрати показва, че към април от районните съдилища в Благоевград, Петрич, Сандански и Разлог са командировани общо 7 съдии.

От Сандански са командировани трима съдии – в Административен съд Благоевград е командирован Димитър Узунов със заповед на председателя на ВАС Георги Чолаков. Узунов работи в административния съд от октомври 2018 г. Съдия Катя Сукалинска е командирована в БОС от ноември миналата година със заповед на председателя на Софийския апелативен съд (САС) Даниела Дончева. Николинка Бузова работи в спецсъда от ноември 2020 г. Съдия Димитър Думбаров от Районен съд Разлог е командирован в Административен съд Благоевград със заповед на Дончева. Съдия Ангелина Бисеркова от РС Петрич работи в БОС от ноември 2020 г. От РС-Благоевград в окръжния съд работят Атанас Иванов (от март 2016 г.) и Габриела Тричкова (от май 2020 г.). В БОС е командирована от април 2021 г. и съдия Маргарита Алексиева от Районния съд в Дупница.

Всички съдии, с изключение на един, са командировани от председателя на САС Даниела Дончева и председателя на ВАС Георги Чолаков. Председател на районен съд в региона, с който „Съдебни репортажи“ разговаря, обясни, че въпреки многократните опити за комуникация с председателите на БОС и на САС заради огромната натовареност на съдиите в първоинстанционния съд и желанието на редовите съдии колегите им да бъдат откомандировани, за да облекчат работата, реакция от тях не е последвала. Такива опити са правени и от други районни съдилища – отново без успех.

И докато някои съдии са командировани с години в горната инстанция (някои от тях, например, от 6 години), други техни колеги с дългогодишен стаж в районните съдилища нямат този късмет, въпреки многократните предложения на първоинстанционните съдилища командироването да се случва за по-кратки интервали и на ротационен принцип, за да могат магистратите да получат шанс да се квалифицират в горната инстанция.

Как командироването може да се превърне в механизъм за кариерно израстване без конкурс е коментирано и обсъждано многократно през годините. Но един скорошен пример показва, че безконтролното командироване на съдии за дълги периоди от време се превръща в желана опции за магистрати, които желаят да работят на по-ниско натоварване и с по-голямо възнаграждение.

След многомесечна борба на председателя на РС-Петрич Атанас Кобуров съдия Ангелина Бисеркова да бъде откомандирована от БОС, където работи от края на 2020 г., и да се върне на работа в долната инстанция, се случва меко казано патова ситуация. Писмата на съдия Кобуров, подплатени с красноречива статистика за невъзможното натоварване на двамата съдии в Гражданското отделение на РС-Петрич и необходимостта съдия Бисеркова да се върне на работа там, не получават реакция от председателите на горните съдилища. А статистиката е показателна – месечната натовареност на съдия в Петрич е над 70 дела, докато съдия от БОС получава за един месец около 9 дела (постъплението на дела за миналата година в БОС е най-ниското от 10 години насам).

Въпросът е отнесен от председателя на РС-Петрич до Съдийската колегия, която в крайна сметка през април взима решение да откомандирова съдия Бисеркова. По време на дискусията членове на СК изказват становище, че конкретното командироване не е било целесъобразно предвид факта, че съдиите в Петрич решават в пъти повече дела от колегите им в горната инстанция.

Съдия Бисеркова обаче обжалва решението на СК пред ВАС, а тричленен състав спира предварителното изпълнение на решението до приключване на делото. Съдийката твърди в жалбата си, че търпи непреодолими вреди, тъй като й се разпределят дела и в БОС, и в РС-Петрич. Казва също, че е „нарушен обществен интерес от затруднения при осъществяване съдопроизводствената дейност на Окръжен съд Благоевград“. Съдът се съгласява с нейните твърдения и спира изпълнението на решението за откомандироване. В определението си ВАС заключва, че е „налице е недопустимо упражняване на правораздавателна дейност в две отделни съдебни институции, което е в противоречие със законовите изисквания на ЗСВ“. „Отделно от това лицето търпи вреди за осъществяване професионалната си дейност, която е непосредствено свързана и с обществения интерес. Съдията е в обективна невъзможност да приключи и довърши обявените за решаване дела, както и да разгледа непрестанно разпределящите и се такива в две отделни съдилища“, мотивира се ВАС (в чиито състав влиза и съдия Росен Василев, бивш зам.-председател на БОС в мандата на Аршинков и командирован във ВАС през 2014 г.).

