Неприличният избор на председател на Дряновския районен съд

02-08-2013; категория: Uncategorized, Данните говорят; автор: Галина Гиргинова;

Когато преди няколко заседания на Висшия съдебен съвет Калин Калпакчиев постави пред колегите си въпроса защо съдии и прокурори не кандидатстват за ръководни постове в съдилищата и прокуратурите, в които работят, част от кадровиците остро възроптаха. Зад реоричния въпрос на Калпакчиев членовете на съвета съзряха подозрения към честността на изборите за административни ръководители в последните няколко месеца, т.е към тяхната собствена честност. Някои от членовете на ВСС дори реагираха в стил – ти нас не ни уважаваш ли? Главният прокурор препоръча на Калпакчиев да говори конкретно. А по-конкретно от това – няма накъде – редовите съдии и прокурори, които нямат връзки, не участват в процедурите за избор на съдебни началници. Или ако участват – губят.

Ще ви разкажем за избора на председател на Дряновския районен съд от миналата седмица, защото е много показателен. И да не познаваме кандидатите, по хода и резултата на ”състезанието” лесно се разбира, че няма как кадровиците да ни убедят, че предпочетената кандидатка е спечелила заради принципни съображения.
     
Предисторията

В средата на миналата година ВСС обявява конкурс за административен ръководител на РС – Дряново. Изборът е насрочен за 14 февруари. Съветът трябва да избере новия шеф на съда между три кандидатури – на и. д. председател на съда Емилия Дишева, Мариета Спасова – районен съдия в Свищов и Христо Христов – районен съдия в Габрово. До избор така и не се стига – на първия тур единственият съдия от Дряново получава едва три гласа, Спасова и Христов получават недостатъчните съответно 10 и 11 гласа. След балотажа съдията от Свищов Мариета Спасова е с един глас повече от Христов – 12 гласа. Един глас не й стига, за да оглави Дряновския съд. От пълния стенографски протокол се вижда, че дискусията е повече от вяла. В нея се включват само трима от членовете. Калин Калпакчиев, който се застъпва за и.д. председателката на съда, като човек запознат с проблемите и изнесъл цялата работа – от администрирането на делата и поддръжка на сградата до разглеждане на дела в продължителен период от време като човека-съд (второто щатно място известно време не е заето). Димитър Узунов се застъпва за Спасова, като приема, че тя притежава „необходимата управленска компетентност”. А шефът на Върховния административен съд Георги Колев се изказва в полза на Христо Христов, който, според него, излага добри идеи за бъдещото управление на съда в Дряново.  

След малко повече от четири месеца на конкурса се явяват отново същите кандидати. Този път съотношението на силите е друго – поради неясна причина съдията от Габрово Христо Христов е подкрепен този път само от един член на ВСС. Осем гласа получава Емилия Дишева, а Мариета Спасова печели подкрепата на 15 от кадровиците и печели конкурса. Новият шеф на съда е подкрепен от Димитър Узунов, Михаил Кожарев и Светла Петкова. В полза на Дишева се изказват председателят на ВКС Лазар Груев и Галина Карагьозова

Претендентите
Христо Христов завършва юридическото си образование в СУ „Свети Климент Охридски” през 2000 г. със среден успех от курса на следването „Мн. добър 4,74”. Среден успех от държавните изпити „Добър 3,67”. Преди това, според биографията му, е завършил „Жироскопия” в Ленинградския електротехнически институт, специалност „Жироскопия”. Работил е като инженер-конструктор, ел.монтьор, огняр, инспектор Митническо бюро, търговски управител, снабдител, ръководител икомически дейности, юристконкулт, започва юридическата си кариера започва като прокурор в Районна прокуратурата Ямбол, а от 2009 година е съдия в Районния съд в Габрово. При последното си атестиране от ВСС получава оценка „много добра” с 91 точки.
Съдия Христов разглежда приоритетно наказателни дела. Той не бе открит за коментар за това как си обяснява отлива на подкрепата на членовете на ВСС при втория избор.

