Поетапно въвеждат ЕИСС по региони и според натовареността на съдилищата

17-12-2020; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;

Syd
План за поетапно въвеждане на Единната информационна система в съдилищата (ЕИСС) беше одобрен днес от Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС). Системата ще бъде поетапно пускана в различните съдебни райони според натовареността на съдилищата в тях. Така от началото на следващата година ЕИСС ще заработи във военните съдилища и Великотърновския съдебен район. От първи март системата се въвежда във Варненския и Бургаския апелативни райони, а също и в специализираните съдилища. От 1 април системата стартира в Пловдив, от началото на май се предвижда ЕИСС да заработи в софийските съдилища и накрая – от 1 юни, във Върховния касационен съд.

Както „Съдебни репортажи“ писа ВСС стопира експлоатацията на системата заради масово недоволство на съдии и съдебни служители заради грешки, пропуски и мудност на функционалностите в ЕИСС. ВСС даде срок на изпълнителя по проекта „Информационно обслужване“ да отстрани недостатъците, които бяха подавани от магистратите. Дали обаче системата е приведена в състояние, в което може спокойно да се използва в съдилищата не е съвсем ясно.

Днес Пленумът реши работата на работната група по въпроса да продължи, а съдебните служители и съдиите ще преминат през обучения. От „Информационно обслужване“ обаче алармираха членовете на ВСС миналата седмица, че договорът им с кадровия орган е изтекъл още ноември. Затова днес Атанаска Дишева попита кой ще извършва обученията за работа със системата в съдилищата. Гергана Мутафова, ръководител на проекта, отбеляза, че от фирмата-разработчик са обучили съдии и служители, но и обучаващи. Боян Новански обясни, че в обученията ще се включи и Националният институт по правосъдието, където има отдел „ЕИСС“.

Даниела Марчева и председателят на ВКС Лозан Панов отбелязаха, че са останали с впечатление, че последващите обучения ще се извършват от „Информационно обслужване“, предвид фактът, че се очакват нови версии на системата. До тук те са 25. Атанаска Дишева призова колегите си да проявят загриженост не толкова за интересите на фирмата, а за тези на съдиите и съдебните служители. Даниела Марчева предложи ВСС да възложи на работната група, заедно с разработчика на ЕИСС да изготвят графици за обучения на магистратите и служителите.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

65 коментара

 • adult dating на 30.09.2023 в 20:11:35

  GreetingsHey thereHeyGood dayHowdyHi thereHello thereHiHello! This is my 1stfirst comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell yousay I genuinelytrulyreally enjoy reading throughreading your blog postsarticlesposts. Can you suggestrecommend any other blogs/websites/forums that go overdeal withcover the same subjectstopics? Thank you so muchThanks for your timeThanks a tonAppreciate itThanks a lotMany thanksThanksThank you! Rey Bickers

  Отговор
 • 1xbet promo code на 03.10.2023 в 11:50:20

  You are so lucky. When my wife had Hodgkins this technology did not exist. For her radiation damage to the ovaries was the concern. Unfortunately my daughter was born without ears. Thanks to some good doctors and dozens of surgeries she can hear and has some fairly good ears now. Freezing your eggs was a terrific decision! Abraham Kamman

  Отговор
 • freespin на 03.10.2023 в 18:20:12

  Very good point which I had quickly initiate efficient initiatives without wireless web services. Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Simon Goeken

  Отговор
 • hdfilmcehennemi на 24.11.2023 в 07:01:06

  Jannicke bir s?re sonra hastanede kendine gelmeye baslar. Hastanenin koridorlarinda dolasmaya baslar. Hastanede sanki kimseler yok gibidir. K?bus yoksa sona ermemis midir? Cyrus Hamacher

  Отговор
 • hdfilmcehennemi на 24.11.2023 в 23:04:13

  Ak?ll? ?irin, dokuzuncu kez ?irinmersini Toplama Yar??mas?n? kazand???nda, Cesur ?irin, onun nas?l her y?l yar??may? kazanabildi?ini ara?t?rmaya ba?lar. Cesur ?irin’in ara?t?rmas? onu korkutucu Hayalet ?irin Efsanesi’ne, Gargamel’in tuza??na g?t?r?r! Ak?ll? ?irin ile Cesur ?irin, ?irine’nin de yard?m?yla Gargamel onlar? yakalamadan, daha da k?t?s? efsanevi hayalet Ba?s?z At Adam’la kar??la?madan, rekabeti bir kenara b?rak?p bu gizemi ??zmeyi ba?arabilecekler midir? iyi seyirler Boyd Traycheff