Защо съдия Бисеркова не е изключена от случайното разпределение на делата в БОС след решението на кадровия орган да я върне в Петрич – не е известно, нито е коментирано в определението на ВАС.

Нещо повече – веднага след решението на СК тя да се върне да правораздава в Петрич, съдийката излиза в отпуск. След края му пък се отвежда от всички разпределени дела с мотив…“опазване на доверието в съдебната система“. Така, на практика, вместо да облекчи колегите си, тя отказва да разглежда дела, които след това се разпределят отново на нейните колеги. Как ще завърши този казус, който прилича на недобросъвестност чрез процедурни хватки един съдия да не правораздава в съда, в който е назначен, предстои да стане ясно след решение на 5-членен състав на ВАС.

Това, за което в момента говорим, е предрешено

И докато проблемът с командироването на съдии придобива сериозни мащаби и заплашва да взриви обстановката в районните съдилища, то не изглежда, че единственият кандидат за поста председател на РС-Благоевград има визия как би могъл да го реши. Индикация за това е, че докато е командирована в БОС, съдиите от районния съд в града многократно настояват тя да се върне в долната инстанция, но съдия Гюлфие Яхова е откомандирована едва, когато е „номинирана“ за временен ръководител на съда. Тези въпроси са поставени ребром на Яхова по време на Общото събрание на съда, на което е изслушана като кандидат за председател.

Протоколът от ОС е повече от красноречив. Той е дълъг 133 страници и от него става ясно, че кандидатката не може да отговори на нито един конкретен въпрос на колегите си – нито за липсващите стратегически цели и конкретни мерки за постигането им в концепцията си, нито за възникналите, но неразрешени въпроси по време на управлението й като и.ф. Тя е колеблива в отговорите си и по всички практически проблеми, поставени ребром към нея от съдиите на Общото събрание. Например, на настоятелните въпроси дали би поискала откомандироването на съдии, за да се облекчи работата на Гражданското отделение при положение, че вероятно предстои трети магистрат да напусне съда съвсем скоро, съдия Яхова казва: „Ако това се случи, защото все пак това е бъдещо несигурно събитие ще се съберем, както вече казах съдиите от Гражданското отделение…и аз смятам да използвам всички възможни варианти, било то чрез връщане на командировани, било то чрез искане на командироване от друг съд“, посочва кандидатката на 19 май. Дали и как ще се справи с проблема, предстои да се разбере, тъй като месец по-късно, след решение на ВАС, съдия Силвия Николова действително ще бъде преместена в Софийския районен съд.

На многократните въпроси дали е било етично да се съгласи да бъде командирована в окръжния съд (докато е зам.-председател на съда), а той изпитва остър кадрови дефицит, Яхова отговаря: „И преди го казах, имала съм такава законова възможност, възползвала съм се, не съм направила нищо нередно и против закона…“.

Въпросите и изразените становища на мнозинството от съдиите в съда по време на изслушването са показателни. Съдия Симеонова, например, казва, че всички съдии се интересуват от „проявлението на съответните принципи в действия, а не само от красиви думи“ и задава въпрос за еднолично решение на Яхова за разместване на съдии в съдийските кабинети. Съдия Иванова определя казуса като „груба демонстрация на сила“ от страна на и.ф. председателя. Съдиите Симеонова, Беровски и Николова пък задават въпроса смята ли кандидатката да изкара мандата си докрай предвид факта, че кандидатства в конкурс за окръжен съд. Отговорите на Яхова са далеч от категорични.