Мариета Спасова е завършила ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, специалност Право през  1999 г., работила е като юристконсулт, а от 2004 година до сега е районен съдия в Свищиов. Оценката от атестацията й е „Много добра” – 93 точки. В Свищов, тъй като съдът е малък, съдия Спасова разглежда всички видове граждански и наказателни дела. Спасова е във фактическо съжителство с и. д. председателя на Районен съд Велико Търново Младен Димитров, научи “Съдебни репортажи” от два независими източника. В магистратските среди Димитров се свързва с ядрото председатели на съдилища, които са най-влиятелните в проекта “Форум на съдилищата в България”. Преди избирането си главен прокурор водеща фигура в проекта беше Сотир Цацаров. За широката публика Форумът стана известен с конференцията си на 6 март 2012 г. в София, на която председатели на съдилища от цялата страна са поканили като официален гост бившия вътрешен министър и настоящ подсъдим Цветан Цветанов. Цветанов закъснява с 20-тина минути и организаторите забавят откриването на събитието до идването му.

В коментар пред „Съдебни репортажи” съдия Спасова заяви, че нещото, което я мотивирало да кандидатства за председателското място в съд, в който не е работила, е дългогодишният й опит като районен съдия, “желанието за кариерно развитие и професионално израстване”. Магистратът уточни, че не се притеснява, че до този момент не е била на административен пост и казва, че се е случвало да замества председателя на РС – Свищов. Спасова е категорична, че ще може да се справи, а, по думите й, качеството заради което е предпочетена е, че от тримата кандидати има най-голям стаж като съдия, както и концепцията, която е предложила. Съдия Спасова не уточни кои идеи в концепцията си смята за по-добри от тези на конкурентните си. Каза, че не следи конкурсите и изборите за административни ръководители, затова и няма впечатления от кадровата политика нито на стария, нито на новия ВСС.

Емилия Дишева завършва право във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий” през 2005 г. със среден успех от курса на обучение „Отличен 5,60” и среден успех от държавните изпити „Отличен 6,00”. По същото време завършва Психология (бакалавър) в същия университет, а преди това е завършила магистратура математика в СУ „Св. Климент Охридски”. Влязла е в съдебната система с национален конкурс и е завършила задължителното от 2005 г. обучение за младши съдии в НИП.

Участва в множество семинари, посветени на различна правна материя. Била е учител по математика във Велико Търново, за кратко – младши адвокат пак там. От 2007 до 2010 г. е младши съдия в Окръжен съд Габрово, а после – съдия в Районния съд в Дряново. В годишния отчетен доклад на съда за 2010 г. е отбелязано: „Съдия Дишева е работила в ДРС само за три месеца през отчетния период. Времето е твърде малко, за да се направи цялостен анализ и извод за работата й. Независимо от горното, това време беше достатъчно за да се установи, че съдия Дишева познава задълбочено нормативната база и съдебната практика на ВС и ВКС. Отделя много време за предварителна подготовка на делата преди съдебно заседание, което улеснява работата й в залата и пропуските са сведени до минимум… Макар да няма много опит като първоинстанционен съдия, компенсира това с желание и упоритост при подготовката. Постановените до момента съдебни актове от съдия Дишева се отличават с подробно обсъждане и отговор на всички поставени от страните въпроси”. 

Съдия Дишева е определена за изпълняващ функциите „административен ръководител-председател” на Районен съд Дряново със 17 гласа „за”, 0 „въздържали се” и 0 „против” от ВСС на 28 юни, 2012 г. Атестирана е за периода 2008 – 2012 г., като поставената и окончателната комплексна оценка от Комисията по предложенията и атестирането (КПА) е „много добра” – 97 точки.
По времето, в което Дишева е и. д. председател на съда, е извършен одит, според който в съда са създадени предпоставки за добро финансово упраление на предоставените от бюджета средства, постигнато е икономично и законосъобразно разходване на бюджетните средства.”Въведените от ръководството контролни процедури дават разумни гаранции, че дейността на съда се осъществява в съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори. Изградената и функционираща счетоводна система осигурява възможност за проследяване на управленските решения във връзка с финансовото управление”, са констатациите от одита.

