Становище на Калин Калпакчиев: Нерегламентираните контакти на главен прокурор с бизнесмени с политически позиции, които са обект на проверки, накърняват авторитета на правосъдието и създават усещане за дефицит на правова държава

12-05-2017; категория: Данните говорят, Мнение; автор: Калин Калпакчиев;

Снимка: Дневник

Снимка: Дневник


Препечатваме становището на члена на Висшия съдебен съвет (ВСС) Калин Калпакчиев по скандала, свързан със срещата между главния прокурор Сотир Цацаров и бизнесмените Сашо Дончев и Георги Гергов. Становището е публикувано в блога на Калин Калпакчиев и е изпратено до членовете на Висшия съдебен съвет, министъра на правосъдието, ИВСС и ЕК. В него се поставя проблема за приемливото поведение на магистратите, включително на висшите представители на съдебната власт.

Калпакчиев уточнява, че подробно обсъжда установените факти във връзка със срещата на главния прокурор със Сашо Дончев и при посредничеството на Георги Гергов, както и тяхната правна оценка. Предлага на членовете на ВСС и министъра на правосъдието да упражнят правомощията си по закон. “Становището има за цел да стимулира провеждане на професионална и обществена дискусия и установяване на етични стандарти, както и подпомагане на съответните държавни институции при осъществяване на техните правомощия. Следването на прозрачни и справедливи процедури за проверка на почтеността на магистратите, при наличието на основателни съмнения, е гаранция за поддържането на доверието в правосъдието. В този смисъл дебатите за етичните правила и стандартите за фактическа и правна оценка при тяхното прилагане са наложителни във всички институции”, сочи членът на ВСС.

Публикуваме текста на становището:

Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет,

Конституционният статус на съдебната власт определя нейната независимост, като утвърждава, че съдиите, прокурорите и следователите се подчиняват в своята дейност само на закона. Поради това независимостта е въздигната в основна и същностна ценност за всеки магистрат, а съгласно чл. 170, ал. 5 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) към главния прокурор и председателите на върховните съдилища са поставени най-високите изисквания – те трябва да притежават способност за съблюдаване и налагане на висок етичен стандарт, изявена независимост и воля за налагане на законността.

Разбирането, че независимостта и безпристрастността са основните стълбове на доброто правосъдие, а накърняването им не позволява на съдебната власт да изпълни основната си обществена роля да поддържа и възстановява силата на държавния правен ред, както и вярата на гражданите в държавата, е трайно утвърдено и върху него се изгражда цялата ни правна система.[1]

Според т.нар. Бангалорски принципи – общоприетите етични стандарти за съдиите на държавите членки на ООН, които са приложими и за представителите на другите магистратски професии в съдебната власт, всеки магистрат е длъжен да гарантира, че поведението му е безупречно в очите на разумния наблюдател и способства за убеждението на хората в моралния интегритет на съдебната власт. Тези изисквания имат за цел да утвърдят като съществена гаранция за справедливото правосъдие правилото, че правосъдието трябва не само да се осъществява, но и това да е видимо за хората, защото убедителността на правосъдието е в основата на доверието към съдебната власт, без което изпълнението на актовете на правосъдните органи е невъзможно, съответно – не са възможни и правовият ред, просперитетът и социалният мир.

От Бангалорските принципи следва, че магистратът е длъжен не само да остава незасегнат от неподходящи връзки с изпълнителната власт, законодателната власт, икономическите среди и от влияние от тяхна страна, но и да създава у разумния наблюдател чувство за сигурност, че наистина не е засегнат от подобни непрозрачни зависимости.

Цитирам утвърдените международни стандарти за независимост на съдебната власт и магистратите, защото те, както и практиката на ВСС и съда в подобни казуси, трябва да бъдат отправната точка при обективната преценка на станалата публично известна със закъснение среща на главния прокурор с члена на ръководен орган на партия и бизнесмен Георги Гергов и издателя на вестник „Сега” и бизнесмен Сашо Дончев. Заради основната си функция да гарантира независимостта на съдебната власт, включително чрез дисциплинарните си правомощия, Висшият съдебен съвет (ВСС) трябва да защити върховенството на закона като фундамент на правовата държава, като убеди гражданите, че законът се прилага за всички, а висшите административни длъжности на съдебна власт не допускат и най-малкото съмнение за корупция или злоупотреба с власт.

С решение от 27 април 2017 г. пленумът на Висшия съдебен съвет отказа да извърши проверка на фактите по случая. Независимо от това, от публично известните факти и твърдения, които позволяват да бъде извършена съпоставка помежду им и с други контролни за достоверността им факти, разбираме следното.

1. Установените към момента фактически положения според разпространените твърдения на тримата участници в срещата

Твърдения на Сашо Дончев

На 19 април 2017 г. в медиите беше разпространен видеозапис, в който Сашо Дончев разказва за своя среща с главния прокурор Сотир Цацаров, на която е присъствал и бизнесменът и член на ръководството на БСП Георги Гергов. Разказът съдържа следните твърдения за факти на Сашо Дончев.

„Аз бях поканен на среща с главния прокурор, за да ми каже, че моето поведение започва да става неприемливо и нетърпимо за него. Какво е това, че аз подкрепям „Да, България“, какво е това, че моята телевизия Би Ай Ти, в която моят приятел Сашо Диков го е превърнал в централен образ, и, разбира се, вестник „Сега“ и Комарницки. И аз го гледам и питам: „Ама вие какво искате да ми кажете“;„Казвам Ви, че даже господин Филчев ми каза, че съм много мек в реакциите.“; „И аз викам, ама същият този г-н Филчев прати барети и какво се случи, какво последва? Да Ви информирам, нямам нищо общо с „Да, България“, освен че познавам Христо Иванов. Нямам нищо общо с Би Ай Ти, освен че със Сашо Диков сме карали ски и сме ходили по гаджета.“

На 21.04.2017 г. в интервю за предаването „еМисия България“ по BIT Сашо Дончев заявява, че срещата с главния прокурор се е провела в ЦУМ в кабинета на бизнесмена Георги Гергов. В интервюто г-н Дончев твърди: „… И казах искате ли да Ви дам номера на мобилния си телефон, за да не ползваме посредници при общуването. И тогава главният прокурор ми каза „Ама Вие нали не се съмнявате, че Вашата кореспонденция и телефонът Ви се контролират. И аз учуден казах: „На какво основание?“, но той ми каза, че това не е в компетенциите на прокуратурата и това не са неговите хора, има си други специализирани звена в държавата, които се занимават с тези неща.“

На 22.04.2017 г. в интервю за Нова телевизия Сашо Дончев заявява: „… И той (главният прокурор) в един момент казва: „И всичко това, като имате такъв хубав живот, защо Ви трябва да се занимавате с… да финансирате партията на Христо Иванов. След което последва и въпросът за моята телевизия BIT и за моя приятел Диков, който го е превърнал в главен герой. На което аз вече прекъснах и му казах: „Ама Вас наистина са Ви дезинформирали или са Ви информирали неправилно. И той ми каза: „Мен нали се сещате, че не ме информират хора от улицата. Стана ясно, че го информират специалните служби.“ В същото интервю Сашо Дончев допълва: „Когато аз разказвах два дни по-късно по телефона на Сашо Диков цялата история, на следващия ден аз получих едно съобщение с краткия текст: „Много говориш по телефона” от Георги Гергов.“

На 28.04.2017 г. в интервю за вестник „Капитал” Сашо Дончев твърди: „Всичко е глупост, самият начин, по който е било съчинено – за какъв дявол им е трябвало да ми викат? Ти можеш да не си съгласен и да не ти харесва и като ме срещнеш някъде, да го споделиш не като прокурор, а като човек. Но не можеш да ми кажеш „имаш такъв хубав бизнес, защо го рискуваш”. Какво е това? Как така?”

Твърдения на Сотир Цацаров

В заседанието на ВСС, проведено на 27 април 2017 г., главният прокурор заявява:

„По отношение на никого не е упражняван от мен натиск, нито са отправяни заплахи. Не съм упражнявал никакъв натиск върху наблюдаващия прокурор по проверка – сега досъдебно производство (за КЕВР и цените, които се образуват, според отчетените разходи от „Овъргаз”), напротив: отказал съм. Лицата, с които съм се срещал, не са обвиняеми, не са подсъдими, не са криминално проявени. Тезата, че лицата са разследвани, е или злонамерена, или най-меко казано неосведоменост. И още нещо – тези лица не са адвокати, не са страна по дела. Аз въобще не съм отишъл на тайна среща. За мен в тази среща няма нищо тайно.

Няма от какво да се срамувам. Бих се срамувал, ако определени разследвания не биха се развивали в насоката, в която очевидно някои не желаят да се развият. Не съм нарушил закона, не съм нарушил служебните си задължения. Затова и не се срамувам.

Чужди сценарии и постоянните им сценаристи аз не желая да коментирам. Ще кажа само, че на тази маса сценаристи няма. Има само хора, на които е възложено да изпълняват определени сценарии. Но те се сменят – сценаристите остават същите.“

Твърдения на Георги Гергов

В интервю за предаването „Тази сутрин“ на 2 май 2017 г. по bTV Георги Гергов твърди следното:

„Срещнахме се със Сашо Дончев в офиса ми в ЦУМ и той ме попита дали ще успея да организирам среща със Сотир Цацаров. Аз му звъннах веднага и се видяхме тримата на следващия ден. Сашо Дончев носеше папка с три листа, които Цацаров погледна и му каза, че не може да му помогне с разследванията. Главният прокурор взе тези листове със себе си. Подчертавам, че интерес и желание за тази среща имаше Сашо Дончев“; „Цацаров му отговори, че това е частен случай и че не може да помогне по тази тема. И толкоз. Разговорът беше съвсем нормален, човешки. Недоумявам този ход на Сашо Дончев”; „В папката не съм видял какво има, бяха три листа. Цацаров ги взе, погледна ги, каза, че това е частен случай и ги прибра в джоба си”

В интервюто си Гергов разказва за отношенията си със Сотир Цацаров, дава оценка за личността му, споменава, че двамата се познават от много години, още преди Цацаров да стане окръжен съдия. Гергов дава оценка за срещата между тримата: „Човешки разговор, 15-20 минути, за семействата, за бизнеса. Много човешки, много нормален“.

Данни, които имат значение при оценка на значението на проведената среща:

На 28.04.2017 г. в интервю за вестник „Капитал” Сашо Дончев съобщава, че през 2011 г. от името на „Овергаз” е подал жалба до Европейската комисия за господстващо положение на „Български енергиен холдинг”, „Булгаргаз” и „Булгартрансгаз” на газовия пазар в България.

По време на интервюто, проведено на 20 април 2017 г. в BIT, Сашо Дончев показва писмо от прокурори от СГП, от което се разбира, че срещу него е подаден сигнал в прокуратурата от членове на ръководството на „Булгаргаз“ ЕАД. Проверката на прокуратурата е във връзка с подаден сигнал от страна на Сашо Дончев в качеството му на изпълнителен директор на „Овъргаз инк“ до Европейската комисия срещу „Булгаргаз“ ЕАД, „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Газ Експорт“ за злоупотреба с господстващо положение и отказ за достъп до капацитет на входно изходните точки на хранилището в Чирен.

На 24.04.2017 г. официално от пресслужбата на прокуратурата са информирани медиите, че на същата дата Специализираното звено „Антикорупция” – СГП е образувало наказателно производство срещу длъжностни лица от КЕВР за престъпления по служба. Посочено е, че досъдебното производство е образувано по повод постъпил на 16.01.2017 г. сигнал до главния прокурор, който той изпратил на СГП по компетентност. Същевременно е уточнено, че предмет на разследване ще бъде и осъществено през март 2015 г. вливане на търговски дружества в „Софиягаз” (впоследствие „Овергаз мрежи” АД), и по-точно дали действията на КЕВР в тази насока не са довели до запазване на необосновано висока продажна цена на газта. Допълнена е още една насока на разследването, свързана с подадена на 20.01.2011 г. от „Овергаз Инк“ АД до ДКЕВР жалба до Европейската комисия срещу „Булгартрансгаз“ ЕАД за непредоставяне на достъп до газопреносната система и до ПГХ „Чирен”.

Това досъдебно производство не е първото в областта на енергетиката. В периода февруари – април 2013 г. прокуратурата оповестява[2], че са възобновени и образувани нови досъдебни производства във връзка с дейността на държавните органи и търговски дружества, работещи в областта на енергетиката, за извършени нарушения или престъпления. С прессъобщение от 03.04.2013 г. се предоставя официална информация за пет образувани досъдебни производства срещу длъжностни лица от НЕК, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, ДКЕВР и „ЧЕЗ Разпределения България” АД. До момента няма публично оповестена информация тези досъдебни производства да са приключили и какъв е резултатът от тях.

От публикация на сайта „Пловдив онлайн“ от 29 март 2017 г. се установява, че на 21.02.2017 г. общинският съветник Спас Гърневски е подал сигнал за злоупотреби при приватизацията на „Международен панаир Пловдив“ АД. След изтичането на едномесечния срок за произнасяне Спас Гърневски не е получил отговор от прокуратурата.

Това не е първият сигнал, който e налагал извършване на проверка, засягаща Георги Гергов. Окръжна прокуратура Варна образува наказателно производство по чл. 123, ал. 1 НК за изясняване на причините и обстоятелствата, довели до смъртта на четири лица при срутването на хотел “Вероника” в курортен комплекс “Слънчев ден”[3], стопанисван от едноименното акционерно дружество, чиито мажоритарни собственици са Георги Гергов и двамата му синове. Понастоящем не е оповестено производството да е приключило.

Твърденията на тримата участници и публично известните факти позволяват да се изведат няколко несъмнени фактически констатации, доколкото са налице съвпадащи и непротиворечиви положения:

Сашо Дончев е управляващ дружеството „Овъргаз“, издател на вестник „Сега“, в който се публикуват карикатури на художника Христо Комарницки;
„Овергаз” е частна газова компания, чиято основна цел е да изгражда и експлоатира газоразпределителни мрежи и природен газ на крайни потребители. Групата на Овергаз се състои от дружества, специализирани в разработване, изграждане и предоставяне на инфраструктурни услуги в областта на газификацията. „Овергаз Мрежи“ АД притежава 10 лицензии за разпределение и снабдяване с природен газ в 51 общини. Сашо Дончев е изпълнителен директор на „Овергаз Инк.“ АД и на „Овергаз Холдинг“ АД, заместник-председател на Съвета на директорите на „Овергаз Инк.“ АД, председател на Съвета на директорите на „Овергаз Холдинг“ АД;
Георги Гергов е член на изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия и собственик и управляващ на редица търговски дружества;
Сотир Цацаров е главен прокурор на Република България и член по право на Висшия съдебен съвет;
Сотир Цацаров и Георги Гергов се познават от дълги години и са добри познати;
През месец март 2017 г. в офиса на Георги Гергов, намиращ се в сградата на ЦУМ, се провежда среща между Сашо Дончев и главния прокурор Сотир Цацаров:
Срещата между главния прокурор и Сашо Дончев е уредена с посредничеството на Георги Гергов;
По време на срещата, продължила около 30 минути, Дончев и Цацаров са си говорили за бизнеса и за семействата;
Към момента на провеждане на срещата дружества, свързани с бизнеса на Георги Гергов и Сашо Дончев, са били обект на прокурорски проверки. В информацията, разпространена от прокуратурата на 24.04.2017 г., не е посочено кога е започнала предварителната проверка, но в нея се съобщават факти, от които става ясно, че към датата на срещата главният прокурор е знаел най-малкото за постъпилия сигнал на 16.01.2017 г. и за неговия предмет;
Срещата се провежда по време на политическа кампания за парламентарни избори през март 2017 г.;
Предмет на разговора е била прокурорска проверка, която се извършва във връзка със сигнал от 16.01.2017 г. Сигналът е свързан с дейността на газоразпределителните дружества, управлявани от Сашо Дончев, както и с подадена от него жалба до Европейската комисия за господстващо положение на „Български енергиен холдинг”, „Булгаргаз” и „Булгартрансгаз” на газовия пазар в България (това се твърди и от тримата, макар и да му придават различна интерпретация);
След срещата издателят на вестника се оплаква от нерегламентиран натиск от главния прокурор, който признал, че се чувства засегнат от карикатурите на финансирания от него вестник;
Ноторен факт, е че един от обектите на карикатурите, публикувани във вестник „Сега“, е главният прокурор Цацаров.

Правен стандарт за преценка на поведението на главния прокурор по време на срещата му със Сашо Дончев и Георги Гергов и правни изводи

3.1.Установени вътрешни и международни стандарти

Както беше посочено, по отношение на съдиите, прокурорите и следователите съществуват завишени стандарти за тяхното поведение в службата и извън нея. За главния прокурор и председателите на върховните съдилища са въведени специални изисквания за съблюдаване и налагане на високи етични стандарти и изявена независимост.

Валидните за българските магистрати етични правила от Кодекса за етично поведение, приет с решение на ВСС, могат да се изведат и от т.нар. Бангалорски принципи – общоприетите етични стандарти за съдиите на държавите членки на ООН, които са приложими и за представители на другите магистратски професии в съдебната власт.

Съдиите и прокурорите са длъжни да отстояват независимостта си и да дават пример за независимост както в индивидуален, така и в институционален аспект; те са длъжни да демонстрират и утвърждават високи стандарти на поведение, за да укрепва общественото доверие в съдебната власт, което има основно значение за поддържане на независимостта на магистратите.

Правилата за професионалното поведение изискват от всички магистрати да поддържат доверието на обществото, да избягват всякакви действия, които накърняват достойнството на тяхната професия и да свеждат до минимум риска от конфликт на интереси или каквато и да е деятелност, която би застрашила тяхната репутация и независимост. Поведението им не само следва да е стриктно съобразено с критериите за безпристрастност и независимост, но и да предотвратява възможностите за конфликт или за съмнение в почтеността и благоприличието им. Магистратите ежедневно упражняват власт, която съществено се отразява върху съдбата на гражданите. Обществото не би се примирило да предостави тази власт в ръцете на лица със спорна почтеност, компетентност или съмнителни лични стандарти. Затова поведението на магистратите както в службата, така и извън пряката им служебна дейност, трябва да е изцяло съобразено с доверието на обществото и неговите очаквания.

Съгласно Конституцията и Закона за съдебната власт главният прокурор притежава изключителни правомощия в сферата на наказателното преследване и надзора за законност, които го поставят на най-високо място в йерархията на съдебната власт. Според чл. 126, ал. 2 Конституцията главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори. Системата на прокуратурата в България е централизирана. Всички административни ръководители в прокуратурата са подчинени и се отчитат пред главния прокурор (чл. 136, ал. 4 ЗСВ). Главният прокурор, като най-висш прокурор в йерархията, има правото да издава задължителни нареждания, отнасящи се до работата на всеки прокурор, включително и до работата по конкретни дела (чл. 139 и чл. 143 ЗСВ). Главният прокурор има право да внася във Висшия съдебен съвет предложения за повишаване или дисциплинарно наказване на прокурори (чл. 38 и 312 ЗСВ). Според разпоредбите на НПК главният прокурор на Република България осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори (чл. 46, ал. 5 НПК).

