Случайното разпределение на делата във ВАС се оказа неслучайно

10-04-2013; категория: Дела, Новини; автор: galina.girginova;

Системата за случайно разпределение може да разпределя делата във ВАС на неслучаен принцип и подлежи на манипулация. Софтуерът може да се „заобикаля”, а конкретни дела – да се разпределят по няколко пъти на различни съдии-докладчици. Това са част от изводите на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към ВСС във ВАС, научи „Съдебни репортажи” от източници във ВСС.

Проверката, която бе направена съвместно с две неправителствени организации – Български институт за правни инициативи и Програма за развитие на съдебната система, и експерт по информационни технологии предизвика безпрецедентен скандал на последното заседание на ВСС, след като председателят на ВАС Георги Колев обвини комисията, председателствана от Незабравка Стоева, в тенденциозност и некомпетентност. Веднага след това близкият до ексвътрешния министър Цветанов – Колев напусна заседанието, като тръшна вратата след себе си. Освен това членовете на съвета подхванаха безпрецедентна атака срещу Незабравка Стоева и се възмутиха от участието на НПО-та в проверката.

Комисията е проверила определен брой дела, като почти при половината от тях са установени отклонения. Публично известен е фактът, че във ВАС единствено съдиите-докладчици се избират на случаен принцип. Проверяващият екип е установил, че част от членовете на съдебните състави се сменят в рамките дори на едно дело. Освен това липсват печати за датата на образуване на делата и има разминаване на датите на образуване, записани на хартиения носител и в сайта на ВАС. От комисията са забелязали, че някои от делата са разпределени цели два месеца след датата на образуване им. Става въпрос за процеси, следени от медиите, заради участието на бившата зам.-председателка на ВАС и неуспяла кандидатка за конституционен съдия Венета Марковска, или т.нар. екологични дела.

Системата позволява конкретно дело да бъде разпределено от председател на колегия или отделение и съдебен помощник на определен докладчик. Това става с елементарен технически финт – когато се стигне до разпределение на „специалното дело”, се принтира протокол за извършените до момента разпределения и програмата се затваря. После чрез локалната мрежа на ВАС се влиза в папката, където е инсталиран софтуерът за случайното разпределение и се редактира информацията в текстови файл, в който са вписани имената и натовареността на съдиите. Във файла се занулява натовареността на всички съдии с изключение на един и така при следващо разпределение на конкретното дело – то се пада именно на този един съдия. След това се принтира протокол само с това разпределение на делото и програмата отново се затваря. За да се „изтрият” следите, текстовият файл отново се коригира, а това не може да се проследи, констатира комисията. „Операцията” не оставя никаква следа, която да подсказва, че се е случила. След това се разпределят и останалите дела.

Освен това специалистите са установили, че с просто копиране в друга папка на файла за стартиране на програмата би могло да се създаде нов потребител и произволна нова парола. Това на практика означава, че всеки с достъп до системата може да разбие „ключалката” на софтуера. Така се потвърждават публичните съмнения, че случайното разпределение във ВАС съвсем не е съвсем случайно, а системата позволява да бъде манипулирана.

Установено е, че няма строг ред кои лица извършват разпределението и кой ги замества в тяхно отсъствие, в кои случаи случайното разпределение се извършва при особен режим на програмата и какъв е този особен режим. Дали този сериозен пробив в системата за случайното разпределение и нередностите, установени по определени дела, са довели до конкретни злоупотреби, е въпрос от компетентност на прокуратура.

На последното заседание на ВСС Георги Колев бламира проверката, а ВСС отмени собственото си решение за провеждането й, като част от възраженията на шефа на ВАС бяха свързани с допълнително изискани от комисията документи. Всъщност на комисията не са представени заповеди, с които да са определени постоянните тричленни състави в отделенията на съда и основанията за тяхната промяна, нито правила, по които се формират петчленните състави. Такава информация – за постоянните състави, няма и на сайта на ВАС. Не са предоставени и заповедите за командированите съдии.

Комисията е изготвила и няколко препоръки към председателя на ВАС, сред които да утвърди вътрешни правила за случайното разпределение на делата, да осигури оптимална защита на софтуера, разпределящ делата, да се сформират постоянни тричленни състави, да се създадат правила за включване на командированите съдии в съставите. Липсата на тези документи означава, че системата на ВАС се администрира по начин, който не създава гаранции срещу манипулации и два възможност за заобикаляне на задължителния случаен избор на делата.

Към ВСС комисията е отправила препоръка да унифицира случайното разпределение на делата във всички съдилища чрез единен програмен продукт.

Текст: Галина Гиргинова

 

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Снимка: ПРБ

ВСС доказа, че главният прокурор е недосегаем

Искането на правосъдния министър за отстраняване на Иван Гешев беше отхвърлено като недопустимо
Syd

Поетапно въвеждат ЕИСС по региони и според натовареността на съдилищата

Снимка: Дневник

ВСС окончателно смачка скандала „ЦУМ-гейт“ и отказа да изслуша главния съдебен инспектор за злоупотреба с право

Лозан Панов: Точкова да постъпи отговорно и да си подаде оставката
sud-delo

Пълен хаос с ЕИСС, няма да заработи до края на годината, а след това – неяснотата остава

Снимка: Дневник

ССБ: Отказът на главния съдебен инспектор да изпълни решение на съда и да оповести резултата от проверката „ЦУМ-гейт“ дискредитира ИВСС

Снимка: Дарик

Венецианската комисия за пореден път напомня, че България трябва да осигури независимо разследване на главния прокурор

Снимка: Дневник

Външен одит на ЕИСС ще има, „ама друг път“

sud-delo

Съдийската колегия осъди атака на Валери Симеонов срещу съдии от ВКС

Снимка: Дневник

Членове на ВСС видяха внушения с политически привкус в искането на Съюза на съдиите за дебат и отстраняване на главния прокурор заради действия, които рушат правовата държава

Иван Гешев отказа да участва в дискусията
Снимка: ПРБ

Иван Гешев пред депутати: Главният прокурор няма как да извърши престъпление – почти невъзможно е

Обвинител №1 не отговори конкретно на нито един въпрос за обществено значими разследвания

5 коментара

Вашият коментар