Проверка на РС – Дряново за периода 01.01.2012г. – 09.11.2012г. – от комисия Окръжен съд – гр. Габрово установява добра организация на съда, отчита и огромната натовареност на съдийката. Тя работи на пълна натовареност включително сама. В средата на миналата година извършва ремонт на сградата на съда – сменена е отоплителна инсталация – подменени са радиаторите, отстранени са възникнали в предходните години течове.
„Още в края на 2012г. се доказа ефективността на извършеното преустройство с оглед получените икономии на горива и с повишаването на енергийната ефективност на сградата”, пише в отчетния доклад на съда. Извършен е и текущ ремонт на двата съдийски кабинета и закупуване на нови мебели за кабинета на Административния ръководител на ДРС.

Пред „Съдебни репортажи” съдия Дишева признава, че последната година е била тежка за нея. Един от тримата съдии в Дряново е преместен като прокурор с решение на ВСС, а тогавашният председател на съда става окръжен съдия. Така Дишева остава единственият съдия в РС-Дряново и за това е избрана за и. д. шеф. Освен че гледа всички дела, Дишева успява да се справи и с ремонта на сградата на съда, създава секретно деловодство и провежда избор на нова банка. През ноември в съда е командирован с младши съдия, на когото помага в работата. Мотивира се да участва в конкурса за председател, защото познава служителите, знае в какво се изразява работата на съда и мисли, че може да се справи. Освен това, когато е обявен вторият конкурс вече има и опит в тази работа – на практика я е вършила. „Имам необходимата физическа и психическа издръжливост да се справя с тази задача”, казва тя. Дишева уточнява, че не може да каже защо не е избрана. Смята, че повечето гласове в нейна полза във втората процедура се дължат на оценката на свършеното от нея през това време. Споделя, че няма преки наблюдения от кадровата политика на ВСС: „Имах твърде много много работа”, откровена е съдийката.
И така – въпреки че няма нито едно негативно становище за работата на Дишева като съдия и администратор на РС-Дряново, оценката от атестацията й е най-висока, а тя е работила под изключително натоварване, ВСС избира външен човек – съдия от районен съд Свищов да ръководи съда. Този път, за разлика от много други случаи досега, никой от членовете на съвета не обсъжда въпросът, че спечелилият кандидат няма административен опит.

Съдия Спасова вероятно е добър професионалист – оспорването на качествата й не е проблем на назначението й. Изоборът й обаче няма как да се обясни с тях. Затова и няма как да се заличи впечатлението, че иначе публичната процедура за назначаване на председател на Дряновския районен съд по същество е неприлична. За резултата от конкурса са останали без значение съществените факти, които кадровият орган на съдиите има задължение да отчита, за да осигури справедлива кариера на магистратите, от които пък се дължи да дават справедливост на всички останали. Случаят е такъв, че трудностите, през които е минала Дишева в Дряновския съд, когато е била оставена да се справя сама с ремонта, одита, банката и делата, при всяко разумно и прозрачно управление на съдебната власт биха се приели с облекчение от кадровиците като шанс да вземат информирано решение. Защото вече няма нужда членовете на ВСС да предполагат как кандидатите биха се представили в подобни ситуации – те разполагат с факти и отчетени резултати, че един от кандидатите притежава такива способности и те са били оценени високо от всички проверяващи органи. Неприличието се поражда от това, че кадровиците не изпитват притеснение, че решението им изглежда нечестно и нередно, че не зачита достойноството на съдията, оставен от системата да се справя сам в труден момент за съда, нито си дава сметка какъв сигнал излъчва към съдиите и прокурарите. Сигналът е – има съдебна номенклатура, в която достъпът става по външно неразбираеми за непосветените критерии, а всички преимущества на последните редови магистрати, дръзнали да участват случайно (без връзки) в конкурсите, с лека ръка могат да бъдат заличени.