Правомощията на главния прокурор определят и завишените изисквания и етични стандарти към поведението му, доколкото той може да влияе върху дейността на всички прокурори и определя цялостния облик на прокуратурата. Съдържанието на етичните стандарти, с което е длъжен да се съобразява главният прокурор, неизбежно следва да държи сметка и за актуалния контекст, и за въздействието върху общественото мнение на останалите неразрешени проблеми и кризи в легитимността на съдебната власт, и в частност – на прокуратурата. Това влияе на общото ниво на недоверие, изпитвано от българските граждани по отношение на способността на съдебната власт да осигури върховенството на правото. Достатъчно е да припомним, от една страна, че повече от 7 години след осъдителното решение на Европейския съд по правата на човека по делото Колеви срещу България, не е предвиден институционален и процесуален механизъм, който да създава ефективни гаранции за безпристрастност и обективност на евентуално наказателно преследване срещу главния прокурор при данни за извършено престъпление. От друга страна – въпреки освобождаването от длъжност на градския прокурор на София Николай Кокинов за дисциплинарно нарушение, уронващо престижа на съдебната власт, извършено именно по повод нерегламентирана среща с бивш министър-председател и председател на политическа партия, в която той чрез репликата „Ти си го избра” създава съмнения за политическата и икономическа независимост на процеса по номиниране и избор на висши прокурори, обстойна проверка не беше извършена. Не беше повишена и прозрачността на вземането на кадрови решения за висшите административни длъжности.

Конфликтът между високите нормативни изисквания към личността на главния прокурор и високото недоверие в независимостта от корупционни влияния на висшите административни длъжности в съдебната власт, включително – на главния прокурор, налага ВСС да полага изключителна активност, за да спре опасните процеси, които ерозират цялостната идея за държавност и причиняват тежки последици за правосъзнанието на гражданите.

3.2. Изхождайки от тази необходимост, за да не допуснем съмнението, че ВСС не само че не изпълнява конституционната си задача, но се превръща в самостоятелен фактор за подриване на върховенството на правото, като привилегирова главния прокурор заради властовия му ресурс, предлагам своята правна оценка на поведението му:

Нерегламентираните контакти с бизнесмен и издател на вестник, и то в момент, когато спрямо дейността на дружествата му се извършва прокурорска проверка и в период на предизборна кампания, използването на посредничеството на друг бизнесмен за уреждане на срещата (чийто бизнес също е обект на прокурорска проверка), реално накърнява общественото доверие в независимостта на съдебната власт, тъй като възбужда редица основателни съмнения.

Главният прокурор поначало не бива сам да се поставя в ситуация, в която има риск да се дискредитира ръководената от него институция. Затова от първостепенно значение за правилната реакция на ВСС е справедливата и безпристрастна оценка на впечатлението, което срещата оставя у обективния наблюдател, както и какви са процедурните средства за установяване на истината. Един от присъстващите бизнесмени съобщава, че е бил обект на натиск от главния прокурор чрез софистицирани, но еднозначни по смисъл изрази – да не спонсорира политическа партия (в период на изборна кампания) и да преразгледа линията на медията, която финансира. В конкретния контекст на обстоятелствата относно срещата – в частен офис и в присъствието само на посредника, който от изложените факти излиза, че е добър познат на главния прокурор от дълъг период от време, тези твърдения на бизнесмена –издател не могат да бъдат игнорирани на принципа „дума срещу дума”. Попадането в подобна ситуация само по себе си е силно проблематично и недопустимо от гледна точка на високите професионални изисквания към поведението на главния прокурор.

Несъстоятелна е тезата, че бизнесменът, който твърди злоупотреба с власт от страна на главния прокурор, не може да докаже верността на твърденията си, поради което не следва да се предприемат никакви мерки от органите на съдебната власт. Европейският съд по правата на човека е приел по серия осъдителни български решения (по делата Маринова и др.[4], Бойканов[5]), че оплакващият се от корупционно поведение или противоправни действия на държавни органи гражданин не може да бъде поставен в обективно невъзможно положение да доказва държавната корупция, за да не бъде обвинен в клевета или набедяване. Именно за да не се формира и поддържа съмнение в обществото за съществуване на опасност оплакалият се от злоупотреба с власт гражданин да стане обект на репресивен реваншизъм, всички магистрати трябва да съблюдават такова поведение, което да изключа риска да участват или да бъдат въвлечени в подобни ситуации. Това в още по-голяма степен е валидно за главния прокурор, който ръководи институцията, компетентна да разследва твърдяното противоправно поведение, и всички прокурори са му подчинени.

Ето защо самият факт, че в конкретния случай главният прокурор, знаейки предварително формата и участниците в срещата, е отишъл на нея, го компрометира. Нещо повече – поставя в риск доверието на обществото в безпристрастността на предприетите от прокуратурата действия веднага след осветляването на срещата в стопанската област, в която развива търговска дейност оплакалият се от нерегламентиран натиск бизнесмен.

Същевременно, от обстоятелството, че гражданинът, който сигнализира за държавна корупция или злоупотреба с власт, не разполага с инструментариум и властнически ресурс да установи верността на твърденията си, не следва, че е допустимо компетентните власти, в това число и ВСС, да бездействат. Конвенцията на ООН срещу корупцията, ратифицирана от България, установява задължението на държавите, съобразявайки принципа за независимостта на съда, да вземат мерки за укрепване на честността и предотвратяване на възможностите за корупция сред магистратите, включително чрез въвеждане на съответни правила за поведение на членовете на съдебната власт. Специфичното приложение на това изискване по отношение на административните длъжности в съдебната власт предпоставя, че всяко съмнение, довело до реално увреждане на авторитета на правосъдието и на базовото функциониране на правовата държава, налага, ако замесеният административен ръководител не подаде сам оставка, да се предприемат действия за освобождаването му от длъжност. Това е така, тъй като разколебаването на доверието в служебното положение на висшите административни длъжности води до недоверие към цялата институционална система. В най-голяма степен това е валидно за главния прокурор, защото на гражданите са известни големите му възможности за влияние и въздействие върху дейността на прокуратурата и върху редовите магистрати. Някои от тези възможности не са публични и прозрачни, поради което трудно се поддават на обществен контрол. По тази причина репутацията на главния прокурор трябва да бъде безупречна и всяко замесване в ситуация, която поражда основателно съмнение за корупционен натиск или влияние, следва да има за неизбежна правна последица освобождаване от длъжността.

С оглед посочената конкретиката на случая прокуратурата е компетентният орган да установи истината за разговора между тримата участници, защото в изнесената от единия от тях информация се съдържат данни за престъпление. Значима за правомощията на ВСС обаче е обективната видимост на случилото и как тя се отразява върху доверието в независимостта на прокуратурата и легитимността на нейните действия.

Нерегламентираните контакти на главен прокурор с бизнесмени, спрямо които се извършват прокурорски проверки и които имат политически позиции, не само застрашава авторитета на съдебната власт, а реално го накърнява, тъй като създава усещане за дефицит на правова държава.

Отношението на обществото към подобен род прояви е еднозначно и непримиримо. Общественото мнение свързва възникналата ситуация с недопустим лобизъм, злоупотреба с власт и корупция. Нерегламентираната среща на главния прокурор, който е приел посредничество не по протокол от политик и бизнесмен с бизнесмен, спрямо когото се провежда предварителна проверка, способства за затвърждаване на впечатлението, че дейността на прокуратурата за възбуждане на наказателно преследване и осъществяване на надзор за законност се обуславя не от предвидените основания в закона, а от лични контакти, непрозрачно влияние и корупционни практики.

Отказът на главния прокурор да отговаря на въпроси на членове на ВСС задълбочи кризата на доверието в съдебната власт, защото на практика демонстрира неподчинение на закона.

В същото заседание главният прокурор увреди авторитета на правосъдието и с декларативното си твърдение, че членовете на ВСС, които настояват за проверка на случая, са „изпълнители” на неназовани „сценаристи”. Това обвинение е особено укоримо, защото, без да се обосновава с факти, дискредитира независимостта на кадровия орган на съдебната власт и обезценява правомощията на главния прокурор, който разполага със суверенната конституционна власт да разследва данните за зависимост на отделните членове на ВСС и в случай че ги докаже – да инициира наказателно преследване срещу тях. Когато ръководителят на държавното обвинение си позволява да отправя обвинения, без да полага усилия да ги обосновава по надлежния ред, и това не поражда никакви последици, се създава опасното усещане за деградиране на институцията.

В съдебната практика на Върховния административен съд[6] по приложение на глава 16 от ЗСВ трайно се приема, че независимостта и почтеността са качества на съдебната власт, които гарантират ефективното осъществяване на основната й функция в държавата – поддържането и възстановяването на установения правен ред. При тези съображения законодателят изрично е посочил, че действия или бездействия на магистрат, които водят до накърняване на престижа на съдебната власт, поставят под съмнение нейната независимост, безпристрастност и почтеност, са основание за дисциплинарна отговорност. В Тълкувателно решение № 3/2007 на ВАС по т.д. № 4/2007 г. се приема, при изясняване на фактическия състав на уронване на престижа на професия, че „елемент от фактическия състав не е самото деяние, като нарушение на моралните норми, а негативната морална оценка, която е дадена от наказващия орган на извършеното като „несъвместимо с морала”, както и че неспазването на служебната етика може да има за последица намаляването или загуба на общественото доверие в институциите, да доведе до липса на обществена подкрепа за цялостната дейност на държавата. Нещо повече, съдът дори приема, че не е задължително престижът вече да е уронен, достатъчно е поведението да е било от такова естество, че реално да застрашава с намаляване или загубване на доверие от страна на обществото в държавните институции.

В настоящия случай разпространените публично съмнения за конфликт на интереси и търговия с влияние сами по себе си уронват престижа на съдебната власт, което е резултат от личното поведение на главния прокурор.

Изложените съображения позволяват да се приеме, че са налице достатъчно данни компетентните институции да предприемат действия в изпълнение на своите законови правомощия:

Предоставям настоящото становище на вниманието на членовете на прокурорската колегия на ВСС и на министъра на правосъдието, които могат да реализират правомощията си по чл. 175, ал. 5 вр. с чл. 173 ЗСВ вр. с чл. 129, ал. 3, т. 5 Конституцията на Република България.

Извън конкретния случай, поставянето на проблема за приемливото поведение на магистратите, включително на висшите представители на съдебната власт, има за цел провеждане на професионална и обществена дискусия и установяване на етични стандарти. Следването на прозрачни и справедливи процедури за проверка на почтеността на магистратите, при наличието на основателни съмнения, е гаранция за поддържането на доверието в правосъдието. В този смисъл дебатите за етичните правила и стандартите за фактическа и правна оценка при тяхното прилагане са наложителни във всички институции. Затова изпращам предложението и на вниманието на ИВСС и ЕК, с оглед правомощията на всяка от институциите, както и с убеждението, че то може да бъде от полза за провеждането на професионалната и обществена дискусия по поставените принципни въпроси.

[1] Сталев, Ж., Българско гражданско процесуално право, С., 2006, с. 123.

[2]http://www.prb.bg/bg/news/aktualno/predprietite-deistviia-ot-strana-na-prokuratu-3318/

http://www.prb.bg/bg/news/aktualno/razshiriavane-obkhvata-na-proverkata-v-

oblast-3358/

http://www.prb.bg/bg/news/aktualno/rezultati-ot-proverkata-v-energetikata-3430/

http://www.prb.bg/bg/news/publikacii-i-intervyuta/zam-glavniia-prokuror-borislav-sarafov-razchi-3443/

[3]http://www.prb.bg/bg/news/aktualno/okrzhna-prokuratura-varna-povdigna-obvineniya-za-s/

[4] http://www.mjs.bg/47/2638/

[5] http://hudoc.echr.coe.int/eng#{“itemid”:[“001-168384”]}

[6] Решения на Върховния административен съд по адм.д.№3889/2010, VІІ отд, адм.д.№ 1065/2012, VІ отд.; адм.д. № 6715/2010 г., VІІ отд.; адм.д.3890/2010 г., VІІ отд.; адм.д. №5767/2010 г., VІІ отд.; адм.д №4003/2010 г., VІІ отд.; адм.д.№ 3752/2010 г., VІІ отд.; адм.д. №10 803/2010 г. 5-членен състав, ІІ колегия; адм.д. № 3891/2010 г., VІІ отд.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

153 коментара

 • Pingback: Четири партии сезираха ЕК заради липсата на реакция на институциите по “ЦУМ-гейт”, атаките срещу председателя на ВКС и изборите за ВСС | Съдебни репортажи

 • Kiara Dawbin на 16.07.2023 в 08:31:04

  Is your number toll-free?

  Отговор
 • Preston на 16.07.2023 в 22:59:26

  Itss like youu reaqd my mind! Yoou appeaqr too kniw a loot about this, like yyou wroge the bok iin it or something. I thnk that yoou can doo wigh a ffew pihs to drive the messagge hoome a little bit, butt other than that, this is fantasstic blog. A fantasti read. I'll definitely be back. Havve a look att my webpaage :: 093 (Ramiro)

  Отговор
 • Kitty на 16.07.2023 в 23:55:56

  I know this website presents qualityy depending articles aand additional stuff, iss there any other webbsite whuich presents thhese stuiff in quality? Herre iss my page - ???????????

  Отговор
 • Lara на 17.07.2023 в 13:58:03

  I blog quite often and I genuinelky appreciate yoyr information.This artifle hhas trhly pewaked mmy interest. I aam going too bookmark your website annd keep checking for neww deetails about once a week. I subscribed to your Feed as well. my homepage - ???????

  Отговор
 • Ernie на 18.07.2023 в 14:33:50

  Fantastic gpods ffrom you, man. I've undersstand your stuff prevous to andd yyou aare just extrremely magnificent. I actuially likoe wwhat yyou havge ahquired here, really like what you are statjng and thee way in hich yoou say it. Yoou make it enjoyaable andd you still twke cawre oof to keep iit sensible. I can't wait to read farr morfe from you. This iss actuallly a greawt site. Look at my web log free xxx

  Отговор
 • Angelia на 18.07.2023 в 17:47:17

  I've bden exploring for a little bit for aany high quality artices oor weblog posts inn thi kind oof sspace . Exploring iin Yahoo I ultimateoy stumbled upon this site. Stucying thi information So i'm satisfieed tto exppress that I've a veery excellent uncanny feeling I came upon exactlly whawt I needed. I so muhch without a ddoubt will mzke certain to don?t puut out of yoiur mind ths site and givbe iit a lolk regularly. Feel ffree to vist my page ... 892

  Отговор
 • Carmella на 26.07.2023 в 09:26:27

  What's uup i am kavin, itts my first occasion to commenting anyplace, whwn i red this paragrfaph i thought i could also mske comment due too this sensible post. Stoop by mmy web-site: xxx caqms (camsflare.com)

  Отговор
 • Boyce на 28.07.2023 в 05:51:24

  Hi there! I know tis iss slmewhat off ttopic butt I was wondering which bllg platform arre yyou usinjg foor tuis site? I'm getting tired oof Wordpress because I've haad isues with hackes andd I'm looking aat alternatrives ffor aanother platform. I would be fantastic if youu could point mee iin the direction of a good platform. My wweb pge ... porn cams

  Отговор
 • Andrea на 29.07.2023 в 20:37:12

  These are really implressive ideas iin concerning blogging. You have touched soe nice points here. Anyy way kesep upp wrinting. Here is myy blog pist - free porn (Jaqueline)

  Отговор
 • Sommer на 30.07.2023 в 08:57:07

  Amazijng issues here. I aam veryy gglad too peer youjr post. Thank youu sso much and I am looking firward to contact you. Will yoou please drokp me a e-mail? My webpawge 626 (Deandre)

  Отговор
 • Kermit на 31.07.2023 в 10:25:43

  ????fuck???? ????????????? ???????? ????????? Narutotsunade???? 10???Gay????? ??sm?????? ???porno China??tv ??? . ??futanarixx ??xing??????BBWBBCW ??Japanese???? ????XXOO ??????HD ????? ???? ??4KBBwXXXX?? ?????? . ?????? kkay prker movie?? Asianfemdom?? 18?3D?? ??????XXXXBBBB ???????????? ????????? ????????? ????? ????HD . ????? condom??video?? ??sm????????????? chinesegirl?? ?????XXX?XX ???????HD ???app??? ???? ?????????? ???18????? . ????????? ?? ? ? ? ? ? ? ????S?????? ?????? ?????? ???????????? ????? 95?????? ???????????? 31?7?????? . ??????????? ???????? 3dhentai ???? ????????H?? ??????? ?????????????? ????????????? ?????? ???????? ???????: ??2?? . www ??av comm 18????????AV?? ???????A?? ????????? ?????? Foot femdom asian ???? Naruto Hentai?????? ???? ???? ?????3D?? h ? . ??? ?????BBW ??????? Furry?? ???????????? ???????? 4 - ???? ????????? ??????????? ??????HEYZO ?????cartoons . ???????????https://cnporn.click/ ????????? ??????????? wwwFex? Chinese?????? ??freex ???????? ???????????? chinesechina ?? ??????? . ??????????? ?????????? selfBdsm????VK ???????? ?????? ????????91 com69 ? porenn ???????????? ????? ?????????? . ?? ??????? ????91?? ?????1????? ??? ???????????? 3DXXXT?? ????????? 12315???? alexaGrace?8??? . ???????? ????know ????? ???????30???? ???- ????????? karlakush????videos ??2???? ??????cao????? 18???mmd?? ?????????? . ????? ???? ????thetmme?? 3D??3D Hetai omoani????? ???3?? ???????? ???????? ?????????6 ?????????? . ??3D?????? ????TP?????? kardashiansex??? ?? ???? ???????????? 3xxxx??Genshin Impact ??anime hentai carton freeXXXX ?????com ??????? . ????????????? ???????p ?????? ?????christmas ?????? ??????av ???????H ???????BXXXX ????????3p? ???????? . ?????????????? ?????? 99?????AV????????TimeaBela???? ??????X?X ?????? ???????? ??????????????? ??????????634 ?????????? . ??????????? ?X????? ?????5? ???????? ???????? ????? ??c??????AV ??????videosHD ????????????? ????????AV?? . ????femdomscat?? ?????????? ??? ?? ?? ?????????????? ??????Taboo???? ??FAX??? ?????????h? ????????? ?????????? ?v . ASS???? zozzo?????zoz0 ????18????? ???? ???????????H?? ?????OLd?ideO ??????????? av?? ????HD JaPan16HD?????? . theporn??? P0RN0XXXX?? freesex?????BBB ????????? noLovesHis?Bbww ????BBWHD ????? 18??????????????????? ??Av??? ???????????? . ??????? ??21????? ??????chinese ?????? ???? Free?????video7 ????XXXXHD ??????69XXXXx Chinese??video?XXX?? ?????????????? . 285c?????? ???????? ?????????A? ????????? ???????????? xvideoscom?? ???xxx ??v?de0Sfree??? ????????? ??AV???? . ?????2 ????xvideos 91?????????? Xvideoscom???? ?????? ???????nasa ?????????????? JK???18??? ?????? ????bb . ???????AI Hentai?18????3D 3D???????? ????? ???????? MMDr-18? ????YaoiGaycartoon2d ?????????????? 18??? ???????? . ?????????? hentai??naruto narutopixxx??? ??99???? ??porn ??????2???? Ch?n???????69 free?XXXX??HD ??????????? ?????????? . ?????? Mett Arrt ?? ?? xxx????? ??????? ????luanlun???? ??????? ???????? ????????????? Chinesebdsm?? . ???????? ??????3D(1)Porrn ??bbw ????? ?????????????? _Overwastch 3D ddva ?? ?????????????? ,??????????? ?????c????? kamyla?3 . 2022?5?19?????? ??????cos ???????????? ??? ????????? ???? 6050????? chinese??? ????? jav??hd . ??????? ????? ?????????? ????45?? ?????????? ???? ??Xxoo?????? ??????????? ????????? XXNX??? . ???????A? ????????? XVIDEOS???? 91??????? 3D??XXXfulrry ???????????? ???jj ??15p?? ????????? Chinese??? . Also visit myy web page 3670