  Отговор
 • hdfilmcehennemi на 25.11.2023 в 17:22:48

  1970'li y?llarda aydaki ?al??malardan sonra saklanan g?r?nt?lerin g?n y?z?ne ??kmas? ile birlikte aydaki ya?am belirtileri ortaya ??km??t?r. Bunun ?zerine Nasa'n?n bu g?r?nt?leri neden saklad???n? ara?t?rmak i?in bir grup insan olay? ara?t?r?r. Olay?n hi? de s?radan olmad??? g?n ge?tik?e anlayacaklard?r Andrew Chovanec

  Отговор
 • hdfilmcehennemi на 26.11.2023 в 00:26:22

  Marangoz bir ailenin o?lu olan Eisenheim (Edward Norton), aristokrat bir ailenin k?z? Sophia?ya (Jessica Biel) a??k olur; ancak sosyal konumlar? nedeniyle ili?kilerinin yasaklanmas? sonucu Avusturya?y? terk ederek d?nyay? ke?fe ??kar. Eisenheim15 y?l sonra ?nl? bir ill?zyonist olarak isim yapm??t?r; ?lkesine d?nd???nde eski sevgilisi Sophie Avusturya-Macaristan veliaht prensi Leopold (Rufus Sewell) ile ni?anlanmak ?zeredir. William Heyl

  Отговор
 • hdfilmcehennemi на 26.11.2023 в 14:36:45

  Kassovitz'in filmi ?rk??l??a ve sosyal s?n?f farkl?l?klar?na yapt??? g?ndermeler nedeniyle hem Fransa'da hem de d?nyada olduk?a ses getirmi?tir. Film, siyah-beyaz ?ekilmi? olmas?n?n yan? s?ra m?zikleri (?rne?in, patronla derdini anlatan Jamaikal?'n?n s?yledi?i ?ark? gibi) ve g?rece k?sa olmas? gibi ?zellikleri nedeniyle vurucu bir atmosfer yarat?yor. Aurelio Digsby

  Отговор
 • hdfilmcehennemi на 26.11.2023 в 21:51:24

  Bir film y?ld?z?, evli bir adamla olan ili?kisini ?rtbas etmek i?in Beverly Hills restoran?nda bir vale tutar. Franklyn Sylvestre

  Отговор
 • hdfilmcehennemi на 02.12.2023 в 19:31:09

  ?niversiteye gitmeye haz?rlanan Mark ve onun a??r? korumac? dul annesi aras?ndaki ili?kiler normal seyrinde akarken, Mark’?n kendinden ya??a b?y?k bir kad?n?n cazibesine kap?lmas? sonucu iki kad?n aras?nda tehlikeli bir sava? ba?layacakt?r Angel Fedde

  Отговор
 • hdfilmcehennemi на 03.12.2023 в 02:42:58

  Mike ve Tre adl? karde?ler, karanl?k ge?mi?lerini geride b?rakarak ya?amlar?nda temiz bir sayfa a?maya kararl?d?r. Mike i?lemedi?i bir su? y?z?nden d??t??? hapisten yeni ??km??t?r ve tek istedi?i k?z?n? ?fkeli bir eski erkek arkada??n h??m?ndan korumakt?r. A?aney Tre ise karde?ini ve yeni k?z arkada??n? tamamen temize ??karabilmek i?in son bir "teslimat" yapmay? isteksizce kabul eder. Boyd Eustis

  Отговор
 • hdfilmcehennemi на 06.12.2023 в 08:09:10

  ?ekici bir h?rs?z ve beklenmedik bir macerac? grubu, kay?p bir kal?nt?y? geri almak i?in destans? bir soyguna giri?ir, ancak yanl?? insanlarla ters d??t?klerinde i?ler tehlikeli bir ?ekilde ters gider. Harland Gooding

  Отговор
 • hdfilmcehennemi на 06.12.2023 в 15:43:42

  Bir asilzade olarak yeti?mi? olan Don Quixote, emeklilik g?nlerini s?k?c? bir bi?imde ayn? rutinde ge?irmektedir. Bir g?n yard?mc?s? Sancho Panzay? da yan?na alarak, at?na atlad??? gibi yollara d??er. Bu yolculuk s?ras?nda ikiliyi, birbirinden ??lg?n maceralar beklemektedir. Adrian Beltramo

  Отговор
 • hdfilmcehennemi на 09.12.2023 в 04:40:37

  Akli dengesi yitik iki seri katil taraf?ndan evde kapana k?s?lan bir aile, amans?z bir ?l?m kal?m m?cadelesi vererek bu kabustan kurtulmaya ?al???r. Ne var ki katiller kameralarla ailenin her hareketini takip etmektedir. ?ok zengin bir kad?n olan Chloe Paige ile ?vey o?lu Jacob bir adada yer alan izole bir evde ya?amaktad?r. Chloe’nin e?i ise bir i? seyahatindedir. F?rt?nal? bir gecede Chloe ve kendisini ziyarete gelen arkada?? Alice birlikte zaman ge?irdi?i s?rada eve do?ru i?inde ?? ki?inin bulundu?u bir araba yakla??r. Arabadaki ki?ilerin kayboldu?unu d???nen Alice, yard?m etmek i?in d??ar? ??kar ancak maskeli bir katil taraf?ndan ?ld?r?l?r. Pani?e kap?lan Chloe kap?lar? kilitleyerek hemen polisi ve g?venlik ?irketini arar. Ancak adaya ula?mak i?in kullan?lan k?pr?, polislerin gelmemesi i?in imha edilmi?tir. Anne ve ?vey o?lu, amans?z bir ?l?m kal?m m?cadelesi vererek bu kabustan kurtulmaya ?al???r. Jerold Parisio