(А публичността в изборите предполага именно това – ясно заявени позиции, силни аргументи и липса на съмнения в задкулисни уговорки. В противен случай младите магистрати ще продължат да бъдат апатични към проблемите на системата и незаинтересовани към ръководните позиции, от които зависи до голяма степен реформирането на съдебната власт.
Галина Гергиновая

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Снимка: ПРБ

ВСС доказа, че главният прокурор е недосегаем

Искането на правосъдния министър за отстраняване на Иван Гешев беше отхвърлено като недопустимо
Syd

Поетапно въвеждат ЕИСС по региони и според натовареността на съдилищата

Снимка: Дневник

ВСС окончателно смачка скандала „ЦУМ-гейт“ и отказа да изслуша главния съдебен инспектор за злоупотреба с право

Лозан Панов: Точкова да постъпи отговорно и да си подаде оставката
sud-delo

Пълен хаос с ЕИСС, няма да заработи до края на годината, а след това – неяснотата остава

Снимка: Дневник

ССБ: Отказът на главния съдебен инспектор да изпълни решение на съда и да оповести резултата от проверката „ЦУМ-гейт“ дискредитира ИВСС

Снимка: Дарик

Венецианската комисия за пореден път напомня, че България трябва да осигури независимо разследване на главния прокурор

Снимка: Дневник

Външен одит на ЕИСС ще има, „ама друг път“

sud-delo

Съдийската колегия осъди атака на Валери Симеонов срещу съдии от ВКС

Снимка: Дневник

Членове на ВСС видяха внушения с политически привкус в искането на Съюза на съдиите за дебат и отстраняване на главния прокурор заради действия, които рушат правовата държава

Иван Гешев отказа да участва в дискусията
Снимка: ПРБ

Иван Гешев пред депутати: Главният прокурор няма как да извърши престъпление – почти невъзможно е

Обвинител №1 не отговори конкретно на нито един въпрос за обществено значими разследвания

13 коментара

 • Силвия Станева на 02.08.2013 в 13:31:52

  Радвам се много за съдия Спасова. Дряновският съд има нужда от външен човек защото Дишева прави каквото си иска има нарушения и абсурдни дела......направете и проверка и ще видите за какво става въпрос,но всички знаем под чия шапка е дряновския съд и всеки "бате" си има "бате" както се казва....В този съд правосъдие няма,а само ламтят за власт иначе за юридическа мисъл няма да споменавам.... Нито Станев,нито Попов ,нито Дишева са коректни съдии дано Спасова да им спре своеволията :)

  Отговор
 • Валентинова на 03.08.2013 в 23:14:11

  Радвам се много за съдия Спасова.Това е един добър професионалист, който може и ще докаже, че може много.

  Отговор
 • светла димова на 04.08.2013 в 00:49:45

  Браво, много се радвам. ДРС ще има качествен юрист.

  Отговор
 • стига платени клакьори на 06.08.2013 в 16:11:31

  Какво се радваш за съдия Спасова?Ти знаеш ли тя каква правна мисъл има там в Свищов??Това е гавра с магистратите, гавра с честните и отговорни съдии и срамно петно в кадровата политика на ВСС!При действащ председател, без никакви забележки дори и от отида на ВСС, при перфектна организация на работа и такъв работохолизъм, ВСС да се подиграе на съдия Дишева като назначи на нейно място за председател на ДРС някаква си без грам административен опит, но живееща на фактически начала с шефа на Велико Търново-приятел на Узунов.И как така Узунов от Сандански разбра какви велики качества има Спасова от Свищов, като един акт не й е прочел и няма ден съвместна дейност с нея?!Шуробаджанащина и тоя е като ония, само връзки и парашутисти, няма логика, няма разум, няма честност, няма почтеност...горко й на съдебна система с такъв кадруващ орган....Жалко, наистина много жалко, съдия Дишева е прекрасен професионалист, който не заслужаваше това отношение!

  Отговор
  • ПП (Перфект преценки) на 28.04.2015 в 12:59:15

   стига платени клакьори, Твоето мнение е в стил "неплатени клакьори". Разликата е май в плащането, ако го има.... :-)

   Отговор
 • съдия на 10.08.2013 в 20:45:58

  Как няма да се изкаже КАЛПАКЧИЕВ за ДИШЕВА, след като тя е активен член на Съюза на съдиите.Калпакчиев винаги взема думата и изказва становище само за тези кандидати,които са членове на Съюза на съдиите.То бива бива ама такова безочие като това на Калпакчиев никъде го няма.