  Отговор
 • Scott на 04.08.2023 в 06:30:14

  ????????? ???????? ????????? ??????? ??40? ???? xxnx candice ?????? Freee XXX Videeos ????fuck ?????????? narutoPIXXX????vk . ??????? ?????????? ????N?h ??MD??MD0076 ??? ???? ???????? 3dnagoonimation???????? ??Japan18XXXXHD ??????? . ??????A ????????www ????????? ???videosex ??????? ???????ZOZO?? ????vs???? ??????????A?Ap Azumi mizushima?? ???????? . ?S?????? ????? ??????h???????????? ?????vk Gay??gv???????? ?????????? ????BBw???? ???????? ???????????? . ??????? lisalippps ?? ???????????? ???????? ??cos?? freeSeXVideO??? ????????? ??????????? tub?? ?????????? . ????????BBB 91????????????? ???????? ???????? ?? ?? ?3d ??H ????????ck Chinere7o??? ??????? ???????????? ???????????? . ?????XXXXX ???????? ??????????? ???????????? JaPanese?????? ??????????TXT ????app ibw?? ????????naruto? ??????????? . ????????? ??????oldman ????BBw??dB ??????? ??????????????? ?????????????? nipplevore???? ?3d????????? ?????????A? ????????????? . XXX??????HD??https://xxxporno.win/ ???? ?? rule34?? ?????? ?????????? ass???piC RylsKyArt???? ?????bbw ??PORIN ???????? . ??????? ?????????????? “????????”?????? ????XX?96????? ????????AV?? ????? XXXX?????? ??????? ??????????? ??????A????? . ???????? w??www?? ????XX?XX???? ???????? ???? ????????????? ???????? ??????????? xnxx16?? porn ?? . bgmbgmbgm??HD ??XXXX?????? ?? ?????? ??????5?37?? free?????XXX?? ???????? ?????????????? ??????HD?? 17?????????? . ??????? ????XNXX??18 ????aaabbb ??????????? ????6Max??? ???????? genshinimpac?? ???????vidOsse ????91????? AV??????? . ?????-On Porrn Tuube A?av??av chinese oldd and man??? ???????h?? japanesemom?? ??A??????? ???13?14??? ???? ???????video ????????? . ????????? 2023????????????? ?????????? GabriellaFoox Freee video???? ?? ????free?x??x ????? ?????????? ???? ??????tube . ??? ????·????????????????() A ?????? B ? ????????? ??????????????? 3D??TK???vk japanese????tubr ??3p?? footjob?? ????SVDVD261?? ???????????? ?????????? . ??????? ????????????????? ?????? ??jalapkino ??manold????5 ??freeXXXX???? ???????????BB ???????? Free????VR? ???????? . ??3????? ?????????WW ??????? ????? ??????????? ?????? ?????????? ???????AV??? ????????? ????PIXXXXX . ???3dh Free?HD??XXx ??TubeHDse??? ????????? 150?? ??????????? ???????3d?? ??????????? ????? ??????????-?? . ???????????? ?????BBw ??????????? ??w8ben ??????ACG????? ???????? busty??pregnant ???????? ?????? ?????XXXXXBBBB . ?????V?deO juliecash?????? ??????????? ????? ???????? ???????????hh 3dmax?????????? ?????????????????? ?????????? ??????? . ??????sm ??????Videos ??????X?? ?????????? ?????????? ?????? ???????XXOO ????????? ????????????? oldchane?????2 . ??????deOs?V ????^y?)???32 japanjavhd?? ???? ?????cao?h 3D?????vk ????????? ?????????? ??????????? ????????? . ??????hd?x? ???????? ???? ??????C919?? ????????jk jazz???? ??? ??????? ???????????? ??????? . ?? ?? ?? ?? period??videoSSeex R18???????? ???????????? ??AV??AV???? ?????? ?????? ???????2023? ????????????? ??????????? . ????????? ????? ??AVpon ??????HD ?????? ??????????? ???? ???? ??????????? ??18??? . ???????? ???????????? ???????????? ?????C 3D??????????????? china?chinese?????? sophileone???? narutohentai?? chineseold???? . ????? ???????? 3dmmdr18???? FreexXX?? ????Sm?????? ?????? 3D????XXOO ???????? ????AV?????? ??????????? . ???3D???????? ???????? ???????????? ?????????????? ???????? ???????????? ??????????????? ??vk ????????? grans remedy??? . ?????? ????????? ??????? ????? ?XXXXfreeXXXXX???? ??????????? ?????????? ?????????? japanesemoves?? ??????? . Also visiit myy website: 086

  Отговор
 • Margaret на 06.08.2023 в 02:19:29

  excxellent ponts altogether, you simply received a emblem new reader. Whaat mght youu recommend in regards too your submjit thhat you made a feww dzys inn thee past? Any certain? Here iis myy blog: xxx cams

  Отговор
 • Shayna на 06.08.2023 в 08:52:45

  Atyractive component to content. I just stymbled upon yolur blokg annd inn accession capitfal too assert that I get actually enhjoyed account yourr bloog posts. Anyy way I wiill bee subscribing in your feeds or even I sjccess yyou geet right of entry tto constantly fast. Here iis my web blog - 734 (Alejandra)

  Отговор
 • Annette на 07.08.2023 в 22:30:48

  I think thhe admin off this weeb siote iis genuuinely working hard inn favor of hiss website, foor tthe reasson that here every material iis quality based information. Allso visit my web-site - xxx cams

  Отговор
 • Tyree на 28.08.2023 в 15:34:30

  I reaqd this piiece oof writing completeloy oon the toopic of thhe compaison of moost recentt andd earlier technologies, it's remarkable article. Herre iss my webpagee :: 559 (gl.cnmix.win)

  Отговор
 • Latosha на 28.08.2023 в 19:27:07

  Wonmderful blog! Do you habe aany suggestions forr aspiring writers? I'm hopingg tto star my own website soon but I'm a litttle lost oon everything. Would yoou adviise starting wit a frede platform ike Wordprrss orr go forr a pad option? Thefe are so many options out there that I'm completely overwhelmed .. Any tips? Thank you! Heree is my blog post ... 500 (Leonardo)

  Отговор
 • Michele на 29.08.2023 в 02:02:34

  Thanmk youu foor anotuer excellent post. Thee lace elose could anyonje get that kind off information in suc aan ideal approac of writing? I have a presentation subsewquent week, andd I'm aat thhe search forr such information. Feell frwe too surf tto myy weeb blog 200 (Nicki)

  Отговор
 • Alfred на 29.08.2023 в 08:08:39

  Link exchange iss nothingg else howeve it iis simply placing thhe other person's weblog link onn our page aat poper plpace and otuer persaon wilol als ddo similar in favfor oof you. Alsoo visit my blg 900

  Отговор
 • James Pullman на 08.09.2023 в 13:53:28

  Hi there, Monthly Seo Services - Professional/ Affordable Seo Services Hire the leading seo marketing company and get your website ranked on search engines. Are you looking to rank your website on search engines? Contact us now to get started - https://digitalpromax.co/la/ Today!

  Отговор
 • Daniella на 08.09.2023 в 22:07:56

  Great post. I will be experiencing mmany oof these issues aas well.. My webpage: https://ai-porn-gen.com/liza-zoberano

  Отговор
 • Кехайов на 09.09.2023 в 12:06:26

  Уважаеми Колеги, Фондация Лактология съдаде медицинска платформа NUTRIPHARMA, където ще намерите ценна колекция от медицински бестселъри, на конкурентни цени, които можете да закупите с отстъпка от 25%. При завършването на Вашата поръчка просто въведете промо кода: NUTRIPHARMA и системата ще калкулира 25% намаление от общият размер на поръчката Ви. ПРОМОЦИЯТА Е ВАЛИДНА ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2023 год. Инвестирайте във вашата квалификация, за да бъдете невероятни порфесиониласти с книгите написани от най-добрите умове в медицината и фармакологията. Посетете нашата платформа, която все още е в работеща демо-версия, но можета да си изберет която и да е книга от наличните, като всеки ден се кочват нови медицински бестселъри! shop.toxylact.com

  Отговор
 • Johnie Kauper на 25.09.2023 в 17:35:41

  Good day! Do you expect customers to email you? Research shows more than 60% of site visitors prefer to call. Do you have your personal number visible for people to call you? Check our easy to use plugin: https://www.connect-ez.com/click-to-call-service All the best!

  Отговор
 • Rogelio Revell на 24.10.2023 в 10:06:47

  Reword helps your team collaborate ethically with AI, so that you can write outstanding articles for your readers. try out for FREE https://bit.ly/3E4oyBg

  Отговор
 • Tatiana Moloney на 09.12.2023 в 23:31:43

  Hey, Sick of paying people for clients, leads, facebook ads? etc. We built a system of over 14 billion records that is live in and its beta phase. Come visit us to try out our system. LeadsBox.biz

  Отговор
 • James Gordon на 25.12.2023 в 19:14:13

  AI is here to change the world, and people are going crazy over it So the question is, would you like a piece of that pie? BrainBox - The World’s First AI App Let You Launch Your Own “ChatGPT-like” AI Chatbot with 50 stunning AI features You can even customize this AI Chatbot with your own domain, branding and style and charge people for using it. Forget paying huge fees for Content Writers, Programmers, Designers, Translators, Video Editors, SEO Experts, Customer Support, etc BrainBox handles all of that for you 100% >> Click Here To See The Live Demo & Get Full Access Before Price Increases Use my coupon code: bit.ly/BrainBoxExclusive To get access to BrainBox you need just 4 easy steps away Step1: Login to BrainBox Cloud-Based App ( super-easy to navigate dashboard) Step 2: Create- With Just One Click, Create Your Very Own ChatGPT-Like AI Chatbot( this takes just few minutes) Step 3: Now Launch- You’re Ready To Charge Millions Of Hungry Customers For Using Your Very Own AI Chatbot. Step 4: Start Getting Paid by your Customers and Clients BrainBox comes with over 50 AI features that which includes ; Write engaging, high quality content for videos, blogs, scripts, emails, newsletters, ebooks literally anything Turn plain text into engaging, professional videos that attract thousands of free hits of traffic Generate the best AI designs that put 99% of graphic designers to shame, in just seconds Design salespages, sales funnels, fully functional blogs Proofread your writing without paying anything Translate your writing to over 50 different languages and profit That’s just a tiny fraction of all the features that BrainBox has to offer… Using BrainBox will give you full control and cut down your expenses on hiring freelancers that give you low service . >> Get Unlimited Access to BrainBox AI Technology bit.ly/BrainBoxExclusive And to make this a no-brainer, the first 25 people will get full access to my 100 bonuses. PS: If you act now, you will instantly receive [bonuses] worth over $14,659.44... This bonus is designed specifically to help you get 10x the results, in half the time required >>Click here to secure your access to BrainBox today bit.ly/BrainBoxExclusive Sincerely, James

  Отговор
 • Iwgdcd на 10.01.2024 в 04:13:09

  most recommended allergy medication allergy medications for itching skin allegra side effects

  Отговор
 • Uvdqwa на 15.01.2024 в 00:25:09

  best medication for stomqch cramps buy cefadroxil pill

  Отговор
 • Gracie на 15.01.2024 в 00:26:29

  I have read so many articles or reviews on the topic of the blogger lovers but this post is in fact a pleasant piece of writing, keep it up. my web-site :: blw99 (Jordan)

  Отговор
 • Ggeazh на 15.01.2024 в 21:07:07

  order absorica online cheap purchase accutane online cheap buy generic accutane

  Отговор
 • Carlos на 15.01.2024 в 21:22:08

  Thank you for the auspicious writeup. It in truth was a entertainment account it. Glance complicated to far delivered agreeable from you! However, how can we keep up a correspondence? My blog post; Holiganbet Giri?

  Отговор
 • Tjytua на 17.01.2024 в 08:28:49

  buy strong sleeping pills phenergan for sale

  Отговор
 • Izetta на 17.01.2024 в 10:25:28

  Pretty part of content. I simply stumbled upon your weblog and in accession capital to say that I acquire in fact loved account your blog posts. Any way I will be subscribing on your augment or even I success you get right of entry to constantly rapidly. Also visit my site vivoslot

  Отговор
 • Tlwffq на 18.01.2024 в 02:22:43

  buy amoxil without prescription buy generic amoxicillin buy cheap amoxicillin

  Отговор
 • Jaqueline на 18.01.2024 в 02:46:59

  Good post but I was wondering if you could write a litte more on this topic? I'd be very thankful if you could elaborate a little bit further. Thank you! Look into my web-site ... ??????

  Отговор
 • Nkgigl на 18.01.2024 в 05:39:16

  strongest natural sleeping pills oral phenergan 25mg

  Отговор
 • Xrwqln на 19.01.2024 в 15:50:08

  azithromycin for sale order azithromycin 500mg online cheap purchase zithromax pill

  Отговор
 • Mokjsv на 19.01.2024 в 22:17:53

  gabapentin 600mg pill order neurontin 800mg for sale

  Отговор
 • Sherlene на 19.01.2024 в 22:54:39

  This information is invaluable. Where can I find out more? Also visit my web site; mona home delivery

  Отговор
 • Errjdv на 21.01.2024 в 08:07:45

  order azithromycin 500mg without prescription buy generic azithromycin for sale azithromycin 500mg us

  Отговор
 • Myoqvs на 21.01.2024 в 16:39:01

  buy lasix sale buy furosemide 100mg

  Отговор
 • Chase Richards на 22.01.2024 в 08:00:17

  How does pulling in 3.5K+ a day sound? That’s what Chris is making with his 10 AI apps… Now you can get these SAME 10 AI apps… …his most profitable AI Apps… Along with case studies for making 120 to 5K/ day… Wait… what? Find out more >> bit.ly/AiApps He’s including resell rights too? This is vintage and cutting edge AI, like always… …full of awesome… Imagine having the power (and the resell rights) to these: VidGPT - create AI videos, with voice-overs, royalty-free images, videos & text-slides right from your browser and much more… easily worth the price of admission alone… Passive GPT MultiModal ChatGPT - Give Chat-GPT "ears" + plug it into ANY audio source or YouTube video - for an unlimited stream of content from other people's videos… Infinite AI - Build Unique AI Software - Create your own unique, sellable, password-protected software apps, powered by Chat-GPT! This is the SAME tech he used to build my 1k selling "AI Commissions" app! And that’s just THREE of the 10 AI apps you’ll pick up today… with QuickStart Guide, training… piles and piles of training videos so you’ll have everything you need… …to be an AI Wizard… if you want… In the meantime, you can get ALL of these amazing apps for a ONE time fee, 96% off… …but hurry, this is a VERY limited time offer... Get this and watch your profits explode in 2024… >> bit.ly/AiApps To Your Success, Chase

  Отговор
 • Orfhax на 22.01.2024 в 21:48:19

  buy omnacortil tablets order generic omnacortil 10mg order generic omnacortil 20mg

  Отговор
 • Yasmin на 22.01.2024 в 22:36:25

  Hey! Quick question that's entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when browsing from my iphone. I'm trying to find a template or plugin that might be able to resolve this issue. If you have any suggestions, please share. Thank you! Feel free to surf to my website ... ??????????

  Отговор
 • Ayxefx на 24.01.2024 в 20:34:25

  buy amoxicillin generic amoxicillin 250mg over the counter buy amoxicillin cheap

  Отговор
 • Rascbf на 25.01.2024 в 11:56:25

  brand vibra-tabs order acticlate online cheap

  Отговор
 • Czbcre на 26.01.2024 в 20:17:41

  brand albuterol 4mg generic ventolin 2mg order ventolin 2mg without prescription

  Отговор
 • Cqahtq на 27.01.2024 в 17:59:07

  generic amoxiclav augmentin 625mg ca

  Отговор
 • David Quillson на 28.01.2024 в 05:28:02

  judicialreports.bg, “Tell” THIS to Chat-GPT... For $440 Days You're just one "copy-and-paste"... From being a $1,000/hour software engineer - with Chat-GPT. That way you can make APPS like a Silicon valley nerd… While getting paid like a Wall Street banker! It’s all because of a weird “app-building” AI this guy just released. See the DEMO here: ? bit.ly/InfiniteAIApps See, I already knew that this guy Chris made $100K so far this year. And I knew he made that money selling apps. But… Chris is an expert builder of tools. So.. I just assumed he hired a $10k developer. But.. actually Chris has been harboring a SECRET. It turns out he no longer hires developers. Instead, he uses a CUSTOM Chat-Gpt “App Builder”. A NEW “AI ALIEN TECH” that BUILDS his apps for him! It’s bizarre and actually very simple: 1. Enter the name of your app 2. Enter a few settings 3. Deploy your app (no hosting required). I wouldn’t have believed it myself, but… On THIS page Chris shows REAL proof of FOUR apps he built this way. ==> bit.ly/InfiniteAIApps And get this.. They made him over $100k! So.. want to join him? Then good news… All you need to do, is open the software.. Either choose one of the pre-made app templates… Or build your own UNIQUE, 100% CUSTOM AND NEW APP - from scratch. Click ONCE to run the CUSTOM app-building AI… And your brand new cloud-based app is complete! Then, you could be making commissions, every day of 2023! Just like the ClickBank super affiliate who built this... He's been making HUNDREDS OF THOUSANDS with this in 2023. See how he did it, with this method here: ==> bit.ly/InfiniteAIApps Today this new app opens to the public... So YOU can do this from your browser… Without writing a single thing, or needing any techie skills whatsoever! All you need is the AI.. the desire to become an AI software owner… And this very strange new "Done For You" addon for Chat-GPT (that way you can run your OWN custom commission-getting AI model in your browser) So… are you in? OK, great... Click here now ==> bit.ly/InfiniteAIApps But do it RIGHT NOW, as the price increases in the next minutes (and every hour after that) 149 N West Ave, Jackson, MI 49205 To Avoid Future Marketing, Messege your domain name to Here: fullwebsiteaudit@gmail.com

