Особено мнение на съдия Александър Еленков: Конституционният съд трябва да каже може ли административните ръководители в съдебната власт да имат трети мандат

07-05-2014; категория: Дела, Новини; автор: Галина Гиргинова;

Спорът дали административни ръководители в съдебната власт могат да оглавяват повече от два пъти съд или прокуратура трябва да се разреши от Конституционния съд. Това е записал съдия Александър Еленков в особеното си мнение по делото срещу избора на Ванухи Аракелян за председател на Варненския апелативен съд. Делото е образувано по жалба на загубилия кандидат Вилиян Петров, в която съдията от Апелативния съд – Варна твърди, че след двата последователни мандата начело на Варненския окръжен съд съдия Аракелян няма право да оглави Апелативния съд във Варна.

В жалбата си съдия Петров цитира разпоредбата на чл. 129, ал.6 от Конституцията, според която „административните ръководители в органите на съдебната власт, с изключение на тези по ал. 2 (председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор), се назначават на ръководната длъжност за срок от пет години с право на повторно назначаване” и добавя, че тя има императивен характер и не може да се тълкува разширително. „Тясното и стриктното й тълкуване води до извода, че административните ръководители имат право на два последователни мандата в органите на съдебната власт. Тълкуване, че имат право на повече от два последователни мандата, ако ръководната длъжност е в различни органи на съдебната власт, не намира опора в конституционната разпоредба, а и би напълно дерогирало смисъла и целта й да ограничи мандатността на административните ръководители до максимум два последователни (без прекъсване) мандата”, пише съдия Петров.

Заради този довод в жалбата съдията-докладчик по делото Александър Еленков е предложил да бъде направено искане Конституционният съд да даде задължително тълкуване на спорната разпоредба и да отговори на въпроса дали тя съдържа забрана административен ръководител, изпълнил два последователни мандата на съответната длъжност, веднага след втория мандат да бъде назначен за административен ръководител на друг орган на съдебната власт. А дотогава делото срещу избора на председател на Апелативния съд – Варна да бъде спряно.

Председателят на състава Милка Панчева и третият член от него – Георги Георгиев обаче не смятат, че предложението на колегата им трябва да бъде уважено. От една страна, те считат, че Конституцията е ясна по отношение на мандатите на ръководителите. От друга страна, съдиите се позовават на определение № 1 от 1.07.1997 г. по конституционно дело № 5/1997 г., с което Конституционният съд е приел, че „правомощието да се сезира Конституционният съд по реда на чл. 150, ал. 2 принадлежи на отделните състави на ВКС или ВАС, разглеждащи конкретния съдебен спор, (но) що се отнася до общото правомощие на върховните съдилища по чл. 150, ал. 1 от основния закон, Конституционният съд счита, че то може да бъде осъществено от Общото събрание на съответната колегия на ВКС и от Общото събрание на ВАС“.

В особеното си мнение съдия Еленков оспорва доводите на колегите си, защото счита, че нито във въпросната разпоредба на Конституцията, нито в някоя друга се съдържа отговор на поставения въпрос – допустим ли е трети последователен мандат на административен ръководител, ако този трети мандат е за административен ръководител на друг орган на съдебната власт, и това налага ВАС да направи такова тълкуване.

Според съдия Еленков, ако този състав на съда отхвърли жалбата на съдия Вилиян Петров, то това решение ще има сила само между страните, поради което и даденият от Върховния административен съд отговор на поставения въпрос ще има действие пак само между страните по делото. „Проблемът ще бъде по-сериозен, ако оспореното от Вилиян Георгиев Петров решение на Висшия съдебен съвет бъде отменено въз основа на становище, че трети последователен мандат на длъжност административен ръководител е недопустим, дори когато длъжността е в друг орган на съдебната власт. Защото в този случай решението на Върховния административен съд и изразеното с него становище по поставения въпрос ще бъдат задължителни за всички”, се казва в особеното мнение.

