Правосъдният министър предлага уволнение за Владимира Янева заради нарушения при разрешенията за СРС-та по разработката “Червей”

Бившата председателка на градския съд е превърнала съдебния контрол над службите, ползващи СРС-та, в симулация
06-03-2015; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;
Снимка: Дневник

Снимка: Дневник

Правосъдният министър Христо Иванов внесе във Висшия съдебен съвет (ВСС) предложение за образуване на второ дисциплинарно производство срещу бившия председател на Софийския градски съд (СГС) Владимира Янева. To е изготвено на базата на доклада на Бюрото за контрол на СРС-та, който разкри нарушения при разрешаването на използването на СРС-та по разработката „Червей”. Според правосъдният министър като председател на СГС Владимира Янева е допуснала съществени нарушения на служебните си задължения, като грубо е погазила Закона за специалните разузнавателни средства – произнесла се е по нередовни и непълни искания; разрешила е използване на СРС за разкриване на престъпления, голямата част от които не попадат в обхвата на закона; нарушила е императивната разпоредба на закона СРС да се прилагат за не по-дълъг срок от 180 дни. Заради това Иванов заключва, че Янева е извършила тежко дисциплинарно нарушение и предлага на кадровия орган на съдебната власт и най-тежкото наказание – уволнение.

От правосъдното ведомство подчертават, че данните от доклада са били оповестени от медиите и не представляват класифицирана информация, поради което в конкретния случай е „обективно невъзможно запазването на тайната за фактите на дисциплинарното нарушение, каквато поначало се предвижда в интерес на привлечения към дисциплинарна отговорност магистрат и авторитета на органите на съдебната власт”. „Всички тези особености на вече известната дейност по установяване на нарушението и изключителната значимост на сферата, в която то е извършено, за защита на националната сигурност, обезсмислят внасянето на предложението за образуване на дисциплинарно производство срещу г-жа Владимира Янева в режим на дискретност, защото фактите в него вече не са тайна за обществото”, съобщават от ведомството.

В същото време, сочат от МП, „привличането на вниманието към тези обстоятелства е наложително в спешен порядък и под засилен публичен контрол, защото те поставят проблем от най-висш обществен интерес за защита на основните човешки права и за съдържанието на ефективния съдебен контрол върху дейността по прилагане и използване на специални разузнавателни средства”. Този извод може да се направи от декласифицираната част на доклада на председателя на Бюрото за контрол на СРС-та, която установява, че „предвидената в ЗСРС форма на съдебен контрол може да бъде сведена до формална привидност, която не само е позволила пълна безконтролност на органите на МВР и ДАНС, но й е придала и несъществуващо правно основание”.

„Превръщането на процедурата по издаване на съдебно разрешение в симулация, която не почива на верни факти, на действителни правни основания, няма мотиви и противоречи на базисните изисквания за продължителност на приложението на специални разузнавателни средства и за съответствие на конкретните оперативни способи и технически средства към точно индивидуализирани и действителни нужди на разследването, изисква от Висшия съдебен съвет действия, които далеч надхвърлят рамките на конкретното дисциплинарно нарушение”, счита министърът, който ще предложи на кадровия орган да бъде проведена дискусия за възможностите дейността на председателите по ЗСРС да подлежи на периодична атестация по ясни критерии и да се обмисли необходимостта да бъде извършена разяснителна и образователна кампания за целите и съдържанието на посочената форма на съдебен контрол върху СРС-та, за да може да се постигне дисциплиниране на службите, които използват тайни оперативни способи и технически средства за събиране на доказателства.

Не на последно място, сочат от МП, широкият обществен интерес към темата и предварителното медийно отразяване на фактите налагат предложението за образуване на дисциплинарно производство срещу Янева да не бъде държано в тайна и в неин интерес, “доколкото единствено така могат да се избегнат спекулативни интерпретации”.

Предложението за образуване на дисциплинарно производство срещу бившата председателка на СГС, което министерството публикува, изцяло стъпва на фактите, установи от проверката на Бюрото за СРС-та, според която Янева е подписала четири искания за използване на СРС-та, поискани от Тодор Костадинов (бившия шеф на “Вътрешна сигурност” в МВР, сега зам.-ръководител на звеното, използващо СРС-та в ДАНС), които надвишават максималния срок за експоатация на СРС-та, посочен в закона. Освен това исканията не са покривали законовите изисквания и не е следвало да бъдат уважени – те не съдържат пълно и изчерпателно посочване на фактите и обстоятелствата, даващи основание да се предполага, че се подготвя, извършва или е извършено тежко умишлено престъпление; в тях липсва пълно описание на извършените до момента действия и резултатите от проверката, направена от ДСМВР; липсват мотиви за невъзможността необходимите данни да бъдат събрани по друг начин или описание на изключителните трудности за събирането им.