  Отговор
 • Clxuuc на 28.01.2024 в 18:23:15

  synthroid pill levothroid without prescription buy levoxyl pill

  Отговор
 • Hjrbai на 29.01.2024 в 05:53:54

  buy vardenafil 10mg buy generic vardenafil 20mg

  Отговор
 • Lkrcyj на 29.01.2024 в 22:37:41

  buy clomiphene generic clomid 100mg canada clomiphene 100mg canada

  Отговор
 • Unujzy на 30.01.2024 в 16:17:45

  buy tizanidine online tizanidine order online purchase tizanidine generic

  Отговор
 • Lbkhmo на 31.01.2024 в 18:38:12

  cost rybelsus 14 mg buy semaglutide 14 mg generic order semaglutide

  Отговор
 • Hcetxw на 01.02.2024 в 05:16:32

  order deltasone 40mg generic prednisone 20mg sale cheap prednisone 10mg

  Отговор
 • Oolasc на 02.02.2024 в 13:45:40

  semaglutide 14mg us buy generic rybelsus for sale buy rybelsus paypal

  Отговор
 • Vhwwux на 02.02.2024 в 20:48:19

  accutane 20mg brand isotretinoin 40mg cost buy isotretinoin no prescription

  Отговор
 • Dauoqe на 04.02.2024 в 12:04:59

  amoxil ca order amoxil 500mg online cheap order amoxicillin 250mg for sale

  Отговор
 • Pscggl на 04.02.2024 в 16:19:05

  buy albuterol for sale albuterol brand purchase albuterol pill

  Отговор
 • Wblrgo на 06.02.2024 в 04:44:05

  how to buy azithromycin order generic zithromax 250mg azithromycin 250mg usa

  Отговор
 • Bqhnas на 06.02.2024 в 08:31:20

  purchase amoxiclav generic augmentin cost augmentin cheap

  Отговор
 • Steve Talker на 07.02.2024 в 06:46:39

  Hi judicialreports.bg , Today’s the day. The replay of the most popular webinar I’ve ever hosted is coming offline in just a few hours. What Joel and Adam are sharing here is truly GROUNDBREAKING. If you want a quick and easy way to setup a passive income stream online, then you HAVE to check it out before it’s taken down: >> Watch it here: bit.ly/FreeWebinarEnds I’m floored at the vast amount of positive feedback I’ve gotten about this webinar. I’m so glad I was able to bring it to you and I really hope you don’t miss out on watching the replay. Here’s a quick recap of everything you’re going to discover in this revolutionary presentation: How to use their PROVEN solution to quickly launch a ‘crypto profit machine’ in 2023 that makes money every day and runs on total autopilot. How this system makes money whether crypto is going up or down so you can enjoy consistent, predictable profits without any stress or worry. Multiple examples of REAL CAMPAIGNS that ‘run silently in the background’ 24 hours a day and are banking up to $4,000 PER WEEK in profit. The secret technology that makes this all possible and how you can get your first PROFITABLE campaign up and running in *60 minutes or less.* A behind-the-scenes look at their latest campaign, which generated $8,803 in the first two weeks and is on track to make over $100,000 this year completely HANDS-FREE. Mind-blowing success stories from their most successful students who have used this method to launch life-changing passive income streams. Why ANYONE can and should do this - you don't need any previous experience or know ANYTHING about crypto investing or trading Plus, how their BRAND NEW, Premium Trade Alerts are winning a whopping 84% of the time and how even complete beginners are transforming modest investments into MASSIVE RETURNS virtually overnight. >> Watch the replay in full here -- bit.ly/FreeWebinarEnds Again, the webinar replay comes down TONIGHT so be sure to watch it before then. They don’t share this info often so this is a rare treat. Be sure to check it out. 149 N West Ave, Jackson, MI 49205 To Avoid Future Marketing, Messege your domain name Here: fullwebsiteaudit@gmail.com

  Отговор
 • Gefbnj на 07.02.2024 в 20:48:49

  buy omnacortil without a prescription buy omnacortil 20mg pill cheap omnacortil 40mg

  Отговор
 • Ofwfco на 08.02.2024 в 01:20:50

  cheap levoxyl tablets order levothroid sale purchase levoxyl generic

  Отговор
 • Fkgiig на 09.02.2024 в 12:03:02

  buy neurontin 600mg pill gabapentin usa cheap neurontin online

  Отговор
 • Nuoehk на 09.02.2024 в 17:18:34

  buy clomiphene 100mg generic order clomid 100mg pill clomid buy online

  Отговор
 • Luca Eagar на 10.02.2024 в 14:06:22

  Greetings! Ready to elevate judicialreports.bg's online presence? Quality assured Fiverr Pro service is here to help you achieve your goals. Introducing our top-quality SEO service on a leading freelance platform. Our team of experienced professionals specializes in delivering top-quality backlinks that are guaranteed to enhance your website's visibility and drive organic traffic. With our service, you'll receive a tailored strategy crafted to meet your specific needs and goals. We understand the importance of high-quality links in boosting your search engine rankings, and we're committed to delivering results that exceed your expectations. Why choose us? - Tested track record of success - Premium backlinks from trusted sources - Tailored approach to suit your organization objectives - Affordable packages designed to fit any budget Don't miss out on this opportunity to supercharge your SEO efforts. Get started today! Let's work together to elevate your website to the next level. Fiver link: https://go.fiverr.com/visit/?bta=570412&brand=fp&landingPage=https2F%2Fwww.fiverr.com2Fdo-goat-link-building-seo-service-for-google-top-ranking Best regards,

  Отговор
 • Zolvhl на 11.02.2024 в 02:32:35

  buy lasix without a prescription buy furosemide tablets lasix 40mg us

  Отговор
 • John Johnson на 11.02.2024 в 06:59:48

  $40 per hour, regular work Have you ever written short email messages before? We need to talk if you have that skill set. We are currently looking for new beginner-paid remote workers who want to start work right away! All employers hiring through our company are looking for people with no previous experience but are willing to learn. These are remote positions, meaning that as long as you can work the required hours, you can work from home. Click here to complete your application if interested. >> https://3314d6rhpbg17ucafp5h12521w.hop.clickbank.net In this position, you will be assigned tasks related to sending promotional email messages about various products and services. You must write in clear English with no errors and provide consistency so we can rely on you to produce many weekly messages. The rate we offer varies depending on what kind of assignment(s) you'll take. Still, generally speaking, it ranges between $40-$80 per hour depending on what service(s) they entail and your level of expertise. Interested? Check out this page before completing an application to get everything important! Best of luck!

  Отговор
 • Qngcpb на 11.02.2024 в 23:50:30

  viagra cheap sildenafil 100mg cheap oral sildenafil 50mg

  Отговор
 • Emmeve на 12.02.2024 в 17:23:19

  buy doxycycline pill vibra-tabs medication vibra-tabs price

  Отговор
 • Zmgmld на 13.02.2024 в 12:07:00

  semaglutide 14mg pills semaglutide usa order rybelsus generic

  Отговор
 • Gpbduf на 14.02.2024 в 01:09:46

  slot machine casino games real money roulette games

  Отговор
 • Sluvkh на 14.02.2024 в 22:30:00

  purchase vardenafil online vardenafil 10mg uk order levitra 20mg online

  Отговор
 • Albert Neistat на 15.02.2024 в 07:53:44

  Hello, I made a free marketing video for your website, Is this a good place to send it? Reply to marketingvideosbyai@gmail.com To unsubscribe reply with the word unsubscribe in the subject.

  Отговор
 • Bnvgtb на 15.02.2024 в 08:26:50

  lyrica 75mg sale buy pregabalin 150mg pills purchase pregabalin sale

  Отговор
 • Gbvfqi на 16.02.2024 в 08:18:05

  order plaquenil 200mg without prescription hydroxychloroquine without prescription order hydroxychloroquine sale

  Отговор
 • Oggnkc на 16.02.2024 в 15:32:36

  triamcinolone pill aristocort 4mg cheap oral aristocort

  Отговор
 • Pmgrph на 17.02.2024 в 17:14:33

  cialis pills 10mg buy generic cialis 20mg purchase tadalafil online

  Отговор
 • Russ Catani на 18.02.2024 в 09:18:33

  Are you okay running your business without much funds? This could slow down growth and delay returns on your business. Now you have the Opportunity to Fund your Busineses and Projects without stress and without the burden of repayment as our interest in first for the growth of your business and projects, and for your to arrive at your desired business goals and dreams. Take advantage of our Funding opportunity and get funded on your business and Projects within days and have an ample number of years/Loan Term Period which gives you time to grow and achieve your business goals. Give us a call on: +852 3008 8373, or write us at: info@capitalfund-hk.com

  Отговор
 • Eohldn на 20.02.2024 в 09:58:45

  buy chloroquine 250mg generic purchase chloroquine sale order aralen 250mg generic

  Отговор
 • Lkzeuv на 24.02.2024 в 08:38:01

  amlodipine online purchase amlodipine online order amlodipine online cheap

  Отговор
 • Derek Sinclaire на 01.03.2024 в 20:43:05

  Hi, Lifetime deal, best email cold outreach and marketing tool Set up drip campaigns using industry-specific templates to stay top-of-inbox with prospects who haven’t responded yet. Start using AI-powered smart campaigns to automate every step of your email marketing and instantly scale your cold outreach. Email sequences stopped on replies. Boyth cold outreach and transactional emails. - integrates with Shopify, BigCommerce, and WooCommerce - set up welcome, post-purchase, and abandon cart flows, anything - huge limits Link: https://appsumo.8odi.net/DKGKQb

  Отговор
 • Carlos Salamanca на 02.03.2024 в 23:18:38

  AI article writer with fact check. Autopublish with confidence. This tool can generate over 30 types of content in over 110 languages, while ensuring factual accuracy with citations from trusted sources. - Lets you insert your own FAQs and offline materials as text to create a knowledge repository for your brand. - And just like your articles, you’ll be able to include in-text citations for this AI-generated content. - You’ll even be able to generate long-form, SEO-friendly content with relevant images, getting your posts to the top of the SERPs. - Fetch and re-write articles with 1 click From $39 Life time package: https://appsumo.8odi.net/ZQ5Qyg

  Отговор
 • Josefa на 06.03.2024 в 21:31:23

  Dear ladies and gentlemen, Football is perhaps the most interesting sport on our planet, and predicting the final outcome of football matches is a complex and complex task. When you make soccer predictions, whether it's for fun or to make a profit from betting on the games of fortune, you'll find that there are many soccer analysts on the planet, as well as tools in the form of computer programs that can help you. in this venture. Today I would like to introduce you to our successful analytical approach to football predictions: we use a program that gives full information about future matches based on the ELO rating system, which also provides information on the performance of the ELO rating, and also allows to perform Asian handicap tests, as well as computer simulation of the future match to see the change in the ability to perform the ELO ratings, as well as in the ELO ratings themselves and more and more valuable indicative of the outcome of the match objective parameters. As you can see, we are talking about professional soccer predictions that take into account various factors that could be predicted in advance. We offer you a training course using the above mentioned program, the end result of which will be a great development of your analytical abilities regarding football matches. For more information and to see evidence of the success of our analytical football approach please visit: sport.toxylact.com We claim that our analytical approach is currently leading in the world of football predictions and because it allows to successfully analyze not only football matches, but basketball matches, hockey matches and more sports! With respect Dimitar Kehaiov MD Bourgas Bulgaria my page; Be betting winner with our software!

  Отговор
 • Poppy Haswell на 12.03.2024 в 08:15:07

  Hi there, my name is Conner Johnson, co-owner of Insurance Restoration Consultants. I apologize for using your contact form, but I wasn't sure who the right person was to speak with in your company. At IRC, we help contractors and their customers get the settlement they deserve through the supplement process. This is all handled remotely, with minimal intrusion into your daily workflows. Revenue increases from supplementing were in the millions for our largest client last year. If you aren't supplementing, you're really missing out! Our website is ircestimates.com and our scheduling link is ircconsultation.com but please feel free to reach us via email at info@ircestimates.com or call at (802) 520-0231 as well.

  Отговор
 • Lynne на 12.03.2024 в 12:00:11

  Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone! My website; ?????

  Отговор
 • Ricky Soward на 29.03.2024 в 20:05:11

  Dear Medical Professionals, We are excited to invite you to explore our online bookstore, specifically tailored for the curious minds in the medical field. Our collection features a wide range of medical bestsellers, from pioneering research texts to insightful health guides. books.toxylact.com Understanding the importance of accessible knowledge in healthcare, we are thrilled to offer you the opportunity to download various medical bestsellers for free. Whether you are a practicing professional, a student, or simply someone with a keen interest in medical science, our bookstore is a treasure trove of information. Immerse yourself in the latest medical insights and discoveries. Enhance your professional knowledge, or simply satisfy your curiosity about the ever-evolving world of medicine. Our user-friendly platform ensures a seamless browsing and downloading experience. Visit us today and start your journey into the depths of medical wisdom. Warm regards, Lactology Foundation www.toxylact.com

  Отговор
 • Serena на 03.04.2024 в 18:14:36

  Elevate Your Performance to New Heights with Meldonium Dear Peoples, In the relentless pursuit of excellence, whether it’s on the athletic track, in the realm of academics, or within the high-pressure world of professional pursuits, the margin between success and second place can be razor-thin. We understand the unyielding desire to push beyond your limits, to transform good into great, and great into extraordinary. That’s why we are reaching out to you about Meldonium, also known as Mildronate, a cutting-edge solution designed to amplify your performance, ensuring that "Whatever you do, you do better and more successfully." shop.toxylact.com/product/meldonium-low-price/ Meldonium stands as a beacon for those striving for peak performance. As a synthetic analog of gamma-butyrobetaine, this potent compound is more than just a supplement; it is a gateway to unlocking your untapped potential. Its unique pharmacodynamics offer cytoprotective and cardioprotective benefits, meticulously engineered to optimize your body’s energy use. By shifting the cellular metabolism from fatty acid oxidation to glycolysis, Meldonium ensures a more efficient energy use under stress, propelling you towards achieving your goals with unparalleled vigor. The swift absorption and prompt action of Meldonium, reaching peak plasma concentrations within 1-2 hours of administration, make it an ideal ally in your quest for excellence. With indications for the treatment of various cardiac and cerebrovascular disorders, it also stands as a testament to our commitment to not only enhancing your performance but also safeguarding your health. However, greatness requires precision. Meldonium is recommended for individuals beyond the constraints of severe hepatic impairment, hypersensitivity, pregnancy, lactation, and those under 18. Adhering to the recommended dosage of 500-1000 mg per day for cardiac conditions and 500 mg per day for cerebrovascular disorders, underlines our dedication to your health and well-being. Side effects, although rare, can include tachycardia, changes in blood pressure, and more, emphasizing the importance of adherence to prescribed guidelines and consultations with healthcare professionals. Imagine a life where your mental and physical faculties are heightened, where your achievements are not just celebrated but marveled at. Meldonium is your stepping stone to this reality. Embrace the chance to redefine the limits of what’s possible. Because with Meldonium, whatever you do, you do it better and more successfully. Elevate your performance. Elevate your life. With Meldonium. Yours in pursuit of excellence, Dimitar Kehayov MD, PhD P.S. Please kindly note that we receive and orders at WhatsApp or Viber at: 00359884777799

  Отговор
 • Mildred на 13.04.2024 в 16:07:19

  I really love your website.. Pleasant colors & theme. Did you create this site yourself? Please reply back as I'm trying to create my very own website and would like to find out where you got this from or what the theme is called. Many thanks! my blog post; ???????

  Отговор
 • Damien Dransfield на 14.04.2024 в 17:39:37

  Hey team, We've all been there - that sinking feeling when you search for your site and it's nowhere to be found. Don't despair! I'm an SEO pro on Fiverr who can help your website rise from the ashes and dominate the search results. Sound good? Check out my gig https://go.fiverr.com/visit/?bta=570412&brand=fp&landingPage=https252F%252Fwww.fiverr.com252Fbuild-seo-backlinks-high-quality-white-hat-contextual-link-building. Kind regards,

  Отговор
 • Franchesca на 14.04.2024 в 17:41:50

  Wow, fantastic weblog layout! How long have you been running a blog for? you made running a blog glance easy. The overall look of your web site is fantastic, as smartly as the content material! You can see similar here sklep internetowy

  Отговор
 • Sasha на 15.04.2024 в 03:20:31

  Wow, awesome weblog format! How long have you ever been blogging for? you made running a blog look easy. The total glance of your web site is great, let alone the content! You can see similar here najlepszy sklep

  Отговор
 • Latia на 15.04.2024 в 06:03:00

  Wow, marvelous weblog structure! How long have you ever been running a blog for? you made blogging look easy. The overall look of your website is wonderful, as well as the content! You can see similar here ecommerce

  Отговор
 • Alana на 15.04.2024 в 06:57:09

  Wow, awesome weblog layout! How long have you been blogging for? you make blogging glance easy. The entire glance of your website is magnificent, as neatly as the content material! You can see similar here sklep internetowy

  Отговор
 • Jeanette на 15.04.2024 в 09:32:03

  Wow, fantastic weblog format! How lengthy have you been running a blog for? you made blogging glance easy. The entire glance of your website is wonderful, let alone the content material! You can see similar here sklep online

  Отговор
 • Trina на 15.04.2024 в 12:06:00

  Wow, awesome blog format! How lengthy have you ever been blogging for? you make blogging glance easy. The overall look of your website is great, let alone the content! You can see similar here sklep internetowy

  Отговор
 • Kiara на 15.04.2024 в 17:42:45

  Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for? you make running a blog glance easy. The total glance of your web site is wonderful, let alone the content material! You can see similar here sklep internetowy

  Отговор
 • Kristi на 16.04.2024 в 03:18:43

  Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging glance easy. The overall glance of your web site is magnificent, as neatly as the content material! You can see similar here e-commerce

  Отговор
 • LarryEstiP на 20.04.2024 в 08:22:50

  PBN sites We'll build a web of PBN sites! Advantages of our privately-owned blog network: We perform everything SO THAT google doesn't realize THAT THIS IS A PBN network!!! 1- We purchase domain names from separate registrars 2- The leading site is hosted on a VPS server (Virtual Private Server is high-speed hosting) 3- Additional sites are on distinct hostings 4- We allocate a separate Google profile to each site with confirmation in Google Search Console. 5- We make websites on WordPress, we do not utilise plugins with assistance from which Trojans penetrate and through which pages on your websites are generated. 6- We do not repeat templates and utilise only individual text and pictures We do not work with website design; the client, if desired, can then edit the websites to suit his wishes