Опитите на съдиите да накарат кандидатката да назове някои от конкретните проблеми в съда и как се е справила с тях удрят на камък. Подтикнат от бланкетните отговори съдия Иванов заявява: „Вижте, когато дойде ръководител на този съд(…), той се обгражда от едно тясно ядро, с което тясно ядро обсъждат, правят си, но не чуват мнението на останалите(…)“. Казва също, че напрежението между съдиите не е междуличностно, а е защото не се отразяват професионалните мнения на работещите в съда. Сочи също, че от години не е наясно как се определят комисиите за конкурсите в съда, как се излъчват кандидатите. Пита и дали е работа на редови съдия да разпределя делата.

Съдия Иванова също се интересува дали съдът ще се управлява еднолично. Казва, че в началото на ноември 2021 г., мнозинството съдии са поискали официално от и.ф. председателя на съда да свика Общо събрание, но това не се е случило и досега. И пита кандидатката дали това е ясен знак за нейното разбиране за съдийското самоуправление. Съдия Яхова казва, че не е свикала ОС заради пандемичната обстановка и защото „не беше посочен конкретен дневен ред“. „Неотложни организационни въпроси за Вас не е ли дневен ред“, пита на свой ред съдия Николова, която е подкрепена и от други свои колеги.

Съдия Яхова допълва, че е готова на диалог с всички и вратата й е винаги отворена. По-късно обаче някои от съдиите отбелязват, че тя дори не ги поздравява по коридорите, а комуникацията с нея е напълно прекъсната. От протокола се разбира, че кандидатката за председател счита, че организационните въпроси на съда може да се обсъждат и неформално, не само на официални форуми, но като пример за свикана такава среща сочи „почерпка“ преди Коледните празници. На „почерпката“ обаче част от съдиите не отиват, защото, както самите те открито заявяват – са почувствали поканата като „подигравка“ с тях след отказа на Яхова да свика Общо събрание.

На единствения участник в конкурса за председател не са спестени и въпроси дали кандидатурата й не е плод на договорки. Съдия Пензов припомня изслушването й през 2017 за поста зам.-председател: „(…) в протокола (…) от 23.03.2017 г. съдия Иванов многократно казва, че вашето изслушване е вследствие на някакво лице, което слязло от трети етаж, присъствало на някакви разговори, в някакви председателски кабинети или друг кабинет, въпросът ми е следният – с оглед на така посочената мотивация, тъй като вие знаем преди половин година слязохте от третия етаж, има ли други фактори, лица от трети, първи, втори или въобще от някъде други етажи в палатата, които са съпричастни към вашата мотивация да участвате в конкурса за председател на Районен съд?“. Яхова отговаря, че участието й в конкурса е цяло нейно желание.

Кандидатката е попитана и откъде познава и по какъв повод Драгомир Кояджиков, който мотивира гласа си за Яхова при избора на и.ф. председател с личното им познанство. „Познавам много колеги и контактувам и общувам с много колеги. Ако сте забравили, по искане на съдии от районен съд, г-н Кояджиков и не само той, бяха на среща и той имаше възможността да се запознае с всички нас. Опровергана е от съдия Иванова: „Та вие на тази официална среща не казахте нито дума, съдия Яхова“. В този контекст Яхова е попитана и как така се е случило точките от атестацията й да бъдат увеличени по искане на Кояджиков. Тя отговаря, че не знае и пита: „Аз каква връзка имам?“.

Съдия Екатерина Николова, която е бивш председател на съда, иска от кандидатката да посочи конкретните мерки и посоката, в която ще води съда. „Мерки по отношение на служителите, споменах конкретни мерки“, отговаря Яхова. Оказва се, че съдия Яхова не знае и съществени подробности от развитието на съда, а в концепцията й са заложени мерки, които отдавна действат в съда.