  Отговор
 • hdfilmcehennemi на 09.12.2023 в 11:18:27

  Adam Sandler bu e?lenceli komedide sizi kahkadan k?r?p ge?irecek. Roscoe Counselman

  Отговор
 • hdfilmcehennemi на 22.12.2023 в 00:19:11

  Hdfilmcehennemi - T?rkiye'nin en h?zl? hd film izleme sitesi. Tek ve ger?ek hdfilmcehennemi sitesi. Maxwell Mangum

  Отговор
 • vorbelutrioperbir на 26.12.2023 в 15:48:14

  Hmm is anyone else encountering problems with the pictures on this blog loading? I'm trying to figure out if its a problem on my end or if it's the blog. Any suggestions would be greatly appreciated. http://www.vorbelutrioperbir.com

  Отговор
 • hemen t?kla на 09.01.2024 в 22:16:32

  A second nested comment; Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quos nisi redarguimus, omnis virtus, omne decus, omnis vera laus deserenda est. Sullae consulatum? Multoque hoc melius nos veriusque quam Stoici. Scisse enim te quis coarguere possit? Eam tum adesse, cum dolor omnis absit; Ad corpus diceres pertinere-, sed ea, quae dixi, ad corpusne refers? Jack Tumbaga

  Отговор
 • Ogsqix на 10.01.2024 в 00:44:56

  generic allergy medication list doctor prescribed allergy medication alternative allergy treatment options

  Отговор
 • Ninuul на 15.01.2024 в 16:55:24

  dangers of heartburn medication order retrovir 300mg

  Отговор
 • Bcsssm на 16.01.2024 в 11:19:21

  absorica online buy buy accutane paypal buy isotretinoin 40mg without prescription

  Отговор
 • Tkcrzv на 18.01.2024 в 16:12:01

  buy amoxicillin 500mg pill amoxil 250mg tablet amoxil 500mg usa

  Отговор
 • Ielauc на 18.01.2024 в 21:31:38

  top selling sleep aids melatonin over the counter

  Отговор
 • Ubxmlq на 20.01.2024 в 05:51:36

  azithromycin 250mg ca generic zithromax buy zithromax pills for sale

  Отговор
 • Ryxjdp на 20.01.2024 в 13:54:42

  neurontin 100mg canada gabapentin oral

  Отговор
 • Sslvjc на 21.01.2024 в 22:22:57

  azipro uk order azithromycin pill azithromycin 500mg usa

  Отговор
 • Bxlybc на 22.01.2024 в 08:35:58

  buy lasix lasix 40mg us

  Отговор
 • Aktwzu на 23.01.2024 в 11:56:52

  omnacortil order online buy generic omnacortil order prednisolone 20mg online

  Отговор
 • Preelz на 25.01.2024 в 23:03:20

  buy amoxicillin 500mg sale purchase amoxil pills amoxil online

  Отговор
 • Eeqblm на 26.01.2024 в 05:00:50

  generic doxycycline purchase vibra-tabs pills

  Отговор
 • Fokmhn на 27.01.2024 в 09:49:34

  albuterol pill buy albuterol 4mg sale ventolin 4mg cost

  Отговор
 • Zztvma на 28.01.2024 в 09:31:22

  buy augmentin 625mg buy clavulanate generic

  Отговор
 • Ikqymn на 29.01.2024 в 05:01:07

  order generic levothroid levothroid uk buy levothyroxine without a prescription

  Отговор
 • Oglkxn на 29.01.2024 в 15:40:21

  vardenafil online order levitra buy online

  Отговор
 • Cjcpbx на 30.01.2024 в 11:22:31

  buy tizanidine generic buy zanaflex without a prescription buy tizanidine generic

  Отговор
 • Xvyfgc на 30.01.2024 в 15:21:29

  cheap clomid 100mg buy clomiphene 50mg generic clomiphene 100mg price

  Отговор
 • Mqhkjh на 01.02.2024 в 00:37:21

  deltasone 5mg cost oral prednisone 20mg order generic deltasone 40mg

  Отговор
 • Wjvdha на 01.02.2024 в 10:55:05

  semaglutide 14 mg pills buy semaglutide tablets semaglutide 14 mg cheap

  Отговор
 • Ssvshm на 02.02.2024 в 16:15:58

  isotretinoin cost buy isotretinoin pills order generic isotretinoin 10mg

  Отговор
 • Qcbfyh на 03.02.2024 в 05:07:35

  order semaglutide 14 mg generic semaglutide over the counter order semaglutide sale