  Отговор
 • Scottgog на 26.04.2024 в 18:16:32

  casibom g?ncel En Son D?nemsel En Fazla G?zde Bahis Platformu: Casibom Bahis oyunlar?n? sevenlerin art?k duymu? oldu?u Casibom, nihai d?nemde ad?ndan genellikle s?z ettiren bir iddia ve casino platformu haline geldi. T?rkiye'nin en m?kemmel casino sitelerinden biri olarak tan?nan Casibom'un haftal?k cinsinden de?i?en giri? adresi, alan?nda olduk?a yeni olmas?na ra?men emin ve kar getiren bir platform olarak ?n plana ??k?yor. Casibom, rakiplerini geride kalarak uzun soluklu bahis platformlar?n geride b?rakmay? ba?ar?yor. Bu alanda eski olmak ?nemlidir olsa da, oyunculardan etkile?imde olmak ve onlara temasa ge?mek da ayn? kadar de?erli. Bu durumda, Casibom'un her saat yard?m veren canl? destek ekibi ile rahatl?kla ileti?ime ge?ilebilir olmas? b?y?k ?nem ta??yan bir fayda getiriyor. H?zla geni?leyen oyuncu kitlesi ile dikkat ?ekici Casibom'un arkas?ndaki ba?ar? fakt?rleri aras?nda, sadece ve yaln?zca casino ve canl? casino oyunlar?na s?n?rl? olmayan geni? bir hizmet yelpazesi bulunuyor. Spor bahislerinde sundu?u geni? se?enekler ve y?ksek oranlar, oyuncular? cezbetmeyi ba?ar?yor. Ayr?ca, hem spor bahisleri hem de bahis oyunlar kat?l?mc?lara y?nelik sunulan y?ksek y?zdeli avantajl? promosyonlar da dikkat ?ekiyor. Bu nedenle, Casibom h?zla sekt?rde iyi bir reklam ba?ar?s? elde ediyor ve ?nemli bir oyuncular?n kitlesi kazan?yor. Casibom'un kazand?ran promosyonlar? ve ?nl?l??? ile birlikte, web sitesine abonelik nas?l sa?lan?r sorusuna da de?inmek gerekir. Casibom'a ta??nabilir cihazlar?n?zdan, PC'lerinizden veya tabletlerinizden web taray?c? ?zerinden rahat?a eri?ilebilir. Ayr?ca, platformun mobil uyumlu olmas? da b?y?k ?nem ta??yan bir art? getiriyor, ??nk? art?k hemen hemen herkesin bir ak?ll? telefonu var ve bu ak?ll? telefonlar ?zerinden h?zl?ca eri?im sa?lanabiliyor. Hareketli tabletlerinizle bile yolda ger?ek zamanl? iddialar alabilir ve ma?lar? ger?ek zamanl? olarak izleyebilirsiniz. Ayr?ca, Casibom'un mobil uyumlu olmas?, memleketimizde casino ve kumarhane gibi yerlerin kanuni olarak kapat?lmas?yla birlikte bu t?r platformlara eri?imin ?nemli bir yolunu olu?turuyor. Casibom'un g?venilir bir bahis platformu olmas? da ?nemlidir bir fayda sa?l?yor. Lisansl? bir platform olan Casibom, duraks?z bir ?ekilde e?lence ve kar sa?lama imkan? sunar. Casibom'a ?ye olmak da olduk?a basittir. Herhangi bir belge ko?ulu olmadan ve bedel ?demeden siteye rahat?a abone olabilirsiniz. Ayr?ca, platform ?zerinde para yat?rma ve ?ekme i?lemleri i?in de bir?ok farkl? y?ntem bulunmaktad?r ve herhangi bir kesim ?creti isteseniz de al?nmaz. Ancak, Casibom'un g?ncel giri? adresini izlemek de ?nemlidir. ??nk? ger?ek zamanl? iddia ve kumarhane web siteleri moda oldu?u i?in sahte platformlar ve doland?r?c?lar da ortaya ??kmaktad?r. Bu nedenle, Casibom'un sosyal medya hesaplar?n? ve g?ncel giri? adresini d?zenli aral?klarla kontrol etmek gereklidir. Sonu? olarak, Casibom hem itimat edilir hem de kar getiren bir kumarhane platformu olarak dikkat ?ekiyor. Y?ksek ?d?lleri, kapsaml? oyun se?enekleri ve kullan?c? dostu mobil uygulamas? ile Casibom, kumarhane sevenler i?in m?kemmel bir platform sa?lar.

  Отговор
 • Scottgog на 27.04.2024 в 15:14:19

  ?????? ?????? ???? ??: ??? ??? ?? ????? ?? ???? ???? ??? ??? ?? ???? ? ????, ??? ???? ??? ?? ????? ?? ???? ?????. ????? ???? ? ??? ???? ???? ??? ??? ???? ??? ??? ? ??? ??, ?? ??? ? ? ??? ??? ? ?? ??? ?????. ???? ??? ??? ?? ???? ??? ????? ???? ???? ???? ?????. ??? ??, 100? ?? ???? 1,000? ? ??? ??? ??? ? ???, ?? ???? ???? ?? ???? ?? ? ?? ??? ????, ?? ??? ??? ?? ???? ? ? ??? ??? ? ?? ???. ???, ?? ??? ??? ???? ? ?? ?? ?? ? ????, ???? ??? ??? ?? ???? ???? ???. ?? ??? ???? ???? ??? ?? ?? ???? ? ??? ??? ? ?????. ??? ??? ? ??? ????, ??? ?? ??? ??? ??? ? ???, ? ??? ?? ?? ???? ???? ???. ????, ????? ??? ??? ?? ??? ?? ?? ??? ??, ?? ??? ????? ???? ???? ???? ???. ???? ??? ??? ?? ?? ???? ??? ??? ?? ??? ?????, ??? ?? ??? ?????. ?? ??? ??? ??? ??? ???, ????? ??? ?? ??? ?? ??? ???? ????, ??? ????? ?? ? ?? ??? ???? ???. ?????: ??? ??? ????? ?????? ???? ???? ??? ??? ?? ????, ??? ???? ?? ??? ???? ? ????. ???? ??? ???? ???? ??, ?? ??? ??? ??? ??? ?? ?? ????? ???. ??? ??? ?? ??, ??? ?? ??, ??? ?? ??? ??? ?? ?? ?? ??? ?????.

  Отговор
 • Scottgog на 29.04.2024 в 20:18:20

  Проверка кошельков кошелька за выявление подозрительных средств: Защита личного криптовалютного активов В мире электронных денег становится все необходимее соблюдать секретность собственных финансовых активов. Ежедневно обманщики и злоумышленники выработывают свежие схемы обмана и воровства цифровых денег. Одним из ключевых инструментов защиты является анализ бумажников за присутствие неправомерных средств. Из-за чего вот важно, чтобы проверять личные криптовалютные бумажники? В первую очередь это обстоятельство необходимо для того чтобы обеспечения безопасности своих финансовых средств. Большинство инвесторы находятся в зоне риска потери их финансов из-за несправедливых методов или воровства. Проверка данных кошельков помогает выявить вовремя подозрительные действия и предупредить. Что предлагает вашему вниманию наша фирма-разработчик? Мы оказываем сервис анализа электронных кошельков и транзакций с задачей выявления места происхождения денег и дать детального доклада. Наши программа анализирует данные для выявления незаконных операций и определить уровень риска для вашего криптовалютного портфеля. Благодаря нашей проверке, вы будете в состоянии избежать с органами контроля и защитить от случайной вовлеченности в финансировании незаконных деятельностей. Как осуществляется процесс проверки? Организация наша фирма-разработчик имеет дело с авторитетными аудиторскими фирмами организациями, вроде Certik, для того, чтобы обеспечить гарантированность и правильность наших проверок данных. Мы используем новейшие и методы проверки данных для обнаружения опасных манипуляций. Персональные сведения наших заказчиков обрабатываются и хранятся в соответствии с положениями высокими требованиями. Основная просьба: "проверить свои USDT на чистоту" Если вас интересует убедиться надежности своих кошельков USDT, наши специалисты предоставляет шанс бесплатной проверки первых 5 кошельков. Просто адрес своего кошелька в соответствующее поле на нашем онлайн-ресурсе, и мы предоставим вам детальный отчет о его статусе. Обеспечьте безопасность своих деньги прямо сейчас! Предотвращайте риски оказаться в жертвой мошенников хакеров или попасть неприятной ситуации из-за неправомерных операций с вашими личными деньгами. Доверьте свои финансы профессионалам, которые смогут помочь, вам защититься криптовалютные активы и предотвратить возможные проблемы. Предпримите первый шаг к защите к безопасности вашего электронного портфельчика прямо сейчас!

  Отговор
 • Scottgog на 30.04.2024 в 00:51:50

  Анализ Tether в чистоту: Каковым способом сохранить свои криптовалютные финансы Постоянно все больше индивидуумов заботятся для безопасность личных криптовалютных финансов. Постоянно обманщики придумывают новые подходы кражи цифровых средств, и держатели криптовалюты оказываются жертвами их обманов. Один из методов защиты становится проверка кошельков в наличие нелегальных средств. С каким намерением это важно? Прежде всего, для того чтобы сохранить собственные финансы от обманщиков и похищенных монет. Многие вкладчики сталкиваются с риском утраты своих фондов в результате мошеннических механизмов или краж. Проверка кошельков способствует выявить подозрительные действия а также предотвратить потенциальные убытки. Что мы предоставляем? Наша компания предлагаем услугу проверки криптовалютных кошельков а также операций для выявления источника фондов. Наша система исследует данные для выявления нелегальных транзакций или проценки риска для вашего портфеля. Благодаря такой проверке, вы сможете избежать проблем с регуляторами или защитить себя от участия в нелегальных переводах. Как это действует? Наша фирма работаем с передовыми аудиторскими организациями, например Certik, для того чтобы обеспечить прецизионность наших тестирований. Мы используем современные технологии для выявления опасных сделок. Ваши данные обрабатываются и хранятся в соответствии с высокими стандартами безопасности и конфиденциальности. Как выявить свои USDT для чистоту? Если хотите проверить, что ваша USDT-кошельки нетронуты, наш сервис предоставляет бесплатное тестирование первых пяти кошельков. Просто вбейте местоположение вашего бумажника на нашем сайте, или мы предложим вам подробный доклад об его положении. Охраняйте вашими фонды сегодня же! Не рискуйте попасть в жертву шарлатанов или оказаться в неблагоприятную обстановку по причине противозаконных операций. Посетите нашей команде, с тем чтобы предохранить свои цифровые активы и избежать затруднений. Примите первый шаг к сохранности вашего криптовалютного портфеля прямо сейчас!

  Отговор
 • Scottgog на 30.04.2024 в 05:09:50

  Как убедиться в чистоте USDT Проверка данных кошельков на выявление незаконных средств: Защита вашего криптовалютного активов В мире криптовалют становится все важнее все более необходимо соблюдать секретность своих денег. Постоянно кибермошенники и злоумышленники выработывают свежие схемы мошенничества и угонов электронных финансов. Один из важных средств обеспечения становится анализ бумажников за присутствие подозрительных денег. Из-за чего именно поэтому важно и проверить собственные криптовалютные кошельки для хранения электронных денег? Прежде всего это обстоятельство нужно для охраны собственных финансов. Большинство инвесторы рискуют потери их финансов вследствие недоброжелательных методов или краж. Проверка кошельков кошелька помогает обнаружить на своем пути непонятные манипуляции и предотвратить. Что предлагает вашему вниманию организация? Мы предоставляем сервис проверки проверки данных электронных бумажников и переводов средств с целью выявления места происхождения средств передвижения и дать подробного отчета. Компания предлагает программа проверяет данные для обнаружения подозрительных действий и оценить риск для личного портфеля. Благодаря нашей службе проверки, вы можете предотвратить возможные с государственными органами и защитить от случайной вовлеченности в нелегальных операций. Как происходит проверка? Наша фирма-разработчик имеет дело с ведущими аудиторскими фирмами фирмами, например Halborn, с тем чтобы обеспечить гарантированность и правильность наших проверок данных. Мы применяем современные и подходы анализа данных для идентификации подозрительных операций. Персональные сведения наших клиентов обрабатываются и хранятся в базе в соответствии с высокими требованиями. Основная просьба: "проверить свои USDT на чистоту" Если вы хотите проверить надежности своих кошельков USDT, наши профессионалы оказывает возможность исследовать бесплатной проверки первых пяти кошельков. Просто введите адрес своего кошелька в соответствующее окно на нашем сайте проверки, и мы передадим вам детальный отчет о состоянии вашего счета. Обеспечьте безопасность своих деньги уже сегодня! Не рискуйте попасть жертвой мошенников хакеров или оказаться неприятном положении подозрительных сделок с вашими собственными средствами. Обратитесь к профессионалам, которые помогут, вам и вашим деньгам защититься финансовые активы и предотвратить возможные. Сделайте первый шаг к безопасности безопасности своего электронного портфеля активов в данный момент!

  Отговор
 • LarryEstiP на 30.04.2024 в 05:40:24

  Осмотр USDT на нетронутость: Как обезопасить свои криптовалютные активы Каждый день все больше людей придают важность к надежность собственных электронных средств. Каждый день мошенники предлагают новые схемы кражи криптовалютных активов, и также владельцы электронной валюты становятся пострадавшими своих интриг. Один техник защиты становится тестирование бумажников в присутствие противозаконных денег. С какой целью это важно? Прежде всего, чтобы защитить собственные финансы от дельцов и также похищенных денег. Многие вкладчики сталкиваются с вероятностью убытков личных фондов по причине мошеннических сценариев либо краж. Анализ кошельков помогает выявить сомнительные операции и также предотвратить потенциальные потери. Что мы предлагаем? Мы предоставляем сервис проверки электронных кошельков и операций для выявления начала фондов. Наша технология анализирует информацию для выявления противозаконных операций и проценки опасности вашего портфеля. Вследствие такой проверке, вы сможете избежать недочетов с регуляторами и защитить себя от участия в незаконных сделках. Как это действует? Мы сотрудничаем с первоклассными аудиторскими агентствами, например Certik, для того чтобы обеспечить точность наших проверок. Наша команда применяем новейшие техники для выявления опасных операций. Ваши информация проходят обработку и хранятся согласно с высокими нормами безопасности и конфиденциальности. Каким образом проверить собственные USDT в чистоту? Если хотите убедиться, что ваши USDT-кошельки прозрачны, наш подход предлагает бесплатное тестирование первых пяти кошельков. Просто передайте место личного кошелька в на сайте, а также мы предоставим вам полную информацию доклад о его положении. Обезопасьте ваши фонды прямо сейчас! Не подвергайте опасности подвергнуться обманщиков или оказаться в неблагоприятную обстановку по причине нелегальных операций. Обратитесь к нам, для того чтобы предохранить ваши криптовалютные активы и предотвратить затруднений. Сделайте первый шаг к безопасности вашего криптовалютного портфеля прямо сейчас!

  Отговор
 • LarryEstiP на 30.04.2024 в 05:44:30

  Тестирование Тетер в нетронутость: Каким образом обезопасить личные криптовалютные финансы Все больше граждан придают важность в безопасность своих цифровых активов. День ото дня дельцы изобретают новые методы кражи цифровых средств, и держатели криптовалюты оказываются страдающими их обманов. Один подходов защиты становится проверка кошельков на наличие противозаконных денег. С каким намерением это важно? Прежде всего, для того чтобы защитить свои финансы против шарлатанов и украденных денег. Многие вкладчики встречаются с риском потери своих фондов из-за мошеннических механизмов либо хищений. Проверка бумажников способствует выявить подозрительные действия и также предотвратить возможные убытки. Что наша группа предлагаем? Мы предоставляем услугу проверки электронных кошельков или транзакций для определения происхождения средств. Наша система анализирует информацию для выявления незаконных транзакций или оценки риска для вашего счета. За счет такой проверке, вы сможете избежать проблем с регуляторами и также предохранить себя от участия в противозаконных переводах. Как это действует? Мы сотрудничаем с передовыми аудиторскими агентствами, вроде Halborn, с целью предоставить аккуратность наших проверок. Мы применяем современные технологии для обнаружения опасных операций. Ваши данные проходят обработку и сохраняются в соответствии с высокими стандартами безопасности и конфиденциальности. Как проверить собственные USDT на чистоту? Если вам нужно проверить, что ваши Tether-кошельки прозрачны, наш сервис предоставляет бесплатную проверку первых пяти кошельков. Просто вбейте положение своего бумажника на на нашем веб-сайте, или мы предоставим вам полную информацию отчет о его положении. Гарантируйте безопасность для ваши активы уже сегодня! Не подвергайте риску стать жертвой мошенников или оказаться в неприятную ситуацию из-за противозаконных операций. Посетите нашему агентству, для того чтобы защитить ваши криптовалютные активы и предотвратить неприятностей. Совершите первый шаг для сохранности криптовалютного портфеля сегодня!

  Отговор
 • Scottgog на 30.04.2024 в 19:46:12

  Анализ USDT в прозрачность: Каким образом обезопасить личные цифровые состояния Все более пользователей придают важность на секурити личных криптовалютных активов. День ото дня мошенники разрабатывают новые методы кражи криптовалютных средств, а также владельцы электронной валюты становятся страдающими их афер. Один из техник обеспечения безопасности становится проверка бумажников в наличие нелегальных средств. Зачем это потребуется? В первую очередь, для того чтобы защитить свои финансы от мошенников и украденных монет. Многие вкладчики сталкиваются с вероятностью потери своих средств по причине хищных схем или грабежей. Проверка кошельков помогает определить подозрительные транзакции и также предотвратить потенциальные потери. Что наша группа предлагаем? Наша компания предлагаем услугу анализа криптовалютных бумажников и также операций для определения источника фондов. Наша технология исследует информацию для выявления незаконных транзакций или оценки риска для вашего портфеля. Вследствие такой проверке, вы сможете избежать проблем с регуляторами и предохранить себя от участия в нелегальных операциях. Каким образом это работает? Наша команда работаем с лучшими проверочными компаниями, например Cure53, для того чтобы обеспечить прецизионность наших тестирований. Мы используем передовые технологии для обнаружения опасных транзакций. Ваши данные проходят обработку и сохраняются в соответствии с высокими стандартами безопасности и приватности. Каким образом проверить свои USDT в чистоту? Если вам нужно подтвердить, что ваша Tether-бумажники чисты, наш сервис предоставляет бесплатное тестирование первых пяти бумажников. Просто введите положение вашего бумажника в на нашем веб-сайте, и мы предложим вам подробный отчет о его статусе. Обезопасьте вашими средства сегодня же! Не рискуйте подвергнуться обманщиков или попадать в неприятную обстановку из-за нелегальных операций. Обратитесь за помощью к нашему агентству, чтобы сохранить ваши цифровые активы и предотвратить сложностей. Примите первый шаг к сохранности криптовалютного портфеля уже сейчас!

  Отговор
 • LarryEstiP на 30.04.2024 в 20:37:05

  usdt и отмывание USDT - это надежная цифровая валюта, связанная к фиатной валюте, подобно USD. Данное обстоятельство делает ее особенно известной среди трейдеров, так как она предоставляет устойчивость курса в в условиях волатильности рынка криптовалют. Тем не менее, подобно любая другая форма цифровых активов, USDT изложена вероятности использования с целью легализации доходов и субсидирования неправомерных операций. Промывка средств посредством цифровые валюты становится все более распространенным в большей степени путем с целью обеспечения анонимности. Используя различные техники, преступники могут пытаться промывать нелегально приобретенные фонды путем обменники криптовалют или смешиватели, с тем чтобы осуществить процесс происхождение менее очевидным. Именно поэтому, экспертиза USDT на чистоту оказывается весьма значимой практикой предостережения для пользовательской аудитории криптовалют. Имеются специализированные сервисы, которые осуществляют анализ сделок и бумажников, для того чтобы идентифицировать сомнительные транзакции и противоправные источники средств. Такие платформы помогают владельцам избежать непреднамеренной участи в преступных действий и избежать блокировки счетов со стороны регуляторных органов. Экспертиза USDT на чистоту также как помогает защитить себя от возможных убытков. Владельцы могут быть убеждены что их капитал не ассоциированы с незаконными транзакциями, что в свою очередь уменьшает вероятность блокировки счета или конфискации средств. Таким образом, в условиях возрастающей степени сложности среды криптовалют требуется принимать меры для обеспечения безопасности своего капитала. Экспертиза USDT на чистоту с помощью специализированных сервисов является важной одним из методов противодействия незаконной деятельности, обеспечивая владельцам цифровых валют дополнительную защиту и безопасности.