По време на Общото събрание са изнесени конкретни факти, които са меко казано притеснителни. След жалба на страна по дело и писмени обяснения до съдия Яхова от съдията-докладчик по него, тези обяснения са препратени до една от страните по делото – жалбоподателя. Друг случай касае бездействията на временно управляващата съда при сигнали на съдии, че дело се е паднало повторно на съдия, който вече е депозирал отвод по него. На въпросите защо не е предприела действия като и.ф. председател съдия Яхова отговаря, че нямала такива правомощия, защото грешката била на разпределящия делата и „той си преценява как да разпределя“. “Ако някой ви сезира, че в допусната грешка, вие мислите, че не може да реагирате по никакъв начин и ще стоите и ще гледате отстрани мълчаливо въпреки, че има незаконосъобразно разпределение на делото, така ли?“, писа съдия Екатерина Николова. И макар очевидно казусът да е практически и вече да се е случил, съдия Яхова посочва: „Ако е допусната грешка, тя е допусната от съответния разпределящ. Ако той смята, че има грешка, следва да ме сезира и ако има такава грешка, същата да бъде отстранена“. Но малко по-късно заявява, че няма правомощия в случая.

Попитана за други конкретни казуси, в които е упражнявала управленските си функции, съдия Яхова систематично отговаря, че не може да си спомни конкретния случай. След десетките въпроси, зададени на съдия Яхова, които приличат повече на разпит по наказателно дело заради уклончивите и бланкетни отговори, съдиите изразяват и становище по кандидатурата й.

„За мен съдия Яхова не е човек, който ще води съда напред при спазване на демократичното управление. В концепцията не съм видяла конкретни мерки за развитие на съда. Виждам неща, които са съществували в съда и вие ги представяте като нещо ново, което ще дойде“, заявява съдия Иванова и допълва, че не вярва на кандидатката и не я подкрепя. Казва също, че не е видяла Яхова да изразява становище по управлението на съда, тя не се изказва на общите събрания, обикновено не гласува и се страхува от последиците от действията си. Сочи, че й липсва смелост, житейски и професионален опит. „Според мен това, което твърдите – че имате административен опит, не е вярно. Не сте била заместник-председател, не сте изпълнявала сериозно тази работа. След това при първи възможен случай се оттеглихте от съда, като отидохте командирована. След това не се върнахте, след като видяхте тежката ситуация в съда. Върнахте се от немай къде, когато ви обещаха и ви направиха временно изпълняващ длъжността председател. Смятам, че и това, за което в момента говорим, е предрешено, вие ще бъдете председател на този съд, ние ще останем в опозиция“, заявява тя.

Съдия Пензов посочва, че в 70% от концепцията на Яхова се пресъздава отчетният доклад на съда за последните две години и липсват методи и цели за постигането им. Затова би било добре да има и друг кандидат за поста, който да участва в състезанието. „Както разбрахме от днес изказалите се колеги, явно е имало такива мотивирани хора, но тяхната мотивация, по една или друга причина, е била изпарена“, сочи той. Съдия Маркова мотивира отказа си да подкрепи кандидатурата на Яхова с обяснението, че не разбира как кандидатката има желание да управлява този съд, когато го е напуснала в създалата се криза и не е изразила съгласие го подпомогне, но е „изразила такова, когато стана временно изпълняващ длъжността председател“.

В пространното си изказване съдия Екатерина Николова обобщава в какво се изразяват проблемите в съда, които многократно са квалифицирани като междуличностни конфликти от мнозинството в СК: „те са в повечето случаи административни и кадрови решения с откомандироване, командироване, закриване на щатове, откриване на щатове и в случая – процедурата за ръководител, която не ни обедини“.

Съдия Яхова е подкрепена от четирима съдии (съдия Силвия Николова, която напуска РС-Благоевград, съдия Тричкова, която е командирована в БОС, съдия Панкова и съдия Янев), които считат, че тя е успокоила обстановката в съда, че може да го управлява и се справя добре със задачите на административен ръководител.

Нездрав интерес към съдебната власт или 2 от 3 граници

Преценката дали съдия Яхова ще се справи с всички трудни задачи като ръководител на най-големия районен съд в Благоевградския район е на Съдийската колегия на ВСС. Но в съдийските среди от месеци е обществена тайна, че председателските постове в района са „запазени“ за близки до ДПС и ГЕРБ магистрати. Освен съвсем скоро очакваните избори за административни ръководители на районния и окръжния съд, предстои и конкурс за Административния съд в Благоевград, където, според информация на „Съдебни репортажи“, за председател ще се кандидатира бившият член на ВСС Димитър Узунов (избран в съвета по предложение на партия на Яне Янев – РЗС).

