След смяна на един от съдиите по делото, ВАС решава до месец за избора на председател на Апелативния съд във Варна

13-05-2014; категория: Дела, Новини; автор: Галина Гиргинова;

vanuhi-arakelqn

Върховният административен съд (ВАС) ще реши до месец дали изборът на председател на Апелативния съд във Варна е законосъобразен. Делото е образувано по жалба на загубилия кандидат – апелативния съдия във Варна Вилиян Петров срещу решението на Висшия съдебен съвет (ВСС) за избор на Ванухи Аракелян за административен ръководител на съда. Дотогава Аракелян бе председател на Варненския окръжен съд (ВОС) два последователни мандата.

Броят на мандатите е едно от основанията в жалбата на Петров, според който ВСС тълкува разпоредбата на чл. 129, ал. 6 от Конституцията превратно. Разпоредбата гласи, че “административните ръководители в органите на съдебната власт, с изключение на тези по ал. 2 (председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор), се назначават на ръководната длъжност за срок от пет години с право на повторно назначаване”. “Тясното и стриктното й тълкуване води до извода, че административните ръководители имат право на два последователни мандата в органите на съдебната власт. Тълкуване, че имат право на повече от два последователни мандата, ако ръководната длъжност е в различни органи на съдебната власт, не намира опора в конституционната разпоредба, а и би напълно дерогирало смисъла и целта й да ограничи мандатността на административните ръководители до максимум два последователни (без прекъсване) мандата”, пише съдия Петров. На практика той оспорва възможността Аракелян да бъде избрана за административен ръководител за трети мандат, независимо че тя е спечелила конкурс за председател на друг съд.

Както „Съдебни репортажи” писа, докладчикът по делото съдия Александър Еленков предложи на останалите двама съдии от състава въпросът да се постави пред Конституционния съд, който да тълкува разпоредбата за мандатите на административните ръководители с мотив, че тя е неясна и по нея продължава да има спорове. Факт е, че от години въпросът е поставян за обсъждане в съдебната система заради задълбочаващата се тенденция за производство на т. нар. съдебна номенклатура – съдии и прокурори, които прекарват по-голямата част от кариерата си като административни ръководители. В случая, ако съдия Аракелян изкара пълен мандат на поста шеф на Апелативния съд във Варна, тя ще е ръководител от 15 години.

Предложението му обаче не бе прието от председателя на състава съдия Милка Панчева и съдия Георги Георгиев с мотив, че конституционната разпоредба е достатъчно ясна и не се нужда от тълкуване. Определението на съда от 29 април обаче е предшествано от едно извънредно събитие. Първоначално член на съдебния състав, който разглежда делото, е съдия Анелия Ананиева, която е сменена за конкретното произнасяне от председателя на Шесто отделение Милка Панчева (отделението, което разглежда дела по Закона за съдебната власт б.а.), писа “Капитал“. От ВАС обясниха за „Съдебни репортажи”, че смяната на член на състава се е наложила, тъй като съдия Ананиева е поискала с молба до председателя на съда да бъде преместена във Второ отделение на ВАС, което разглежда дела по Закона за устройство на територията. Оттам не можаха да уточнят от коя дата е молбата на съдия Ананиева, но казаха, че това се е случило в близките две седмици. Любопитно в случая е, че в деня, в който съдебният състав се произнася с определение и отказва да отнесе въпроса за мандатите до Конституционния съд, председателят на отделението съдия Милка Панчева си саморазпорежда съдия Ананиева да бъде заместена от…Милка Панчева. Заповедта на председателя на съда Георги Колев за преместване на съдия Ананиева от Шесто във Второ отделение пък носи последващата дата – 4 май, тоест до този момент съдийката официално е правораздавала във Шесто отделение и не е имало пречка да бъде част от състава по делото.

Съдия Анелия Ананиева е била синдик по едно от делата, с които се свързва името на Ванухи Аракелян – за фалита на Варненската корабостроителница. Назначена е за синдик на корабостроителницата от съдия Аракелян на 1 януари 2005 година и е била в това качество до края на 2006 г.