  Отговор
 • Scottgog на 01.05.2024 в 03:24:36

  c? c??c th? thao

  Отговор
 • Scottgog на 01.05.2024 в 08:16:13

  Backlinks seo Productive Hyperlinks in Blogs and Comments: Boost Your SEO Hyperlinks are critical for boosting search engine rankings and boosting site visibility. By including backlinks into blogs and remarks prudently, they can significantly enhance traffic and SEO efficiency. Adhering to Search Engine Algorithms Today’s backlink placement tactics are meticulously adjusted to align with search engine algorithms, which now prioritize website link quality and significance. This guarantees that links are not just abundant but meaningful, directing end users to helpful and pertinent content material. Site owners should concentrate on integrating backlinks that are contextually appropriate and boost the general articles good quality. Advantages of Using Refreshing Donor Bases Using up-to-date donor bases for backlinks, like those handled by Alex, offers considerable benefits. These bases are often refreshed and consist of unmoderated sites that don’t attract complaints, making sure the links put are both influential and agreeable. This approach assists in sustaining the efficacy of hyperlinks without the risks associated with moderated or troublesome assets. Only Authorized Sources All donor sites used are sanctioned, avoiding legal pitfalls and adhering to digital marketing standards. This dedication to making use of only sanctioned resources guarantees that each backlink is genuine and reliable, thereby constructing credibility and trustworthiness in your digital existence. SEO Impact Skillfully put backlinks in weblogs and remarks provide more than just SEO advantages—they enhance user encounter by linking to relevant and high-quality content. This strategy not only meets search engine requirements but also engages users, leading to much better visitors and improved online proposal. In essence, the right backlink strategy, particularly one that utilizes fresh and trustworthy donor bases like Alex’s, can alter your SEO efforts. By focusing on good quality over volume and adhering to the latest requirements, you can ensure your backlinks are both potent and effective.

  Отговор
 • LarryEstiP на 01.05.2024 в 13:31:14

  Осмотр USDT на чистоту: Каким образом обезопасить личные криптовалютные состояния Каждый день все больше людей обращают внимание на секурити личных цифровых средств. День ото дня дельцы разрабатывают новые способы разграбления электронных средств, или владельцы цифровой валюты являются пострадавшими их обманов. Один из техник обеспечения безопасности становится проверка бумажников для наличие незаконных средств. Зачем это важно? Преимущественно, для того чтобы сохранить собственные средства от мошенников и также украденных монет. Многие вкладчики сталкиваются с потенциальной угрозой потери своих фондов из-за хищных сценариев либо краж. Тестирование кошельков позволяет выявить сомнительные транзакции или предотвратить потенциальные потери. Что мы предлагаем? Мы предоставляем подход тестирования криптовалютных кошельков и также транзакций для выявления происхождения фондов. Наша система исследует информацию для выявления нелегальных транзакций а также проценки риска для вашего портфеля. Из-за данной проверке, вы сможете избежать недочетов с регуляторами а также защитить себя от участия в противозаконных операциях. Как это работает? Мы работаем с лучшими проверочными фирмами, например Cure53, с целью обеспечить прецизионность наших проверок. Мы внедряем передовые технологии для определения опасных операций. Ваши данные обрабатываются и хранятся в соответствии с высокими нормами безопасности и приватности. Каким образом проверить личные Tether в чистоту? При наличии желания проверить, что ваша Tether-кошельки прозрачны, наш подход обеспечивает бесплатную проверку первых пяти кошельков. Просто передайте адрес своего бумажника на на нашем веб-сайте, или наша команда предоставим вам полную информацию доклад о его статусе. Охраняйте свои фонды уже сейчас! Избегайте риска подвергнуться дельцов либо оказаться в неприятную ситуацию по причине противозаконных операций. Свяжитесь с нашей команде, для того чтобы обезопасить ваши криптовалютные активы и избежать проблем. Примите первый шаг к сохранности вашего криптовалютного портфеля прямо сейчас!

  Отговор
 • Walternog на 02.05.2024 в 01:44:29

  ?????? ??????: ?????? ???? ?????? ???? ?????? ????? ???? ?????? ?????? ??? ??? ??? ?????? ?????? ?????? ???????? ??? ???????? ?????? ??????. ???? ???? ?? ??? ????? ???????? ?????? ????? ??????? ???????? ??????? ??????? ??????? ?????? ?????? ??? ??????? ??????. ??? ??, ??? ???????? ???? ????? ????? ????? ??????? ???????? ?????? ??? ?????? ???????? ???. ????? ???????, ?? ?????? ????? ????? ????? ??????? ??????? ??????? ?????? ??????? ??????. ????????????? ?? ??????? ????? ????????? ??????? ?????? ?????? ????? ??? ????? ???, ???? ????? ?????, ????? ?????? ????? ?? ??????. ?? ??? ????? ???? ?????? ??? ????????? ??????. ???? ???? ???? ????? ??????, ?????? ????? ?????? ? ?????? ???? ????? ???????, ?????? ????? ????? ???????. ???? ????? ?? ???? ????? ?????? ?? ??????? ??????? ???????? ?????? ??? ????? ????? ?????. ??????? ???? ????? ??????? ?????? ??? ?????? ????? ??????? ????, ????? ????? ??????? ?????. ?????, ??? ????? ????? ?????? ?????? ???? ????? ????? ??? ?? ?????? ???????. ??????, ?????? ?????? ?? ????? ???? ?????? ?? ?? ????? ????????? ?????? ???????? ???? ?????, ?????? ????? ???? ??? ??????.

  Отговор
 • Walternog на 02.05.2024 в 11:39:04

  ??????? ???? ?? ????? ????? ???????? ????? ????? ??????, ?????? ???????? ????? ??? ?? ???? ?????. ???????? ???????? ??????? ????? ? ??????? ?????, ?????? ???????? ?????? ?????? ??? ?????? ??????? ??????. ???? ??????? ???????????? ??????? ??????????? ?? ?? ?? ????? ???? ?? ?????? ??????? ?????? ????? ?? ????? ????????. ???????? ???????? ?? ?? ??? ??? ?????? ??????? ?? ??? ??? ????? ?? ?? ?? ?? ??? ???? ???????? ??????? ?????????, ??? ??? ?? ?????? ?????? ???????. ???? ??? ?????? ????? ????? ??????, ?? ??????? ?? ???? ?????? ?????? ??????? ???? ???? ??????? ??? ??? ???? ????. ????????? ???????? ???? ????? ?????????? ????? ??? ??????? ????????. ??????? ????? ??? ?? ???? ????? ??????? ????????, ?????? ????? ????? ?? ???????. ??????? ??????? ?????? ???????? ????? ??????? ??????, ??????? ??? ?????? ??????? ???????? ?? ??? ??? ???? ????. ?? ?? ???? ??? ???? ??? ????? ????? ?????? ????? ?? ???????? ?????? ???????? ??????? ??????.

  Отговор
 • Scottgog на 02.05.2024 в 16:00:18

  Sure, here's the text with spin syntax applied: Link Structure After multiple updates to the G search algorithm, it is essential to apply different strategies for ranking. Today there is a means to capture the focus of search engines to your site with the help of incoming links. Links are not only an efficient advertising instrument but they also have natural visitors, immediate sales from these sources likely will not be, but transitions will be, and it is beneficial visitors that we also receive. What in the end we get at the end result: We present search engines site through backlinks. Prluuchayut natural click-throughs to the site and it is also a indicator to search engines that the resource is used by users. How we show search engines that the site is profitable: Backlinks do to the principal page where the main information. We make links through redirections reputable sites. The most ESSENTIAL we place the site on sites analytical tools separate tool, the site goes into the memory of these analysis tools, then the acquired links we place as redirects on weblogs, forums, comment sections. This essential action shows search engines the site map as analyzer sites display all information about sites with all keywords and headings and it is very POSITIVE. All information about our services is on the website!

  Отговор
 • Scottgog на 03.05.2024 в 07:35:37

  link building Backlink creation is simply equally successful now, only the instruments to work in this field possess changed. There are actually many options for incoming links, our company employ some of them, and these strategies function and have been tested by us and our clientele. Lately we carried out an trial and we found that low-frequency search queries from a single domain position well in search engines, and the result does not require to become your personal domain, you are able to make use of social media from web2.0 collection for this. It is also possible to partially shift load through web page redirects, offering a diverse hyperlink profile. Head over to our own website where our offerings are typically offered with detailed descriptions.

  Отговор
 • Scottgog на 03.05.2024 в 15:48:48

  Creating original articles on Medium and Platform, why it is vital: Created article on these resources is superior ranked on less frequent queries, which is very significant to get natural traffic. We get: organic traffic from search algorithms. organic traffic from the in-house rendition of the medium. The platform to which the article refers gets a link that is valuable and increases the ranking of the platform to which the article refers. Articles can be made in any quantity and choose all less common queries on your topic. Medium pages are indexed by search algorithms very well. Telegraph pages need to be indexed individually indexer and at the same time after indexing they sometimes occupy spots higher in the search engines than the medium, these two platforms are very helpful for getting visitors. Here is a link to our offerings where we provide creation, indexing of sites, articles, pages and more.

  Отговор
 • Scottgog на 04.05.2024 в 07:34:18

  cockfight

  Отговор
 • Walternog на 05.05.2024 в 07:37:19

  как разорвать контракт сво С началом СВО уже спустя полгода была объявлена первая волна мобилизации. При этом прошлая, в последний раз в России была аж в 1941 году, с началом Великой Отечественной Войны. Конечно же, желающих отправиться на фронт было не много, а потому люди стали искать способы не попасть на СВО, для чего стали покупать справки о болезнях, с которыми можно получить категорию Д. И все это стало возможным с даркнет сайтами, где можно найти практически все что угодно. Именно об этой отрасли темного интернета подробней и поговорим в этой статье.

  Отговор
 • Shen e-Services на 05.05.2024 в 23:29:37

  WordPress Website Speed Optimization More Details: https://t.ly/OGN6S Is your WordPress website feeling sluggish? Are slow loading times driving visitors away and harming your online presence? Our WordPress Website Speed Optimization Service is here to help! Why Choose Us for Speed Optimization? ? Expertise: Our team of WordPress experts has years of experience fine-tuning websites for maximum speed and performance. We know the ins and outs of WordPress optimization. ? Lightning-Fast Loading: We’re obsessed with speed. Our experts will optimize your site to ensure it loads in the blink of an eye. Fast websites keep visitors engaged and reduce bounce rates. ? Improved User Experience: A slow website frustrates users. We’ll enhance the overall user experience, making your site more enjoyable to navigate. ? Higher Search Engine Rankings: Google loves fast websites. We’ll work on improving your site’s speed, which can lead to higher search engine rankings and more organic traffic. ? Mobile Optimization: With a growing number of users on mobile devices, we’ll ensure your website performs flawlessly on smartphones and tablets. Our Optimization Process: Comprehensive Audit: We start by conducting a thorough analysis of your website’s current speed and performance issues. Tailored Solutions: Based on the audit findings, we develop a customized speed optimization plan for your specific WordPress site. Performance Enhancements: Our experts implement a range of optimization techniques, including image compression, code minification, caching, and more. Testing and Fine-Tuning: We rigorously test your site’s speed and make further adjustments until we achieve optimal performance. Reporting: You’ll receive a detailed report showcasing the improvements we’ve made, including before-and-after speed metrics. Get Started Today! Don’t let slow loading times hold your website back. Contact us now to discuss how our WordPress Website Speed Optimization Service can make your site lightning-fast and boost your online success. We’re here to help you leave a lasting impression on your visitors and outrank your competitors. Ready for a faster, more efficient website? Reach out today to get started! About This Service I will optimize your WordPress speed following the recommended GTmetrix and Google Page Speed guidelines and improve your metrics. Why should you have a faster website? Your website speed is one of the most important ranking factors in search engines like Google. Faster pages lead to better user experiences, conversation rates, and sales. Users will rarely wait more than 3 seconds for a website to load, thus increasing your bounce rate. Optimizing your website helps reduce your carbon impact, go green! Here’s what you can expect from this service: Full optimization with incredible load speed on any devices JS/CSS Minification Remove render-blocking CSS and scripts Lazy Loading implementation Webp image format integration Images Resizing Fonts preloading Caching Cumulative layout issues fixing High Google PageSpeed Score A better search engine ranking due to the optimization A boost in sales and conversation rate. Boost Your Website’s Performance! Our WordPress Speed Optimization Service ensures lightning-fast loading times, improved user experience, and higher search engine rankings. Say goodbye to slow sites and hello to success. Contact us today!

  Отговор
 • Scottgog на 06.05.2024 в 13:07:13

  ??????? ??????? G????????????????????????? ?????????????????G????????????? ?????????????????????? ?????????? ?????????G???????????? ???????????????????G??????????????????????? ?????G??????????????? ?????????????? ???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????G????????????????????????????????????????????? ?????????????????

  Отговор
 • Walternog на 06.05.2024 в 13:49:37

  Aqu? est? el texto con la estructura de spintax que propone diferentes sin?nimos para cada palabra: "Pir?mide de backlinks Despu?s de numerosas actualizaciones del motor de b?squeda G, necesita aplicar diferentes opciones de clasificaci?n. Hay una forma de llamar la atenci?n de los motores de b?squeda a su sitio web con backlinks. Los backlinks no s?lo son una estrategia eficaz para la promoci?n, sino que tambi?n tienen flujo de visitantes org?nico, las ventas directas de estos recursos m?s probable es que no ser?, pero las transiciones ser?, y es tr?fico potencial que tambi?n obtenemos. Lo que vamos a obtener al final en la salida: Mostramos el sitio a los motores de b?squeda a trav?s de v?nculos de retroceso. Conseguimos conversiones org?nicas hacia el sitio, lo que tambi?n es una se?al para los buscadores de que el recurso est? siendo utilizado por la gente. C?mo mostramos los motores de b?squeda que el sitio es l?quido: 1 enlace se hace a la p?gina principal donde est? la informaci?n principal Hacemos enlaces de retroceso a trav?s de redirecciones de sitios de confianza Lo m?s IMPORTANTE colocamos el sitio en una herramienta independiente de analizadores de sitios, el sitio entra en la cach? de estos analizadores, luego los enlaces recibidos los colocamos como redirecciones en blogs, foros, comentarios. Esta importante acci?n muestra a los buscadores el MAPA DEL SITIO, ya que los analizadores de sitios muestran toda la informaci?n de los sitios con todas las palabras clave y t?tulos y es muy BUENO. ?Toda la informaci?n sobre nuestros servicios en el sitio web!

  Отговор
 • Walternog на 08.05.2024 в 03:44:57

  взлом кошелька Как сберечь свои данные: избегайте утечек информации в интернете. Сегодня охрана информации становится все более важной задачей. Одним из наиболее популярных способов утечки личной информации является слив «сит фраз» в интернете. Что такое сит фразы и в какой мере защититься от их утечки? Что такое «сит фразы»? «Сит фразы» — это синтезы слов или фраз, которые бывают используются для доступа к различным онлайн-аккаунтам. Эти фразы могут включать в себя имя пользователя, пароль или другие конфиденциальные данные. Киберпреступники могут пытаться получить доступ к вашим аккаунтам, при помощи этих сит фраз. Как обезопасить свои личные данные? Используйте комплексные пароли. Избегайте использования легких паролей, которые легко угадать. Лучше всего использовать комбинацию букв, цифр и символов. Используйте уникальные пароли для каждого из аккаунта. Не воспользуйтесь один и тот же пароль для разных сервисов. Используйте двухфакторную аутентификацию (2FA). Это вводит дополнительный уровень безопасности, требуя подтверждение входа на ваш аккаунт путем другое устройство или метод. Будьте осторожны с онлайн-сервисами. Не доверяйте свою информацию ненадежным сайтам и сервисам. Обновляйте программное обеспечение. Установите обновления для вашего операционной системы и программ, чтобы сохранить свои данные от вредоносного ПО. Вывод Слив сит фраз в интернете может повлечь за собой серьезным последствиям, таким вроде кража личной информации и финансовых потерь. Чтобы сохранить себя, следует принимать меры предосторожности и использовать надежные методы для хранения и управления своими личными данными в сети

  Отговор
 • Walternog на 08.05.2024 в 05:27:10

  даркнет сливы тг Даркнет и сливы в Телеграме Даркнет - это сегмент интернета, которая не индексируется стандартными поисковыми системами и требует уникальных программных средств для доступа. В даркнете существует изобилие скрытых сайтов, где можно найти различные товары и услуги, в том числе и нелегальные. Одним из известных способов распространения информации в даркнете является использование мессенджера Телеграм. Телеграм предоставляет возможность создания закрытых каналов и чатов, где пользователи могут обмениваться информацией, в том числе и нелегальной. Сливы информации в Телеграме - это практика распространения конфиденциальной информации, такой как украденные данные, базы данных, персональные сведения и другие материалы. Эти сливы могут включать в себя информацию о кредитных картах, паролях, персональных сообщениях и даже фотографиях. Сливы в Телеграме могут быть небезопасными, так как они могут привести к утечке конфиденциальной информации и нанести ущерб репутации и финансовым интересам людей. Поэтому важно быть осторожным при обмене информацией в интернете и не доверять сомнительным источникам. Вот кошельки с балансом у бота

  Отговор
 • Walternog на 08.05.2024 в 06:03:42

  сид фразы кошельков Сид-фразы, или напоминающие фразы, представляют собой сумму слов, которая используется для создания или восстановления кошелька криптовалюты. Эти фразы обеспечивают возможность доступа к вашим криптовалютным средствам, поэтому их защищенное хранение и использование весьма важны для защиты вашего криптоимущества от утери и кражи. Что такое сид-фразы кошельков криптовалют? Сид-фразы являются набор случайно сгенерированных слов, как правило от 12 до 24, которые служат для создания уникального ключа шифрования кошелька. Этот ключ используется для восстановления доступа к вашему кошельку в случае его повреждения или утери. Сид-фразы обладают высокой защиты и шифруются, что делает их безопасными для хранения и передачи. Зачем нужны сид-фразы? Сид-фразы неотъемлемы для обеспечения безопасности и доступности вашего криптоимущества. Они позволяют восстановить доступ к кошельку в случае утери или повреждения физического устройства, на котором он хранится. Благодаря сид-фразам вы можете легко создавать резервные копии своего кошелька и хранить их в безопасном месте. Как обеспечить безопасность сид-фраз кошельков? Никогда не передавайте сид-фразой ни с кем. Сид-фраза является вашим ключом к кошельку, и ее раскрытие может влечь за собой утере вашего криптоимущества. Храните сид-фразу в секурном месте. Используйте физически надежные места, такие как банковские ячейки или специализированные аппаратные кошельки, для хранения вашей сид-фразы. Создавайте резервные копии сид-фразы. Регулярно создавайте резервные копии вашей сид-фразы и храните их в разных безопасных местах, чтобы обеспечить доступ к вашему кошельку в случае утери или повреждения. Используйте дополнительные меры безопасности. Включите двухфакторную аутентификацию и другие методы защиты для своего кошелька криптовалюты, чтобы обеспечить дополнительный уровень безопасности. Заключение Сид-фразы кошельков криптовалют являются ключевым элементом надежного хранения криптоимущества. Следуйте рекомендациям по безопасности, чтобы защитить свою сид-фразу и обеспечить безопасность своих криптовалютных средств.