Конфигурацията в настоящия състав на ВСС не предполага, че има какво да попречи на амбициите на братя Узунови да оглавят най-важните съдилища в района – този кадрови орган беше партийно парцелиран по времето на управлението на ГЕРБ. А един от големите скандали в мандата на предишния състав на ВСС бе свързан с факта, че членове на съвета докладват в реално време на тогавашния премиер Бойко Борисов как гласуват. Съмнението кой изпраща СМС-и на Борисов тогава падна именно на Димитър Узунов.

А защо е толкова „апетитен“ Благоевградският съдебен район, може да се съди от изтекла преди години комуникация между бившия премиер Борисов и бившия градски прокурор на София Николай Кокинов. В записа, придобил известност с израза „Ти си го избра“, Кокинов изявява желание да стане апелативен прокурор на София, защото така би ръководил „три граници“ (тези на България със Сърбия, Македония и Гърция – б.а.). Две от тези граници – с Гърция и Македония, попадат именно под юрисдикцията на съдилищата от Благоевградския район.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

45 коментара

 • Nxcukx на 11.01.2024 в 01:53:30

  allergy medication better than allegra zyrtec canada over the counter best allergy over the counter

  Отговор
 • Waulsk на 14.01.2024 в 22:46:00

  common heartburn medication prescription baycip usa

  Отговор
 • Loatnx на 15.01.2024 в 19:37:13

  order isotretinoin 10mg sale buy accutane for sale isotretinoin 40mg uk

  Отговор
 • Mjftxz на 17.01.2024 в 06:50:08

  strongest sleeping pills over counter buy melatonin 3 mg for sale

  Отговор
 • Upswyu на 18.01.2024 в 00:56:40

  order amoxicillin 500mg for sale buy amoxicillin 500mg pills how to buy amoxil

  Отговор
 • Nnzpmv на 18.01.2024 в 03:56:57

  what is the strongest sleeping pill buy melatonin pills for sale

  Отговор
 • Oqrpyn на 19.01.2024 в 14:21:38

  buy azithromycin online buy zithromax 250mg pill order azithromycin 500mg generic

  Отговор
 • Nuxedi на 19.01.2024 в 20:33:13

  gabapentin 600mg without prescription neurontin 800mg cost

  Отговор
 • Ntpkpg на 21.01.2024 в 06:40:08

  buy azipro pills azithromycin 500mg drug azipro 250mg tablet

  Отговор
 • Twnssb на 21.01.2024 в 14:54:09

  order furosemide without prescription furosemide 40mg canada

  Отговор
 • Wmmcsz на 22.01.2024 в 20:19:24

  order prednisolone 40mg for sale omnacortil oral prednisolone 40mg tablet

  Отговор
 • Sfrrrx на 24.01.2024 в 19:09:44

  order amoxicillin for sale buy amoxil 1000mg pill amoxicillin 250mg pill

  Отговор
 • Eghqkx на 24.01.2024 в 22:30:00

  doxycycline 100mg drug doxycycline 100mg us

  Отговор
 • Pgcxgl на 26.01.2024 в 18:50:39

  albuterol 4mg uk order albuterol generic buy generic ventolin 2mg

  Отговор
 • Cjyuii на 27.01.2024 в 16:20:23

  augmentin 625mg tablet augmentin 625mg cheap

  Отговор
 • Ggbvfa на 28.01.2024 в 16:43:49

  order levoxyl generic order synthroid 150mcg pill levothyroxine without prescription