А така ВАС ще изземе правомощията на Конституционния съд, защото задължително тълкуване на Конституцията може да дава единствено Коституционният съд. Съдия Еленков цитира и Решение № 3 от 3.04.1992 г. по конституционно дело № 30/1991 г., в което съдът приема, че тълкуване на конституционни текстове може да се направи в процеса на правоприлагане на съдебни и административни органи, но задължително тълкуване на конституционни разпоредби дава Конституционният съд. Като мотив съдия Еленков изтъква и друго – тълкуваната конституционна разпоредба ще бъде доразвита със съдебния акт по нейното тълкуване и в бъдеще не ще може да се прилага по начин, който се различава от постановеното със съдебното решение. Или с други думи – ако съдът приеме довода на съдия Петров за основателен и постанови, че един административен ръководител не може да има трети пореден мандат, макар и в друг орган, то оттук насетне съдебните състави по сходни дела ще следват тази съдебна практика. Затова съдия Александър Еленков счита, че това тълкуване задължително трябва да бъде дадено от Конституционния съд.

Той допълва, че няма пречка съдебният състав да предложи на Конституционния съд изрично да отговори на въпроса допустимо ли е състав на Върховния касационен съд или на Върховния административен съд да поиска задължително тълкуване на конституционна разпоредба или да предложи на председателя на Върховния административен съд да свика Общото събрание на колегиите на Върховния административен съд за решаване на въпроса трябва ли да бъде поискано от Конституционния съд да даде задължително тълкуване на чл. 129, ал. 6 от Конституцията и произтичащ от това тълкуване отговор на въпроса.

Като илюстрация, че спор по въпроса има, съдията се позовава на протокол от заседание на Висшия съдебен съвет (ВСС), в което по повод избора на председател на Окръжния съд – Пазарджик членът на ВСС Калин Калпакчиев казва: „И Конституцията, и законът са дали възможност на един съдия да бъде два мандата председател на съд, повече – не. За мен съдебната номенклатура, ако може изобщо да се говори по този начин, е тогава, когато по някакъв начин, заобикаляйки тази конституционна забрана, даден колега е председател на съд много по-дълго време от тези допустими два мандата“.

„Този спор трябва да бъде разрешен със задължително тълкуване на чл. 129, ал. 6 от Конституцията, направено от Конституционния съд. Най-малкото защото е общоизвестно обстоятелството, че предстои назначаване на нови административни ръководители на множество органи на съдебната власт”, завършва особеното си мнение съдия Еленков.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Syd

Поетапно въвеждат ЕИСС по региони и според натовареността на съдилищата

Снимка: Дневник

ВСС окончателно смачка скандала „ЦУМ-гейт“ и отказа да изслуша главния съдебен инспектор за злоупотреба с право

Лозан Панов: Точкова да постъпи отговорно и да си подаде оставката
sud-delo

Пълен хаос с ЕИСС, няма да заработи до края на годината, а след това – неяснотата остава

Снимка: Дневник

ССБ: Отказът на главния съдебен инспектор да изпълни решение на съда и да оповести резултата от проверката „ЦУМ-гейт“ дискредитира ИВСС

Снимка: Дарик

Венецианската комисия за пореден път напомня, че България трябва да осигури независимо разследване на главния прокурор

Снимка: Дневник

Външен одит на ЕИСС ще има, „ама друг път“

sud-delo

Съдийската колегия осъди атака на Валери Симеонов срещу съдии от ВКС

Снимка: Дневник

Членове на ВСС видяха внушения с политически привкус в искането на Съюза на съдиите за дебат и отстраняване на главния прокурор заради действия, които рушат правовата държава

Иван Гешев отказа да участва в дискусията
Снимка: ПРБ

Иван Гешев пред депутати: Главният прокурор няма как да извърши престъпление – почти невъзможно е

Обвинител №1 не отговори конкретно на нито един въпрос за обществено значими разследвания
vss

ВСС отказа да обсъди евентуално стартиране на процедура за отстраняване на главния прокурор

Дебатът по искането на Съюза на съдиите ще се проведе на 22 октомври

Вашият коментар