  Отговор
 • Walternog на 08.05.2024 в 06:06:42

  Слив сид фраз (seed phrases) является одной из наиболее распространенных способов утечки личных информации в мире криптовалют. В этой статье мы разберем, что такое сид фразы, по какой причине они важны и как можно защититься от их утечки. Что такое сид фразы? Сид фразы, или мнемонические фразы, являются комбинацию слов, которая используется для создания или восстановления кошелька криптовалюты. Обычно сид фраза состоит из 12 или 24 слов, которые отражают собой ключ к вашему кошельку. Потеря или утечка сид фразы может вести к потере доступа к вашим криптовалютным средствам. Почему важно защищать сид фразы? Сид фразы представляют собой ключевым элементом для секурного хранения криптовалюты. Если злоумышленники получат доступ к вашей сид фразе, они будут в состоянии получить доступ к вашему кошельку и украсть все средства. Как защититься от утечки сид фраз? Никогда не передавайте свою сид фразу никому, даже если вам похоже, что это привилегированное лицо или сервис. Храните свою сид фразу в защищенном и секурном месте. Рекомендуется использовать аппаратные кошельки или специальные программы для хранения сид фразы. Используйте дополнительные методы защиты, такие как двухфакторная аутентификация (2FA), для усиления безопасности вашего кошелька. Регулярно делайте резервные копии своей сид фразы и храните их в разнообразных безопасных местах. Заключение Слив сид фраз является существенной угрозой для безопасности владельцев криптовалют. Понимание важности защиты сид фразы и принятие соответствующих мер безопасности помогут вам избежать потери ваших криптовалютных средств. Будьте бдительны и обеспечивайте надежную защиту своей сид фразы

  Отговор
 • Scottgog на 08.05.2024 в 06:35:29

  пирамида обратных ссылок Пирамида Backlinks После многочисленных обновлений поисковой системы G необходимо применять различные варианты ранжирования. Сегодня есть способ привлечь внимание поисковых систем к вашему сайту с помощью обратных линков. Обратные линки не только эффективный инструмент продвижения, но и являются источником органического трафика, хотя прямых продаж с этих ресурсов скорее всего не будет, но переходы будут, и именно органического трафика мы также получаем. Что в итоге получим на выходе: Мы демонстрируем сайт поисковым системам через обратные ссылки. Получают органические переходы на сайт, а это также подтверждение поисковым системам, что ресурс активно посещается пользователями. Как мы показываем поисковым системам, что сайт ликвиден: 1 ссылка на главную страницу, где содержится основная информация, создается. Размещаем обратные ссылки через редиректы с трастовых ресурсов. Самое ВАЖНОЕ мы размещаем сайт на отдельном инструменте анализаторов сайтов, сайт попадает в кеш этих анализаторов, затем полученные ссылки мы размещаем в качестве редиректов на блогах, форумах, комментариях. Это важное действие показывает потсковикамКАРТУ САЙТА, так как анализаторы сайтов отображают всю информацию о сайтах со всеми ключевыми словами и заголовками и это очень ВАЖНО

  Отговор
 • LarryEstiP на 09.05.2024 в 08:12:28

  ????? Player???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Player??????????????? ??Player?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ???????????????????????????????????????????????(???APP)?????????????????????????? ?????????????????? - Casino, Gambling??? - ????,?????? - ??????????? - Nh? c?i? ???????? ?????????266????????????????????????5???????????268??????????????????????3??????????9??????????????????????????????????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????100??1,000?????????????????????????????????????

  Отговор
 • Scottgog на 09.05.2024 в 09:15:12

  Player???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Player??????????????? ??Player?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ???????????????????????????????????????????????(???APP)?????????????????????????? ?????????????????? - Casino, Gambling??? - ????,?????? - ??????????? - Nh? c?i? ???????? ?????????266????????????????????????5???????????268??????????????????????3??????????9??????????????????????????????????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????100??1,000?????????????????????????????????????

  Отговор
 • LarryEstiP на 09.05.2024 в 09:22:20

  ????? Player???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Player??????????????? ??Player?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ???????????????????????????????????????????????(???APP)?????????????????????????? ?????????????????? - Casino, Gambling??? - ????,?????? - ??????????? - Nh? c?i? ???????? ?????????266????????????????????????5???????????268??????????????????????3??????????9??????????????????????????????????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????100??1,000?????????????????????????????????????

  Отговор
 • Walternog на 09.05.2024 в 10:43:04

  Как сберечь свои личные данные: страхуйтесь от утечек информации в интернете. Сегодня защита личных данных становится всё более важной задачей. Одним из наиболее часто встречающихся способов утечки личной информации является слив «сит фраз» в интернете. Что такое сит фразы и в каком объеме защититься от их утечки? Что такое «сит фразы»? «Сит фразы» — это смеси слов или фраз, которые постоянно используются для входа к различным онлайн-аккаунтам. Эти фразы могут включать в себя имя пользователя, пароль или другие конфиденциальные данные. Киберпреступники могут пытаться получить доступ к вашим аккаунтам, используя этих сит фраз. Как защитить свои личные данные? Используйте сложные пароли. Избегайте использования легких паролей, которые мгновенно угадать. Лучше всего использовать комбинацию букв, цифр и символов. Используйте уникальные пароли для каждого аккаунта. Не пользуйтесь один и тот же пароль для разных сервисов. Используйте двухфакторную аутентификацию (2FA). Это прибавляет дополнительный уровень безопасности, требуя подтверждение входа на ваш аккаунт путем другое устройство или метод. Будьте осторожны с онлайн-сервисами. Не доверяйте персональную информацию ненадежным сайтам и сервисам. Обновляйте программное обеспечение. Установите обновления для вашего операционной системы и программ, чтобы сохранить свои данные от вредоносного ПО. Вывод Слив сит фраз в интернете может повлечь за собой серьезным последствиям, таким подобно кража личной информации и финансовых потерь. Чтобы обезопасить себя, следует принимать меры предосторожности и использовать надежные методы для хранения и управления своими личными данными в сети

  Отговор
 • Walternog на 09.05.2024 в 11:23:23

  сид фразы кошельков Сид-фразы, или памятные фразы, представляют собой соединение слов, которая используется для генерации или восстановления кошелька криптовалюты. Эти фразы обеспечивают возможность к вашим криптовалютным средствам, поэтому их надежное хранение и использование чрезвычайно важны для защиты вашего криптоимущества от утери и кражи. Что такое сид-фразы кошельков криптовалют? Сид-фразы формируют набор случайным образом сгенерированных слов, часто от 12 до 24, которые представляют собой для создания уникального ключа шифрования кошелька. Этот ключ используется для восстановления доступа к вашему кошельку в случае его повреждения или утери. Сид-фразы обладают большой защиты и шифруются, что делает их защищенными для хранения и передачи. Зачем нужны сид-фразы? Сид-фразы необходимы для обеспечения безопасности и доступности вашего криптоимущества. Они позволяют восстановить возможность доступа к кошельку в случае утери или повреждения физического устройства, на котором он хранится. Благодаря сид-фразам вы можете без труда создавать резервные копии своего кошелька и хранить их в безопасном месте. Как обеспечить безопасность сид-фраз кошельков? Никогда не передавайте сид-фразой ни с кем. Сид-фраза является вашим ключом к кошельку, и ее раскрытие может влечь за собой утере вашего криптоимущества. Храните сид-фразу в безопасном месте. Используйте физически секурные места, такие как банковские ячейки или специализированные аппаратные кошельки, для хранения вашей сид-фразы. Создавайте резервные копии сид-фразы. Регулярно создавайте резервные копии вашей сид-фразы и храните их в разных безопасных местах, чтобы обеспечить доступ к вашему кошельку в случае утери или повреждения. Используйте дополнительные меры безопасности. Включите двухфакторную аутентификацию и другие методы защиты для своего кошелька криптовалюты, чтобы обеспечить дополнительный уровень безопасности. Заключение Сид-фразы кошельков криптовалют являются ключевым элементом безопасного хранения криптоимущества. Следуйте рекомендациям по безопасности, чтобы защитить свою сид-фразу и обеспечить безопасность своих криптовалютных средств.

  Отговор
 • Walternog на 09.05.2024 в 11:27:39

  кошелек с балансом купить Криптокошельки с балансом: зачем их покупают и как использовать В мире криптовалют все большую популярность приобретают криптокошельки с предустановленным балансом. Это специальные кошельки, которые уже содержат определенное количество криптовалюты на момент покупки. Но зачем люди приобретают такие кошельки, и как правильно использовать их? Почему покупают криптокошельки с балансом? Удобство: Криптокошельки с предустановленным балансом предлагаются как готовое к использованию решение для тех, кто хочет быстро начать пользоваться криптовалютой без необходимости покупки или обмена на бирже. Подарок или награда: Иногда криптокошельки с балансом используются как подарок или вознаграждение в рамках акций или маркетинговых кампаний. Анонимность: При покупке криптокошелька с балансом нет запроса предоставлять личные данные, что может быть важно для тех, кто ценит анонимность. Как использовать криптокошелек с балансом? Проверьте безопасность: Убедитесь, что кошелек безопасен и не подвержен взлому. Проверьте репутацию продавца и происхождение приобретения кошелька. Переведите средства на другой кошелек: Если вы хотите долгосрочно хранить криптовалюту, рекомендуется перевести средства на более безопасный или комфортный для вас кошелек. Не храните все средства на одном кошельке: Для обеспечения безопасности рекомендуется распределить средства между несколькими кошельками. Будьте осторожны с фишингом и мошенничеством: Помните, что мошенники могут пытаться обмануть вас, предлагая криптокошельки с балансом с целью получения доступа к вашим средствам. Заключение Криптокошельки с балансом могут быть удобным и легким способом начать пользоваться криптовалютой, но необходимо помнить о безопасности и осторожности при их использовании.Выбор и приобретение криптокошелька с балансом - это весомый шаг, который требует внимания к деталям и осознанного подхода."

  Отговор
 • Walternog на 09.05.2024 в 11:32:06

  слив сид фраз Слив мнемонических фраз (seed phrases) является единственным из наиболее популярных способов утечки личной информации в мире криптовалют. В этой статье мы разберем, что такое сид фразы, зачем они важны и как можно защититься от их утечки. Что такое сид фразы? Сид фразы, или мнемонические фразы, формируют комбинацию слов, которая используется для составления или восстановления кошелька криптовалюты. Обычно сид фраза состоит из 12 или 24 слов, которые являются собой ключ к вашему кошельку. Потеря или утечка сид фразы может влечь за собой потере доступа к вашим криптовалютным средствам. Почему важно защищать сид фразы? Сид фразы служат ключевым элементом для защищенного хранения криптовалюты. Если злоумышленники получат доступ к вашей сид фразе, они могут получить доступ к вашему кошельку и украсть все средства. Как защититься от утечки сид фраз? Никогда не передавайте свою сид фразу любому, даже если вам происходит, что это доверенное лицо или сервис. Храните свою сид фразу в защищенном и секурном месте. Рекомендуется использовать аппаратные кошельки или специальные программы для хранения сид фразы. Используйте дополнительные методы защиты, такие как двухфакторная аутентификация (2FA), для усиления безопасности вашего кошелька. Регулярно делайте резервные копии своей сид фразы и храните их в других безопасных местах. Заключение Слив сид фраз является существенной угрозой для безопасности владельцев криптовалют. Понимание важности защиты сид фразы и принятие соответствующих мер безопасности помогут вам избежать потери ваших криптовалютных средств. Будьте бдительны и обеспечивайте надежную защиту своей сид фразы

  Отговор
 • Orvilletet на 09.05.2024 в 21:37:24

  ggg ??? ???? ?? ??????? ??????????: "???? ??????? ??????? ??? ????????? ??????? ????? ????? G? ????? ??? ????? ?????? ????? ??????. ???? ????? ???? ?????? ?????? ????? ??? ????? ??? ????? ???????? ??????? ???????. ??????? ??????? ??? ??? ???? ????? ???????? ???? ????? ????? ???? ???? ?????? ????????? ???????? ?? ??? ??????? ??? ?????? ?? ???? ????? ???? ?????????? ?????? ??? ???? ?????? ???? ???? ????? ?????. ?? ??? ???? ???? ?? ??????? ?? ??????? ?? ???????: ???? ?????? ??????? ????? ?? ???? ??????? ???????. 2- ???? ??? ??????? ????? ??? ??????? ??? ????? ????? ??????? ????? ?? ?????? ??????? ?????. ??? ???? ??????? ????? ?? ?????? ????: 1 ??? ??? ???? ???? ?????? ???????? ??? ????????? ???????? ???? ???? ?????? ????? ?? ???? ?????? ????? ??????? ???????? ????? ?? ??? ???? ??? ?????? ??? ???? ?????? ?? ?????? ????? ???????? ????? ?????? ?? ????? ??????? ?????? ???? ????????? ?? ??????? ???????? ???? ????? ?????? ????? ??? ???????? ?????????? ??????????. ??? ??????? ????? ????? ??????? ????? ????? ??????? ??? ???? ????? ????? ??????? ???? ????????? ?? ??????? ?? ???? ??????? ???????? ????????? ??? ??? ??? ???? ???? ????????? ?? ??????? ??? ??????!

  Отговор
 • LarryEstiP на 10.05.2024 в 02:17:45

  Kantorbola adalah situs slot gacor terbaik di indonesia , kunjungi situs RTP kantor bola untuk mendapatkan informasi akurat slot dengan rtp diatas 95% . Kunjungi juga link alternatif kami di kantorbola77 dan kantorbola99 .

  Отговор
 • LhaneShult на 10.05.2024 в 10:30:16

  Can I just say what a relief to discover someone that really understands what they're discussing over the internet. You certainly understand how to bring a problem to light and make it important. A lot more people really need to check this out and understand this side of your story. It's surprising you aren't more popular given that you surely have the gift. www.lands-diploman.com

  Отговор
 • GichardMop на 11.05.2024 в 19:53:39

  Hi there! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it hard to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty fast. I'm thinking about setting up my own but I'm not sure where to start. Do you have any points or suggestions? Appreciate it Купить диплом Института коммуникативных технологий

  Отговор
 • FobertCoolo на 12.05.2024 в 11:02:54

  В нашем мире, где диплом является началом успешной карьеры в любой области, многие стараются найти максимально быстрый и простой путь получения качественного образования. Наличие документа об образовании переоценить невозможно. Ведь именно диплом открывает двери перед людьми, желающими начать профессиональную деятельность или учиться в высшем учебном заведении. В данном контексте мы предлагаем быстро получить этот необходимый документ. Вы можете приобрести диплом нового или старого образца, и это становится выгодным решением для человека, который не смог закончить обучение или утратил документ. Все дипломы производятся с особой аккуратностью, вниманием к мельчайшим элементам. В итоге вы сможете получить полностью оригинальный документ. Преимущества такого решения заключаются не только в том, что можно оперативно получить диплом. Весь процесс организован удобно, с профессиональной поддержкой. От выбора подходящего образца до правильного заполнения личной информации и доставки в любое место России — все под полным контролем качественных мастеров. Для тех, кто хочет найти оперативный способ получить требуемый документ, наша компания предлагает выгодное решение. Приобрести диплом - это значит избежать продолжительного обучения и сразу перейти к важным целям: к поступлению в ВУЗ или к началу успешной карьеры. Купить диплом Института УНИК

  Отговор
 • IsmaelInals на 12.05.2024 в 11:36:55

  В наше время, когда диплом - это начало успешной карьеры в любом направлении, многие стараются найти максимально простой путь получения образования. Наличие документа об образовании сложно переоценить. Ведь именно диплом открывает дверь перед каждым человеком, который собирается начать трудовую деятельность или продолжить обучение в высшем учебном заведении. В данном контексте мы предлагаем оперативно получить этот важный документ. Вы можете купить диплом старого или нового образца, что является отличным решением для всех, кто не смог закончить обучение или утратил документ. Каждый диплом изготавливается аккуратно, с максимальным вниманием к мельчайшим деталям, чтобы в результате получился полностью оригинальный документ. Преимущество этого подхода заключается не только в том, что можно оперативно получить диплом. Процесс организован комфортно, с профессиональной поддержкой. От выбора требуемого образца до грамотного заполнения персональных данных и доставки в любое место России — все под полным контролем наших мастеров. Всем, кто ищет оперативный способ получения необходимого документа, наша компания предлагает выгодное решение. Купить диплом - это значит избежать долгого процесса обучения и не теряя времени перейти к личным целям, будь то поступление в университет или начало карьеры. http://diploms-service.com/diplomy-po-gorodam/moskva/moskovskij-institut-predprinimatelstva-i-prava

  Отговор
 • IsmaelInals на 12.05.2024 в 16:32:23

  В современном мире, где диплом - это начало успешной карьеры в любой отрасли, многие пытаются найти максимально простой путь получения качественного образования. Наличие официального документа переоценить просто невозможно. Ведь диплом открывает двери перед любым человеком, желающим вступить в сообщество профессионалов или продолжить обучение в любом ВУЗе. В данном контексте наша компания предлагает максимально быстро получить этот необходимый документ. Вы имеете возможность заказать диплом старого или нового образца, что будет удачным решением для человека, который не смог закончить обучение или утратил документ. дипломы производятся аккуратно, с особым вниманием к мельчайшим нюансам, чтобы в результате получился полностью оригинальный документ. Преимущества подобного подхода состоят не только в том, что можно оперативно получить свой диплом. Весь процесс организован комфортно, с профессиональной поддержкой. Начиная от выбора нужного образца до правильного заполнения персональной информации и доставки по стране — все находится под полным контролем качественных специалистов. Всем, кто пытается найти быстрый способ получения необходимого документа, наша компания предлагает выгодное решение. Заказать диплом - это значит избежать долгого обучения и не теряя времени переходить к достижению своих целей, будь то поступление в университет или старт карьеры. http://diploms-service.com/by-year/2006