В жалбата си против избора на Ванухи Аракелян за председател на Апелативния съд във Варна съдия Петров изтъква освен забраната за трети последователен мандат в Конституцията и фактът, че съдийката е била протежирана от съвета. Това е така, защото в законоустановения срок за подаване на документи за участие в конкурса съдия Аракелян не е притежавала и не е представила пред ВСС удостоверение за правоспособност – такова удостоверение се издава след полагане на изпит пред Министерство на правосъдието за завършен едногодишен стаж в органите на съдебната власт. Както „Капитал” писа, съдия Аракелян е завършила образованието си през 1988 г., когато действа Законът за устройство на съдилищата и изпитът не е бил условие за придобиване на правоспособност.

Съдия Петров уточнява, че не оспорва дали конкурентката му има правоспособност, а факта, че към онзи момент, когато процедурите в конкурса за административен ръководител са били висящи, тя не е притежавала документ, който да доказва, че е правоспособна. Изтъква и друго – конкурсът е забавен, съдия Аракелян полага изпит пред МП на 17 януари и на 21 януари представя пред Комисията по предложенията и атестирането служебна бележка, че се е явила на такъв изпит. „Няма такъв случай магистрат да тръгне със стажантската си книжка и изрезка от закона да доказва своята правоспособност”, изтъкна днес пред съда жалбоподателят Вилиян Петров. Той смята, че ВСС е подпомогнал съдия Аракелян, защото не е официализирал по никакъв начин отлагането на конкурса, нито го е мотивирал.

Представителят на Върховната административна прокуратура пък смята, че доводите в жалбата на апелативния съдия са неоснователни – според прокурора в конституционната разпоредба няма забрана за трети мандат на ръководна длъжност, а законът позволява органът да даде възможност на магистрата да представи липсващ документ, за да участва в процедурата.

Съдия Петров направи реплика, като каза, че проблемът не е, че документът не е представен, а че такъв към онзи момент не е имало. Добави, че по времето, в което Ванухи Аракелян е постъпвала на работа в съда, законът вече е изисквал полагане на изпит за правоспособност и постави въпроса как съдийката е „минавала между капките”.

Както „Съдебни репортажи” писа, въпреки солидните критики в последния мониторингов доклад на ЕК, в който остро се постави въпросът за предизвестените избори за ръководители в съдебната система, ВСС направи поредното показно как фаворитът за поста може да е известен още преди да бъде обявен конкурсът. Съдия Аракелян спечели доверието на ВСС въпреки неизяснените въпроси около смяната на банката на Варненския окръжен съд. Съдия Аракелян е взела изключително изгоден кредит от Корпоративна търговска банка (КТБ), която поначало не работи с физически лица, три месеца, след като е преместила сметките на съда от „Уникредит Булбанк” в „КТБ”. Съвпадението на събитията и необичайно изгодните условия за кредитополучателката (нисък процент лихва и гратисен период от 8 години), обаче не заинтересуваха особено Етичната комисия, която реши, че председателят на ВОС не е в конфликт на интереси и не е нарушила етичните правила на магистратите, тъй като била отразила кредитите в декларациите си по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Снимка: ПРБ

ВСС доказа, че главният прокурор е недосегаем

Искането на правосъдния министър за отстраняване на Иван Гешев беше отхвърлено като недопустимо
Syd

Поетапно въвеждат ЕИСС по региони и според натовареността на съдилищата

Снимка: Дневник

ВСС окончателно смачка скандала „ЦУМ-гейт“ и отказа да изслуша главния съдебен инспектор за злоупотреба с право

Лозан Панов: Точкова да постъпи отговорно и да си подаде оставката
sud-delo

Пълен хаос с ЕИСС, няма да заработи до края на годината, а след това – неяснотата остава

Снимка: Дневник

ССБ: Отказът на главния съдебен инспектор да изпълни решение на съда и да оповести резултата от проверката „ЦУМ-гейт“ дискредитира ИВСС

Снимка: Дарик

Венецианската комисия за пореден път напомня, че България трябва да осигури независимо разследване на главния прокурор

Снимка: Дневник

Външен одит на ЕИСС ще има, „ама друг път“

sud-delo

Съдийската колегия осъди атака на Валери Симеонов срещу съдии от ВКС

Снимка: Дневник

Членове на ВСС видяха внушения с политически привкус в искането на Съюза на съдиите за дебат и отстраняване на главния прокурор заради действия, които рушат правовата държава

Иван Гешев отказа да участва в дискусията
Снимка: ПРБ

Иван Гешев пред депутати: Главният прокурор няма как да извърши престъпление – почти невъзможно е

Обвинител №1 не отговори конкретно на нито един въпрос за обществено значими разследвания

Вашият коментар