Исканията и разрешенията са за престъпления по служба, които не са тежки по смисъла на Наказателния кодекс и законът изключва за разкриването им да се прилагат СРС-та. Преди да се произнесе Янева нито веднъж не е изисквала от службите материалите, на които се основават исканията за използване на СРС-та.

В предложението на министър Иванов се подчертава, че прокуратурата ще прецени дали да привлече към наказателна отговорност Янева предвид факта, че разрешенията или отказите за използване на СРС представляват актове от кръга на служебните действия при осъществяване на съдебната власт, а според Конституцията наказателната неотговорност на съдиите отпада, когато извършеното по служба представлява умишлено престъпление от общ характер. Отделно от разследването, сочи Иванов, въпросът извършила ли е Янева дисциплинарно нарушение трябва да се разгледа.

Според правосъдния министър действията и бездействията на бившия шеф на СГС представляват „преднамерено противозаконно обслужване на конкретните органи на МВР и ДАНС, което противоречи на целите на закона и като реализирана висока степен на опасност за националната сигурност”. Отбелязва се, че „в случая действията на председателя на СГС съдия Владимира Янева не показват незнание на закона, а представляват недобросъвестно и умишлено нарушаване на служебните й задължения”. Умисълът в нарушенията на Янева може да се проследи и от факта, че многократно се е произнасяла по еднотипни искания, макар да е съдия с висока позиция в съдебната йерархия и да притежава достатъчно продължителен професионален стаж като прокурор и наказателен съдия в районен и окръжен съд, със значителен опит при осъществяване на съдебния контрол за приложение на СРС.

„Допуснатите от г-жа Янева нарушения при разрешаване на СРС са проява на професионални грешки, които са изключително груби по своя интензитет, поради което не могат да се дължат на незнания на закона или небрежност. В обобщение следва да се приеме, че описаната поредица от действия и бездействия на председателя на СГС г-жа Янева показват очевидната невъзможност те да се дължат на непредпазливост и изключват всякаква разумна възможност да се определят като обичаен правен (процесуален или материалноправен) пропуск”, счита министъра.

Скандалът с разработката „Червей” избухна, след като Атанас Атанасов и Бойко Борисов контролирано оповестиха информация за неправомерни действия на служители на ДАНС. Стана ясно, че служители на агенцията са имали неограничен достъп до информационните системи на МВР, като в разработката няма следи какво точно се е случвало.

На 12 февруари Борисов директно посочи Владимира Янева като един от виновниците в аферата и препоръча на прокуратурата да повдигне обвинения на всички замесени – „от съдията до последния”, а няколко дни по-късно главният прокурор Сотир Цацаров поиска от ВСС временно да отстрани Янева заради досъдебното производство срещу нея. Такова тече и срещу Тодор Костадинов за съставяне на документи с невярно съдържания – исканията до съда за използване на СРС-та.

Междувременно в доклада на Бюрото за контрол на СРС-та директно се казва, че председателят на ДАНС Владимир Писанчев (от днес в оставка) е пряко отговорен за експлоатирането на незаконните разузнавателни средства, тъй като по закон е трябвало да контролира използването им, но до този момент прокуратурата показва двоен стандарт и не е дала вид, че ще търси наказателна отговорност от Писанчев. На 13 февруари, ден след като посочи Янева, Борисов каза, че и главният секретар на МВР Светлозар Лазаров и шефа на ДАНС Владимир Писанчев се стараят много.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Syd

Поетапно въвеждат ЕИСС по региони и според натовареността на съдилищата

Снимка: Дневник

ВСС окончателно смачка скандала „ЦУМ-гейт“ и отказа да изслуша главния съдебен инспектор за злоупотреба с право

Лозан Панов: Точкова да постъпи отговорно и да си подаде оставката
sud-delo

Пълен хаос с ЕИСС, няма да заработи до края на годината, а след това – неяснотата остава

Снимка: Дневник

ССБ: Отказът на главния съдебен инспектор да изпълни решение на съда и да оповести резултата от проверката „ЦУМ-гейт“ дискредитира ИВСС

Снимка: Дарик

Венецианската комисия за пореден път напомня, че България трябва да осигури независимо разследване на главния прокурор

Снимка: Дневник

Външен одит на ЕИСС ще има, „ама друг път“

sud-delo

Съдийската колегия осъди атака на Валери Симеонов срещу съдии от ВКС

Снимка: Дневник

Членове на ВСС видяха внушения с политически привкус в искането на Съюза на съдиите за дебат и отстраняване на главния прокурор заради действия, които рушат правовата държава

Иван Гешев отказа да участва в дискусията
Снимка: ПРБ

Иван Гешев пред депутати: Главният прокурор няма как да извърши престъпление – почти невъзможно е

Обвинител №1 не отговори конкретно на нито един въпрос за обществено значими разследвания
vss

ВСС отказа да обсъди евентуално стартиране на процедура за отстраняване на главния прокурор

Дебатът по искането на Съюза на съдиите ще се проведе на 22 октомври

Вашият коментар