  Отговор
 • StephenLab на 12.05.2024 в 18:56:17

  В нашем мире, где диплом становится началом успешной карьеры в любой области, многие ищут максимально быстрый и простой путь получения качественного образования. Наличие официального документа трудно переоценить. Ведь именно диплом открывает дверь перед всеми, кто хочет вступить в сообщество профессионалов или продолжить обучение в каком-либо ВУЗе. В данном контексте наша компания предлагает максимально быстро получить этот важный документ. Вы имеете возможность приобрести диплом, и это будет удачным решением для всех, кто не смог закончить обучение или утратил документ. Каждый диплом изготавливается с особой аккуратностью, вниманием ко всем деталям, чтобы в итоге получился 100% оригинальный документ. Превосходство такого подхода состоит не только в том, что вы быстро получите диплом. Весь процесс организован удобно, с профессиональной поддержкой. Начиная от выбора требуемого образца до консультации по заполнению персональной информации и доставки по стране — все находится под полным контролем качественных мастеров. Для тех, кто ищет быстрый способ получить требуемый документ, наша услуга предлагает отличное решение. Приобрести диплом - это значит избежать долгого процесса обучения и не теряя времени переходить к своим целям, будь то поступление в университет или начало профессиональной карьеры. http://diploms-service.com/diplomy-po-gorodam/moskva/moskovskij-gosudarstvennyj-lingvisticheskij-universitet

  Отговор
 • ShaneShult на 12.05.2024 в 20:44:45

  В нашем мире, где диплом - это начало удачной карьеры в любой области, многие стараются найти максимально простой путь получения качественного образования. Наличие официального документа об образовании сложно переоценить. Ведь именно он открывает дверь перед любым человеком, желающим вступить в профессиональное сообщество или учиться в ВУЗе. Наша компания предлагает быстро получить этот важный документ. Вы имеете возможность купить диплом старого или нового образца, что является удачным решением для человека, который не смог закончить образование, утратил документ или хочет исправить свои оценки. диплом изготавливается аккуратно, с особым вниманием ко всем элементам, чтобы на выходе получился 100% оригинальный документ. Преимущество этого решения состоит не только в том, что можно оперативно получить свой диплом. Весь процесс организован просто и легко, с профессиональной поддержкой. От выбора требуемого образца диплома до точного заполнения личных данных и доставки по стране — все под полным контролем квалифицированных мастеров. Таким образом, для тех, кто хочет найти оперативный способ получить требуемый документ, наша компания предлагает отличное решение. Заказать диплом - значит избежать долгого процесса обучения и сразу перейти к достижению собственных целей: к поступлению в университет или к началу успешной карьеры. Купить диплом Института рыночной экономики, социальной политики и права

  Отговор
 • OLaneShult на 12.05.2024 в 23:03:06

  В нашем обществе, где диплом - это начало удачной карьеры в любом направлении, многие пытаются найти максимально быстрый путь получения образования. Наличие документа об образовании переоценить невозможно. Ведь диплом открывает дверь перед любым человеком, желающим начать трудовую деятельность или учиться в ВУЗе. Мы предлагаем быстро получить этот необходимый документ. Вы имеете возможность заказать диплом, и это становится удачным решением для всех, кто не смог закончить обучение, потерял документ или желает исправить свои оценки. Любой диплом изготавливается аккуратно, с особым вниманием ко всем деталям, чтобы в итоге получился продукт, полностью соответствующий оригиналу. Преимущество данного решения заключается не только в том, что можно оперативно получить свой диплом. Процесс организован комфортно, с профессиональной поддержкой. От выбора требуемого образца диплома до консультации по заполнению персональной информации и доставки по России — все будет находиться под абсолютным контролем квалифицированных мастеров. В итоге, для тех, кто ищет максимально быстрый способ получить необходимый документ, наша компания предлагает отличное решение. Приобрести диплом - это значит избежать длительного обучения и сразу перейти к достижению своих целей, будь то поступление в университет или начало удачной карьеры. Купить диплом Московского государственного университета пищевых производств

  Отговор
 • Dichaelmup на 13.05.2024 в 01:00:31

  В нашем обществе, где диплом является началом успешной карьеры в любом направлении, многие пытаются найти максимально быстрый и простой путь получения качественного образования. Наличие официального документа переоценить невозможно. Ведь диплом открывает дверь перед всеми, кто стремится начать трудовую деятельность или продолжить обучение в университете. Наша компания предлагает максимально быстро получить этот важный документ. Вы можете купить диплом старого или нового образца, и это будет удачным решением для человека, который не смог завершить образование или утратил документ. диплом изготавливается аккуратно, с особым вниманием к мельчайшим нюансам. В результате вы сможете получить 100% оригинальный документ. Плюсы подобного подхода заключаются не только в том, что можно оперативно получить диплом. Весь процесс организовывается просто и легко, с профессиональной поддержкой. От выбора необходимого образца документа до правильного заполнения персональных данных и доставки в любое место страны — все находится под полным контролем опытных специалистов. Всем, кто ищет быстрый способ получения необходимого документа, наша компания предлагает выгодное решение. Купить диплом - значит избежать долгого процесса обучения и сразу перейти к достижению своих целей, будь то поступление в университет или старт карьеры. Купить диплом Театрального института имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евг. Вахтангова

  Отговор
 • TimsothyQuose на 13.05.2024 в 03:15:07

  В современном мире, где диплом становится началом удачной карьеры в любой области, многие пытаются найти максимально быстрый и простой путь получения образования. Наличие документа об образовании переоценить просто невозможно. Ведь диплом открывает двери перед всеми, кто хочет вступить в сообщество профессиональных специалистов или учиться в ВУЗе. Наша компания предлагает максимально быстро получить любой необходимый документ. Вы имеете возможность купить диплом, что становится выгодным решением для человека, который не смог завершить образование или потерял документ. диплом изготавливается с особой аккуратностью, вниманием к мельчайшим нюансам, чтобы на выходе получился 100% оригинальный документ. Плюсы данного подхода заключаются не только в том, что вы сможете быстро получить свой диплом. Весь процесс организовывается просто и легко, с профессиональной поддержкой. От выбора подходящего образца до грамотного заполнения персональной информации и доставки в любое место России — все находится под абсолютным контролем квалифицированных мастеров. Таким образом, для тех, кто пытается найти быстрый способ получить требуемый документ, наша компания предлагает отличное решение. Приобрести диплом - значит избежать длительного процесса обучения и не теряя времени перейти к своим целям: к поступлению в университет или к началу успешной карьеры. Купить диплом Восточного института Санкт-Петербург

  Отговор
 • Orvilletet на 13.05.2024 в 16:58:49

  rikvip Rikvip Club: Trung T?m Gi?i Tr? Tr?c Tuy?n H?ng ??u t?i Vi?t Nam Rikvip Club l? m?t trong nh?ng n?n t?ng gi?i tr? tr?c tuy?n h?ng ??u t?i Vi?t Nam, cung c?p m?t lo?t c?c tr? ch?i h?p d?n v? d?ch v? cho ng??i d?ng. Cho d? b?n l? ng??i d?ng iPhone hay Android, Rikvip Club ??u c? m?t c?i g? ?? d?nh cho m?i ng??i. V?i s? m?ng v? m?c ti?u r? r?ng, Rikvip Club lu?n c? g?ng cung c?p nh?ng s?n ph?m v? d?ch v? t?t nh?t cho kh?ch h?ng, t?o ra m?t tr?i nghi?m ti?n l?i v? th? v? cho ng??i ch?i. S? M?ng v? M?c Ti?u c?a Rikvip T? khi b?t ??u ho?t ??ng, Rikvip Club ?? c? m?t k? ho?ch kinh doanh r? r?ng, lu?n n? l?c ?? cung c?p cho kh?ch h?ng nh?ng s?n ph?m v? d?ch v? t?t nh?t v? t?o ?i?u ki?n thu?n l?i nh?t cho ng??i ch?i truy c?p. Nh?m qu?n l? c?a Rikvip Club c? nh?ng m?c ti?u v? ??c mu?n quy?t li?t ?? bi?n Rikvip Club th?nh trung t?m gi?i tr? h?ng ??u trong l?nh v?c game ??i th??ng tr?c tuy?n t?i Vi?t Nam v? tr?n to?n c?u. Tr?i Nghi?m Live Casino Rikvip Club kh?ng ch? n?i b?t v?i s? ?a d?ng c?a c?c tr? ch?i ??i th??ng m? c?n v?i c?c ph?ng tr? ch?i casino tr?c tuy?n thu h?t t?t c? ng??i ch?i. M?i tr??ng n?y cam k?t mang l?i tr?i nghi?m chuy?n nghi?p v?i t?nh xanh ch?n v? s? uy t?n kh?ng th? nghi ng?. ??y l? m?t s?n ch?i l? t??ng cho nh?ng ng??i y?u th?ch th?ch th?c b?n th?n v? mu?n t?n h??ng ni?m vui c?a chi?n th?ng. V?i c?c s?nh c??c ph? bi?n nh? Roulette, Sic Bo, Dragon Tiger, ng??i ch?i s? tr?i nghi?m nh?ng c?m x?c ??c ??o v? ??c bi?t khi tham gia v?o casino tr?c tuy?n. Ph??ng Th?c Thanh To?n Ti?n L?i Rikvip Club ?? ???c trang b? nh?ng c?ng ngh? thanh to?n ti?n ti?n ngay t? ??u, mang l?i s? thu?n ti?n v? linh ho?t cho ng??i ch?i trong vi?c s? d?ng h? th?ng thanh to?n h?ng ng?y. H?n n?a, Rikvip Club c?n t?ch h?p nhi?u ph??ng th?c giao d?ch kh?c nhau ?? ??p ?ng nhu c?u ?a d?ng c?a ng??i ch?i: Chuy?n kho?n Ng?n h?ng, Th? c?o, V? ?i?n t?... K?t Lu?n T?m l?i, Rikvip Club kh?ng ch? l? m?t n?n t?ng tr? ch?i, m? c?n l? m?t c?ng ??ng n?i ng??i ch?i c? th? t? t?p ?? t?n h??ng ni?m vui c?a tr? ch?i v? c?m gi?c h?i h?p khi chi?n th?ng. V?i cam k?t cung c?p nh?ng s?n ph?m v? d?ch v? t?t nh?t, Rikvip Club ch?c ch?n l? ?i?m ??n l? t??ng cho nh?ng ng??i y?u th?ch tr? ch?i tr?c tuy?n t?i Vi?t Nam v? c? th? gi?i.

  Отговор
 • Milford Chadwick на 14.05.2024 в 04:31:46

  Hi there, I hope you're doing well. I wanted to let you know about our new BANGE backpacks and sling bags that just released. Bange is perfect for students, professionals and travelers. The backpacks and sling bags feature a built-in USB charging port, making it easy to charge your devices on the go. Also they are waterproof and anti-theft design, making it ideal for carrying your valuables. Both bags are made of durable and high-quality materials, and are perfect for everyday use or travel. Order yours now at 50% OFF with FREE Shipping: http://bangeshop.com Enjoy, Milford

  Отговор
 • LarryEstiP на 14.05.2024 в 07:00:08

  UEFA Euro 2024 S?n Ch?i B?ng ?? H?p D?n Nh?t C?a Ch?u ?u Euro 2024 l? s? ki?n b?ng ?? l?n nh?t c?a ch?u ?u, kh?ng ch? l? m?t gi?i ??u m? c?n l? m?t c? h?i ?? c?c qu?c gia th? hi?n t?i n?ng, s? ?o?n k?t v? tinh th?n c?nh tranh. Euro 2024 h?a h?n s? mang l?i nh?ng tr?n c?u ??nh cao v? k?ch t?nh cho ng??i h?m m? tr?n kh?p th? gi?i. C?ng t?m hi?u c?c th?m th?ng tin h?p d?n v? gi?i ??u n?y t?i b?i vi?t d??i ??y, g?m: N??c ch? nh? ??i tuy?n tham d? Th? th?c thi ??u Th?i gian di?n ra S?n v?n ??ng Euro 2024 s? ???c t? ch?c t?i ??c, m?t qu?c gia c? truy?n th?ng v?ng c?a b?ng ?? ch?u ?u. ??c l? m?t ??t n??c gi?u c? l?ch s? b?ng ?? v?i nhi?u th?nh c?ng qu?c t? v? trong nh?ng n?m g?n ??y, h? ?? th? hi?n s?c m?nh c?a m?nh ? c? m?t tr?n qu?c t? v? c?u l?c b?. Vi?c t? ch?c Euro 2024 t?i ??c kh?ng ch? l? m?t c? h?i ?? th? hi?n n?ng l?c t? ch?c tuy?t v?i m? c?n l? m?t d?p ?? gi?i thi?u v?n h?a v? s?c m?nh th? thao c?a qu?c gia n?y. ??i tuy?n tham d? gi?i ??u Euro 2024 Euro 2024 s? quy t? 24 ??i tuy?n h?ng ??u t? ch?u ?u. C?c ??i tuy?n n?y s? l? nh?ng ??i di?n cho s? ?a d?ng v?n h?a v? phong c?ch ch?i b?ng ?? tr?n kh?p ch?u l?c. C?c ??i tuy?n h?ng ??u nh? ??c, Ph?p, T?y Ban Nha, B?, Italy, Anh v? H? Lan s? l? nh?ng ?ng vi?n n?ng k? cho ch?c v? ??ch. Trong khi ??, c?c ??i tuy?n nh? h?n nh? Iceland, Wales hay ?o c?ng s? mang ??n nh?ng b?t ng? v? th?ch th?c cho c?c ??i th?. C?c ??i tuy?n tham d? ???c chia th?nh 6 b?ng ??u, g?m: B?ng A: ??c, Scotland, Hungary v? Thu? S? B?ng B: T?y Ban Nha, Croatia, ? v? Albania B?ng C: Slovenia, ?an M?ch, Serbia v? Anh B?ng D: Ba Lan, H? Lan, ?o v? Ph?p B?ng E: B?, Slovakia, Romania v? Ukraina B?ng F: Th? Nh? K?, Gruzia, B? ??o Nha v? C?ng ho? S?c

  Отговор
 • LarryEstiP на 14.05.2024 в 08:09:32

  ???? ????? ?? ????? ?????. ??????? ????? ?????? ??? ????? ?? ?? ??????, ????? ??? ???? ? ??? ???? ???? ??? ??? ???? ????. ? 20,000+? ??? ??????? ?????? ???? ???: ?? ????? ????? ???? ??? ???? ??? ? ????. ?? ????: ?????? ??? ?? ??? ?????? ???? ????. ??? ??: ?? ????? ??? ???? ?? ???? ? ??? ??? ??? ? ????. ??? ??? ??: ?? ??? ??, ?? ? ??? ???? ???? ?? ?? ???? ?????. 24 / 7 ?? ????: 365? 24?? ??? ??? ?? ?????? ?? ?????. ???? ????: ??????? ???? ?? ????? ? ?? ???? ?? ??? ????. ??????? ??? ??? ?????. ????? ???? ???? ?????? ? ???, ??? ????(??: ??, ??, ?? ?)? ??? ? ?? ??? ?????. ????? ??? ??? ????? ??? ??? ??? ?? ??? ????? ??? ? ?? ??? ?????. ??????? ??? ?? ??? ?? ???? ???? ?? ????. ????? ?? ?? ??? ? ???? ?????. ? ??? ?? ????? ??? ??? ??? ?? ??? ???? ??, ? ??? ??? ????? ??? ?? ??? ? ? ?? ??? ?????. ?? ????? ??? ?? ??? (????? ???) ??? ??? ????? ??? ? ? ?? ??? ???? ????. ??? ??? ?? ????? ??, ????? ?? ??? ???? ??? ??? ? ????. ??? ?? ??? ????? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ??? ?????. ????? ?? ?????? ??? ?? ? ???? ??? ??, ??, ??, ?? ? ??? ???? ?? ?? ??? ??? ? ????. ???? ? ??? ?? ????? ??? ?? ????? ?? ? ??, ?? ??? ?? ?????? ??? ???? ? ????. ???? ??? ?? ?? ??(Exercise Price): ?????? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ???? ?????. ???? ? ??? ???? ??? ??? ? ????. ???(Expiration Date): ?? ??? ???? ??? ??? ???? ?? ??? ????. ? ?? ???? ?? ??? ????, ? ?? ??? ? ????. ? ??(Put Option)? ?? ??(Call Option): ? ??? ????? ??? ??? ? ? ?? ??? ????, ?? ??? ????? ??? ??? ?? ??? ?????. ????(Premium): ???? ????? ?? ??? ?? ???? ???? ???. ?? ?? ??? ?? ????, ????? ???? ??? ?? ?????. ?? ??(Exercise Strategy): ???? ???? ??? ???? ??? ??? ? ????. ?? ?? ?? ? ?? ??? ?? ????, ?? ??? ??? ?????? ??? ???? ?? ?????. ?? ???(Market Risk): ???? ??? ??? ????? ??? ????. ?? ??? ??? ?? ???? ??? ?? ??? ??? ? ???, ??? ?? ????? ????? ?? ???? ??? ???? ??? ???? ???. ????? ???? ????? ???? ??? ? ?? ??? ?? ??? ?????. ????? ??? ???? ???? ?? ??? ??? ??? ????. ???? ? ?? ??? ?? ????.

  Отговор
 • IsmaelInals на 16.05.2024 в 16:37:02

  В современном мире, где диплом - это начало отличной карьеры в любой области, многие пытаются найти максимально простой путь получения качественного образования. Факт наличия документа об образовании переоценить попросту невозможно. Ведь именно он открывает двери перед каждым человеком, желающим вступить в профессиональное сообщество или продолжить обучение в высшем учебном заведении. Мы предлагаем оперативно получить этот необходимый документ. Вы сможете приобрести диплом, и это становится отличным решением для всех, кто не смог закончить обучение или потерял документ. дипломы выпускаются с особой тщательностью, вниманием ко всем нюансам, чтобы на выходе получился полностью оригинальный документ. Превосходство подобного решения заключается не только в том, что можно оперативно получить диплом. Процесс организовывается просто и легко, с профессиональной поддержкой. От выбора необходимого образца до точного заполнения персональной информации и доставки по стране — все под полным контролем квалифицированных мастеров. В результате, всем, кто ищет быстрый и простой способ получения необходимого документа, наша компания предлагает выгодное решение. Купить диплом - значит избежать продолжительного обучения и сразу переходить к достижению своих целей: к поступлению в университет или к началу успешной карьеры. idiplomany.ru

  Отговор
 • Davdidkek на 17.05.2024 в 02:06:30

  В нашем обществе, где диплом - это начало отличной карьеры в любом направлении, многие ищут максимально быстрый и простой путь получения образования. Факт наличия официального документа об образовании трудно переоценить. Ведь именно диплом открывает дверь перед любым человеком, который собирается начать трудовую деятельность или продолжить обучение в ВУЗе. В данном контексте мы предлагаем оперативно получить этот необходимый документ. Вы имеете возможность заказать диплом, что будет удачным решением для всех, кто не смог закончить обучение или потерял документ. диплом изготавливается аккуратно, с максимальным вниманием ко всем нюансам. В итоге вы сможете получить полностью оригинальный документ. Превосходство этого решения заключается не только в том, что можно быстро получить свой диплом. Процесс организовывается удобно, с профессиональной поддержкой. От выбора нужного образца до консультаций по заполнению персональных данных и доставки в любое место страны — все будет находиться под абсолютным контролем наших мастеров. Таким образом, всем, кто пытается найти быстрый способ получить требуемый документ, наша компания предлагает выгодное решение. Купить диплом - это значит избежать долгого процесса обучения и сразу перейти к достижению собственных целей: к поступлению в университет или к началу удачной карьеры. diplomans-rossians.ru

  Отговор

Вашият коментар