  Отговор
 • Ziajxf на 04.02.2024 в 06:55:31

  purchase amoxil online cheap order generic amoxil 500mg cheap amoxil online

  Отговор
 • Xgmtqn на 04.02.2024 в 13:45:14

  order albuterol inhalator buy ventolin 4mg inhaler ventolin inhalator over the counter

  Отговор
 • Mxxqgq на 06.02.2024 в 00:17:53

  order azithromycin 250mg for sale purchase zithromax buy zithromax for sale

  Отговор
 • Uvdajj на 06.02.2024 в 06:11:53

  buy augmentin 625mg online order augmentin 375mg generic amoxiclav usa

  Отговор
 • Dxsfdq на 07.02.2024 в 15:49:41

  buy omnacortil 40mg pill omnacortil price order omnacortil generic

  Отговор
 • Yiyqsb на 07.02.2024 в 22:43:23

  levothroid usa levothroid for sale buy synthroid pills for sale

  Отговор
 • Iqnvkc на 09.02.2024 в 07:34:27

  purchase gabapentin without prescription purchase gabapentin without prescription order gabapentin 800mg without prescription

  Отговор
 • Wfjnqr на 09.02.2024 в 14:52:24

  serophene usa brand clomiphene clomiphene order online

  Отговор
 • Axkgvy на 10.02.2024 в 22:03:18

  buy furosemide online diuretic buy furosemide 40mg pill furosemide us

  Отговор
 • Uoaxgx на 11.02.2024 в 21:26:57

  viagra 50mg generic viagra 100mg england sildenafil for sale

  Отговор
 • Ryfmub на 12.02.2024 в 12:50:39

  vibra-tabs pills order acticlate generic doxycycline 100mg uk

  Отговор
 • Hcbrfp на 13.02.2024 в 10:07:40

  buy cheap generic semaglutide buy rybelsus 14 mg pills buy cheap rybelsus

  Отговор
 • Vpzksq на 13.02.2024 в 21:26:04

  best casino games slot machine free spins no deposit

  Отговор
 • Kkjhju на 14.02.2024 в 20:20:18

  where to buy levitra without a prescription buy vardenafil order vardenafil 20mg generic

  Отговор
 • Hnkfql на 15.02.2024 в 04:45:52

  buy lyrica pills for sale lyrica us pregabalin 150mg without prescription

  Отговор
 • Wgicyw на 16.02.2024 в 06:25:06

  buy hydroxychloroquine paypal buy generic hydroxychloroquine plaquenil sale

  Отговор
 • Ccqqha на 16.02.2024 в 11:49:27

  aristocort order aristocort 10mg without prescription aristocort 4mg for sale

  Отговор
 • Sceisg на 17.02.2024 в 15:13:48

  cialis over the counter buy cialis 40mg pills us cialis

  Отговор
 • Jndatt на 20.02.2024 в 08:07:07

  cheap aralen aralen uk order aralen 250mg

  Отговор
 • hdfilmcehennemi на 22.02.2024 в 09:20:11

  Fullhdfilmizle ile Full HD film izle deneyimi sizlerle! T?rk?e dublaj ve Altyaz? ar?ivimizle 1080p kalite kesintisiz film izleme sitesinin tad?n? ??kar! Rolf Swire

  Отговор
 • Fezzsk на 23.02.2024 в 12:20:05

  acyclovir medication order zyloprim online cheap buy generic zyloprim for sale

  Отговор
 • Kikalm на 24.02.2024 в 06:51:13

  amlodipine for sale buy amlodipine cheap order amlodipine 5mg pills

  Отговор
 • hdfilmcehennemi на 16.04.2024 в 00:43:49

  Fullhdfilmizlesene ile en yeni vizyon filmler Full HD ve ?cretsiz film sizlerle. Orijinal film ar?ivimizle en kaliteli film izle f?rsat? sunuyoruz. Eldridge Maniccia

  Отговор
 • hdfilmcehennemi на 17.04.2024 в 01:17:16

  Film izle, jetfilmizle internetin en h?zl? ve g?venilir film, sinema izleme platformudur. Binlerce film se?ene?iyle her zevke uygun filmleri Full HD kalitesinde sunar. Cecil Kosmicki

  Отговор
 • kalite filmler на 30.04.2024 в 17:12:29

  Good respond in return of this issue with solid arguments and explaining everything concerning that. Murray Braithwaite

  Отговор

Вашият коментар