  Отговор
 • Szadvg на 29.01.2024 в 04:51:03

  buy generic vardenafil over the counter buy levitra pills for sale

  Отговор
 • Sgnyrf на 29.01.2024 в 20:51:54

  buy clomid for sale cheap clomid buy clomiphene 100mg online cheap

  Отговор
 • Fpmegp на 30.01.2024 в 08:50:57

  cheap tizanidine 2mg buy zanaflex tizanidine 2mg pills

  Отговор
 • Wesznh на 31.01.2024 в 16:53:06

  rybelsus order semaglutide sale semaglutide pills

  Отговор
 • Dklgqd на 31.01.2024 в 22:15:28

  order prednisone 20mg online cheap generic prednisone order prednisone 5mg online cheap

  Отговор
 • Ytoddp на 02.02.2024 в 12:11:12

  where to buy semaglutide without a prescription rybelsus 14 mg without prescription buy rybelsus medication

  Отговор
 • Fkjkzw на 02.02.2024 в 14:00:55

  buy isotretinoin 40mg generic cost accutane purchase accutane

  Отговор
 • Anykna на 03.02.2024 в 23:05:54

  albuterol inhalator order online buy albuterol 4mg ventolin oral

  Отговор
 • Yjzwgb на 04.02.2024 в 04:17:19

  buy amoxicillin pills for sale amoxicillin buy online order amoxil 1000mg generic

  Отговор
 • Adftnu на 05.02.2024 в 16:19:19

  augmentin 375mg brand order augmentin 625mg online cheap buy augmentin pills

  Отговор
 • Jagvpd на 05.02.2024 в 21:47:19

  order zithromax 250mg generic order azithromycin 500mg zithromax price

  Отговор
 • Swzxwc на 07.02.2024 в 07:49:41

  synthroid 150mcg cheap levothroid for sale buy synthroid generic

  Отговор
 • Eaxkxb на 07.02.2024 в 13:17:45

  order omnacortil 5mg for sale prednisolone for sale online prednisolone 20mg cost

  Отговор
 • Mgjtfa на 09.02.2024 в 01:05:49

  clomiphene online buy cheap clomiphene clomiphene 50mg usa

  Отговор
 • Sxycmd на 09.02.2024 в 05:16:51

  neurontin usa purchase gabapentin buy gabapentin generic

  Отговор
 • Bcttqr на 10.02.2024 в 19:44:13

  lasix cost buy furosemide tablets purchase furosemide generic

  Отговор
 • Fmvekr на 11.02.2024 в 08:00:58

  cheap sildenafil sale rx pharmacy online viagra viagra next day

  Отговор
 • Omvsoh на 12.02.2024 в 10:35:41

  oral monodox monodox online vibra-tabs cheap

  Отговор
 • Unvtqf на 12.02.2024 в 21:51:49

  rybelsus 14mg brand order semaglutide order semaglutide 14mg pill

  Отговор
 • Ispeqd на 13.02.2024 в 19:27:07

  free poker games poker online best free spins no deposit usa

  Отговор
 • Obzknd на 14.02.2024 в 08:17:03

  buy levitra without prescription purchase vardenafil generic buy levitra online

  Отговор
 • Fpewws на 15.02.2024 в 02:55:24

  order lyrica 75mg online cost pregabalin lyrica 150mg cost

  Отговор
 • Ihupap на 16.02.2024 в 09:57:36

  triamcinolone drug triamcinolone 10mg drug buy aristocort 4mg generic

  Отговор
 • Dcbgzq на 17.02.2024 в 04:01:15

  buy cialis 10mg for sale buy cialis 40mg sale order tadalafil 20mg online

  Отговор
 • Eyznia на 17.02.2024 в 16:44:50

  buy desloratadine pills for sale purchase clarinex pill how to get clarinex without a prescription

  Отговор
 • Okfsjg на 23.02.2024 в 10:29:01

  buy acyclovir 800mg online zovirax 800mg over the counter zyloprim 300mg pills

  Отговор
 • MarianThicy на 02.03.2024 в 20:11:57

  Тунис, със своите пясъчни плажове, дълга история и живописни пейзажи, предлага перфектната дестинация за всеки, който търси вълшебната почивка. От древните руини на Картаген до вълшебните пясъци на Сахара, Тунис е място, където традицията и ландшафтът се сливат в едно, за да предложат вълнуващо приключение. Не отлагайте повече, направете следващата си почивка незабравима с екскурзия до Тунис. Изследвайте очарованието, минатото и бита на тази вълшебна страна. Резервирайте своето място вече днес и се подгответе за авантюра, което ще се запечата в спомените ви за винаги. Посетете нашия уебсайт или се контактирайте с нас без посредници, за да инициираме планирането на вашето приключение до Тунис възможно най-скоро! https://fracvikkzseq.compat.objectstorage.eu-frankfurt-1.oraclecloud.com/mistralbg/tunis/tunis.html