  Отговор
 • Тотевска на 12.08.2013 в 19:18:02

  Познавам съдия Дишева като изключително коректна, компетентна и отговорна! Искрено съжалявам,че схемата на назначенията е опорочена......Тъпо е да се погледнеш вечер в огледалото, и знаейки с кого си лягаш, срещу това да ходиш сутрин на работа, НЕ ЛИ?

  Отговор
  • ПП (Перфект преценки) на 28.04.2015 в 13:18:00

   Г-жо Тотевска (ако изобщо това е фамилията на автора на мнението), съдейки по написаното, вие вероятно сте била комсомолски секретар на Дишева от средношколските години....

   Отговор
 • Биволъ на 02.11.2013 в 17:19:48

  Не познавам нито един от тримата кандидат съдии за председател на РС Дряново, но ми прави впечатление, че назначенията в съдебната система, независимо дали са за съдии, прокурори или съдебни служители са опорочени още в зародиш. То бива, то може, но чак толкова шуро баджанащина не бива.За висшите магистрати няма значение кой кой е. Там няма значение има ли конфликт на интереси или не. Важното е да се назначи МОЯ ЧОВЕК и толкова.

  Отговор
  • ПП (Перфект преценки) на 28.04.2015 в 12:56:38

   Биволъ, списвайки мнението си за Съдебната ни система, на това място, за тази статия-репортаж ?!?!, всъщност се изказваш "против" М.Спасова. Аз не го одобрявам !

   Отговор
 • ПП (Перфект преценки) на 20.04.2015 в 15:53:23

  Като обжалващ НП на РУП-МВР имах по едно съдебно заседание и при двете: Е.Дишева и М.Спасова. Тепърва ще стане видно каква "попара ще ми надробяд" или са ми "надробили" :-) Но по първоначална преценка моето "за" е за Мариета Спасова. Няма да се обосновавам сега, защото ще стане много дълго. А аз съм работил с хора, с много хора, в много области на човешкото познание, повече от 35 години и съм работил и оценяване на какво ли не - знания, характери, физични и механични величини, активи и мн.др.

  Отговор
 • ПП (Перфект преценки) на 28.04.2015 в 13:13:02

  Някъде от 2000г. и след това, В.Т. Университет наложи "модата' студентите му да завършват по две специалности в един и същ период на следване, стига да могат да плащат изискуемите семестриални такси. Всеки, който е бил студент, може ясно да прецени дали е възможно да реализираш отличен успех, ако изискванията на преподавателите на изпитите са "на ниво". Емилия Дишева е започнала, през 2000г., да следва психология в този университет, а година по-късно - и право. Тя всъщност по какво е била реално студент - изучаващ психологията или изучаващ правото. Съдейки по отзивите тук, и от мои лични наблюдения очевидно, да имаш отличен успех , от следването и от държавния изпит, не е гаранция за това, че ще си качествен съдия! Е.Дишева е потвърждение на това.

  Отговор
 • ПП(Перфект преценки) на 20.11.2015 в 13:26:24

  Трябва да отбележа, че изборът на съдия Мариета Спасова за Председател на РС-Дряново се оказа правилният избор. Всички клакьори на съдия Емилия Дишева (по-нтатък, за краткост, само Е.Дишева) имат едно "много здраве" от мен. На Е.Дишева някой трябва да каже, че правото не е неин патент, тя не го е измислила, но и не го е усвоила достатъчно и от моралната страна, макар и да са и писали отлични оценки във ВТУ-В.Търново. Такива "отличници" като Е.Дишева не знаят обаче, че когато страна в едно дело е държавна или местна институция, то правото не е винаги на страната на тази институция ! Колко ли обратни определения може да натвори една такава "отличничка" в качеството си на съдия ? Дали Е.Дишева не е една втора Румяна Ченалова, та и без да е председател на Съд ?

  Отговор

Вашият коментар