ССБ: Отказът на главния съдебен инспектор да изпълни решение на съда и да оповести резултата от проверката „ЦУМ-гейт“ дискредитира ИВСС

08-12-2020; категория: Дела, Новини; автор: Галина Гиргинова;
Снимка: Дневник

Снимка: Дневник

Отказът на главния съдебен инспектор Теодора Точкова да изпълни съдебно решение, което я задължава да предостави резултатите от проверката по скандала „ЦУМ-гейт“ остава впечатление в обществото, че се цели прикриване или максимално забавяне на оповестяването на важна за функционирането на правовата държава информация. Това се казва в отворено писмо на Съюза на съдиите в България (ССБ) до Народното събрание. Поводът е поредици от статии в медиите, които разкриват как главният съдебен инспектор отказва да изпълни решение на Административен съд – София град (АССГ) и да даде заключението по проверката „ЦУМ-гейт“ на граждански активист, който е изискал тази информация по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Фактологията, припомнена от ССБ в писмото, е повече от тревожна. Скандалът „ЦУМ-гейт“ избухна през 2017 г., когато се разбра, че бившият главен прокурор Сотир Цацаров се е срещал с издателя на вестник „Сега“ Сашо Дончев в офиса на бившия член на ръководството на БСП Георги Гергов в ЦУМ. На срещата, твърди Дончев, Цацаров му е оказвал натиск и е изразявал недоволство от опозиционната политика на изданието. Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) извърши проверка, която завърши с очаквано оневиняване на главния прокурор, но така и не стана ясно с какви аргументи съдебният инспекторат е приел, че главният прокурор не е извършил нарушение на етичните норми на магистратите. Впоследствие гражданският активист Николай Неделчев поиска по ЗДОИ заключението на инспектората и обжалва отказа на ИВСС информацията да му бъде предоставена пред АССГ. Съдът реши, че общественият интерес изисква инспекторатът да предостави тази информация, но Теодора Точкова не изпълнява съдебното решение вече четвърти месец, нито отговаря на журналистически въпроси на какво се дължи бездействието ?.

Делото бе белязано с опити за шиканиране от страна на ИВСС. От статии, посветени на случая, на сайта на „Свободна Европа“ и „Капитал“ става ясно, че Точкова обжалва решението на АССГ пред Върховния административен съд (ВАС) с аргумент, че делото е било разгледано в отсъствие на представители на ИВСС заради пандемията от Ковид-19. Главният съдебен инспектор твърди, че било невъзможно да се организира защитата на представляваната от него институция, тъй като ангажираните двама юрисконсулти не са могли да се явят (за втори път) в откритото съдебно заседание на 18 май 2020 г., защото г-жа Точкова била издала заповед да работят три дни в инспектората и два дни вкъщи.

От ССБ припомням, че в мотивите на върховната съдебна инстанция изрично се посочва, че процесуалното поведение на ответника – главния инспектор при ИВСС в съдебното производство пред административния съд, може да се приеме за злоупотреба с право. Съдът припомня, че в отсъствието на юрисконсултите си главният инспектор също е могла да представлява ИВСС пред съда, но не го е направила.

Съсловната организация на съдиите сочи, че случаят „ЦУМ-гейт“ „в публичното пространство се приема като илюстрация на проблемите в прокуратурата, и по-специално с изтъквания и от европейските институции проблем за липсата на ефективно средство за контрол върху главния прокурор и на механизми за търсене и реализиране на отговорност“. А с публичното оповестяване на действията и бездействията на Точкова „вече се създава и нова опасност за авторитета на правосъдието – да се утвърди представа, че случаят „ЦУМ-гейт“ е илюстрация и на дискредитираната независимост на контролния орган да проверява почтеността на съдиите, прокурорите и следователите“. „Това е така, тъй като ИВСС, чийто персонален състав е политическа отговорност на Народното събрание, беше създаден именно за да извършва проверки за почтеност и конфликт на интереси и за установяване на деи?ствия, които накърняват престижа на съдебната власт, и проверки, свързани с нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите (глава девета, Раздел Іб Закона за съдебната власт). Това означава, че ако органът изпълнява законоустановената си задача – да гарантира, че самоуправляващата съдебна власт няма да се капсулира, нито да се превърне в опасност за правовата държава чрез „отглеждане” на вътрешна корупция и непрозрачни механизми на влияние, не би следвало изобщо да се стига до възпрепятстване на гражданите навреме да получат информирани по чувствителните въпроси как се разследват сигналите за властова корупция, злоупотребата с власт, нарушаването на етичните правила и уронването на доверието в независимостта на съдебната власт. Още по-малко е допустимо ИВСС да показва публично незачитане на съдебен акт и да оставя съмнение в обществото, че с дейността си не преследва законоустановените си цели, а сам се превръща в опасност за върховенството на правото и за генериране на корупция“, категорични са от ССБ.

Оттам допълват, че от решенията на съда и журналистическите материали, публикувани по случая, е видно, че „с действията и бездействията си по конкретното дело г-жа Точкова е оставила впечатление, че цели прикриване или максимално забавяне на оповестяването на важна за функционирането на правовата държава информация“. Припомня се също, че журналистът Доротея Дачкова от „Сега“ е завела подобно дело с искане ИВСС да ? предостави информация за проверката по „ЦУМ-гейт“, но Точкова е направила всичко възможно да забави производството с искане за отводи на съдиите.

ССБ сочат, че изложените факти и публичното им разпространение изискват своевременна реакция от парламента, който назначава главния инспектор и мну дава оценка. „Няма никакво оправдание за главния инспектор да откаже да изпълни което и да е съдебно решение…Изпълнението на съдебните решения е в основата на обществения ред и правната сигурност, а по отношение на държавните органи, какъвто е главният инспектор при ИВСС, това е неделима част от служебните задължения и професионален интегритет. Значимостта на обществените отношения, свързани със зачитане на съдебните решения, е наложила криминилазирането на поведение, което пречи или осуетява изпълнението им – чл. 296, ал. 1 НК. В случая абсурдът на ситуацията се засилва от факта, че органът, който демонстрира правен нихилизъм, е органът на съдебната власт, призван да обезпечи нейната независимост“, категорични са съдиите.

Те припомнят, че мандатът на ИВСС изтече още през март, но Народното събрание така и не е инициирало процедура за избор на нови съдебни инспектори. „Неизпълнението на задължението за избор на нов състав на конституционен орган след изтичането на мандатите на съответните негови членове създава впечатление за подценяване на значението на този държавен орган и влиза в сериозно противоречие с принципа за мандатност, предвиден в Конституцията и ЗСВ. Неслучайно отделните органи на власт имат различна продължителност на мандатите и различен момент на приключването им, за да се избегне възможността за надмощие на един държавен орган над друг. За да може обаче този защитен механизъм да действа ефективно, е необходимо попълването на състава на конституционните органи да става в рамките на предвидените срокове“, се сочи в писмото, което завършва с призив депутатите да демонстрират адекватна на високото си назначение позиция и да не допуснат „компрометиране на разделението на властите и независимостта на съдебната власт по повод на възникналите съмнения в публичното пространство относно професионалната почтеност и компетентност на главния съдебен инспектор“.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

55 коментара

Вашият коментар