  Отговор
 • EsenistrElill на 01.05.2024 в 21:56:45

  Циклёвка паркета: особенности и этапы услуги Циклёвка паркета — это процесс восстановления внешнего вида паркетного пола путём удаления верхнего повреждённого слоя и возвращения ему первоначального вида. Услуга включает в себя несколько этапов: Подготовка: перед началом работы необходимо защитить мебель и другие предметы от пыли и грязи, а также удалить плинтусы. Шлифовка: с помощью шлифовальной машины удаляется старый лак и верхний повреждённый слой древесины. Шпатлёвка: после шлифовки поверхность паркета шпатлюется для заполнения трещин и выравнивания поверхности. Грунтовка: перед нанесением лака паркет грунтуется для улучшения адгезии и защиты от плесени и грибка. Нанесение лака: лак наносится в несколько слоёв с промежуточной шлифовкой между ними. Полировка: после нанесения последнего слоя лака паркет полируется для придания поверхности блеска и гладкости. Циклёвка паркета позволяет обновить внешний вид пола, восстановить его структуру и продлить срок службы. Сайт: ykladka-parketa.ru Циклёвка паркета

  Отговор
 • 1lpenistrElill на 06.05.2024 в 10:30:35

  Лендинг-пейдж — это одностраничный сайт, предназначенный для рекламы и продажи товаров или услуг, а также для сбора контактных данных потенциальных клиентов. Вот несколько причин, почему лендинг-пейдж важен для бизнеса: Увеличение узнаваемости компании. Лендинг-пейдж позволяет представить компанию и её продукты или услуги в выгодном свете, что способствует росту узнаваемости бренда. Повышение продаж. Заказать лендинг можно здесь - 1landingpage.ru Одностраничные сайты позволяют сосредоточиться на конкретных предложениях и акциях, что повышает вероятность совершения покупки. Оптимизация SEO-показателей. Лендинг-пейдж создаются с учётом ключевых слов и фраз, что улучшает позиции сайта в результатах поиска и привлекает больше целевых посетителей. Привлечение новой аудитории. Одностраничные сайты могут использоваться для продвижения новых продуктов или услуг, а также для привлечения внимания к определённым кампаниям или акциям. Расширение клиентской базы. Лендинг-пейдж собирают контактные данные потенциальных клиентов, что позволяет компании поддерживать связь с ними и предлагать дополнительные услуги или товары. Простота генерации лидов. Лендинг-пейдж предоставляют краткую и понятную информацию о продуктах или услугах, что облегчает процесс принятия решения для потенциальных клиентов. Сбор персональных данных. Лендинг-пейдж позволяют собирать информацию о потенциальных клиентах, такую как email-адрес, имя и контактные данные, что помогает компании лучше понимать свою аудиторию и предоставлять более персонализированные услуги. Улучшение поискового трафика. Лендинг-пейдж создаются с учётом определённых поисковых запросов, что позволяет привлекать больше целевых посетителей на сайт. Эффективное продвижение новой продукции. Лендинг-пейдж можно использовать для продвижения новых товаров или услуг, что позволяет привлечь внимание потенциальных клиентов и стимулировать их к покупке. Лёгкий процесс принятия решений. Лендинг-пейдж содержат только самую необходимую информацию, что упрощает процесс принятия решения для потенциальных клиентов. В целом, лендинг-пейдж являются мощным инструментом для продвижения бизнеса, увеличения продаж и привлечения новых клиентов. заказать лендинг пейдж

  Отговор

Вашият отговор на Nnzpmv Отказ